Pages

Ampelografska evaluacija klonskih kandidata sorte Kraljevina (Vitis vinifera L.) u zelinskom vinogorju
Ampelografska evaluacija klonskih kandidata sorte Kraljevina (Vitis vinifera L.) u zelinskom vinogorju
Anja Novoselić
Kraljevina, autohtona sorta zelinskog vinogorja poznata je kao stara sorta regije Prigorja. Unutar populacije tog kultivara primijećena je unutarsortna varijabilnost što je razlog pokrenutog projekta klonske selekcije Kraljevine. Cilj projekta je izdvojiti klonske kandidate sa pozitivnim karakteristikama koje će imati gospodarski značaj. Višegodišnjim istraživanjem i analizama prinosa i kvalitete namjerava se odabrati određeni broj klonova, koji će uzastopno pokazivati...
Ampelografska evaluacija klonskih kandidata sorte Moslavac (Vitis vinifera L.) u 2015. godini
Ampelografska evaluacija klonskih kandidata sorte Moslavac (Vitis vinifera L.) u 2015. godini
Matea Šverko
Moslavac je autohtona sorta vinove loze koja se uzgaja na području kontinentalne Hrvatske. S klonskom selekcijom ove sorte započelo se 2010. godine, dok su klonski kandidati (odabrani u postupku pozitivne masovne selekcije) ove sorte posađeni 2012. godine na području Međimurja (Sv. Urban) od kada se na njima provode daljnja istraživanja. Istraživanje je provedeno u 2015. godini na 32 klonska kandidata pri čemu je utvrđena znatna razlika kod najvažnijih gospodarskih karakteristika...
Ampelografska evaluacija sorte 'Svrdlovina' (V. Vinifera L.) u uvjetima vinogradarske podregije Sjeverna Dalmacija
Ampelografska evaluacija sorte 'Svrdlovina' (V. Vinifera L.) u uvjetima vinogradarske podregije Sjeverna Dalmacija
Petra Ligutić
Dokaz dosadašnjeg uspješnog rada na revitalizaciji starih, zanemarenih sorti vinove loze je njihova sve veća potražnja u proizvodnji i potrošnji vina. Vinogradarstvo i vinarstvo kao dio kulturno-tradicijskog življenja temeljeno na autohtonom sortimentu doživljavaju svoj ponovni procvat. Ovim istraživanjem evaluirana je jedna, po mišljenju mnogih nepravedno zaboravljena vinska sorta, Svrdlovina, čije se podrijetlo veže za zadarsko područje. U proizvodnom nasadu u Smilčiću...
Ampelografska evalucija klonskih kandidata sorte Graševina (V. vinifera L.) u kutjevačkom vinogorju
Ampelografska evalucija klonskih kandidata sorte Graševina (V. vinifera L.) u kutjevačkom vinogorju
Valentina Tuščić
Klonska selekcija vinove loze postupak je kojim se iz populacije pojedine sorte nastoje izdvojiti, razmnožiti i zaštititi genotipovi kod kojih je došlo do mutacija koje su rezultirale pozitivnim promjenama nekih od gospodarski važnih karakteristika. U sklopu postupka klonske selekcije provodi se višegodišnje istraživanje klonskih kandidata u eksperimentalnim uvjetima pokusnog nasada. Cilj ovog postupka jest utvrđivanje nasljednosti uočenih pozitivnih promjena te utvrđivanje...
Ampelografske i gospodarske karakteristike odabranih klonova sorata 'Plavac mali' i 'Plavina'
Ampelografske i gospodarske karakteristike odabranih klonova sorata 'Plavac mali' i 'Plavina'
Marie Milling
'Plavac mali' and 'Plavina' are Croatian native grapevine varieties, the two most economically important for Croatian viticulture and positioning Croatia on the wine map of the world. Because of the high level of intravarietal variability within population, in the past years, clonal selection was started with the aim to ensure a healthy and high-quality planting material. This research was conducted on five clonal candidates 'Plavac mali' and four clonal candidates 'Plavina' which are...
Anaerobna digestija energetske kulture Arundo donax L. procesom bioaugmentacije
Anaerobna digestija energetske kulture Arundo donax L. procesom bioaugmentacije
Dominik Bušić
Ispunjenje energetskih potreba stanovništva bez negativnog utjecaja na okoliš i živa bića postaje gorući problem s kojim se susrećemo. Cilj rada bio je istražiti potencijal u proizvodnji energenta - bioplina anaerobnom digestijom energetske kulture Arundo donax L. postupkom bioaugmentacije. Proizvodnja energije iz biomase prve generacije predstavlja sve veći problem u kompeticiji s proizvodnjom hrane zbog čega je nužno u što većoj mjeri istražiti i iskoristiti potencijal u...
Anaerobna digestija energetske kulture Panicum virgatum L. procesom bioaugmentacije
Anaerobna digestija energetske kulture Panicum virgatum L. procesom bioaugmentacije
Tin Frida
Efekt staklenika kao i energetska neovisnost je jedan od najvećih problema današnjice. Korištenjem energetskih kultura i njihovih derivata, razne države pokušavaju smanjiti emisiju CO2, rezultirajući zaštitom prirode i smanjenjem utjecaja staklenika. Europska unija kako bi doprinijela ovom cilju, donijela je novi politički okvir pod nazivom: Politički okvir za klimu i energiju u razdoblju od 2020. do 2030. U radu detaljno su opisana biogoriva, biomasa te najvažnije proces anaerobne...
Anaerobna digestija ostataka iz proizvodnje maslina i maslinovog ulja procesom bioaugmentacije
Anaerobna digestija ostataka iz proizvodnje maslina i maslinovog ulja procesom bioaugmentacije
Petar Klanac
Rezidbeni ostaci nastali održavanjem nasada, kao i komina masline nastala proizvodnjom maslinovog ulja predstavljaju ostatak koji se može koristiti za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora. Navedeni ostaci mogu se zbrinuti procesom anaerobne digestije, tijekom koje se proizvodi bioplin, pri čemu se smanjuje količina otpada i utjecaj na okoliš. Cilj ovog rada bio je utvrditi mogućnost anaerobne digestije rezidbenih ostataka te komine maslina bioaugmentacijom reaktora za...
Anaerobna digestija sirutke prije i nakon proizvodnje skute
Anaerobna digestija sirutke prije i nakon proizvodnje skute
Antonia Primorac
Sirutka je nusproizvod koji nastaje nakon proizvodnje sira. Zbog količine u kojoj nastaje, sirutka mljekarskoj industriji predstavlja veliko opterećenje. Pretpostavlja se da se gotovo 50 % svjetske količine ispušta u otpadne vode čime predstavlja opasnost za onečišćenje okoliša, a ujedno se gubi i vrijedan resurs. Kao jedan od načina njezine upotrebe je proces anaerobne digestije kojim bi se od nusproizvoda mogao proizvesti bioplin. Bioplin je zapaljivi plin u čijem sastavu se u...
Analiza F3 potomstva četiri kombinacije križanja inbred-linija kukuruza
Analiza F3 potomstva četiri kombinacije križanja inbred-linija kukuruza
Petra Pilipović
Kukuruz (Zea Mays L.) je jednogodišnja, kulturna biljka. Zbog razdvojenosti generativnih organa i različitog vremena sazrijevanja muških i ženskih cvjetova na istoj biljci, kukuruz je izrazito stranooplodna biljka. Inbred linije su homozigotne oplemenjivačke linije koje se upotrebljavaju kao roditelji hibridnih kultivara u stranooplodnim vrstama. Takve linije nastaju samooplodnjom, križanjem u srodstvu, povratnim križanjem ili metodom dihaploida. Budući da se homozigotnost najlakše...
Analiza cjenovnog rizika u proizvodnji grožđa
Analiza cjenovnog rizika u proizvodnji grožđa
Martin Risek
Ključno pitanje većine uspješnih poduzetnika jest pokrivenost vlastitih troškova ostvarenim prihodima. Instrument koji se koristi za izračunavanje navedene stavke je točka pokrića. Model točke pokrića se koristi kao pomoć u poslovnom odlučivanju jer olakšava ponekad zahtjevne odluke u odabiru najbolje strategije poslovanja. Ove odluke postale su još i teže uslijed nekolicine događaja koji su zadesili čovječanstvo u posljednjih nekoliko godina. Pandemija COVID-19 i ratovi...
Analiza cvjetnih gredica grada Groningena
Analiza cvjetnih gredica grada Groningena
Sonja Vukasović
Zbog povećanih troškova podizadnja, održavanja te ostalih mjera njege konvencionalnih gredica često se u gradovima prednost daje sadnji i uzgoju drvenastih vrsta. Međutim, u sjevernoj i zapadnoj Europi konvencionalne gredice sve se više zamjenjuju trajnim nasadima trajnica. Primjena trajnica ne samo da smanjuje troškove izvedbe već one pokazuju veću otpornost na loše gradske uvjete kao što su smog, sol, prašina, loša kvaliteta tla te manjak sunčeve svjetlosti. Cilj...

Pages