Pages

Dobrobit svinja u otvorenom sustavu držanja
Dobrobit svinja u otvorenom sustavu držanja
Iva Ivšac
Cilj rada je bio procijeniti dobrobit svinja u otvorenom sustavu držanja na nekoliko obiteljskih gospodarstava koja drže autohtone pasmine svinja. Dobrobit životinja predstavlja korištenje životinja za potrebe ljudi pri čemu životinje ne trpe bol, stres i nestašice u hranjivim tvarima, vodi i ostalom. Najčešće se procjenjuje na temelju zdravlja, razine proizvodnje, ponašanja i dr. Iako se općenito smatra da svinje koje se drže na otvorenom imaju manje problema sa dobrobiti u...
Dobrobit turopoljske pasmine svinja u različitim proizvodnim sustavima
Dobrobit turopoljske pasmine svinja u različitim proizvodnim sustavima
Ana Vidović
Cilj rada je bio procijeniti parametre dobrobiti svinja turopoljske pasmine različitih kategorija (prasad, krmače, tovne svinje) u različitim proizvodnim sustavima (otvoreni i poluotvoreni). Turopoljska svinja je hrvatska autohtona pasmina malog areala rasprostiranja (Turopolje, Gornja Posavina) koja se tradicionalno drži u otvorenom sustavu držanja. Dobrobit svinja turopoljske pasmine u različitim proizvodnim sustavima držanja procijenjena je na nekoliko poljoprivrednih...
Dorada i skladištenje žitarica u betonskom silosu u Popovači
Dorada i skladištenje žitarica u betonskom silosu u Popovači
Lorena Žabčić
Žitarice su jednogodišnje biljke, uzgajane diljem svijeta, čiji zrnati plodovi predstavljaju jednu od okosnica prehrane ljudi i ishrane životinja te sirovinu u prehrambenoj industriji i proizvodnji biogoriva. Zbog nepovoljnog utjecaja bioloških i mehaničkih čimbenika na njihov složeni kemijski sastav one se dorađuju te izlažu termičkim procesima sušenja kako bi se mogle uskladištiti na kraći ili dulji vremenski period bez većih gubitaka na kvaliteti i kvantiteti. Spomenutim...
Dormantnost i klijanje kod mahunarki
Dormantnost i klijanje kod mahunarki
Dragan Saraf
Mahunarke (Leguminosae, Fabaceae) su brojna porodica, koja obuhvaća 490 rodova i oko 1200 vrsta. Na temelju ukupne proizvodnje u svijetu druga su porodica po važnosti. Uzgajaju se zbog sjemena bogatog bjelančevinama i esencijalnim aminokiselinama, a koriste se u prehrani ljudi i životinja. Mahunarke su važan čimbenik u prirodnom ciklusu dušika, a osobito su korisne u poljoprivredi zbog poboljšanja plodnosti tla vezanjem atmosferskog dušika. U Hrvatskoj se zrnate mahunarke pretežno...
Dormantnost odabranih sorata ječma
Dormantnost odabranih sorata ječma
Ana Matković
Dormantnost je pojava kada sjeme neke kulture ne klije iako za klijanje postoje povoljni uvjeti. To je karakteristika sjemena koja sprječava klijanje pri optimalnoj temperaturi te optimalnoj količini vode i kisika. Cilj ovog diplomskog rada bio je: (1) utvrditi razlike u duljini trajanja dormantnosti između izabranih sorata ječma (Favorit i Bc Vedran), za koje je prethodno utvrđeno da je njihovo sjeme dormantno nakon žetve, (2) utvrditi utjecaj zagrijanog i hladnog zraka kojem će...
Dužinsko-maseni odnos i udio masnih kiselina u mišićnom tkivu hame (Argyrosomus regius) pri različitoj hranidbi
Dužinsko-maseni odnos i udio masnih kiselina u mišićnom tkivu hame (Argyrosomus regius) pri različitoj hranidbi
Katarina Bencetić
Cilj istraživanja bio je odrediti dužinsko-maseni odnos i udio masnih kiselina u mišićnom tkivu hame (Argyrosomus regius) pri različitoj hranidbi. Pokus je proveden u tri hranidbena tretmana: CF (SP=48,0; SM=16,0) EXF (SP=52,0; SM=21,0) NCF (SP=56,0; SM=18,0) s dva ponavljanja (3x2) u morskim akvakulturnim kavezima dimenzija 9x5x5 m (V=225 m³) na lokaciji otoka Bisage (44°01´28.6"N 15°13´11.2"E) tijekom 17 mjeseci. Najveći postotak lipida (16,81%) u mišićnom tkivu...
Dvorišta donjogradskih blokova Zagreba: stanje i mogućnosti obnove i korištenja
Dvorišta donjogradskih blokova Zagreba: stanje i mogućnosti obnove i korištenja
Mihaela Meštrović
U ovom radu istraženo je stanje i potencijal donjogradskih dvorišta u Zagrebu, skrovitih i dragocjenih gradskih prostora koji su danas predmet različitih interesa. U prvom dijelu rada prikazan je razvoj Donjeg grada kroz prostorne planove s naglaskom na ulogu i funkciju dvorišta. Ukratko su objašnjeni najbitniji pojmovi, procesi i problemi vezani uz dvorišta kao često istovremeno i javne i privatne prostore, a to se odnosi na gentrifikaciju, promet u centru grada, revitalizaciju,...
EU legislation in the field of additives in the diet: category sweeteners-aspartame
EU legislation in the field of additives in the diet: category sweeteners-aspartame
Martina Crnogorac
ʼFood additiveʻ mean any substance not normally consumed as a food in itself and not normally used as a characteristic ingredient of food, whether or not it has nutritive value, the intentional addition of which to food for a technological purpose in the manufacture, processing, preparation, treatment, packaging, transport or storage of such food results, or may be reasonably expected to result, in it or its by-products becoming directly or indirectly a component of such...
Efikasnost  fosfora u uzgoju sorata mrkve na alkalnom tlu
Efikasnost fosfora u uzgoju sorata mrkve na alkalnom tlu
Luka Colić
U uzgoju mrkve na alkalnom tlu problem je niska razina biljkama pristupačnog fosfora koji je esencijalan element za rast i razvoj te prinos i kvalitetu mrkve. Primjenom NPK gnojiva podmiruju se potrebe usjeva prema hranjivima, međutim, nije poznata reakcija sorti mrkve na jednaku količinu NPK gnojivom dodanog fosfora. Cilj ovog istraživanja je utvrditi reakciju sorata mrkve i promjenu u pristupačnosti i efikasnosti iskorištenja fosfora pri primjeni različitih količina NPK gnojiva na...
Efikasnost primjene čelične šljake u regulaciji plodnosti kiselih tala
Efikasnost primjene čelične šljake u regulaciji plodnosti kiselih tala
Ivona Matošević
Čelična šljaka je nusproizvod iz industrije željeza i čelika koja se do sada primarno zbrinjavala odlaganjem na deponij. Međutim, danas je više nego ikad prije imperativ svakog društva, koje nastoji efikasnije gospodariti prirodnim resursima neškodljivo oporabiti nusproizvode na ekološki prihvatljiv način. Jedna od alternativnih metoda odlaganju na deponij je primjena čelične šljake u poljoprivredi bilo kao poboljšivač tla ili kao gnojivo. Zbog svojih kemijskih...
Egzotične ljekovite biljne vrste i njihova eterična ulja
Egzotične ljekovite biljne vrste i njihova eterična ulja
Andrea Janjčec
Eterična ulja spadaju u sekundarne biljne metabolite, a njihova primarna uloga u samoj biljci je privlačenje kukaca oprašivača i odbijanje različitih štetnika. Prvi pisani podaci o upotrebi eteričnih ulja potječu iz Egipta gdje su korišteni za balzamiranje, u medicinske svrhe, za njegu tijela i u raznim vjerskim obredima. Grci su preuzeli znanje o eteričnim uljima od Egipćana, a naučeno prenijeli Rimljanima. Godine 1937. prvi put se spominje pojam aromaterapija u Francuskoj,...
Ekološka proizvodnja na području Velike Gorice: ograničenja i mogućnosti
Ekološka proizvodnja na području Velike Gorice: ograničenja i mogućnosti
Ivanka Vidović
Pojmom ekološke proizvodnje (poljoprivrede) obuhvaćen je specifični sustav gospodarenja i proizvodnje hrane koji istodobno vodi brigu o okolišu i klimi, biološkoj raznolikosti, očuvanju prirodnih resursa, te dobrobiti za životinje. U radu su istražene mogućnosti i ograničenja za razvoj ekološke poljoprivrede na području Velike Gorice. Primarni podaci su prikupljeni telefonsko anketnim istraživanjem i istraživačkim razgovorom (intervjuom). Anketom je obuhvaćeno 19...

Pages