Pages

EU legislation in the field of additives in the diet: category sweeteners-aspartame
EU legislation in the field of additives in the diet: category sweeteners-aspartame
Martina Crnogorac
ʼFood additiveʻ mean any substance not normally consumed as a food in itself and not normally used as a characteristic ingredient of food, whether or not it has nutritive value, the intentional addition of which to food for a technological purpose in the manufacture, processing, preparation, treatment, packaging, transport or storage of such food results, or may be reasonably expected to result, in it or its by-products becoming directly or indirectly a component of such...
Efikasnost  fosfora u uzgoju sorata mrkve na alkalnom tlu
Efikasnost fosfora u uzgoju sorata mrkve na alkalnom tlu
Luka Colić
U uzgoju mrkve na alkalnom tlu problem je niska razina biljkama pristupačnog fosfora koji je esencijalan element za rast i razvoj te prinos i kvalitetu mrkve. Primjenom NPK gnojiva podmiruju se potrebe usjeva prema hranjivima, međutim, nije poznata reakcija sorti mrkve na jednaku količinu NPK gnojivom dodanog fosfora. Cilj ovog istraživanja je utvrditi reakciju sorata mrkve i promjenu u pristupačnosti i efikasnosti iskorištenja fosfora pri primjeni različitih količina NPK gnojiva na...
Efikasnost primjene čelične šljake u regulaciji plodnosti kiselih tala
Efikasnost primjene čelične šljake u regulaciji plodnosti kiselih tala
Ivona Matošević
Čelična šljaka je nusproizvod iz industrije željeza i čelika koja se do sada primarno zbrinjavala odlaganjem na deponij. Međutim, danas je više nego ikad prije imperativ svakog društva, koje nastoji efikasnije gospodariti prirodnim resursima neškodljivo oporabiti nusproizvode na ekološki prihvatljiv način. Jedna od alternativnih metoda odlaganju na deponij je primjena čelične šljake u poljoprivredi bilo kao poboljšivač tla ili kao gnojivo. Zbog svojih kemijskih...
Egzotične ljekovite biljne vrste i njihova eterična ulja
Egzotične ljekovite biljne vrste i njihova eterična ulja
Andrea Janjčec
Eterična ulja spadaju u sekundarne biljne metabolite, a njihova primarna uloga u samoj biljci je privlačenje kukaca oprašivača i odbijanje različitih štetnika. Prvi pisani podaci o upotrebi eteričnih ulja potječu iz Egipta gdje su korišteni za balzamiranje, u medicinske svrhe, za njegu tijela i u raznim vjerskim obredima. Grci su preuzeli znanje o eteričnim uljima od Egipćana, a naučeno prenijeli Rimljanima. Godine 1937. prvi put se spominje pojam aromaterapija u Francuskoj,...
Ekološka proizvodnja na području Velike Gorice: ograničenja i mogućnosti
Ekološka proizvodnja na području Velike Gorice: ograničenja i mogućnosti
Ivanka Vidović
Pojmom ekološke proizvodnje (poljoprivrede) obuhvaćen je specifični sustav gospodarenja i proizvodnje hrane koji istodobno vodi brigu o okolišu i klimi, biološkoj raznolikosti, očuvanju prirodnih resursa, te dobrobiti za životinje. U radu su istražene mogućnosti i ograničenja za razvoj ekološke poljoprivrede na području Velike Gorice. Primarni podaci su prikupljeni telefonsko anketnim istraživanjem i istraživačkim razgovorom (intervjuom). Anketom je obuhvaćeno 19...
Ekološke značajke alergenih ukrasnih biljaka u Parku Ribnjak
Ekološke značajke alergenih ukrasnih biljaka u Parku Ribnjak
Iva Pocrnić
Brojne vrste koje se obično uzgajaju na zelenim površinama urbanih zona mogu predstavljati uzroke zdravstvenih problema iz razloga što stvaraju alergenu pelud. Upravljanje zelenim površinama u urbanim područjima često ne uzima u obzir potencijalni alergeni učinak ukrasnih biljaka. U ovom su diplomskom radu analizirana ukrasna drveda i grmlja u Parku Ribnjak kako bi se utvrdila njihova brojnost i raznolikost te procijenila njihova potencijalna alergenost. Biljke su također...
Ekološki odgovorno poslovanje agroturističkih gospodarstava u Hrvatskoj
Ekološki odgovorno poslovanje agroturističkih gospodarstava u Hrvatskoj
Mia Andrijašević
Agroturizam, kao oblik ruralnog turizma u posljednje vrijeme u Hrvatskoj bilježi svoj rast. Takav oblik turizma, koji uspješno spaja poljoprivredu i turističke usluge sve je češće rješenje problema pronalaska dodatnih izvora prihoda na poljoprivrednim gospodarstvima. S obzirom da je čist i očuvan okoliš jedan od glavnih pretpostavki agroturizma javlja se pitanje je li i na koji način vlasnici agroturističkih gospodarstava u Hrvatskoj provode svoje poslovanje na ekološki...
Ekološko kozarstvo u Hrvatskoj
Ekološko kozarstvo u Hrvatskoj
Matej Vrbanić
Tijekom posljednjih desetak godina u svijetu je sve izraženiji interes za stočarskim proizvodima proizvedenim na ekološki prihvatljiv način. Međutim, unatoč toj činjenici u Hrvatskoj je ekološko stočarstvo, a osobito ekološki uzgoj koza još uvijek nedovoljno razvijeno. Stoga je cilj ovog rada prikazati postojeće stanje te mogućnosti razvoja ekološkog kozarstva u Hrvatskoj s posebnim naglaskom na korištenje izvornih pasmina te prikladnost koza kao vrste za ekološku...
Ekološko vinogradarstvo u Republici Hrvatskoj
Ekološko vinogradarstvo u Republici Hrvatskoj
Mateja Keser
Organska proizvodnja u vinogradarstvu datira iz sedamdesetih godina prošlog stoljeća. Zemlje koje su započele s ekološkim vinogradarstvom su Njemačka, Francuska i Švicarska. Povećanje svijesti potrošača o zaštiti okoliša, konzumaciji prirodnih, odnosno biološki visokovrijednih proizvoda rezultiralo je da proizvodnja ekoloških vina danas u svijetu bilježi veliki rast. Hrvatska prati taj trend, međutim sa svojim resursima poput raznolike klime, tradicije uzgoja vinove loze,...
Ekonomika ekološke proizvodnje jabuka
Ekonomika ekološke proizvodnje jabuka
Sven Dorotić
U radu je prikazana ekonomika ekološke proizvodnje jabuka na primjeru OPG-a Dorotić koje se bavi uzgojem jabuka i nalazi se već tri godine u prijelaznom razdoblju na ekološku poljoprivredu. Metodama kalkulacije dohotka, kalkulacija doprinosa pokriću, određivanje točke pokrića i pokazatelja uspješnosti poslovanja analizirano je stanje proizvodnje i poslovanja gospodarstva kroz razdoblje od 2013. do 2015. godine. Osim analiza poslovanja opisan je postupak, uvjeti i načini...
Ekonomičnost uzgoja autohtonih mediteranskih trajnica na cvjetnim gredicama javnih prostora mediteranskih gradova
Ekonomičnost uzgoja autohtonih mediteranskih trajnica na cvjetnim gredicama javnih prostora mediteranskih gradova
Katarina Tomašević
U ovom radu su opisane mjere njege i održavanja gredica na području grada Splita i Sinja. Istraživanje je provedeno terenski na području rive grada Splita te na području parka grada Sinja, a provedeno je kroz godinu dana od početka vegetacije. Opisani su položaj i klimatski uvjeti, a u oba grada uglavnom se upotrebljavaju iste sezonske vrste. S obzirom na položaj i klimu moguće je sezonske cvjetne vrste zamjeniti istim autohtonim trajnicama na oba područja. Svaka mjera njege i...
Ekonomska analiza proizvodnje kamilice na području Sisačko-moslavače županije
Ekonomska analiza proizvodnje kamilice na području Sisačko-moslavače županije
Karlo Pervan
Predmet ekonomske analize jerješavanje nekog ekonomskog problema. Ona je, dakle, primjena ekonomske teorije u rješavanju ekonomskih problema u određenoj ekonomskoj situaciji. Ekonomski problem ovoga rada je isplativost proizvodnje kamilice. Braniteljska poljoprivredna zadruga Agro-invest proizvodi kamilicu na površini od 60 ha, aproizveden cvijet suši u vlastitoj sušari i prodaje na veliko. Zadruga sušeni cvijet kamilice prodaje po 12 kuna za kilogram.Troškovi proizvodnje i sušenja...

Pages