Pages

Anatomske karakteristike latica odabranih kultivara ruže (Rosa hybrida L.)
Anatomske karakteristike latica odabranih kultivara ruže (Rosa hybrida L.)
Valentina Benšek
U radu je istražena anatomska građa latica četiri kultivara ruže različitih boja cvjetova. Kod svih kultivara epidermalne stanice su na adaksijalnoj strani latica bile čunjasto izbočene, dok su na abaksijalnoj strani imale ravne vanjske stijenke. Širina epidermalnih stanica je na adaksijalnoj strani uglavnom bila nešto manja nego na abaksijalnoj strani, no visina stanica se nije znatnije razlikovala između epidermi. Mezofil latica bio je rahle građe s velikim međustaničnim...
Anatomske karakteristike listova ocvijeća odabranih kultivara narcise
Anatomske karakteristike listova ocvijeća odabranih kultivara narcise
Ivana Caganić Žigić
Boja cvjetova primarno ovisi o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu pigmenata, no na boju također mogu utjecati i anatomska građa te razmještaj pigmenata u tkivu latica. U ovom radu opisane su anatomske karakteristike ocvijeća narcise koje mogu utjecati na njihovu boju te su uspoređene u kultivara različitih boja cvjetova. Kod istraživanih kultivara narcise, epidermske stanice su na obje strane tepala i krunica imale lećasto ili blago čunjasto izbočene vanjske stijenke, dok...
Antagonizam i antibioza Trichoderma longibrachiatum na Fusarium solani i
 Alternaria solani
Antagonizam i antibioza Trichoderma longibrachiatum na Fusarium solani i Alternaria solani
Sandra Skendžić
Askomicete Fusarium solani i Alternaria solani značajni su patogeni krumpira. U ekološkom uzgoju krumpira zaštita od nastanka bolesti uzrokovanih ovim patogenima je teška jer su dozvoljene direktne mjere nedostatne (bakrovi preparati, alternativna sredstva za jačanje biljaka na bazi prirodnih materijala i ljekovitog bilja, npr. MycoSin®VIN). U svrhu biološkog suzbijanja fitopatogenih organizama upotrebljavaju se mnoge vrste iz svijeta gljiva, a među najpoznatijima su vrste roda ...
Antibakterijsko djelovanje spoja bakrovog sulfat pentahidrata na bakteriju Erwinia amylovora
Antibakterijsko djelovanje spoja bakrovog sulfat pentahidrata na bakteriju Erwinia amylovora
Anja Žokalj
Od patogena koji ugrožavaju proizvodnju voćnih vrsta, uzročnik bakterioznog paleža, bakterija Erwinia amylovora, svakako pripada u najznačajnije na svjetskoj razini. Ova je bolest prisutna u četrdesetak država diljem svijeta. Kao najugroženiji domaćini bakterije E. amylovora, većinom se navode kruška i dunja, dok se jabuka smatra manje osjetljivom na ovu zarazu. Obzirom na zastupljenost domaćina, bakteriozni palež je najdestruktivniji za jabuku i krušku. U Hrvatskoj su...
Antifungalni utjecaj askomicete Trichoderma koningiopsis na Fusarium equiseti i Fusarium avenaceum
Antifungalni utjecaj askomicete Trichoderma koningiopsis na Fusarium equiseti i Fusarium avenaceum
Marko Marijić
Fuzarioze su ekonomski značajne bolesti raznovrsnih poljoprivrednih kultura koje uzrokuju askomicetne gljive iz roda Fusarium. Vrste iz roda Fusarium odlikuju se i proizvodnjom velikog broja mikotoksina. Vrsta F. avenaceum uzrokuje palež klasa i trulež korijenovog vrata pšenice i ječma, te proizvodi nekoliko mikotoksina koji mogu štetiti ljudskom i životinjskom zdravlju. Vrsta F. equiseti pojavljuje se kao kolonizator starog i oštećenog biljnog tkiva i kao slab parazit na pšenici,...
Antimikrobno djelovanje apitoksina na korisne i potencijalno patogene mikroorganizme izolirane iz hrane
Antimikrobno djelovanje apitoksina na korisne i potencijalno patogene mikroorganizme izolirane iz hrane
Domenika Gugić
Jedan od glavnih uzroka pojave mikrobne rezistencije na konvencionalne antibiotike je nekritično korištenje antibiotika u poljoprivrednoj proizvodnji. Stoga je nužno pronaći alternativna rješenja i nove tvari s visokoselektivnim i specifičnim antimikrobnim djelovanjem koji ne uzrokuju razvoj antibiotičke rezistencije. Među takvim spojevima ističu se kationski antimikrobni peptidi. U značajne izvore takvih peptida spada apitoksin (pčelinji otrov) kojeg luče medonosne pčele (Apis...
Antimikrobno djelovanje ekstrakta češnjaka
Antimikrobno djelovanje ekstrakta češnjaka
Antonela Jagić
Prirodni antimikrobni spojevi intenzivno se istražuju kao potencijalno rješenje mikrobioloških problema s kojima se suočavaju medicina i fitomedicina. Također, smanjenje upotrebe kemijskih antimikrobnih spojeva pozitivno bi djelovalo na zdravlje ljudi i okoliš. Češnjak (Allium sativum) je svrstan među najznačajnije biljne antibiotike. Inhibira rast različitih vrsta bakterija, gljiva, virusa i protozoa. Provedenim istraživanjem utvrđeno je da vodeni ekstrakti češnjaka...
Aromatski profil i gospodarska svojstva klonskih kandidata sorte vinove loze "Žlahtina"
Aromatski profil i gospodarska svojstva klonskih kandidata sorte vinove loze "Žlahtina"
Mislav Domić
‘Žlahtina’ je najvažnija autohtona sorta vinove loze na području Primorsko-goranske županije, a posebno na otoku Krku. Klonskom selekcijom ove sorte, koja je započela 2005. godine, izdvojeni su klonski kandidati kod kojih su uočene i potvrđene pozitivne promjene osnovnih gospodarski važnih svojstava (prinos, sadržaj šećera i kiselina u moštu i sl.). Tijekom klonske selekcije nastoji se utvrditi da li se klonski kandidati međusobno razlikuju i u slučaju sadržaja aromatskih...
Aromatski profili baznih i pjenušavih vina "Bela" i " Katarina" proizvedenih tradicionalnom metodom
Aromatski profili baznih i pjenušavih vina "Bela" i " Katarina" proizvedenih tradicionalnom metodom
Iva Šikač
Pjenušava vina zauzimaju sve vedi udio u svjetskoj proizvodnji vina. Unazad desetak godina i u Republici Hrvatskoj bilježi se porast proizvodnje i potrošnje pjenušavih vina. Sekundarna fermentacija i dozrijevanje na talogu ključne su faze tradicionalne metode proizvodnje koje utječu na aromatski profil pjenušavih vina. U ovom radu provedene su osnovne fizikalno-kemijske analize baznih vina te analize aromatskih profila baznih i pjenušavih vina ˝Bela˝ i ˝Katarina˝, Agronomskog...
Autohtone sorte vinove loze na području Istre - nekada i danas
Autohtone sorte vinove loze na području Istre - nekada i danas
Fumica Orbanić
Vinogradarstvo u Istri ima dugu tradiciju te puno povijesnih podataka potvrđuje važnost vinove loze u prošlim vremenima. Nekada je vodeća sorta u proizvodnji bila Teran, a danas je Malvazija istarska, one su autohtone istarske sorte i imaju veliku važnost jer istarski vinogradari i vinari na njima baziraju proizvodnju. Od bijelih sorata bitno je spomenuti i Muškat momjanski, kojega se posljednjih godina na području Istre sve više sadi. Još se nekoliko sorata smatra autohtonima ali...
Bakterije promotori biljnog rasta:  značaj i primjena u suvremenoj poljoprivrednoj proizvodnji
Bakterije promotori biljnog rasta: značaj i primjena u suvremenoj poljoprivrednoj proizvodnji
Dominik Königshofer
U suvremenoj poljoprivrednoj proizvodnji neselektivna uporaba gnojiva, posebno dušičnih i fosfornih, dovela je do značajnog onečišćenja tla, vode i zraka. Uz sve veći porast svjetskog stanovništva rastu i potrebe za većom količinom hrane, što posljedično dovodi do primjene velikih količina kemijskih sredstava kojima se ubrzava i poboljšava rast i razvoj biljnih kultura. Međutim, kontinuirana primjena mineralnih gnojiva i pesticida dovela je do smanjenja plodnosti tla, njegovog...
Bakteriocini bakterija mliječne kiseline u prevenciji i liječenju mastitisa
Bakteriocini bakterija mliječne kiseline u prevenciji i liječenju mastitisa
Andreja Grgić
Mastitis je najčešda i najskuplja bolest mliječnih krava. Procjenjuje se da od ukupnog broja muznih krava njih približno jedna tredina pati od infektivne upale vimena. U najvedem je broju slučajeva mastitis posljedica galaktogene penetracije patogenih bakterija u vime životinje. Najčešdi uzročnici mastitisa u mliječnih krava su: Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae i Streptococcus uberis. Međutim, danas je uspjeh liječenja mastitisa...

Pages