Pages

Bakterioze uzrokovane fitopatogenom bakterijom Xylella fastidiosa (Wells et al.) u Europi
Bakterioze uzrokovane fitopatogenom bakterijom Xylella fastidiosa (Wells et al.) u Europi
Luca Sekulić
Bakterija Xylella fastidiosa potječe iz SAD, a uspješno se udomaćila u Europi gdje se pojavila 2013., uzrokujući velike štete na maslinama u Italiji. Sve više država prijavljuje zarazu i provodi karantenske mjere. Bakteriju prenose kukci koji se hrane ksilemskim sokom. Nakon unosa bakterije u biljku, ona se umnožava i začepljuje provodne žile, što rezultira pojavom simptoma sušenja, odumiranjem grana, a kasnije i uginućem biljaka. Za pouzdanu identifikaciju bakterije potrebno je...
Biljna raznolikost predvrtova Kriške ulice u Zagrebu
Biljna raznolikost predvrtova Kriške ulice u Zagrebu
Ivana Simić
Zelenilo u gradovima ima veliku važnost za biološku raznolikost, a odabir biljnih vrsta i njihovo održavanje u kućnim vrtovima usklađeno je s klimom i reljefom određenog područja te s potrebama, vremenom i financijskim mogućnostima vlasnika vrtova. Premda uređenje predvrtova znatno utječe na sliku grada, ne postoje nikakvi propisi kojima bi se konkretno odredio njihov izgled. Krišku ulicu na Volovčici, dijelu gradske četvrti Pešćenica-Žitnjak, obilježavaju stare radničke...
Biljna raznolikost predvrtova Petrove ulice u Zagrebu
Biljna raznolikost predvrtova Petrove ulice u Zagrebu
Mirna Mrkša
Petrova ulica vodi od centra grada prema istoku, a obilježavaju ju stare kuće s predvrtovima koje sve više zamjenjuju nove stambene zgrade. Zelenilo u gradovima ima veliku važnost za biološku raznolikost, a odabir biljnih vrsta i njihovo održavanje usklađeno je s klimom i reljefom određenog područja; te s potrebama, vremenom i financijskim mogućnostima vlasnika vrtova. Premda se uređenjem predvrtova znatno utječe na sliku grada, ne postoje nikakvi propisi kojima bi se odredio...
Biljna raznolikost predvrtova gradske četvrti Trnje
Biljna raznolikost predvrtova gradske četvrti Trnje
Anita Ščrbec
Područje gradske četvrti Trnje nastanjeno je još od rimskih vremena, a najveći porast stanovništva bilježi početkom 20. stoljeća u vrijeme industrijalizacije kad se iz ruralnog prostora pretvara u radničku četvrt ilegalno podignutih objekata loše kvalitete. Zelenilo u gradovima ima veliku važnost za biološku raznolikost, a odabir biljnih vrsta i njihovo održavanje usklađeno je s klimom i reljefom određenog područja; te s potrebama, vremenom i financijskim mogućnostima...
Biljne svojte tradicijskog vrta u naselju Ivanci kod Ogulina
Biljne svojte tradicijskog vrta u naselju Ivanci kod Ogulina
Marija Boban
Tradicijski seoski vrt razvijao se usporedno s društvenim razvitkom, a kao i ruralna arhitektura, odražava sve prirodno-geografske i kulturno-povijesne značajke nekog kraja, te najnovije promjene koje su se dogodile u ruralnom prostoru. Selo Ivanci nalazi se u blizini Ogulina, uz Šmitovo jezero uz koje se vežu lokalne priče i legende. Ogulin je turistički predstavljen kao zavičaj bajki, regija pogodna za razvoj ruralnog turizma. Pogodno je za razvoj seoskog turizma uz uvjet obnove...
Biljne vrste koje sadrže pirolizidinske alkaloide na području uzgoja kamilice u Virovitičko-podravskoj županiji
Biljne vrste koje sadrže pirolizidinske alkaloide na području uzgoja kamilice u Virovitičko-podravskoj županiji
Josipa Lovković
Brojne biljne vrste (najvećim dijelom iz porodica Boraginaceae, Asteraceae i Fabaceae) proizvode pirolizidinske alkaloide (PA) te su široko rasprostranjene diljem svijeta. Većina PA pokazuje ne samo toksični, već i kancerogeni, mutageni i teratogeni učinak. PA mogu potencijalno kontaminirati usjeve i tako uzrokovati brojne zdravstvene poteškoće kod ljudi i stoke. Cilj ovog rada bio je utvrditi prisutnost PA biljaka na području ekološkog uzgoja kamilice (unutar i u neposrednoj...
Biljne vrste tradicijskih okućnica Komiže i Visa
Biljne vrste tradicijskih okućnica Komiže i Visa
Lukrecija Martinis
Vis je otok 45 km udaljen od obale, a naseljen je još od antičkih vremena. Polustoljetna izolacija Visa kao vojnog otoka dovela je do toga da se na njemu nije razvio masovni turizam, a u većoj mjeri je ostala sačuvana i tradicijska arhitektura. Bogat biljni svijet i brojni endemi uz tradicijske vrste u vrtovima mještana posebna su vrijednost otoka. Otvaranjem otoka Visa turizmu postoji opasnost da se okućnice počnu uređivati vrstama koje nisu tradicionalne te time izgubi...
Biljne vrste tradicijskih okućnica Ludbreške vinske ceste
Biljne vrste tradicijskih okućnica Ludbreške vinske ceste
Jelena Bahat
Očuvanje tradicije bitna je značajka svakog podneblja čime se neprestano oživljava nekadašnji način života te starinski običaji. U današnje vrijeme uglavnom se teži modernizaciji u svakom pogledu, pri čemu se zaboravlja na tradicionalno, na prošlost svakog pojedinca. Premda se na ruralnim okućnicama pojavljuje sve više novih biljnih vrsta, još uvijek se može pronaći tradicionalno uređenje, što je slučaj na području Ludbreške vinske ceste. Intervjuiranjem starijih...
Biljne vrste u interjerima odabranih hotelsko-ugostiteljskih objekata na području grada Zadra
Biljne vrste u interjerima odabranih hotelsko-ugostiteljskih objekata na području grada Zadra
Nora Škrokov
Mnogostruka je uloga primjene ukrasnog bilja u interijerima, a odabir je dosta ograničen zbog ekoloških datosti te mogućnosti održavanja i njege. Taj problem je posebno izražen kod javnih prostora kao što su hotelsko-ugostiteljski objekti gdje se biljke koriste za dekoraciju, a mogućnost njege i održavanja su znatno otežani zbog nazočnosti korisnika samog prostora. Cilj rada bio je istražiti koje su biljne vrste najčešće zastupljene u hotelsko-ugostiteljskim objektima ...
Bioaktivne komponente kozjeg mlijeka
Bioaktivne komponente kozjeg mlijeka
Monika Štetner
Kozje mlijeko predstavlja izvor uravnoteženih visoko vrijednih hranjivih komponenti korisnih za zdravlje ljudi te se svojim kemijskim sastavom približava savršenoj hrani. Sadrži cjelovite i visoko probavljive proteine sa svim sadržanim esencijalnim aminokiselinama. Globule mliječne masti su sitnog promjera zbog čega je mlijeko lakše probavljivo. Masnokiselinski profil kozjeg mlijeka se u velikoj mjeri razlikuje od kravljeg jer sadrži visoki udio kaprinske, kaprilne i kapronske masne...
Bioaktivne komponente ploda pasje ruže (Rosa canina L.)
Bioaktivne komponente ploda pasje ruže (Rosa canina L.)
Lucija Stanić
Pasja ruža je jedna od najraširenijih samoniklih vrsta roda Rosa u Republici Hrvatskoj. Njena bogata nutritivna, prehrambena i ljekovita vrijednost te relativna lakoća uzgoja čine ju biljnom vrstom velikog potencijala za uzgoj u Hrvatskoj. Glavni cilj ovog diplomskog rada bio je utvrditi razlike u kemijskom sastavu i sadržaju bioaktivnih komponenata između plodova samoniklih genotipova pasje ruže, plodova uzgojenih na konvencionalni te ekološki način. U svrhu utvrđivanja...
Bioaktivni peptidi mlijeka i mliječnih proizvoda
Bioaktivni peptidi mlijeka i mliječnih proizvoda
Dana Janda
Bioaktivni peptidi podrijetlom iz kazeina i proteina sirutke najbrojnija su skupina bioaktivnih tvari sadržanih u mliječnim proizvodima. To su fragmenti nastali cijepanjem proteina sastavljeni od 3 do 20 aminokiselina, koji nastaju tijekom probave u humanom organizmu ili tijekom procesa prerade mlijeka. Iako mlijeko predstavlja dobar izvor proteina, većina bioaktivnih peptida prisutnih u mlijeku nalazi se u neaktivnom obliku unutar nativne proteinske sekvence te svoju aktivnost mogu...

Pages