Pages

Biologija, simptomatologija i mjere suzbijanja bakterioznog odumiranja trešnje na području Umaga
Biologija, simptomatologija i mjere suzbijanja bakterioznog odumiranja trešnje na području Umaga
Marika Turčinov
U posljednjih nekoliko proizvodnih sezona učestale su dojave o pojavi smolotečine i sušenju izbojaka, grana i čitavih stabala trešnje, a sumnja se na bakterijsko odumiranje grana koštičavih voćaka. Poznati uzročnici ove bolesti su bakterijske vrste Pseudomonas syringae pv. syringae i Pseudomonas syringae pv. morsprunorum. Bakterija Pseudomonas syringae pv. morsprunorum u zimskom razdoblju izaziva rak rane, dok se u proljeće razvijaju pjege na listovima. Kod zaraze bakterijom...
Biološke, morfološke i ekološke značajke osjaka (Cirsium arvense) (L.) Scop
Biološke, morfološke i ekološke značajke osjaka (Cirsium arvense) (L.) Scop
Ivan Bojanić
Poljski osjak, vrsta (Cirsium arvense [L.] Scop.) je višegodišnji korov koji nanosi velike štete jer se s poljoprivrednom kulturom natječe za iste ograničene izvore: hraniva, vodu, svjetlo i prostor. Obilježja korovne vrste određuju njezine kompetitivne sposobnosti i interakciju između kulture i korova. Kompeticijski će nadjačati ona vrsta čija su biološka i ekološka obilježja bolje prilagođena pedoklimatskim uvjetima uzgoja. Korovna vrsta Cirsium arvense često nadvladava...
Biološki parametri klijanja korovne vrste Setaria glauca L.
Biološki parametri klijanja korovne vrste Setaria glauca L.
Ema Brijačak
Temperatura i vlaga dva su najvažnija parametra koja utječu na klijanje korovne vrste sivog muhara (Setaria glauca). Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi biološki minimum (Tb) i biološki vodni potencijal (Ψb), potrebni za klijanje sivog muhara. Za potrebe ovog istraživanja sjeme vrste Setaria glauca prikupljeno je na lokaciji Šašinovečki Lug u jesen 2017. Početkom ožujka 2018. godine postavljen je pokus utvrđivanja klijavosti sivog muhara u DAFNAE laboratoriju Sveučilišta u...
Biološki vodni potencijal korovne vrste Chenopodium album L.
Biološki vodni potencijal korovne vrste Chenopodium album L.
Dora Šincek
Vlaga u tlu jedan je od glavnih vanjskih čimbenika koji utječe na nicanje korovne vrste Chenopodium album (loboda). Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi biološki vodni potencijal (Ψb), odnosno minimalnu količinu vlage u tlu koja je potrebna za klijanje lobode. Za potrebe istraživanja sjeme lobode sakupljeno je 2016. na pokušalištu Šašinovec. U svrhu simulacije vodnog stresa u tlu korišteno je sedam različitih koncentracija otopina polietilenglikola (PEG): -0,05, -0,10, -0,25,...
Biometrijska analiza nekih čimbenika kvalitete vode za navodnjavanje u dolini Neretve
Biometrijska analiza nekih čimbenika kvalitete vode za navodnjavanje u dolini Neretve
Nives Šoić
U dolini Neretve poljoprivredna je proizvodnja vrlo intenzivna. Zbog suhih ljeta potrebno je navodnjavanje. Međutim, agrotehničke mjere, intruzija mora, te oborine imaju velik utjecaj na kvalitetu vode za navodnjavanje. U radu je opisan dio takvog istraživanja na području donje Neretve – lokacija Vrbovci, gdje su tijekom tri godine (2011., 2012. i 2013.) na četiri mjerne postaje mjesečno prikupljani podaci o fizikalno kemijskim pokazateljima kvalitete vode za navodnjavanje i to:...
Bioraznolikost samoniklog ljekovitog i aromatičnog bilja na području općine Karojba
Bioraznolikost samoniklog ljekovitog i aromatičnog bilja na području općine Karojba
Marinela Srdoč
Ekozemljopisni pregled i prikupljanje sjemena samoniklog ljekovitog i aromatičnog bilja provedeno je na četiri lokacije općine Karojba u razdoblju od lipnja do rujna 2016. godine, pri čemu su primijenjene standardne svjetski priznate metode za prikupljanje biljnih genetskih izvora (Bioversity International). Prikupljeno je ukupno 19 uzoraka sjemena, 15 različitih samoniklih ljekovitih i aromatičnih biljnih vrsta. Prikupljene primke raspoređene su u devet porodica. Za svaku su primku...
Bioretencije i održivi sustavi odvodnje u urbanim krajobrazima
Bioretencije i održivi sustavi odvodnje u urbanim krajobrazima
Andrea Prša
Održivi sustavi odvodnje, kao dio načela zelene infrastrukture, prepoznati su u svijetu kao kompetentan odgovor na sve brže i ekstremnije klimatske promjene. Unošenjem zelene infrastrukture u postojeće sustave takozvane sive infrastrukture, poboljšavamo funkcije samog sustava i ostvarujemo višestruke dobiti, zahvaljujući zakonu višestruke funkcionalnosti. Tako na primjer, u slučaju biljnog uređaja, voda koju se skupi sa raznih površina istovremeno se uklanja i pročišćava što...
Biotehnološki značajne vrste roda Bacillus spp.
Biotehnološki značajne vrste roda Bacillus spp.
Rija Jašarević
Mikroorganizmi imaju veliki značaj u biotehnologiji, a jedne od značajnijih bakterija su Gram-pozitivne, štapićaste, sporogene vrste iz roda Bacillus spp. Upravo zbog vrlo otpornih endospora mogu preživjeti bez hranjiva, na nepovoljnim uvjetima sredine te se mogu oduprijeti različitim fizikalnim i kemijskim sredstvima. Zbog svoje široke rasprostranjenosti i velike prilagodljivosti, potencijal ovih bakterija je u različitim biotehnološkim procesima od proizvodnje antibiotika, enzima,...
Bogatstvo prirodnih resursa i gospodarski razvoj zemalja
Bogatstvo prirodnih resursa i gospodarski razvoj zemalja
Jelena Ljubičić
Bogatstvo prirodnih resursa trebalo bi biti blagoslov zemlje koja ga posjeduje. No, takvo bogatstvo često se povezuje sa sporijim i slabijim ekonomskim razvojem. Iako se intuitivno očekuje da će raspoloživost prirodnih resursa pozitivno utjecati na ekonomski razvoj zemlje, konačni ishod često nije pozitivan. Taj fenomen naziva se prokletstvom prirodnih resursa jer se na primjeru brojnih zemalja pokazuje da većina njih, bogatih prirodnim resursima, ostvaruje ispodprosječan...
Bolesti probavnog sustava ovaca
Bolesti probavnog sustava ovaca
Antonela Tolić
Za razliku od drugih grana u stočarstvu u Republici Hrvatskoj koje bilježe pad u proizvodnji, ovčarstvo bilježi pozitivne pomake. Možemo reći da je interes za uzgoj ovaca za proizvodnju mlijeka i mesa gotovo jednak. Ovce se u Hrvatskoj drže ekstenzivno dok se manji broj uzgaja intenzivno i poluintenzivno. Jedan od najvažnijih čimbenika u uzgoju je hranidba, osobito kada se radi i visokoproizvodnim životinjama. Nepravilnosti u hranidbi mogu uzrokovati velike gubitke koji se očituju...
Bosiljak kao funkcionalna hrana
Bosiljak kao funkcionalna hrana
Katarina Rašić
U posljednje vrijeme sve je veći interesa za prehrambenim proizvodima koji imaju pozitivan utjecaj na zdravlje ljudi. Uloga koju igra prehrana u prevenciji i liječenju mnogih bolesti postala je široko prihvaćena. U tom kontekstu biljne vrste iz roda Ocimum, posebno O. basilicum, zaslužuju posebnu pažnju jer proizvode sekundarne metabolite koji pak imaju široku lepezu pozitivnih svojstava na ljudsko zdravlje. Među najvažnijima su antioksidativna, antimikrobna i protuupalna svojstva....
Botaničko podrijetlo peludi na paši mandarine u dolini Neretve
Botaničko podrijetlo peludi na paši mandarine u dolini Neretve
Ines Vrhovnik
Delta rijeke Neretve s gotovo monokulturnim nasadima mandarine unshiu (Citrus unshiu Marc.) je jedno od tri najsjevernija nasada u svijetu na kojem se komercijalno uzgajaju agrumi. Poznato je da je za normalan razvoj pčelinje zajednice potrebno osigurati dodatne količine peludi, međutim određene vrste agruma, a u koje spada mandarina unshiu imaju sterilne prašnike. Kako do sada u Hrvatskoj još nisu provedena istraživanja vezana za utvrđivanje botaničkog podrijetla peludnog...

Pages