Pages

Bioraznolikost samoniklog ljekovitog i aromatičnog bilja na području općine Karojba
Bioraznolikost samoniklog ljekovitog i aromatičnog bilja na području općine Karojba
Marinela Srdoč
Ekozemljopisni pregled i prikupljanje sjemena samoniklog ljekovitog i aromatičnog bilja provedeno je na četiri lokacije općine Karojba u razdoblju od lipnja do rujna 2016. godine, pri čemu su primijenjene standardne svjetski priznate metode za prikupljanje biljnih genetskih izvora (Bioversity International). Prikupljeno je ukupno 19 uzoraka sjemena, 15 različitih samoniklih ljekovitih i aromatičnih biljnih vrsta. Prikupljene primke raspoređene su u devet porodica. Za svaku su primku...
Bioretencije i održivi sustavi odvodnje u urbanim krajobrazima
Bioretencije i održivi sustavi odvodnje u urbanim krajobrazima
Andrea Prša
Održivi sustavi odvodnje, kao dio načela zelene infrastrukture, prepoznati su u svijetu kao kompetentan odgovor na sve brže i ekstremnije klimatske promjene. Unošenjem zelene infrastrukture u postojeće sustave takozvane sive infrastrukture, poboljšavamo funkcije samog sustava i ostvarujemo višestruke dobiti, zahvaljujući zakonu višestruke funkcionalnosti. Tako na primjer, u slučaju biljnog uređaja, voda koju se skupi sa raznih površina istovremeno se uklanja i pročišćava što...
Biotehnološki značajne vrste roda Bacillus spp.
Biotehnološki značajne vrste roda Bacillus spp.
Rija Jašarević
Mikroorganizmi imaju veliki značaj u biotehnologiji, a jedne od značajnijih bakterija su Gram-pozitivne, štapićaste, sporogene vrste iz roda Bacillus spp. Upravo zbog vrlo otpornih endospora mogu preživjeti bez hranjiva, na nepovoljnim uvjetima sredine te se mogu oduprijeti različitim fizikalnim i kemijskim sredstvima. Zbog svoje široke rasprostranjenosti i velike prilagodljivosti, potencijal ovih bakterija je u različitim biotehnološkim procesima od proizvodnje antibiotika, enzima,...
Bogatstvo prirodnih resursa i gospodarski razvoj zemalja
Bogatstvo prirodnih resursa i gospodarski razvoj zemalja
Jelena Ljubičić
Bogatstvo prirodnih resursa trebalo bi biti blagoslov zemlje koja ga posjeduje. No, takvo bogatstvo često se povezuje sa sporijim i slabijim ekonomskim razvojem. Iako se intuitivno očekuje da će raspoloživost prirodnih resursa pozitivno utjecati na ekonomski razvoj zemlje, konačni ishod često nije pozitivan. Taj fenomen naziva se prokletstvom prirodnih resursa jer se na primjeru brojnih zemalja pokazuje da većina njih, bogatih prirodnim resursima, ostvaruje ispodprosječan...
Bolesti probavnog sustava goveda u pašnom sustavu držanja
Bolesti probavnog sustava goveda u pašnom sustavu držanja
Ana Kamber
Ukupan broj krava u Republici Hrvatskoj zadnjih pet godina smanjen je za približno 23 000 grla, no smanjenje ukupnog broja krava najizraženije je u populaciji mliječnih i kombiniranih pasmina, dok se broj krava mesnih pasmina i križanaca u posljednjih godina kontinuirano povećavao. Budući da je to dobar pokazatelj rasta i razvoja pašnog sustava držanja, cilj ovog rada bio je predstaviti glavne rizike za zdravlje stada i proizvodnju općenito. U prvom dijelu rada opisan je pašni...
Bolesti probavnog sustava ovaca
Bolesti probavnog sustava ovaca
Antonela Tolić
Za razliku od drugih grana u stočarstvu u Republici Hrvatskoj koje bilježe pad u proizvodnji, ovčarstvo bilježi pozitivne pomake. Možemo reći da je interes za uzgoj ovaca za proizvodnju mlijeka i mesa gotovo jednak. Ovce se u Hrvatskoj drže ekstenzivno dok se manji broj uzgaja intenzivno i poluintenzivno. Jedan od najvažnijih čimbenika u uzgoju je hranidba, osobito kada se radi i visokoproizvodnim životinjama. Nepravilnosti u hranidbi mogu uzrokovati velike gubitke koji se očituju...
Bosiljak kao funkcionalna hrana
Bosiljak kao funkcionalna hrana
Katarina Rašić
U posljednje vrijeme sve je veći interesa za prehrambenim proizvodima koji imaju pozitivan utjecaj na zdravlje ljudi. Uloga koju igra prehrana u prevenciji i liječenju mnogih bolesti postala je široko prihvaćena. U tom kontekstu biljne vrste iz roda Ocimum, posebno O. basilicum, zaslužuju posebnu pažnju jer proizvode sekundarne metabolite koji pak imaju široku lepezu pozitivnih svojstava na ljudsko zdravlje. Među najvažnijima su antioksidativna, antimikrobna i protuupalna svojstva....
Botaničko i zemljopisno podrijetlo pčelinje peludi s područja Hrvatske
Botaničko i zemljopisno podrijetlo pčelinje peludi s područja Hrvatske
Kristina Hušnjak
Pčelinja pelud je visokovrijedan proizvod važan za razvoj pčelinjih zajednica. Također se, zbog visoke hranjive vrijednosti te malih količina koje se konzumiraju, svrstava u kategoriju funkcionalne hrane. Ona predstavlja bogat izvor bjelančevina, masti, vitamina i minerala, a njezina hranjiva vrijednost uvelike ovisi o botaničkom i zemljopisnom podrijetlu. Stoga je cilj istraživanja bio utvrditi botaničko podrijetlo pčelinje peludi s obzirom na klimatsko-zemljopisne specifičnosti....
Botaničko podrijetlo peludi na paši mandarine u dolini Neretve
Botaničko podrijetlo peludi na paši mandarine u dolini Neretve
Ines Vrhovnik
Delta rijeke Neretve s gotovo monokulturnim nasadima mandarine unshiu (Citrus unshiu Marc.) je jedno od tri najsjevernija nasada u svijetu na kojem se komercijalno uzgajaju agrumi. Poznato je da je za normalan razvoj pčelinje zajednice potrebno osigurati dodatne količine peludi, međutim određene vrste agruma, a u koje spada mandarina unshiu imaju sterilne prašnike. Kako do sada u Hrvatskoj još nisu provedena istraživanja vezana za utvrđivanje botaničkog podrijetla peludnog...
Breeding and technology possibilities for mitigating the environmental footprint of ruminants
Breeding and technology possibilities for mitigating the environmental footprint of ruminants
Roko Bošnjak
With growing global demand for livestock products, the pressure agriculture has on environment is getting bigger and bigger. Livestock production, in particular, represents big threat for environment, natural resources and it contributes to global warming by emitting greenhouse gases with high warming potential (methane and nitrous oxide). Besides the high land use and water consumption, ruminant animals are the biggest emitters of greenhouse gases in agriculture through enteric fermentation...
Brojnost i rasprostranjenost divljih papkara u Republici Hrvatskoj
Brojnost i rasprostranjenost divljih papkara u Republici Hrvatskoj
Mario Zvonimir Bagarić
Moderno lovno-gospodarenje mora biti održivo s ciljem očuvanja biološke raznolikosti, ali i profitabilno. Pretpostavka takvog gospodarenja je provođenje propisanih mjera lovno-gospodarske osnove, a jedna od najvažnijih mjera je utvrđivanje brojnog stanja divljači. Iz elektronske baze podataka Ministarstva poljoprivrede, odnosno iz „Središnje lovne evidencije” (SLE) prikupljeni su podaci o matičnom fondu, fondu pred lov, odstrelu i otpadu za divlje papkare po županijama u...
Burze i burzovno poslovanje
Burze i burzovno poslovanje
Ivana Rebić
U ovom diplomskom radu su objašnjene burze kao središnje mjesto trgovanja vrijednosnim papirima, njihova povijest i značenje. Pojašnjeni su svi pojmovi koji su vezani uz burzu, vrijednosne papire, vrste burzovnih poslova i burzovnih posrednika, te načina trgovanja na burzama. Navedene su najpoznatije svijetske burze kao što su burze iz New Yorka, Tokya, Londona, te Hrvatske (Zagrebačka burza). Objašnjeni su i najveći slomovi burzi u povijesti koji su promijenili cijeli tijek...

Pages