Pages

Analiza stanja trofije površinskih voda na području Zagrebačke županije
Analiza stanja trofije površinskih voda na području Zagrebačke županije
Tena Smuđ
Jedan od glavnih indikatora kakvoće vode predstavlja stupanj trofije. Antropogeni procesi poput intenzivne poljoprivredne i stočarske proizvodnje, prilikom neodgovorne primjene, doprinose napretku procesa eutrofikacije. Svrha ovoga rada bila je provjeriti utječe li intenzitet biljne i stočarske proizvodnje na koncentracije nitrata te na kakvoću vode na području Zagrebačke županije. Uzorkovanje je provedeno na dvije lokacije u dva navrata u vremenskom razdoblju od dva mjeseca na...
Analiza stanja tržišta ekološkog voća u Hrvatskoj
Analiza stanja tržišta ekološkog voća u Hrvatskoj
Petra Megla
Ekološko voćarstvo predstavlja velik potencijal za Hrvatsku, koje kao i ostala ekološka poljoprivredna proizvodnja, ima u vidu očuvanje ekološkog sustava koristeći ekološka sredstva za zaštitu bilja bez upotrebe kemijskih preparata i mineralnih gnojiva. Skrb za očuvanje trajne plodnosti te poticanje biološke raznolikosti je prioritet uz kakvoću proizvedenog voća. Mali broj ekoloških proizvođača voća u Hrvatskoj povezuje se s problemom slabe edukacije i stalnog stručnog...
Analiza tehničke ispravnosti strojeva za primjenu pesticida u RH temeljem uočenih nedostataka prilikom obvezne periodičke provjere
Analiza tehničke ispravnosti strojeva za primjenu pesticida u RH temeljem uočenih nedostataka prilikom obvezne periodičke provjere
Lovro Ostojić
Od 2014. godine hrvatski su poljoprivrednici dužni obavljati ispitivanje tehničke ispravnosti strojeva za primjenu pesticida svake tri godine u ovlaštenoj ispitnoj stanici. Naglasak je na ispravnom održavanju strojeva što se postiže edukacijama i redovitim pregledima. Prema dosadašnjim istraživanjima u Hrvatskoj je veći broj strojeva za primjenu pesticida u lošem stanju. U ovom je radu dat prikaz stanja strojeva za primjenu pesticida na području Hrvatske, a rezultati su dobiveni...
Analiza tehnologije proizvodnje kukuruza na primjeru francuske tvrtke Alliance Negoce
Analiza tehnologije proizvodnje kukuruza na primjeru francuske tvrtke Alliance Negoce
Ivan Pozder
U Republici Hrvatskoj kukuruz je najvažnija ratarska kultura te samim time i od najvećeg značaja za poljoprivredne proizvođače. Analizirajući francuski model kooperativne proizvodnje tvrtke Alliance Negoce pokušali su se pronaći pozitivni aspekti proizvodnje te na taj način pronaći rješenja za poboljšanje situacije hrvatskog proizvođača na tržištu merkantilnog kukuruza. Osim pregleda tehnologije proizvodnje kukuruza prema modelu koji provodi tvrtka Alliance Negoce,...
Analiza ugroženosti krajobrazne raznolikosti Samobora
Analiza ugroženosti krajobrazne raznolikosti Samobora
Ivana Blažević Cindrić
Rad predstavlja integralnu, cjelovitu analizu krajobraza grada Samobora. Polazište za rad je nedovoljno istražen krajobraz grada, odnosno ne postoji sveobuhvatna analiza krajobraza koja govori o krajobraznom karakteru kao niti o njegovoj vrijednost. Nužno je poimati krajobraz kao složenu cjelinu koja se dijeli na veći broj međusobno različitih krajobraznih jedinica koje su međusobno uvjetovane, a ne uvažavati i sagledavati krajobraz, odnosno njegove pojedine dijelove, samo...
Analiza unutarsortne varijabilnosti sorte Kleščec bijeli (V. vinifera L.) AFLP markerima
Analiza unutarsortne varijabilnosti sorte Kleščec bijeli (V. vinifera L.) AFLP markerima
Kruno Kamenjak
Vinova loza višegodišnja je kultura koja se razmnožava vegetativno i trenutno na svijetu postoji nekoliko tisuća sorata. Sorta 'Kleščec bijeli' (Vitis vinifera L.) se uzgaja na ograničenim površinama na samo nekoliko lokacija među ostalim i u okolici Križevaca. U prošlosti je 'Kleščec bijeli' bio zapostavljen i pogrešno poistovjećivan s njemačkom sortom Knipperle to jest Ortlieber. Nedavno je otkriveno da je 'Kleščec bijeli' jedinstvenog genotipa i nova hrvatska autohtona...
Analiza utjecaja fotoperioda i prolaktina na proizvodnju mlijeka i muzne karakteristike krava
Analiza utjecaja fotoperioda i prolaktina na proizvodnju mlijeka i muzne karakteristike krava
Filip Pomper
U natrag nekoliko desetljeća napravljena su mnoga istraživanja na temu utjecaja svjetlosnog perioda na proizvodne karakteristike krava. Više od nekoliko njih ide u prilog da svjetlost itekako ima utjecaja na proizvodnju mlijeka, pravilnom manipulacijom stočari bi u teoriji mogli utjecati na količinu mlijeka. Ovim istraživanjem se pokušalo potvrditi brojne radove i prihvatiti alternativnu hipotezu o utjecaju svijetla na proizvodnju mlijeka, kao i ispitati muzne karakteristike krava...
Analiza utjecaja krajobraza na mitologiju Stare Grčke
Analiza utjecaja krajobraza na mitologiju Stare Grčke
Antonia Čubelić
Generalno gledajući, utjecaj krajobraza na društvo i način života je neupitan, no postavlja se pitanje da li i kako fizička okolina utječe na društvene konstrukte poput religije i mitologije. Starogrčko društvo je bilo društvo mitova, čineći religiju neotuđivim dijelom života, a mitove dijelom svakodnevice. Iako je starogrčka mitologija prepoznatljiva po antropocentralističkim temama i karakteristikama mitova i bogova, krajobraz je služio kao mjesto radnje, pozadina ili...
Analiza vanjskotrgovinske razmjene Republike Hrvatske
Analiza vanjskotrgovinske razmjene Republike Hrvatske
Dario Polić
Republika Hrvatska se trenutno nalazi u gospodarskoj krizi i u financijskoj je zaduženosti. Ulaskom u EU otvorila su se vrata svjetskom tržištu i većoj mogućnosti vanjskotrgovinske razmjene, no ona još uvijek mora razviti svoje strategije, poraditi na agrarnoj politici i početi proizvoditi dovoljno za „svoje prostore“ kako bi mogla izvoziti i van granice Hrvatske. S obzirom na poljoprivredne kapacitete, ona nedovoljno iskorištava svoje mogućnosti te više uvozi nego izvozi. Kao...
Analiza varijabilnosti cijelog mitogenoma koze
Analiza varijabilnosti cijelog mitogenoma koze
Lara Radović
Domestikacija koze (Capra hircus) započela je oko 11.950 godina prije sadašnjosti na području Bliskog istoka te se nastavila širiti po svijetu. Divlja vrsta koze (Capra aegagrus) smatra se pretkom modernih domaćih koza, čije se podrijetlo može pratiti pomoću mitohondrijske DNA. Mitohondrijska DNA prisutna je u svim tkivima te se može ekstrahirati iz arheo-uzoraka, a zbog specifičnog načina nasljeđivanja iste pogodna je za filogenetska istraživanja. Ciljevi ovoga rada su utvrditi...
Analiza varijabilnosti mitogenoma autohtonih pasmina ovaca Republike Hrvatske
Analiza varijabilnosti mitogenoma autohtonih pasmina ovaca Republike Hrvatske
Filip Diab
Ovčarstvo je predstavlja važan tip ekstenzivnog stočarstva u Hrvatskoj. Proučavanje genetske varijabilnosti ovaca postaje sve važnije, posebno uzimajući u obzir male efektivne veličine populacija naših autohtonih pasmine ovaca, koje mogu rezultirati smanjenom genetskom raznolikošću, što može povećati rizik od negativnih genetskih anomalija i smanjiti otpornost stada na bolesti ili druge ekološke stresore. U ovom radu prvi put je analizirana varijabilnost rodovo na molekularnoj...
Analiza varijabilnosti mitogenoma zeca (Lepus europaeus) u Republici Hrvatskoj
Analiza varijabilnosti mitogenoma zeca (Lepus europaeus) u Republici Hrvatskoj
Lucia Raić
Dosadašnje filogenetske analize sugeriraju da su europski zečevi (Lepus europaeus) preživjeli pleistocenski glacijal u refugijima u Europi (Apeninski i Balkanski poluotok) te Maloj Aziji. Cilj je ovog istraživanja ustanoviti filogenetske odnose zečeva na području Europe i RH. Analiza se odvila na dva seta mitogenoma, s područja Europe te Hrvatske. Radi se o kvalitetnim uzorcima s prosječnom dubinom i duljinom pokrivenosti 662.91 i 99.99%. Otkrivena su 42 haplotipa u europskom setu...

Pages