Pages

Analiza i revitalizacija otvorenih javnih zelenih površina centra Zagreba
Analiza i revitalizacija otvorenih javnih zelenih površina centra Zagreba
Petra Pavleka
Ovaj rad analizira prostor centra grada Zagreba na prostoru četvrti Gornji grad Medveščak i četvrti Donji grad, a bavi se detaljnim prostornim analizama i inventarizacijom otvorenih prostora s naglaskom na zelene površine. Ciljevi rada su identifikacija i registracija svih javih otvorenih prostora centra Zagreba. Nadalje, usporedba aktualne namjene i korištenja otvorenih zelenih prostora prema Generalnom urbanističkom planu grada Zagreba sa aktualnim stanjem prostora, te...
Analiza klimatskih elemenata na području Like u svrhu određivanja potrebe navodnjavanja
Analiza klimatskih elemenata na području Like u svrhu određivanja potrebe navodnjavanja
Antonio Vašarević
Za vrijeme vegetacije, navodnjavanjem se biljci dodaje voda za optimalan rast i razvoj, ako je tijekom vegetacije deficit vode u tlu. U današnje vrijeme, bavljenje poljoprivredom kao djelatnošću gotovo je neostvarivo bez navodnjavanja, pogotovo u sušnijim mjesecima i sušnijim godinama. Na nedostatak vode posebice su osjetljive povrćarske kulture od kojih se na području Like najviše uzgajaju krumpir, kupus i kelj za koje se preporuča navodnjavanje kišenjem i to najčešće Typhon...
Analiza klimatskih elemenata na području zapadne Istre u svrhu određivanja potrebe navodnjavanja maslina
Analiza klimatskih elemenata na području zapadne Istre u svrhu određivanja potrebe navodnjavanja maslina
Dominko Divić
Posljedica klimatskih promjena je sve češća pojava suše, koja se u Hrvatskoj pojavljuje svake treće do pete godine, a ovisno o intenzitetu i duljini trajanja tijekom vegetacijskog razdoblja može smanjiti prinos poljoprivrednih kultura i do 90%. U diplomskom radu razmatra se procjena utjecaja suše na redukciju prinosa masline. Cilj rada je odrediti manjak vode u tlu u prosječnoj i sušnoj godini te odrediti redukciju prinosa masline u prosječnoj i sušnoj godini. Za izradu...
Analiza mogućnosti uvođenja cvjetnih gredica uz šetnicu dr. Franje Tuđmana u Samoboru
Analiza mogućnosti uvođenja cvjetnih gredica uz šetnicu dr. Franje Tuđmana u Samoboru
Matea Beljak
Gradsko šetalište dr. Franje Tuđmana zajedno sa Muzejom Livadić čini jedinstveni prostor koji povezuje najvažnija turistička odredišta u Samoboru kao što su glavni gradski trg, brdo Tepec, SRC Vugrinščak i šetalište Anindol. Uz šetnicu i park nalazi se velik broj drvenastih biljnih vrsta, a od cvjetnih vrsta su zasađene samo ruže. Ružama koje su zasađene u muzejskom parku položaj ne odgovara pa zaostaju u rastu i razvoju, podložne su napadima brojnih bolesti i štetnika,...
Analiza porijekla hrvatske populacije grivastog skakača (Ammotragus lervia PALLAS,1777) korištenjem sekvenci mitohondrijske DNA
Analiza porijekla hrvatske populacije grivastog skakača (Ammotragus lervia PALLAS,1777) korištenjem sekvenci mitohondrijske DNA
Tina Stuhne
Grivasti skakač (Ammotragus lervia Pallas, 1777) životinjska je vrsta kojoj je izvorno stanište usko geografsko područje Sjeverne Afrike. Pripada porodici Bovidae i brojnost u Republici Hrvatskoj se procjenjuje na 200 jedinki. S obzirom da je objavljeno vrlo malo znanstvenih podataka o hrvatskoj populaciji grivastog skakača, cilj ovog diplomskog rada bio je analizirati raznolikost kontrolne regije mitohondrijske DNA grivastog skakača na području Hrvatske i usporediti dobivene sekvence...
Analiza povećanja učinkovitosti sustava navodnjavanja Poljoprivrednog instituta Osijek u kontekstu korištenja voda
Analiza povećanja učinkovitosti sustava navodnjavanja Poljoprivrednog instituta Osijek u kontekstu korištenja voda
Dorotea Devčić
Potreba za proizvodnjom hrane na svjetskoj razini raste svake godine. Kako bi se osigurala stabilna poljoprivredna proizvodnja, u sve ekstremnijim klimatskim prilikama, kulturama je potrebno osigurati dovoljne količine vode. Jedan od načina povećanja efikasnosti sustava navodnjavanja je implementacija drainage water managmenta (DWM) na proizvodne površine. Ono nam omogućuje zadržavanje vode u tlu, te na taj način smanjuje količine vode kojima je potrebno navodnjavati kulture.
Analiza predvrtova na području mjesnog odbora Jarun (Zagreb)
Analiza predvrtova na području mjesnog odbora Jarun (Zagreb)
Tea Plejić
Kućni vrtovi u urbanim zonama izuzetno su važni s ekološkog i socijalnog aspekta. Predvrtovi starih obiteljskih kuća smještenih unutar blokova novosagrađenih zgrada odaju sliku nekog prošlog vremena. Ne postoje posebni propisi koji bi odredili njihovo oblikovanje, a njihov izgled u znatnoj mjeri doprinosi izgledu cijelog naselja. Mjesni odbor Jarun na području gradske četvrti Trešnjevka-jug kombinacija je stambenih zgrada, obiteljskih i kućica u nizu. Cilj rada bio je procijeniti...
Analiza prostora u svrhu izrade prijedloga razvoja obalnog pojasa grada Kaštela
Analiza prostora u svrhu izrade prijedloga razvoja obalnog pojasa grada Kaštela
Josip Bedalov
Najveća vrijednost svakog obalnog grada je upravo njegova obala. Ako se radi o mediteranskom gradu s neprekinutim povijesnim kontinuitetom od prapovijesti, kao što je slučaj s Kaštelima, tada taj obalni prostor ima još veći značaj. Obala predstavlja dragocjeni potencijal za razmjenu vrijednosti i ima kapacitet sažimanja aktivnosti koje se događaju u njenom zaleđu. Jedan od načina ostvarivanja punog potencijala urbane obale (eng. waterfront) svakako je njeno uređenje i obnova....
Analiza razvojnih resursa ruralnog područja Sisačko - moslavačke županije
Analiza razvojnih resursa ruralnog područja Sisačko - moslavačke županije
Vedrana Pavlović
Sisačko-moslavačka županija, unatoč dobrim razvojnim preduvjetima, predstavlja jednu od slabije razvijenih županija u Republici Hrvatskoj. Nedovoljna iskorištenost poljoprivrednog zemljišta i vodenih resursa, velik broj područja onečišćenih minama, depopulacija, nepovoljna dobna i obrazovna struktura stanovništva, visoka nezaposlenost te slabije razvijen poljoprivredni sektor glavna su ograničenja ruralnom razvoju ove županije. Cilj rada i istraživanje obuhvaća upravo tu...
Analiza sadržaja aromatskih spojeva u grožđu klonskih kandidata autohtonih sorata vinove loze
Analiza sadržaja aromatskih spojeva u grožđu klonskih kandidata autohtonih sorata vinove loze
Ivan Šišić
Klonska selekcija autohtonih sorata vinove loze provodi se u Hrvatskoj tijekom posljednjih 15-ak godina. Ovim istraživanjem proširena je evaluacija odabranih klonskih kandidata bijelih sorata u selekciji s ciljem dobivanja detaljnijeg uvida u sadržaj aromatskih spojeva u grožđu. Osim sadržaja aromatskih spojeva želi se utvrditi razlike u ostalim gospodarskim svojstvima kao što su: sadržaj šećera u moštu, titracijska kiselost te pH vrijednost mošta. u grožđu između klonskih...
Analiza sadržaja polifenolnih spojeva u grožđu klonskih kandidata sorata vinove loze "Plavac mali" i "Plavina"
Analiza sadržaja polifenolnih spojeva u grožđu klonskih kandidata sorata vinove loze "Plavac mali" i "Plavina"
Marija Birkić
“Plavac mali” i “Plavina” najvažnije su crne autohtone sorte vinove loze u Dalmaciji. Klonskom selekcijom ovih sorata koja je započela 2006. godine izdvojen je veći broj divergentnih klonskih kandidata kod kojih su uočene i potvrđene pozitivne promjene nekog od gospodarski važnih svojstava, a na temelju do sada provedene analize njihovih osnovnih gospodarskih karakteristika izdvojeno je po pet klonskih kandidata koji ulaze u završno ispitivanje. Tijekom klonske selekcije...
Analiza sastava šećera HPLC metodom u uzorcima meda s područja Hrvatske
Analiza sastava šećera HPLC metodom u uzorcima meda s područja Hrvatske
Mateja Barkijević
Šećeri su glavne sastavnice meda i čine 95-99% suhe tvari. Fruktoza i glukoza su dominantni šećeri i čine oko 85-95% ukupnih šećera u medu. Sastav i količina glavnih šećera u medu (fruktoza, glukoza, saharoza) mogu pomoći pri utvrđivanju botaničkog podrijetla meda. Međutim, i drugi šećeri koji su prisutni u znatno manjem udjelu mogu biti korisni za utvrđivanje botaničkog podrijetla. Cilj je ovog istraživanja bio utvrditi sastav šećera u različitim vrstama meda te...

Pages