Pages

Aromatski profil i gospodarska svojstva klonskih kandidata sorte vinove loze "Žlahtina"
Aromatski profil i gospodarska svojstva klonskih kandidata sorte vinove loze "Žlahtina"
Mislav Domić
‘Žlahtina’ je najvažnija autohtona sorta vinove loze na području Primorsko-goranske županije, a posebno na otoku Krku. Klonskom selekcijom ove sorte, koja je započela 2005. godine, izdvojeni su klonski kandidati kod kojih su uočene i potvrđene pozitivne promjene osnovnih gospodarski važnih svojstava (prinos, sadržaj šećera i kiselina u moštu i sl.). Tijekom klonske selekcije nastoji se utvrditi da li se klonski kandidati međusobno razlikuju i u slučaju sadržaja aromatskih...
Aromatski profil vina Graševina s obzirom na godinu berbe
Aromatski profil vina Graševina s obzirom na godinu berbe
Matija Vasilj
Graševina je prema količini proizvedenog vina i zasađenim površinama najvažnija sorta koja se uzgaja u Republici Hrvatskoj. Njezin aromatski profil dosad nije opširno istraživan te se ovim radom želi doprinijeti proširenju znanja na tom području. Velik utjecaj na aromatski profil vina ima godina berbe zbog specifičnih klimatskih uvjeta i različitih tehnoloških zahvata koji doprinose varijacijama u kemijskom sastavu mošta i vina. Trajanje dozrijevanja također igra važnu...
Aromatski profil vina priznatih klonova sorte Graševina
Aromatski profil vina priznatih klonova sorte Graševina
Anja Budžaki
Priznati klonovi OB-412, OB-414, OB-435 i OB-445 sorte ´Graševina´ prisutni su na tržištu RH od 2019. g. Kao nastavak klonske selekcije kojom se izdvajaju klonovi specifičnih svojstava, grožđe i vino od svakog klona moguće je i dalje analizirati nakon primjene različitih tehnika uzgoja, prerade, enoloških preparata ili tehnologije proizvodnje vina. Hladna maceracija masulja, kojom se ekstrahiraju aromatski spojevi iz kožica grožđa i selekcionirani kvasci važni su čimbenici...
Aromatski profili baznih i pjenušavih vina "Bela" i " Katarina" proizvedenih tradicionalnom metodom
Aromatski profili baznih i pjenušavih vina "Bela" i " Katarina" proizvedenih tradicionalnom metodom
Iva Šikač
Pjenušava vina zauzimaju sve vedi udio u svjetskoj proizvodnji vina. Unazad desetak godina i u Republici Hrvatskoj bilježi se porast proizvodnje i potrošnje pjenušavih vina. Sekundarna fermentacija i dozrijevanje na talogu ključne su faze tradicionalne metode proizvodnje koje utječu na aromatski profil pjenušavih vina. U ovom radu provedene su osnovne fizikalno-kemijske analize baznih vina te analize aromatskih profila baznih i pjenušavih vina ˝Bela˝ i ˝Katarina˝, Agronomskog...
Asortiman biljnih vrsta za interijere u maloprodajnoj mreži na području grada Zagreba
Asortiman biljnih vrsta za interijere u maloprodajnoj mreži na području grada Zagreba
Lana Macut
Tržište ukrasnog bilja vrlo je dinamično. Poznavanje asortimana vrsta za uređenje interijera važno je prilikom osmišljavanja rješenja uređenja interijera. Neke vrste prisutne su u ponudi tijekom cijele godine, dok druge imaju sezonski karakter. Uz to, na tržištu se pojavljuju nove vrste i sorte, te se time asortiman stalno povećava. Očekuje se da su početkom godine prisutne lisnate vrste namijenjene dugotrajnoj dekoraciji. Pri tome se očekuju različite vrste i sorte iz...
Autohtone sorte vinove loze na području Istre - nekada i danas
Autohtone sorte vinove loze na području Istre - nekada i danas
Fumica Orbanić
Vinogradarstvo u Istri ima dugu tradiciju te puno povijesnih podataka potvrđuje važnost vinove loze u prošlim vremenima. Nekada je vodeća sorta u proizvodnji bila Teran, a danas je Malvazija istarska, one su autohtone istarske sorte i imaju veliku važnost jer istarski vinogradari i vinari na njima baziraju proizvodnju. Od bijelih sorata bitno je spomenuti i Muškat momjanski, kojega se posljednjih godina na području Istre sve više sadi. Još se nekoliko sorata smatra autohtonima ali...
Bakterije promotori biljnog rasta:  značaj i primjena u suvremenoj poljoprivrednoj proizvodnji
Bakterije promotori biljnog rasta: značaj i primjena u suvremenoj poljoprivrednoj proizvodnji
Dominik Königshofer
U suvremenoj poljoprivrednoj proizvodnji neselektivna uporaba gnojiva, posebno dušičnih i fosfornih, dovela je do značajnog onečišćenja tla, vode i zraka. Uz sve veći porast svjetskog stanovništva rastu i potrebe za većom količinom hrane, što posljedično dovodi do primjene velikih količina kemijskih sredstava kojima se ubrzava i poboljšava rast i razvoj biljnih kultura. Međutim, kontinuirana primjena mineralnih gnojiva i pesticida dovela je do smanjenja plodnosti tla, njegovog...
Bakterije roda Agrobacterium i njihov značaj u biotehnologiji
Bakterije roda Agrobacterium i njihov značaj u biotehnologiji
Viktorija Kočmar
Zelena biotehnologija bavi se uporabom ekološki prihvatljivih rješenja kao alternativa tradicionalnoj poljoprivredi te na taj način nastoji smanjiti ovisnost poljoprivrede o mehaničkim i kemijskim inovacijama. Primjer zelene biotehnologije je proizvodnja transgenih biljaka uz pomoć mikroorganizama kao što su to agrobakterije. Rod Agrobacterium obuhvaća Gram-negativne mikroorganizme koji su poznati po svojoj patogenosti. Naime, vrste ovoga roda posjeduju Ti-plazmid uz pomoć kojeg...
Bakteriocini bakterija mliječne kiseline u prevenciji i liječenju mastitisa
Bakteriocini bakterija mliječne kiseline u prevenciji i liječenju mastitisa
Andreja Grgić
Mastitis je najčešda i najskuplja bolest mliječnih krava. Procjenjuje se da od ukupnog broja muznih krava njih približno jedna tredina pati od infektivne upale vimena. U najvedem je broju slučajeva mastitis posljedica galaktogene penetracije patogenih bakterija u vime životinje. Najčešdi uzročnici mastitisa u mliječnih krava su: Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae i Streptococcus uberis. Međutim, danas je uspjeh liječenja mastitisa...
Bakterioze uzrokovane fitopatogenom bakterijom Xylella fastidiosa (Wells et al.) u Europi
Bakterioze uzrokovane fitopatogenom bakterijom Xylella fastidiosa (Wells et al.) u Europi
Luca Sekulić
Bakterija Xylella fastidiosa potječe iz SAD, a uspješno se udomaćila u Europi gdje se pojavila 2013., uzrokujući velike štete na maslinama u Italiji. Sve više država prijavljuje zarazu i provodi karantenske mjere. Bakteriju prenose kukci koji se hrane ksilemskim sokom. Nakon unosa bakterije u biljku, ona se umnožava i začepljuje provodne žile, što rezultira pojavom simptoma sušenja, odumiranjem grana, a kasnije i uginućem biljaka. Za pouzdanu identifikaciju bakterije potrebno je...
Bespilotni zrakoplovni sustavi u prilagođavanju posljedicama klimatskih promjena
Bespilotni zrakoplovni sustavi u prilagođavanju posljedicama klimatskih promjena
Franko Kelava
Klimatske promjene, koje karakteriziraju porast globalne temperature, ekstremni vremenski događaji kao i degradacija okoliša, predstavljaju značajne izazove za ekosustave i ljudska društva. Sustavi bespilotnih zrakoplova (UAS - eng. Unmanned Aerial System) kao dio precizne poljoprivrede, imaju važnu ulogu u prilagođavanju posljedicama klimatskih promjena. Precizna poljoprivreda integrira tehnologiju, komunikacije i podatke i nudi transformativna rješenja koja bi mogla ublažiti...
Bibliografija radova u području pokrovnih kultura u Republici Hrvatskoj
Bibliografija radova u području pokrovnih kultura u Republici Hrvatskoj
Ante Toljan
U skladu s ciljevima diplomskog rada, prema dostupnim izvorima obrađeno je 49 radova 86 hrvatskih autora iz područja pokrovnih kultura. Radovi su razvrstani po kategorijama radova: znanstveni (24), stručni radovi (14), disertacije (3), diplomski i završni radovi (8). U obrađenim radovima se sveukupno spominje 21 vrsta iz 6 različitih porodica (Fabaceae, Brassicaceae, Poaceae, Boraginaceae, Polygonaceae i Asteraceae). Budući da su pokrovni usjevi zbog svoje multifunkcionalnosti...

Pages