Pages

Analiza varijabilnosti vinove loze unutar proizvodnih vinograda Zelinskog vinogorja
Analiza varijabilnosti vinove loze unutar proizvodnih vinograda Zelinskog vinogorja
Mihaela Blatančić
Prostorna varijabilnost u vinogradima je normalna i česta pojava koja je proizvođačima poznata oduvijek. Očituje se u bujnosti, prinosu, kvaliteti i sastavu grožđa, a najveći utjecaj na nju imaju razlike u karakteristikama površine vinograda (reljef i tlo), a nešto manji utjecaj i razlike u poziciji trsova unutar vinograda. Kao posljedica, iz različitih dijelova istog vinograda mogu se proizvesti različiti stilovi vina. Varijabilnost bujnosti vinove loze povezana je s promjenama u...
Analiza vremenskog niza hidrokemijskih podataka
Analiza vremenskog niza hidrokemijskih podataka
Antonija Žeravica
Hranjive tvari dodane gnojidbom određenom zemljištu se ispiru u podzemne vode. Na temelju podataka provedenog istraživanja na području donjeg toka budućeg Melioracijskog kanala Dunav-Sava koji su se dobili postavljanjem pijezometara, mjeren je ostatak tih hranjivih tvari šest puta godišnje u vremenskom periodu od 2004. do 2016. godine. Dobivene vrijednosti amonijaka, nitrata i fosfora analizirat će se metodom analize vremenskih nizova i utvrdit će se trend kretanja hranjiva u...
Analize pojavnosti štetnika u novim nasadima maline na području Uskoplja
Analize pojavnosti štetnika u novim nasadima maline na području Uskoplja
Antina Pilić
Malina (Rubus ideaus L.) je višegodišnja biljka koja pripada porodici ruža (Rosaceae) te rodu Rubus. Ova voćna vrsta ima plodove, koji su, zahvaljujući visokom sadržaju hranjivih, ljekovitih i zaštitnih tvari (minerala, vitamina, šećera i dr.) izuzetno cijenjeni, kako za potrošnju u svježem stanju, tako i kao sirovina za prehrambenu industriju. Posljednjih godina značajno se proširio uzgoj maline na području općine Gornji Vakuf- Uskoplje. Razlog tome su potrebe domaćeg...
Analysis of short-term rainfall characteristics related to the pluvial floods in the city of Zagreb
Analysis of short-term rainfall characteristics related to the pluvial floods in the city of Zagreb
Tena Kovačić
In this Master thesis, reports from civil protection and from public fire brigades of the City of Zagreb were analyzed. Technical interventions of pumping water from facilities and open urban spaces in the period 2009-2018 during extreme hydrometeorological conditions were taken into account and used as impact parameter of pluvial floods. Spatial analysis was performed and a link was made between urban land use in relation to the number of interventions as indicators of flood occurrence. For...
Anatomske i mikromorfološke karakteristike tepala tulipana
Anatomske i mikromorfološke karakteristike tepala tulipana
Kristina Babić
Istraživanja anatomskih i mikromorfoloških karakteristika tepala tulipana (Tulipa gesneriana L.) provedena su na četiri kultivara različitih boja cvjetova ('Apeldoorn's Elite', 'Atlantis', 'Groenland' i 'Queen of the Night'). Tepali istraženih kultivara su po svojoj anatomskoj građi bili vrlo slični. Anatomske karakteristike unutarnjih i vanjskih tepala se također nisu bitno razlikovale. Epidermske stanice bile su izdužene u smjeru dulje osi tepala te su imale ravne vanjske...
Anatomske karakteristike latica maćuhice (Viola x wittrockiana Gams.)
Anatomske karakteristike latica maćuhice (Viola x wittrockiana Gams.)
Ana Lihtar
U radu su istražene morfološke karakteristike epidermskih stanica i razmještaj pigmenata u laticama različitih kultivara maćuhice (Viola x wittrockiana Gams). Kod svih istraženih kultivara, stanice adaksijalne epiderme latica bile su čunjasto izbočene. Bočne stijenke ovih stanica su kod nekih kultivara bile ravne, a kod drugih prema bazalnom dijelu više ili manje proširene. Epidermske stanice na abaksijalnoj strani latica većinom su bile lećasto ili slabo čunjasto izbočene. U...
Anatomske karakteristike latica odabranih kultivara ruže (Rosa hybrida L.)
Anatomske karakteristike latica odabranih kultivara ruže (Rosa hybrida L.)
Valentina Benšek
U radu je istražena anatomska građa latica četiri kultivara ruže različitih boja cvjetova. Kod svih kultivara epidermalne stanice su na adaksijalnoj strani latica bile čunjasto izbočene, dok su na abaksijalnoj strani imale ravne vanjske stijenke. Širina epidermalnih stanica je na adaksijalnoj strani uglavnom bila nešto manja nego na abaksijalnoj strani, no visina stanica se nije znatnije razlikovala između epidermi. Mezofil latica bio je rahle građe s velikim međustaničnim...
Anatomske karakteristike listova ocvijeća odabranih kultivara narcise
Anatomske karakteristike listova ocvijeća odabranih kultivara narcise
Ivana Caganić Žigić
Boja cvjetova primarno ovisi o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu pigmenata, no na boju također mogu utjecati i anatomska građa te razmještaj pigmenata u tkivu latica. U ovom radu opisane su anatomske karakteristike ocvijeća narcise koje mogu utjecati na njihovu boju te su uspoređene u kultivara različitih boja cvjetova. Kod istraživanih kultivara narcise, epidermske stanice su na obje strane tepala i krunica imale lećasto ili blago čunjasto izbočene vanjske stijenke, dok...
Antagonizam Trichoderma atroviride prema Fusarium solani uzročniku suhe truleži gomolja krumpira
Antagonizam Trichoderma atroviride prema Fusarium solani uzročniku suhe truleži gomolja krumpira
Ivana Podboj
Gljiva Fusarium solani (Ascomycota), značajan je patogen krumpira i uzročnik suhe truleži gomolja. U ekološkom uzgoju krumpira prednost se daje biološkom suzbijanju. U biološkom suzbijanju fitopatogenih organizama upotrebljavaju se mnoge vrste iz svijeta gljiva, a najpoznatije su vrste roda Trichoderma. Iako su svijetu često primjenjivani, kod nas je registriran samo jedan Trichoderma-fungicid (Vintec). U radu je istraživana antagonistička sposobnost autohtonog izolata T. atroviride...
Antagonizam Trichoderma koningiopsis prema Fulvia fulva uzročniku baršunaste plijesni rajčice
Antagonizam Trichoderma koningiopsis prema Fulvia fulva uzročniku baršunaste plijesni rajčice
Tena Šuto
Posljednjih godina sve je više istraživana problematika gljive Fulvia fulva koja uzrokuje baršunastu plijesan rajčice, što je sve češći problem kod naših proizvođača tog povrća. U radu je istraživan antagonistički utjecaj autohtonog izolata T. koningiopsis tj. antibiotska supresija i mikoparazitacija micelarne kulture Fulvia fulva vrste. Pokus je postavljen u laboratoriju Zavoda za fitopatologiju Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Pokus se provodio in vitro metodom...
Antagonizam i antibioza Trichoderma longibrachiatum na Fusarium solani i
 Alternaria solani
Antagonizam i antibioza Trichoderma longibrachiatum na Fusarium solani i Alternaria solani
Sandra Skendžić
Askomicete Fusarium solani i Alternaria solani značajni su patogeni krumpira. U ekološkom uzgoju krumpira zaštita od nastanka bolesti uzrokovanih ovim patogenima je teška jer su dozvoljene direktne mjere nedostatne (bakrovi preparati, alternativna sredstva za jačanje biljaka na bazi prirodnih materijala i ljekovitog bilja, npr. MycoSin®VIN). U svrhu biološkog suzbijanja fitopatogenih organizama upotrebljavaju se mnoge vrste iz svijeta gljiva, a među najpoznatijima su vrste roda ...
Antibakterijski učinak ekstrakta paprike Capsicum chinense na bakterije Erwinia amylovora i Escherichia coli
Antibakterijski učinak ekstrakta paprike Capsicum chinense na bakterije Erwinia amylovora i Escherichia coli
Stipe Brdar
Biljne bakterioze predstavljaju značajan globalni i ekonomski problem u uzgoju bilja. Posebno se ističe problem bakterioza na višegodišnjim kulturama, gdje je suzbijanje izrazito sloţeno i dugotrajno, te nerijetko veoma skupo. Najava ukidanja velikog broja sredstava na osnovi bakra, nameće potrebu pronalaska alternativnih sredstava za borbu protiv fitopatogenih bakterija, ali i kontaminirajućih bakterija u hrani. Tu su se posebno učinkovitima pokazali pojedini biljni spojevi...

Pages