Pages

Ekonomska isplativost uzgoja Istarskog goveda
Ekonomska isplativost uzgoja Istarskog goveda
Filip Šimić
Ekonomska isplativost jest ekonomska vrijednost koja se dobiva na temelju analize proizvodnih i ekonomskih podataka u nastojanju da se potvrdi ili odbaci pretpostavka o ekonomskoj opravdanosti u ovom slučaju uzgoja istarskog goveda u dužem vremenskom razdoblju. Problem zainteresiranosti za uzgojem istarskog goveda ogleda se najčešće kroz ovisnost proizvođača o državnim poticajima dok je plasman samih proizvoda dobivenih uzgojem istarskog goveda u većim količinama upitan zbog niske...
Ekonomska opravdanost korištenja žetvenih ostataka za unaprjeđenje dohotka
Ekonomska opravdanost korištenja žetvenih ostataka za unaprjeđenje dohotka
Ivan Bavrka
S obzirom na rastući interes i potencijal, kako u svijetu tako i kod nas, za proizvodnju energije iz biomase kako bi se smanjila ovisnost o nafti i smanjilo zagađenje okoliša, postoji potreba pravljenja izračuna kako bi se ekonomski opravdalo korištenje žetvenih ostataka za unaprjeđenje dohotka poljoprivrednika. Većina poljoprivrednika u RH ne razumije važnost uključivanja troškova iznešenih hranjiva u cijenu koštanja žetvenih ostataka, niti su upoznati sa udjelom mase...
Ekozemljopisni pregled i prikupljanje biljnih genetskih izvora ljekovitog i aromatičnog bilja na podučju općine Prelog
Ekozemljopisni pregled i prikupljanje biljnih genetskih izvora ljekovitog i aromatičnog bilja na podučju općine Prelog
Ana Sečan
Ekozemljopisni pregled i prikupljanje biljnih genetskih izvora ljekovitog i aromatičnog bilja proveden je na odabranim lokacijama općine Prelog (Prelog, Hemuševec, Draškovec, Cirkovljan, Otok i Oporovec). Na šest odabranih lokacija prikupljen je 61 uzorak sjemena. Prikupljeno je 49 različitih ljekovitih i aromatičnih biljnih vrsta koje su raspoređene u 18 porodica: Lamiaceae (6), Asteraceae (13), Fabaceae (4), Caryophyllaceae (3), Boraginaceae (1), Plantaginaceae (3), ...
Ekstrakcija bioaktivnih spojeva iz praha češnjaka
Ekstrakcija bioaktivnih spojeva iz praha češnjaka
Lara Vitasović
Češnjak (Allium sativum L.)se najčešće upotrebljava u kulinarstvu kao začin. Sadrži brojne nutritivno važne spojeve i bioaktivne tvari uključujući vitamine, minerale i fenolne spojeve. Cijenjen je zbog snažnog antioksidativnog, antibakterijskog i protuupalnog učinka. Cilj ovog rada bio je utvrditi razlike u kemijskom i nutritivnom sastavu između ekstrakata u kojima je prah češnjaka ekstrahiran konvencionalno i ultrazvukom visokog intenziteta. Za potrebe ekstrakcije iz praha...
Ekstrakcija eteričnog ulja zumbula nakon različitih temperatura sušenja
Ekstrakcija eteričnog ulja zumbula nakon različitih temperatura sušenja
Katarina Krišto
Zumbul je biljka podrijetlom s Balkanskog poluotoka i Male Azije. Uzgaja se zbog svojih mirisnih cvjetova i zasluženo je omiljena proljetna lukovičasta biljka. Zumbuli su u vrtu najdjelotvorniji posađeni u skupinama jedne boje ili u posudama uz kuću. Cvjetovi zumbula su obojani od bijele, ružičaste, roze, ljubičaste, plavo-ljubičaste, crvene pa i žute boje. Izvrsni su za uzgoj kao kućne lončanice; lukovice se kasnije mogu presaditi na otvoreno. Zumbul spada u veoma omiljeno...
Ekstrakcija flavonoida iz kožice grožđa primjenom enoloških enzima
Ekstrakcija flavonoida iz kožice grožđa primjenom enoloških enzima
Matija Lesković
Kožica bobice grožđa sadrži veliku količinu različitih polifenolnih spojeva, a posebice flavonoida. Kako bi se izdvojili polifenolni spojevi iz kožice grožđa, u svrhu provedbe analize ili komercijalne proizvodnje, potrebno je provesti ekstrakciju koja je vrlo složena. U ovom radu istraženi su utjecaji temperature, pH, količine dodanih enzima i vremena trajanja ekstrakcije na djelotvornost enzimski potpomognute ekstrakcije (EAE) uz primjenu enzimskih pripravaka, Lallzyme EX-V i...
Emisija ugljikovog dioksida iz tla mjerena u vegetaciji kukuruza
Emisija ugljikovog dioksida iz tla mjerena u vegetaciji kukuruza
Anja Tot
Osnovni oblik ugljika u prirodi je ugljikov dioksid (CO2). Od mnogih stakleničkih plinova (N2O, CH4 , freon, vodena para i dr.) on predstavlja jedan od najvažnijih spojeva koji utječu na procese globalnog zagrijavanja. Doprinos poljoprivrede u ukupnoj emisiji stakleničkih plinova u Republici Hrvatskoj, kao i globalno na Zemlji, iznosi oko 11 %. Značajan utjecaj u lancu biotransformacije organskog ugljika zauzima tlo. Tlo sadrži najveće globalne zalihe ugljika koje su gotovo tri puta...
Energetska bilanca u proizvodnji i korištenju biomase kulture Miscanthus x giganteus u Europi
Energetska bilanca u proizvodnji i korištenju biomase kulture Miscanthus x giganteus u Europi
Nikolina Tumpak
Razvoj društva neminovno dovodi do rastuće potrebe za proizvodnjom hrane i energije, što svakako ima utjecaja na okoliš. Kako bi se energetski održivo gospodarilo biomasom nužno je provesti energetsku bilancu, koja se koristi za procjenu učinkovitosti nekog sustava i njegovog utjecaja na okoliš. Temeljem ukupnih energetskih ekvivalenta ulaza i izlaza u agroekosustavima, za energetsku analizu izračunavaju se omjer energije, energetska produktivnost, neto energija i specifična...
Energetska iskoristivost i zbrinjavanje posidonije (Posidonia oceanica)
Energetska iskoristivost i zbrinjavanje posidonije (Posidonia oceanica)
Aleks Poljak
Morska cvjetnica posidonija (Posidonia oceanica (L.) Delile) endem je Sredozemnog mora i jedna od četiri morskih cvjetnica koje možemo pronaći u Jadranskom moru. Za razliku od algi, ove morske kritosjemenjače imaju korijen, stabljiku, list i cvijet. Livade posidonije su poput ostalih vrsta osjetljive zbog svog sporog rasta i sporog obnavljanja. Livade posidonije odbacuju svoje staro lišće koje valovi nanose na obalu i u ovom trenutku takvi nanosi predstavljaju problem u turizmu. Ovim...
Energetska iskoristivost kore i koštica nara (Punica granatum L.)
Energetska iskoristivost kore i koštica nara (Punica granatum L.)
Anamarija Peter
Potrebe za dodatnim izvorima energije rastu iz dana u dan. Fosilna goriva nisu obnovljiv izvor energije, stoga je potrebno razmišljati o alternativnim rješenjima. Jedno od takvih rješenja je korištenje otpada kao izvor energije, gdje otpad prestaje biti otpad i postaje sirovina (EC, 2011). Posljednjih godina, istraživanja su pokazala pozitivne učinke upotrebe poljoprivrednih ostataka u svrhu proizvodnje energije. Biomasa koja nastaje nakon prerade nara (Punica granatum L.), a...
Energetska svojstva novih genotipova miskantusa u prvoj vegetacijskoj godini
Energetska svojstva novih genotipova miskantusa u prvoj vegetacijskoj godini
Magdalena Milinković
Zbog negativnog utjecaja fosilnih goriva na okoliš sve je veća potražnja za obnovljivim izvorima energije (OIE), a jedan od značajnijih oblika OIE jest poljoprivredna biomasa. Stoga je sve veći interes za uzgojem i korištenjem poljoprivrednih energetskih kultura, koje se uzgajaju isključivo za proizvodnju biomase, odnosno za proizvodnju energije te se razvijaju novi genotipovi koji potencijalno mogu imati visoke prinose uzgojem i na tlima lošije kvalitete. Cilj rada bio je...
Energetske karakteristike biomase divljeg prosa (Panicum virgatum L.) u odnosu na različite rokove žetve
Energetske karakteristike biomase divljeg prosa (Panicum virgatum L.) u odnosu na različite rokove žetve
Božidar Matin
Fosilna goriva trenutačno zadovoljavaju glavninu energetskih potreba u svijetu. Međutim, sukladno ciljevima modernog društva da postane nisko-ugljično i ekološki prihvatljivo „zeleno gospodarstvo“ definira obnovljive izvore energije kao važan segment za ostvarivanje navedenih ciljeva. Pod klasifikacijom obnovljivih izvora energije, ubraja se i poljoprivredna biomasa, a samim time i biomasa dobivena uzgojem višegodišnjih energetskih kultura poljoprivrednog podrijetla. Divlje proso...

Pages