Pages

Analiza funkcionallnosti kombinirane odvodnje na području srednje Posavine
Analiza funkcionallnosti kombinirane odvodnje na području srednje Posavine
Matej Vrbanić
Odjel hidromorfnih tala karakterizira suvišno vlaženje površinskim i/ili podzemnim vodama. Porijeklo suvišnih voda, intezitet vlaženja i zadržavanje u tlu uvjetovano je položajem tla u prostoru, građom profila tla te fizikalnim značajkama pedogenetskih horizonata. Suvišne vode u tlu nepovoljno utječu na pravovremene agrotehničke zahvate pri obavljanju određenih poljoprivrednih radnji. Trajanje ekološki nepovoljne mokre faze naročito je izraženo u humidnijim godinama te je...
Analiza hortikulturne flore odabranih kućnih predvrtova Šestina
Analiza hortikulturne flore odabranih kućnih predvrtova Šestina
Anamarija Gudelj Velaga
Područje Šestina, koje se nalazi u zagrebačkoj podsljemenskoj zoni, se iz ruralne zone, posljednjih godina pretvara u elitnu stambenu četvrt urbanih vila. To uzrokuje i znatne promijene uređenja okućnice i odabira biljnih vrsta. Kućni vrtovi su izuzetno važni u očuvanju biološke i krajobrazne raznolikosti. Ne postoje posebni propisi koji bi odredili njihovo oblikovanje, a njihov izgled u znatnoj mjeri doprinosi izgledu cijelog naselja. Cilj rada je provesti inventarizaciju flore...
Analiza hranjive vrijednosti hrane za mačke u Hrvatskoj
Analiza hranjive vrijednosti hrane za mačke u Hrvatskoj
Paula Došen
U današnje vrijeme vlasnici pridaju sve više pažnje odabiru kvalitetne hrane za mačke. Na tržištu postoji široki izbor hrana koje se razlikuju ne samo po kemijskom i sirovinskom sastavu, već i po samom pristupu hranidbi. Dolaskom novih trendova na tržište nailazimo i na kontroverze pojedinih proizvođača hrana. Naglasak je da su mačke mesojedi i imaju jedinstvene hranidbene potrebe koje zahtijevaju visok udio proteina u hranidbi. Posebno su važni nutrijenti poput arginina i...
Analiza i modeli upravljanja pašnjačkih kulturnih krajobraza
Analiza i modeli upravljanja pašnjačkih kulturnih krajobraza
Zrinka Maranić
Pašnjački krajobrazi dominantno su obilježje ruralnih područja koji radi svojih kulturno-povijesnih, ekoloških i estetskih vrijednosti imaju karakter kulturnog krajobraza. Nedovoljno su istraživani i rijetko su predmet održivog upravljanja. U radu se definira opća tipologija pašnjačkih krajobraza te tipologija agropastoralnog pregonskog stočarstva omeđenih pašnjaka na otoku Pagu i transhumantnog stočarstva otvorenih planinskih pašnjaka na Dinari. Analiziraju se uzorci...
Analiza i prijedlog revitalizacije parka Ivana Mažuranića u Novom Vinodolskom
Analiza i prijedlog revitalizacije parka Ivana Mažuranića u Novom Vinodolskom
Dario Jemrić
Park Ivana Mažuranića nastao je početkom 20. stoljeća paralelno sa razvojem turizma. Kao najveća uređena zelena površina smještena uz plažu, ima izuzetno važnu prostornu, povijesnu i gospodarsku ulogu za Novi Vinodolski. Tijekom razdoblja od dvije godine (od 2019. do 2021.) opisani su, inventarizirani i analizirani svi vegetacijski i nevegetacijski elementi parka kako bi se dobio što bolji uvid u postojeće stanje i na temelju toga preložile smjernice za neophodnu revitalizaciju...
Analiza i revitalizacija otvorenih javnih zelenih površina centra Zagreba
Analiza i revitalizacija otvorenih javnih zelenih površina centra Zagreba
Petra Pavleka
Ovaj rad analizira prostor centra grada Zagreba na prostoru četvrti Gornji grad Medveščak i četvrti Donji grad, a bavi se detaljnim prostornim analizama i inventarizacijom otvorenih prostora s naglaskom na zelene površine. Ciljevi rada su identifikacija i registracija svih javih otvorenih prostora centra Zagreba. Nadalje, usporedba aktualne namjene i korištenja otvorenih zelenih prostora prema Generalnom urbanističkom planu grada Zagreba sa aktualnim stanjem prostora, te...
Analiza klimatskih elemenata na području Like u svrhu određivanja potrebe navodnjavanja
Analiza klimatskih elemenata na području Like u svrhu određivanja potrebe navodnjavanja
Antonio Vašarević
Za vrijeme vegetacije, navodnjavanjem se biljci dodaje voda za optimalan rast i razvoj, ako je tijekom vegetacije deficit vode u tlu. U današnje vrijeme, bavljenje poljoprivredom kao djelatnošću gotovo je neostvarivo bez navodnjavanja, pogotovo u sušnijim mjesecima i sušnijim godinama. Na nedostatak vode posebice su osjetljive povrćarske kulture od kojih se na području Like najviše uzgajaju krumpir, kupus i kelj za koje se preporuča navodnjavanje kišenjem i to najčešće Typhon...
Analiza klimatskih elemenata na području zapadne Istre u svrhu određivanja potrebe navodnjavanja maslina
Analiza klimatskih elemenata na području zapadne Istre u svrhu određivanja potrebe navodnjavanja maslina
Dominko Divić
Posljedica klimatskih promjena je sve češća pojava suše, koja se u Hrvatskoj pojavljuje svake treće do pete godine, a ovisno o intenzitetu i duljini trajanja tijekom vegetacijskog razdoblja može smanjiti prinos poljoprivrednih kultura i do 90%. U diplomskom radu razmatra se procjena utjecaja suše na redukciju prinosa masline. Cilj rada je odrediti manjak vode u tlu u prosječnoj i sušnoj godini te odrediti redukciju prinosa masline u prosječnoj i sušnoj godini. Za izradu...
Analiza kretanja lovačkih pasa pomoću GPS ogrlica tijekom lova
Analiza kretanja lovačkih pasa pomoću GPS ogrlica tijekom lova
Anesa Seferović
Razvoj tehnologije doprinosi unaprjeđenju lovačke opreme u čemu se posebno ističu GPS ogrlice koje se primjenjuju kod lovačkih pasa. Tijekom lovne sezone 2022./23. na području Istre prikupljeno je 153 zapisa s Garmin GPS telemetrijskih ogrlica. Podaci su prikupljani kroz 42 lovna dana tijekom prigonskih lovova na divlju svinju u 12 lovišta. Sudjelovala su 52 psa različite dobi, spola te sedam pasmina, a podatci s Garmin GPS telemetrijskih ogrlica obrađivani u programima Garmin...
Analiza mitogenoma kunića u Republici Hrvatskoj
Analiza mitogenoma kunića u Republici Hrvatskoj
Romeo Brtan
U Republici Hrvatskoj genetička varijabilnost divljeg kunića (Oryctolagus cuniculus) do sada je analizirana samo putem kontrolne regije mitogenoma na recentnim jedinkama. U ovom radu prikazuje se po prvi puta odrađena analiza cijelih mitogenoma divljeg kunića. Set modernih i povijesnih cijelih mitogenoma sastoji se od 44 fasta sekvenci, dok se kod analize kontrolne regije postojeći set proširio na 123 fasta sekvenci. Koristeći bioinformatičke alate kao što su (MEGA 7.0, PopArt...
Analiza mogućnosti uvođenja cvjetnih gredica uz šetnicu dr. Franje Tuđmana u Samoboru
Analiza mogućnosti uvođenja cvjetnih gredica uz šetnicu dr. Franje Tuđmana u Samoboru
Matea Beljak
Gradsko šetalište dr. Franje Tuđmana zajedno sa Muzejom Livadić čini jedinstveni prostor koji povezuje najvažnija turistička odredišta u Samoboru kao što su glavni gradski trg, brdo Tepec, SRC Vugrinščak i šetalište Anindol. Uz šetnicu i park nalazi se velik broj drvenastih biljnih vrsta, a od cvjetnih vrsta su zasađene samo ruže. Ružama koje su zasađene u muzejskom parku položaj ne odgovara pa zaostaju u rastu i razvoju, podložne su napadima brojnih bolesti i štetnika,...
Analiza otvorenih zelenih površina u Dubrovniku s naglaskom na okolinske stresore
Analiza otvorenih zelenih površina u Dubrovniku s naglaskom na okolinske stresore
Lara Spajić
Znanstvena istraživanja navode kako boravak na otvorenom i okruženost prirodom mogu pozitivno utjecati na zdravlje pojedinaca. Nadalje, provedena istraživanja Dubrovnika s područja krajobrazne arhitekture te ekološke psihologije su malobrojna. Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi stanje i prostorne probleme zelenih površina u Dubrovniku te identificirati prisutne okolinske stresore. Nakon terenskih obilazaka i analiziranja šest lokacija provedena je online anketa na uzorku od 184...

Pages