Pages

Dinamika rasta i prinos radiča i salate u plutajućem akvaponu
Dinamika rasta i prinos radiča i salate u plutajućem akvaponu
Petar Spevec
Akvapon je zatvoreni sustav koji kombinira recirkulirajuću akvakulturu i hidroponiku. U vremenu klimatskih promjena, ograničenih resursa vode te značajnog smanjenja biljnih i ribljih vrsta, akvaponi predstavljaju ekološki prihvatljiv i ekonomski isplativ način uzgoja. Primarni cilj akvapona je iskoristiti nutrijente ispuštene od strane riba u akvakulturnom uzgoju za proizvodnju biljaka namijenjenih prvenstveno za ljudsku ishranu. Istraživanje je provedeno kao pilot projekt u svrhu...
Dinamika rasta presadnica rajčice tretiranih poboljšivačima rasta
Dinamika rasta presadnica rajčice tretiranih poboljšivačima rasta
Jagoda Bosnić
Uzgoj presadnica rajčice u zimsko-proljetnom periodu traje relativno dugo (od 70 do 90 dana), što uzrokuje visoke troškove grijanja, odnosno proizvodnje. Odabirom odgovarajućeg roka sjetve te primjenom poboljšivača rasta moguće je skratiti period uzgoja. Cilj ovog istraživanja je utvrditi utjecaj odabranih poboljšivača rasta na dinamiku rasta presadnica rajčice u četri različita roka sjetve, u usporedbi s netretiranim presadnicama. Istraživanje je provedeno u grijanom...
Dinamika rasta, morfološka svojstva i prinos ekotipova ozimog češnjaka
Dinamika rasta, morfološka svojstva i prinos ekotipova ozimog češnjaka
Fabijan Kos
Cilj ovoga rada je bio utvrditi dinamiku rasta, morfološka svojstva i prinos ozimih ekotipova češnjaka u agroekološkim uvjetima sjeverozapadne Hrvatske. Sadni materijal 20 lokalnih ozimih ekotipova češnjaka prikupljen je tijekom ljeta 2015. godine iz različitih županija Hrvatske (Zadarska, Sisačko-moslavačka, Vukovarsko-srijemska, Virovitičko-podravska, Zagrebačka, Bjelovarsko-bilogorska, Krapinsko-zagorska, Koprivničko-križevačka, Grad Zagreb). Monofaktorijalni poljski pokus...
Distribucija i analiza roda Orchis na otoku Mljetu u GIS sučelju
Distribucija i analiza roda Orchis na otoku Mljetu u GIS sučelju
Lucija Čaklec
Kao najvažnije geografsko obilježje otoka Mljeta može se istaknuti njegov južni položaj na pučini hrvatskog Jadrana. Osnovna geološka karakteristika otoka je jednostavnost građe i sastava mezozojskih naslaga. Na karbonatnim stijenama otoka su se razvila krška obilježja. Klima otoka je mediteranska, nazivaju je još i klimom masline. Najraširenija tla su crvenica, smeđe tlo, crnica i kamenjar. U hidrološkom pogledu svojim značenjem se ističu blatine. Biljni i životinjski...
Diversifikacija ruralnih aktivnosti Zagrebačke županije kroz ruralni turizam
Diversifikacija ruralnih aktivnosti Zagrebačke županije kroz ruralni turizam
Ivana Živković
Diversifikacija ruralne ekonomije je koncept koji promiče nepoljoprivredne aktivnosti u ruralnom području. Njime se nastoji premostiti stereotipski prikaz ruralnih područja kao područja gdje se odvija većinom poljoprivredna djelatnost. Mjere u okviru tog koncepta odnose se na promicanje zaposlenosti, osnivanje poduzeća, podizanje dohodaka i promicanje atraktivnosti ruralnih područja kao mjesta za život. U ovom radu je analiziran proces lokalne poljoprivredne politike koji rezultira...
Djelotvorno upravljanje logističkim procesom na primjeru trgovačkog društva Mlinoprom d.o.o.
Djelotvorno upravljanje logističkim procesom na primjeru trgovačkog društva Mlinoprom d.o.o.
Mateja Šimek
U radu su obrađeni bitni elementi logističkih aktivnosti koje predstavljaju jedan od ključnih poslovnih procesa za ostvarivanje ciljanih poslovnih rezultata u proizvodnom poduzeću. Učinkovito usklađivanje logistike nabave, unutarnje logistike i logistike prodaje posebno je zahtjevno u mlinskom sektoru gdje se javlja vremenski nesklad u provedbi navedenih logističkih aktivnosti. Problem je organizirati i dimenzionirati logističke resurse na način koji će omogućiti dugoročnu...
Djelovanje bakrovog nitrata na bakteriju Erwinia amylovora u kulturi in vitro
Djelovanje bakrovog nitrata na bakteriju Erwinia amylovora u kulturi in vitro
Lovre Beretin
Zbog otežanog suzbijanja uzročnika bolesti, bakterioze su, uz viroze, oduvijek bile problem u svjetskoj poljoprivredi, osobito na višegodišnjim kulturama. Jedna od najznačajnijih bolesti voćnih vrsta svakako je bakteriozni palež čiji je uzročnik, bakterija Erwinia amylovora. Iako je uzročnik poznat još od 1878. godine, zaraza ovom bakterijom se svijetom eksplozivno počela širiti u drugoj polovici 20. stoljeća i od tada redovito nanosi velike štete gospodarstvu zemalja u kojima...
Dobrobit svinja u otvorenom sustavu držanja
Dobrobit svinja u otvorenom sustavu držanja
Iva Ivšac
Cilj rada je bio procijeniti dobrobit svinja u otvorenom sustavu držanja na nekoliko obiteljskih gospodarstava koja drže autohtone pasmine svinja. Dobrobit životinja predstavlja korištenje životinja za potrebe ljudi pri čemu životinje ne trpe bol, stres i nestašice u hranjivim tvarima, vodi i ostalom. Najčešće se procjenjuje na temelju zdravlja, razine proizvodnje, ponašanja i dr. Iako se općenito smatra da svinje koje se drže na otvorenom imaju manje problema sa dobrobiti u...
Dobrobit turopoljske pasmine svinja u različitim proizvodnim sustavima
Dobrobit turopoljske pasmine svinja u različitim proizvodnim sustavima
Ana Vidović
Cilj rada je bio procijeniti parametre dobrobiti svinja turopoljske pasmine različitih kategorija (prasad, krmače, tovne svinje) u različitim proizvodnim sustavima (otvoreni i poluotvoreni). Turopoljska svinja je hrvatska autohtona pasmina malog areala rasprostiranja (Turopolje, Gornja Posavina) koja se tradicionalno drži u otvorenom sustavu držanja. Dobrobit svinja turopoljske pasmine u različitim proizvodnim sustavima držanja procijenjena je na nekoliko poljoprivrednih...
Domaćini uvijenosti lista vinove loze pridruženog virusa 3
Domaćini uvijenosti lista vinove loze pridruženog virusa 3
Lucija Katanec
Vinova loza, kao kultura s dugogodišnjom tradicijom uzgoja u Hrvatskoj i šire, predstavlja jednu od važnijih poljoprivrednih kultura čiji je uzgoj otežan zbog brojnih bakterijskih, gljivičnih, ali i virusnih bolesti. Uvijenost lista vinove loze pridružen virus 3, kao jedan od najrasprostranjenijih i ekonomski najznačajnijih virusa vinove loze, može uzrokovati pad prinosa i do 40%. Prenosi se štitastim ušima, a u svrhu provođenja ovog istraživanja za prijenos je korištena...
Dorada i skladištenje žitarica u betonskom silosu u Popovači
Dorada i skladištenje žitarica u betonskom silosu u Popovači
Lorena Žabčić
Žitarice su jednogodišnje biljke, uzgajane diljem svijeta, čiji zrnati plodovi predstavljaju jednu od okosnica prehrane ljudi i ishrane životinja te sirovinu u prehrambenoj industriji i proizvodnji biogoriva. Zbog nepovoljnog utjecaja bioloških i mehaničkih čimbenika na njihov složeni kemijski sastav one se dorađuju te izlažu termičkim procesima sušenja kako bi se mogle uskladištiti na kraći ili dulji vremenski period bez većih gubitaka na kvaliteti i kvantiteti. Spomenutim...
Dormantnost i klijanje kod mahunarki
Dormantnost i klijanje kod mahunarki
Dragan Saraf
Mahunarke (Leguminosae, Fabaceae) su brojna porodica, koja obuhvaća 490 rodova i oko 1200 vrsta. Na temelju ukupne proizvodnje u svijetu druga su porodica po važnosti. Uzgajaju se zbog sjemena bogatog bjelančevinama i esencijalnim aminokiselinama, a koriste se u prehrani ljudi i životinja. Mahunarke su važan čimbenik u prirodnom ciklusu dušika, a osobito su korisne u poljoprivredi zbog poboljšanja plodnosti tla vezanjem atmosferskog dušika. U Hrvatskoj se zrnate mahunarke pretežno...

Pages