Pages

Dobrobit turopoljske pasmine svinja u različitim proizvodnim sustavima
Dobrobit turopoljske pasmine svinja u različitim proizvodnim sustavima
Ana Vidović
Cilj rada je bio procijeniti parametre dobrobiti svinja turopoljske pasmine različitih kategorija (prasad, krmače, tovne svinje) u različitim proizvodnim sustavima (otvoreni i poluotvoreni). Turopoljska svinja je hrvatska autohtona pasmina malog areala rasprostiranja (Turopolje, Gornja Posavina) koja se tradicionalno drži u otvorenom sustavu držanja. Dobrobit svinja turopoljske pasmine u različitim proizvodnim sustavima držanja procijenjena je na nekoliko poljoprivrednih...
Domaćini uvijenosti lista vinove loze pridruženog virusa 3
Domaćini uvijenosti lista vinove loze pridruženog virusa 3
Lucija Katanec
Vinova loza, kao kultura s dugogodišnjom tradicijom uzgoja u Hrvatskoj i šire, predstavlja jednu od važnijih poljoprivrednih kultura čiji je uzgoj otežan zbog brojnih bakterijskih, gljivičnih, ali i virusnih bolesti. Uvijenost lista vinove loze pridružen virus 3, kao jedan od najrasprostranjenijih i ekonomski najznačajnijih virusa vinove loze, može uzrokovati pad prinosa i do 40%. Prenosi se štitastim ušima, a u svrhu provođenja ovog istraživanja za prijenos je korištena...
Dorada i skladištenje slanutka
Dorada i skladištenje slanutka
Nikolina Barbarić
Slanutak je treća najvažnija prehrambena mahunarka u svijetu. Nutritivno je bogata mahunarka, posebno proteinima i zbog toga je važna u prehrani stanovništva, posebno u državama u razvoju. Slanutak je dostupan tijekom cijele godine, suh ili konzerviran. Međutim, zbog dugog vremena potrebnog za pripremu slanutka dolazi do njegovog nedovoljnog konzumiranja jer su zrna suhog slanutka iznimno tvrda i čvrsta zbog čega ih je nemoguće pripremiti bez namakanja dan ranije. Procesi dorade i...
Dorada i skladištenje žitarica u betonskom silosu u Popovači
Dorada i skladištenje žitarica u betonskom silosu u Popovači
Lorena Žabčić
Žitarice su jednogodišnje biljke, uzgajane diljem svijeta, čiji zrnati plodovi predstavljaju jednu od okosnica prehrane ljudi i ishrane životinja te sirovinu u prehrambenoj industriji i proizvodnji biogoriva. Zbog nepovoljnog utjecaja bioloških i mehaničkih čimbenika na njihov složeni kemijski sastav one se dorađuju te izlažu termičkim procesima sušenja kako bi se mogle uskladištiti na kraći ili dulji vremenski period bez većih gubitaka na kvaliteti i kvantiteti. Spomenutim...
Dormantnost i klijanje kod mahunarki
Dormantnost i klijanje kod mahunarki
Dragan Saraf
Mahunarke (Leguminosae, Fabaceae) su brojna porodica, koja obuhvaća 490 rodova i oko 1200 vrsta. Na temelju ukupne proizvodnje u svijetu druga su porodica po važnosti. Uzgajaju se zbog sjemena bogatog bjelančevinama i esencijalnim aminokiselinama, a koriste se u prehrani ljudi i životinja. Mahunarke su važan čimbenik u prirodnom ciklusu dušika, a osobito su korisne u poljoprivredi zbog poboljšanja plodnosti tla vezanjem atmosferskog dušika. U Hrvatskoj se zrnate mahunarke pretežno...
Dormantnost odabranih sorata ječma
Dormantnost odabranih sorata ječma
Ana Matković
Dormantnost je pojava kada sjeme neke kulture ne klije iako za klijanje postoje povoljni uvjeti. To je karakteristika sjemena koja sprječava klijanje pri optimalnoj temperaturi te optimalnoj količini vode i kisika. Cilj ovog diplomskog rada bio je: (1) utvrditi razlike u duljini trajanja dormantnosti između izabranih sorata ječma (Favorit i Bc Vedran), za koje je prethodno utvrđeno da je njihovo sjeme dormantno nakon žetve, (2) utvrditi utjecaj zagrijanog i hladnog zraka kojem će...
Dostupnost pesticida za primjenu na korjenastom i lisnatom povrću
Dostupnost pesticida za primjenu na korjenastom i lisnatom povrću
Matija Mihaljević
Sva sredstva za zaštitu bilja moraju imati dozvolu za promet, primjenu, biti registrirana i pod nadzorom. Povrće napadaju i oštećuju brojni štetni organizmi od sjetve ili sadnje do berbe. Rastući broj štetnih organizama predstavlja veliki problem u zaštiti povrća i samoj proizvodnji uz istovremeno smanjivanje dozvoljenih pesticida za njihovo suzbijanje. Dodatni problem u zaštiti povrća od štetnih organizama je što su brojne vrste povrća iz perspektive distributera tzv. male...
Doživljaj boja u krajobrazu
Doživljaj boja u krajobrazu
Tena Kivadj
Rad je usmjeren na istraživanje i analizu doživljaja boja u krajobrazu. Provedeno je on-line anketno istraživanje na 200 sudionika/ca. Utvrđeno je kako različite boje u krajobrazu različito djeluju na sudionike/ce. Tople boje djeluju stimulativno, energično i uzbuđujuće, dok hladne boje djeluju smirujuće i turobno. Zelena boja je primarna boja krajobraza te se sudionici/ce prema njoj odnose sukladno tome. Jednak doživljaj krajobraza kao zelena boja ostavljaju tople boje. Neovisno...
Društvena uloga i značaj gradske poljoprivrede
Društvena uloga i značaj gradske poljoprivrede
Ana Poštek
S obzirom da se svjetska populacija svakim danom povećava, tako raste i njihova potreba za hranom. Većina svjetske populacije nalazi se u gradskim središtima udaljenim od mjesta proizvodnje hrane. Kako bi smanjili ovisnost o hrani čija je proizvodnja često pod utjecajima vanjskih prilika (i neprilika) te koja prelazi ponekad i stotine kilometara kako bi došla do potrošača, gradsko stanovništvo se okreće vlastitoj proizvodnji hrane unutar grada, odnosno gradskoj poljoprivredi....
Dužinsko-maseni odnos i kondicija mlađi gofa (Seriola dumerili) u uzgoju
Dužinsko-maseni odnos i kondicija mlađi gofa (Seriola dumerili) u uzgoju
Mislav Šošić
Istraživanje je imalo za cilj odrediti dužinsko-masene odnose i kondiciju mlađi gofa (Seriola dumerili) iz uzgajališta Mala Lamjana - Cromaris d.d.. Tijekom rujna i listopada 2019. te ožujka 2020. godine provedeno je uzorkovanje i mjerenje osnovnih morfometrijskih značajki: totalna dužina (TL), masa (W), dužina do vilice (FL), visina tijela i indeks kondicije (CF) mlađi ribe gofa (Seriola dumerili). Regresijskom analizom su izračunati dužinsko – maseni odnosi ribe te je...
Dužinsko-maseni odnos i udio masnih kiselina u mišićnom tkivu hame (Argyrosomus regius) pri različitoj hranidbi
Dužinsko-maseni odnos i udio masnih kiselina u mišićnom tkivu hame (Argyrosomus regius) pri različitoj hranidbi
Katarina Bencetić
Cilj istraživanja bio je odrediti dužinsko-maseni odnos i udio masnih kiselina u mišićnom tkivu hame (Argyrosomus regius) pri različitoj hranidbi. Pokus je proveden u tri hranidbena tretmana: CF (SP=48,0; SM=16,0) EXF (SP=52,0; SM=21,0) NCF (SP=56,0; SM=18,0) s dva ponavljanja (3x2) u morskim akvakulturnim kavezima dimenzija 9x5x5 m (V=225 m³) na lokaciji otoka Bisage (44°01´28.6"N 15°13´11.2"E) tijekom 17 mjeseci. Najveći postotak lipida (16,81%) u mišićnom tkivu...
Dvorišta donjogradskih blokova Zagreba: stanje i mogućnosti obnove i korištenja
Dvorišta donjogradskih blokova Zagreba: stanje i mogućnosti obnove i korištenja
Mihaela Meštrović
U ovom radu istraženo je stanje i potencijal donjogradskih dvorišta u Zagrebu, skrovitih i dragocjenih gradskih prostora koji su danas predmet različitih interesa. U prvom dijelu rada prikazan je razvoj Donjeg grada kroz prostorne planove s naglaskom na ulogu i funkciju dvorišta. Ukratko su objašnjeni najbitniji pojmovi, procesi i problemi vezani uz dvorišta kao često istovremeno i javne i privatne prostore, a to se odnosi na gentrifikaciju, promet u centru grada, revitalizaciju,...

Pages