Pages

Business plan for HDPE bins production of the company Gradatin Ltd.
Business plan for HDPE bins production of the company Gradatin Ltd.
Nina Fočić
The objective of this business plan is to evaluate the profitability of starting the production business of HDPE waste bins for company Gradatin Ltd. The company already imports and sells bins and is a leader in the field of communal and urban equipment on the Croatian and regional markets. The strategic orientation of the company is vertical integration and expansion of the activities to the production which would enable a more economical production with better quality control...
Deponiranje karotenoida izabranih hibrida kukuruza u žutanjak jaja kokoši nesilica
Deponiranje karotenoida izabranih hibrida kukuruza u žutanjak jaja kokoši nesilica
Magdalena Herceg
U proizvodnji jaja više se pažnje posvećuje boji žutanjka nego karotenoidnom profilu zbog čega se u hranu nesilica dodaju različiti pigmenti a zanemaruju karotenoidi kukuruza. Cilj ovog rada je ispitati utjecaj hranidbenog tretmana bez dodatka pigmenta a koji se razlikuju u hibridu kukuruza na deponiranje pojedinačnih (lutein, zeaksantin, β-kriptoksantin i β-karoten) i ukupnih karotenoida u žutanjak jajeta kokoši nesilica. Ukupno 90 nesilica hibrida Tetra, po tri u svakom kavezu,...
Detekcija viroza rajčice primjenom biotestova
Detekcija viroza rajčice primjenom biotestova
Tajana Glogovšek
Viroze povrtnih kultura relativno su česta pojava, a činjenica je da ih proizvođači uglavnom nisu svjesni jer se njihove simptome povezuje s posljedicama drugih biotičkih i abiotičkih djelovanja. S ciljem pravovremenog poduzimanja mjera za suzbijanje, važno je brzo otkrivanje bolesti te detekcija biljnog patogena. Iako su u virologiji razvijene napredne i precizne laboratorijske dijagnostičke metode, one su često nedostupne u proizvodnjama i postoji potreba za testiranjem biljaka sa...
Detekcija visoko heterozigotnih regija u genomu goveda
Detekcija visoko heterozigotnih regija u genomu goveda
Mario Mercvajler
U posljednje vrijeme velik interes znanstvenika izazivaju “Runs of Homozygosity” (ROH) segmenti - kontinuirani dijelovi DNA nukleotidnog slijeda bez heterozigotnosti u diploidnom obliku. Nastaju kao posljedica uzgoja u srodstvu koji vodi do inbriding depresije, odnosno negativno utječe na “fitness” i proizvodna svojstva. Suprotno pojavi ROH-ova, u genomu se mogu naći „Heterozygosity rich regions“ (HRR) regije s visokim postotkom heterozigotnosti. Na uzorku od 120 ...
Detekcija zlatne žutice vinove loze (Grapevine flavescence doree) molekularnim metodama
Detekcija zlatne žutice vinove loze (Grapevine flavescence doree) molekularnim metodama
Marijo Rendić
Zlatna žutica vinove loze, koju uzorkuje ‘Candidatus Phytoplasma vitis', jedna je od ekonomski najznačajnijih bolesti vinove loze u Europi. Njezino vrlo brzo širenje, uz značajnije ekonomske štete, zabilježeno je posljednjih desetak godina i na području Hrvatske. Za prevenciju i kontrolu širenja zlatne žutice bitna je pravovremena i precizna dijagnostika. U radu je obrađena detekcija zlatne žutice vinove loze iz simptomatičnih biljaka metodom lančane reakcije polimerazom (eng....
Diferencijalna poroznost eutrično smeđeg i pseudoglejnog tla
Diferencijalna poroznost eutrično smeđeg i pseudoglejnog tla
Martina Milković
Tlo je polifazno i polidisperzno prirodno tijelo koje se sastoji od mineralne tvari i organske komponente (kruta faza), te šupljika odnosno pora u kojima se nalazi voda (tekuća faza) ili zrak (plinovita faza). Ukupni porozitet tla pokazuje samo ukupnu količinu pora u tlu, ali ne pokazuje njihov međuodnos. Međuodnos pora s vodom (kapilarnih) i pora sa zrakom (nekapilarnih) se naziva diferencijalna poroznost, a vrlo je važna za vodozračne odnose i plodnost tla. Ekološki povoljna...
Difuzijski test za provjeru djelovanja streptomicina na fitopatogenu bakteriju Erwinia amylovora
Difuzijski test za provjeru djelovanja streptomicina na fitopatogenu bakteriju Erwinia amylovora
Anamarija Šlogar
Bakteriozni palež, uzrokovan bakterijom Erwinia amylovora, opisan je kao jedna od najvažnijih bolesti jabuka i krušaka u svijetu. Parazitira na više od 160 biljnih vrsta iz oko 30 različitih rodova. U Europi je prvi puta uočena 1957. godine u Velikoj Britaniji. U Hrvatskoj je otkrivena 1995. g. u Nuštru. Na engleskom se ova bolest naziva „fire blight“ zbog karakterističnih simptoma po kojima dijelovi biljke izgledaju kao da su spaljeni vatrom. U radu su opisani karakteristični...
Dinamika leta trešnjine muhe (Rhagoletis cerasi L.) i štete na različitim sortama trešnje
Dinamika leta trešnjine muhe (Rhagoletis cerasi L.) i štete na različitim sortama trešnje
Karla Neral
Trešnjina muha (Rhagoletis cerasi L.) je najopasniji i najvažniji štetnik trešnje, a koji napada i višnje. Trešnjina muha proširena je na cijelom području uzgoja ovih vrsta u Republici Hrvatskoj. S obzirom na činjenicu da je trešnjina muha isključivo tehnološki štetnik koji napada samo plodove uzrokujući njihovu „crvljivost“, posljedica pojave muhe odnosno napad rezultira lošom kakvoćom plodova, podložnosti truljenju, manjom količinom soka kod višanja. Na...
Dinamika nicanja i kompeticijske sposobnosti vrste Chenopodium album L. u usjevu soje
Dinamika nicanja i kompeticijske sposobnosti vrste Chenopodium album L. u usjevu soje
Mislav Marelja
Loboda bijela (Chenopodium album L.) najčešći je korov šećerne repe i soje. Velika reprodukcija sjemena i njegova dormantnost omogućuju veliku banku sjemena i uspješno održavanje ove vrste. Da bismo bolje utvrdili odnos između soje i ove korovne vrste, krajem svibnja 2018. postavljen je pokus kojim je istraživana dinamika nicanja i kompeticijske sposobnosti lobode bijele. Dinamika nicanja utvrđena je svakih sedam dana u pet navrata (7.6., 14.6., 21.6., 30.6., i 6.7.). Najveći...
Dinamika pojave i mogućnosti praćenja pojave kukuruznog moljca u Sinjskom polju
Dinamika pojave i mogućnosti praćenja pojave kukuruznog moljca u Sinjskom polju
Šimun Pavić
Kukuruzni moljac (Ostrinia nubilalis Hubner) je vrlo značajan polifagni štetnik. Kukuruz, naša najznačajnija ratarska kultura, smatra se najugroženijom. Kemijsko suzbijanje se provodi samo u sjemenskom kukuruzu i kukuruzu šećercu. Preduvjet uspjeha u kontroli kukuruznog moljca je predviđanje točnog vremena primjene insekticida radi čega je nužno poznavati pouzdane metode praćenja pojave kukuruznog moljca. Cilj istraživanja na području Sinjskog polja bio je utvrditi pouzdanost...
Dinamika pojave štetnika platane - mrežaste stjenice platane i plataninog moljca minera
Dinamika pojave štetnika platane - mrežaste stjenice platane i plataninog moljca minera
Tanja Jurić
Osim estetske uloge, gradsko zelenilo ima svoju socijalnu i ekološku ulogu. Grad Zagreb može se pohvaliti s brojnim parkovima, drvoredima, ukrasnim vrtovima koji se uspješno nose sa svim negativnim utjecajima jednog grada. U sustavu gradskog zelenila vrlo često nailazimo na stabla platane na čiji izgled utječu biotički i abiotički čimbenici. Jedan od najbitnijih biotičkih čimbenika platane koji ozbiljno narušava njen vitalitet je štetna entomofauna. Mrežasta stjenica platane...
Dinamika populacije i štetnost mediteranske voćne muhe na području Metkovića
Dinamika populacije i štetnost mediteranske voćne muhe na području Metkovića
Srećko Bošković
Sredozemna voćna muha (Ceratitis capitata Wiedemann) jedan je od glavnih štetnika agruma. Redovno se javlja na kultiviranim i divljim biljnim vrstama te uzrokuje crvljivost ploda te njegovo propadanje. Kako bi se smanjila populacija ovog štetnika, Ministarstvo poljoprivrede poduprlo je program uvođenja SIT tehnike na području Neretvanske doline. Cilj rada bio je pratiti dinamiku populacije sredozemne voćne muhe te utvrditi prag štetnosti štetnika na glavnim domaćinima (mandarina,...

Pages