Paginacija

Antagonizam i antibioza Trichoderma longibrachiatum na Fusarium solani i
 Alternaria solani
Antagonizam i antibioza Trichoderma longibrachiatum na Fusarium solani i Alternaria solani
Sandra Skendžić
Askomicete Fusarium solani i Alternaria solani značajni su patogeni krumpira. U ekološkom uzgoju krumpira zaštita od nastanka bolesti uzrokovanih ovim patogenima je teška jer su dozvoljene direktne mjere nedostatne (bakrovi preparati, alternativna sredstva za jačanje biljaka na bazi prirodnih materijala i ljekovitog bilja, npr. MycoSin®VIN). U svrhu biološkog suzbijanja fitopatogenih organizama upotrebljavaju se mnoge vrste iz svijeta gljiva, a među najpoznatijima su vrste roda ...
Antibakterijsko djelovanje spoja bakrovog sulfat pentahidrata na bakteriju Erwinia amylovora
Antibakterijsko djelovanje spoja bakrovog sulfat pentahidrata na bakteriju Erwinia amylovora
Anja Žokalj
Od patogena koji ugrožavaju proizvodnju voćnih vrsta, uzročnik bakterioznog paleža, bakterija Erwinia amylovora, svakako pripada u najznačajnije na svjetskoj razini. Ova je bolest prisutna u četrdesetak država diljem svijeta. Kao najugroženiji domaćini bakterije E. amylovora, većinom se navode kruška i dunja, dok se jabuka smatra manje osjetljivom na ovu zarazu. Obzirom na zastupljenost domaćina, bakteriozni palež je najdestruktivniji za jabuku i krušku. U Hrvatskoj su...
Antibakterijsko, antiviralno i antifugalno djelovanje Kurkumina biljke Curcuma longa
Antibakterijsko, antiviralno i antifugalno djelovanje Kurkumina biljke Curcuma longa
Lara Perički
Curcuma longa L. (porodica Zingiberaceae) i njen polifenolski spoj kurkumin ima raznovrsne antimikrobne utjecaje, a upotreba mu je u svakodnevnom životu sve opširnija i češća. Razultati antibakterijskog djelovanja brojnih provedenih istraživanja pokazuju kako kurkuma ima obećavajuće rezultate pri djelovanju na različite patogene bakterije (MRSA, L. monocytogenes, Salmonella), viruse (HIV, Influenza) i gljive (C. neoformans, C. albicans, F. solani). Kurkuma ima poprilično širok...
Antifungalni utjecaj askomicete Trichoderma koningiopsis na Fusarium equiseti i Fusarium avenaceum
Antifungalni utjecaj askomicete Trichoderma koningiopsis na Fusarium equiseti i Fusarium avenaceum
Marko Marijić
Fuzarioze su ekonomski značajne bolesti raznovrsnih poljoprivrednih kultura koje uzrokuju askomicetne gljive iz roda Fusarium. Vrste iz roda Fusarium odlikuju se i proizvodnjom velikog broja mikotoksina. Vrsta F. avenaceum uzrokuje palež klasa i trulež korijenovog vrata pšenice i ječma, te proizvodi nekoliko mikotoksina koji mogu štetiti ljudskom i životinjskom zdravlju. Vrsta F. equiseti pojavljuje se kao kolonizator starog i oštećenog biljnog tkiva i kao slab parazit na pšenici,...
Antimikrobna aktivnost zelenih otapala iz skupine estera
Antimikrobna aktivnost zelenih otapala iz skupine estera
Andrea Gradinšćak
Ubrzani razvoj poljoprivredne proizvodnje značajno doprinosi zagađenju okoliša. Iskorištavanje poljoprivrednih nusprodukata, poput biljnih ostataka, u kombinaciji s energetski manje zahtjevnim procesima i ekološki prihvatljivim otapalima, temelj su održivog razvoja. Brojne biljke izvor su bioaktivnih spojeva s antimikrobnom aktivnošću. Upotreba „zelenih otapala“ iz skupine estera, kao što su dimetil-karbonat i etil-acetat, za ekstrakciju bioaktivnih spojeva iz biljaka, u praksi...
Antimikrobno djelovanje (+)-limonena i α-pinena na korisne mikroorganizme i potencijalne patogene iz hrane
Antimikrobno djelovanje (+)-limonena i α-pinena na korisne mikroorganizme i potencijalne patogene iz hrane
Dajana Rak
Esencijalna biljna ulja, u čijem sastavu značajnu komponentu čine spojevi iz skupine terpena ((+)-limonen i α-pinen), intenzivno se istražuju u cilju zaštite namirnica od mikrobnog kvarenja. Također, spomenuti spojevi koriste se kao "zelena“ otapala za ekstrakciju antimikrobnih spojeva iz različitih biljaka. Budući da se antimikrobna aktivnost takvih ekstrakata ne može sa sigurnošću diferencirati, potrebno je ispitati utjecaj čistih otapala na korisne i patogene mikroorganizme...
Antimikrobno djelovanje apitoksina na korisne i potencijalno patogene mikroorganizme izolirane iz hrane
Antimikrobno djelovanje apitoksina na korisne i potencijalno patogene mikroorganizme izolirane iz hrane
Domenika Gugić
Jedan od glavnih uzroka pojave mikrobne rezistencije na konvencionalne antibiotike je nekritično korištenje antibiotika u poljoprivrednoj proizvodnji. Stoga je nužno pronaći alternativna rješenja i nove tvari s visokoselektivnim i specifičnim antimikrobnim djelovanjem koji ne uzrokuju razvoj antibiotičke rezistencije. Među takvim spojevima ističu se kationski antimikrobni peptidi. U značajne izvore takvih peptida spada apitoksin (pčelinji otrov) kojeg luče medonosne pčele (Apis...
Antimikrobno djelovanje ekstrakta češnjaka
Antimikrobno djelovanje ekstrakta češnjaka
Antonela Jagić
Prirodni antimikrobni spojevi intenzivno se istražuju kao potencijalno rješenje mikrobioloških problema s kojima se suočavaju medicina i fitomedicina. Također, smanjenje upotrebe kemijskih antimikrobnih spojeva pozitivno bi djelovalo na zdravlje ljudi i okoliš. Češnjak (Allium sativum) je svrstan među najznačajnije biljne antibiotike. Inhibira rast različitih vrsta bakterija, gljiva, virusa i protozoa. Provedenim istraživanjem utvrđeno je da vodeni ekstrakti češnjaka...
Aromatski profil i gospodarska svojstva klonskih kandidata sorte vinove loze "Žlahtina"
Aromatski profil i gospodarska svojstva klonskih kandidata sorte vinove loze "Žlahtina"
Mislav Domić
‘Žlahtina’ je najvažnija autohtona sorta vinove loze na području Primorsko-goranske županije, a posebno na otoku Krku. Klonskom selekcijom ove sorte, koja je započela 2005. godine, izdvojeni su klonski kandidati kod kojih su uočene i potvrđene pozitivne promjene osnovnih gospodarski važnih svojstava (prinos, sadržaj šećera i kiselina u moštu i sl.). Tijekom klonske selekcije nastoji se utvrditi da li se klonski kandidati međusobno razlikuju i u slučaju sadržaja aromatskih...
Aromatski profili baznih i pjenušavih vina "Bela" i " Katarina" proizvedenih tradicionalnom metodom
Aromatski profili baznih i pjenušavih vina "Bela" i " Katarina" proizvedenih tradicionalnom metodom
Iva Šikač
Pjenušava vina zauzimaju sve vedi udio u svjetskoj proizvodnji vina. Unazad desetak godina i u Republici Hrvatskoj bilježi se porast proizvodnje i potrošnje pjenušavih vina. Sekundarna fermentacija i dozrijevanje na talogu ključne su faze tradicionalne metode proizvodnje koje utječu na aromatski profil pjenušavih vina. U ovom radu provedene su osnovne fizikalno-kemijske analize baznih vina te analize aromatskih profila baznih i pjenušavih vina ˝Bela˝ i ˝Katarina˝, Agronomskog...
Autohtone sorte vinove loze na području Istre - nekada i danas
Autohtone sorte vinove loze na području Istre - nekada i danas
Fumica Orbanić
Vinogradarstvo u Istri ima dugu tradiciju te puno povijesnih podataka potvrđuje važnost vinove loze u prošlim vremenima. Nekada je vodeća sorta u proizvodnji bila Teran, a danas je Malvazija istarska, one su autohtone istarske sorte i imaju veliku važnost jer istarski vinogradari i vinari na njima baziraju proizvodnju. Od bijelih sorata bitno je spomenuti i Muškat momjanski, kojega se posljednjih godina na području Istre sve više sadi. Još se nekoliko sorata smatra autohtonima ali...
Bakterije promotori biljnog rasta:  značaj i primjena u suvremenoj poljoprivrednoj proizvodnji
Bakterije promotori biljnog rasta: značaj i primjena u suvremenoj poljoprivrednoj proizvodnji
Dominik Königshofer
U suvremenoj poljoprivrednoj proizvodnji neselektivna uporaba gnojiva, posebno dušičnih i fosfornih, dovela je do značajnog onečišćenja tla, vode i zraka. Uz sve veći porast svjetskog stanovništva rastu i potrebe za većom količinom hrane, što posljedično dovodi do primjene velikih količina kemijskih sredstava kojima se ubrzava i poboljšava rast i razvoj biljnih kultura. Međutim, kontinuirana primjena mineralnih gnojiva i pesticida dovela je do smanjenja plodnosti tla, njegovog...

Paginacija