Pages

Antibakterijski učinak propolisa
Antibakterijski učinak propolisa
Klara Markov
Čovjek već tisućljećima koristi propolis u farmaciji, veterini, medicini i prehrambenoj industriji, a odnedavno postoje nastojanja da ga se primijeni i u kontekstu suzbijanja biljnih patogena. Povećanjem potrošnje svjeţe hrane, simultano raste i problem njene kontaminacije bakterijama patogenim za ljude. Jačanjem ere ekološkog osvješćivanja, provode se brojna istraţivanja antibakterijskog, antivirusnog i antimikotičkog učinka raznih prirodnih tvari. Uslijed smanjenja izbora...
Antibakterijsko djelovanje spoja bakrovog sulfat pentahidrata na bakteriju Erwinia amylovora
Antibakterijsko djelovanje spoja bakrovog sulfat pentahidrata na bakteriju Erwinia amylovora
Anja Žokalj
Od patogena koji ugrožavaju proizvodnju voćnih vrsta, uzročnik bakterioznog paleža, bakterija Erwinia amylovora, svakako pripada u najznačajnije na svjetskoj razini. Ova je bolest prisutna u četrdesetak država diljem svijeta. Kao najugroženiji domaćini bakterije E. amylovora, većinom se navode kruška i dunja, dok se jabuka smatra manje osjetljivom na ovu zarazu. Obzirom na zastupljenost domaćina, bakteriozni palež je najdestruktivniji za jabuku i krušku. U Hrvatskoj su...
Antibakterijsko, antiviralno i antifugalno djelovanje Kurkumina biljke Curcuma longa
Antibakterijsko, antiviralno i antifugalno djelovanje Kurkumina biljke Curcuma longa
Lara Perički
Curcuma longa L. (porodica Zingiberaceae) i njen polifenolski spoj kurkumin ima raznovrsne antimikrobne utjecaje, a upotreba mu je u svakodnevnom životu sve opširnija i češća. Razultati antibakterijskog djelovanja brojnih provedenih istraživanja pokazuju kako kurkuma ima obećavajuće rezultate pri djelovanju na različite patogene bakterije (MRSA, L. monocytogenes, Salmonella), viruse (HIV, Influenza) i gljive (C. neoformans, C. albicans, F. solani). Kurkuma ima poprilično širok...
Antifungalni utjecaj askomicete Trichoderma koningiopsis na Fusarium equiseti i Fusarium avenaceum
Antifungalni utjecaj askomicete Trichoderma koningiopsis na Fusarium equiseti i Fusarium avenaceum
Marko Marijić
Fuzarioze su ekonomski značajne bolesti raznovrsnih poljoprivrednih kultura koje uzrokuju askomicetne gljive iz roda Fusarium. Vrste iz roda Fusarium odlikuju se i proizvodnjom velikog broja mikotoksina. Vrsta F. avenaceum uzrokuje palež klasa i trulež korijenovog vrata pšenice i ječma, te proizvodi nekoliko mikotoksina koji mogu štetiti ljudskom i životinjskom zdravlju. Vrsta F. equiseti pojavljuje se kao kolonizator starog i oštećenog biljnog tkiva i kao slab parazit na pšenici,...
Antimikrobna aktivnost zelenih otapala iz skupine estera
Antimikrobna aktivnost zelenih otapala iz skupine estera
Andrea Gradinšćak
Ubrzani razvoj poljoprivredne proizvodnje značajno doprinosi zagađenju okoliša. Iskorištavanje poljoprivrednih nusprodukata, poput biljnih ostataka, u kombinaciji s energetski manje zahtjevnim procesima i ekološki prihvatljivim otapalima, temelj su održivog razvoja. Brojne biljke izvor su bioaktivnih spojeva s antimikrobnom aktivnošću. Upotreba „zelenih otapala“ iz skupine estera, kao što su dimetil-karbonat i etil-acetat, za ekstrakciju bioaktivnih spojeva iz biljaka, u praksi...
Antimikrobno djelovanje (+)-limonena i α-pinena na korisne mikroorganizme i potencijalne patogene iz hrane
Antimikrobno djelovanje (+)-limonena i α-pinena na korisne mikroorganizme i potencijalne patogene iz hrane
Dajana Rak
Esencijalna biljna ulja, u čijem sastavu značajnu komponentu čine spojevi iz skupine terpena ((+)-limonen i α-pinen), intenzivno se istražuju u cilju zaštite namirnica od mikrobnog kvarenja. Također, spomenuti spojevi koriste se kao "zelena“ otapala za ekstrakciju antimikrobnih spojeva iz različitih biljaka. Budući da se antimikrobna aktivnost takvih ekstrakata ne može sa sigurnošću diferencirati, potrebno je ispitati utjecaj čistih otapala na korisne i patogene mikroorganizme...
Antimikrobno djelovanje apitoksina na korisne i potencijalno patogene mikroorganizme izolirane iz hrane
Antimikrobno djelovanje apitoksina na korisne i potencijalno patogene mikroorganizme izolirane iz hrane
Domenika Gugić
Jedan od glavnih uzroka pojave mikrobne rezistencije na konvencionalne antibiotike je nekritično korištenje antibiotika u poljoprivrednoj proizvodnji. Stoga je nužno pronaći alternativna rješenja i nove tvari s visokoselektivnim i specifičnim antimikrobnim djelovanjem koji ne uzrokuju razvoj antibiotičke rezistencije. Među takvim spojevima ističu se kationski antimikrobni peptidi. U značajne izvore takvih peptida spada apitoksin (pčelinji otrov) kojeg luče medonosne pčele (Apis...
Antimikrobno djelovanje ekstrakta češnjaka
Antimikrobno djelovanje ekstrakta češnjaka
Antonela Jagić
Prirodni antimikrobni spojevi intenzivno se istražuju kao potencijalno rješenje mikrobioloških problema s kojima se suočavaju medicina i fitomedicina. Također, smanjenje upotrebe kemijskih antimikrobnih spojeva pozitivno bi djelovalo na zdravlje ljudi i okoliš. Češnjak (Allium sativum) je svrstan među najznačajnije biljne antibiotike. Inhibira rast različitih vrsta bakterija, gljiva, virusa i protozoa. Provedenim istraživanjem utvrđeno je da vodeni ekstrakti češnjaka...
Antimikrobno djelovanje i antibiotička rezistencija Peribacillus spp. izoliranih iz krške spilje
Antimikrobno djelovanje i antibiotička rezistencija Peribacillus spp. izoliranih iz krške spilje
Lana Petković
Rod Peribacillus spada u porodicu Bacillaceae i tek je nedavno taksonomski odvojen od roda Bacillus. Budući da vrste roda Bacillus imaju značajnu ulogu u održavanju terestrijalnih ekosustava i velik potencijal primjene u poljoprivredi, pretpostavka je da pripadnici roda Peribacillus također imaju iste značajke. Cilj ovog istraživanja je ispitati potencijal vrsta roda Peribacillus izoliranih iz krške spilje za inhibiciju rasta humanih i biljnih patogena te istražiti ulogu ovih vrsta u...
Antioksidacijska aktivnost, ukupni fenoli i ukupni flavonoidi plodova opuncije
Antioksidacijska aktivnost, ukupni fenoli i ukupni flavonoidi plodova opuncije
Eleonora Puček
Proizvodnja zdrave hrane na ekološki prihvatljiv način u dovoljnim količinama za rastući broj svjetskog pučanstva postaje sve veći izazov. Stoga je potrebno sagledati potencijal i mogućnosti koje nam pružaju kulture prilagođene na ekstremne klimatske promjene sa skromnim potrebama za vodom i hranjivim tvarima te koje imaju otpornost na bolesti i štetnike. Opuntia ficus-indica je jedna od biljaka koja u budućnosti može poslužiti za zadovoljavanje dijela prehrambenih potreba ljudi...
Application of biostimulants on waterlogged cabbage to improve uptake of nutrients
Application of biostimulants on waterlogged cabbage to improve uptake of nutrients
Nadya Alexandra Buga
In Croatia, short-term spring flooding is expected to be an increasing issue for young crops due to climate change. Three biostimulants were tested on young, waterlogged cabbage (Brassica oleracea var. capitata) to study the effect on nutrient status. The biostimulants were ExelGrow®, Organico, and EcoGreen, based on algae extract, microorganisms and amino acids, and micronized calcite respectively. The findings suggest that young cabbage plants are not highly susceptible to short duration...
Aromatski i fenolni profil grožđa i vina sorte "Muškat Hamburg" uvjetovan djelomičnom defolijacijom
Aromatski i fenolni profil grožđa i vina sorte "Muškat Hamburg" uvjetovan djelomičnom defolijacijom
Janko Haramina
Djelomična defolijacija u zoni grozdova jedan je od najčešćih ampelotehničkih zahvata korištenih u proizvodnji grožđa u cilju poboljšanja mikroklimata loze te povećanja kvalitete grožđa. Zbog povećanja temperature zraka posljednjih godina nužno je preispitati različite termine provođenja djelomične defolijacije te njihov utjecaj na sintezu sekundarnih metabolita aromatičnih sorata. Tretman djelomične defolijacije obavljen je u fenofazi zametanja bobica. Istraživanje je...

Pages