Pages

Akutno i rezidualno djelovanje ekološki prihvatljivih insekticida na stjenice roda Orius
Akutno i rezidualno djelovanje ekološki prihvatljivih insekticida na stjenice roda Orius
Iva Ciprijanović
Stjenice roda Orius se već dugi niz godina koriste u biološkoj zaštiti u zaštićenim prostorima, a posljednjih nekoliko desetljeća upotreba im se značajno povećala. Hrane se raznim vrstama plijena među kojima su štetne grinje, resičari i lisne uši. Jedna od poznatijih vrsta ovoga roda je vrsta Orius laevigatus (Fieber) koja je prirodni neprijatelj grinja, resičara, lisnih uši, štitastih moljaca i gusjenica nekih vrsta sovica. Koristi se u biološkoj zaštiti od štetnika....
Alelopatija u ekološkom uzgoju povrća
Alelopatija u ekološkom uzgoju povrća
Tatjana Vukomanović
U alelopatske odnose uključeni su svi dijelovi biljke i u ovom radu su objašnjeni načini na koje se alelokemikalije stvaraju u biljnom organizmu te kako se ispuštaju u okoliš. Osim međusobnog odnosa s drugim biljkama, važni su i odnosi s mikroorganizmima u tlu, a obrađeni su zajedno s ekološkim faktorima čijem utjecaju su alelopatski odnosi također podložni (tlo, oborine, temperatura, osvjetljenje). Uz to su navedene podjele alelokemikalija i alelopatije, ovisno o načinu...
Alelopatski učinak pokrovnih biljaka na klijanje sjemena kukuruza
Alelopatski učinak pokrovnih biljaka na klijanje sjemena kukuruza
Dora Bašljan
Istraživanje je provedeno kako bi se utvrdio alelopatski učinak vodenih ekstrakata pokrovnih biljaka na klijavost sjemena kukuruza. Vodeni ekstrakti smjese suhe stabljike, listova i mladica pokrovnih biljaka Camelina sativa (L.) Cranz., Fagopyrum esculentum Moench., Guizotia abyssinica Cass., Raphanus raphanistrum Metzg., Sinapis arvensis L. u koncentracijama 5, 10, 25, 50, 75, 100% istraživani su u laboratorijskim uvjetima u petrijevim zdjelicama. Utvrđen je alelopatski utjecaj...
Alelopatsko djelovanje pokrovnih biljaka na klijanje soje
Alelopatsko djelovanje pokrovnih biljaka na klijanje soje
Petra Sisan
Cilj provedenog istraživanja bio je utvrditi alelopatsko djelovanje pokrovnih biljaka na klijavost sjemena soje. Istraživanje je provedeno u laboratorijskim uvjetima, a istraživano je alelopatsko djelovanje vodenih ekstrakata smjese suhe stabljike, listova i mladica pokrovnih biljaka lanolika [Camelina sativa (L.) Cranz.], heljde (Fagopryrum esculentum Moench.), munga (Guizotia abyssinica Cass.), divlje rotkve (Raphanus raphanistrum Metzg.) i poljske gorušice (Sinapsis arvensis L.) u...
Alergogene vrste drveća i grmlja na području parka Bundek u Zagrebu
Alergogene vrste drveća i grmlja na području parka Bundek u Zagrebu
Ivana Mataušić
Urbane zelene površine poput parkova i park-šuma od vitalne su važnosti za kvalitetu života gradske populacije, no ujedno su i glavni izvor alergogenog peluda. Cilj ovoga rada bio je utvrditi zastupljenost alergogenih drvenastih vrsta na području parka Bundek u Zagrebu te ih analizirati s obzirom na alergogeni potencijal. Na području parka ustanovljena je 71 vrsta drveća, od kojih je 41% bilo umjereno alergogeno, a 29% visoko alergogeno. Visoko alergogene vrste drveća obuhvaćale su...
Alergogene vrste drveća i grmlja uz domove za starije osobe na području
 grada Zagreba
Alergogene vrste drveća i grmlja uz domove za starije osobe na području grada Zagreba
Fran Jurković
U ovome radu istražena je zastupljenost alergogenih drvenastih vrsta na zelenim površinama uz domove za starije osobe na području grada Zagreba. Uz analizirane domove utvrđeno je ukupno 89 vrsta drveća i 65 vrsta grmova iz 32 porodice. Najbrojnije vrste drveća bile su Betula pendula, Pinus nigra i Acer platanoides, dok su od grmova najzastupljenije vrste bile Lonicera pileata, Forsythia suspensa i Prunus laurocerasus. Među drvećem je 49% vrsta bilo visoko ili izrazito...
Alohtone riblje vrste Parka prirode Kopački rit
Alohtone riblje vrste Parka prirode Kopački rit
Mihaela Dundović
Ovaj rad pod nazivom “Alohtone riblje vrste parka prirode Kopački rit“ opisuje i analizira stanje alohtonih ribljih vrsta u Parku prirode Kopački rit, te stupanj invazivnosti pojedinih ribljih vrsta u istoimenom Parku. Podaci koji su obrađeni u ovom radu prikupljeni su tijekom 2008., 2014., i 2017. godine nakon više kratkih obilazaka terena, prikupljanja uzoraka ihtiofaune te obrade istih na terenu i laboratoriju Zavoda za lovstvo, ribarstvo i pčelarstvo Poljoprivrednog fakulteta u...
Alternativni domaćini uvijenosti lista vinove loze pridruženog virusa 3 i A - virusa vinove loze
Alternativni domaćini uvijenosti lista vinove loze pridruženog virusa 3 i A - virusa vinove loze
Martin Jagunić
Uvijenosti lista vinove loze pridruženi virus 3 (GLRaV) i A-virus vinove loze (GVA) smatraju se ekonomski važnim virusima vinove loze. Europska vinova loza (Vitis vinifera L.) i američke autohtone vrste te njihovi hibridi smatraju se njihovim glavnim domaćinima, ali su također zabilježeni prijenosi na neke zeljaste test biljke. Pored prijenosa sadnim materijalom, oba virusa su prenosiva štitastim ušima. Pokusi u laboratorijskim uvjetima, pomoću lozine štitaste uši (Planococcus...
Alternativni izvori karotenoida u hranidbi kokoši nesilica
Alternativni izvori karotenoida u hranidbi kokoši nesilica
Matija Bebić
Karotenoidi su skupina prirodnih pigmenata koji se sintetiziraju iz biljaka, algi i fotosintetskih bakterija. Mnoge namirnice sadrže karotenoide, koji se nalaze u strukturi voća, povrća i žitarica, cvijeća, kao što su mrkva, rajčica, kukuruz, paprika, neven, lucerna, itd. Najpoznatiji karotenoidi su likopen, β-karoten, astaksantin i zeaksantin. Koriste se već dugi niz godina kao pigmenti u hranidbi peradi kako bi se dobila željena boja žumanjaka ili kože brojlera. Danas se sve...
Amelioration of Metal Contaminated Soils by Biochars
Amelioration of Metal Contaminated Soils by Biochars
Jonti Evan Shepherd
Metal contamination of soil represents a severe threat to human health via natural resources and food production practices due to the accumulation of heavy metals and metalloids via emissions displaced from rapidly expanding industrial sources. The addition of organic matter in the form of biochar to metal-contaminated soils could significantly impact the mobility and chemistry of three commonly found metals Cadmium (Cd), Zinc (Zn), and Lead (Pb), while creating suitable conditions for...
Ampelografska evaluacija 'Zlatarice blatske bijele' (V.vinifera L.) na Korčuli
Ampelografska evaluacija 'Zlatarice blatske bijele' (V.vinifera L.) na Korčuli
Matej Jovanov
Zlatarica blatska bijela smatra se autohtonom sortom otoka Korčule. S vremenom je potpuno zapostavljena, najvjerojatnije zbog problema s niskim prinosima. Sadrži funkcionalno ženski tip cvijeta, što je mogući razlog za nisku rodnost, a uz to je karakterizira i visoka osjetljivost na plamenjaču. Danas je njezina populacija svedena na nekoliko stotina trsova. Istraživanje sorte Zlatarice blatske provedeno je u mjestu Blatu na otoku Korčuli, odakle sorta vjerojatno i potječe....
Ampelografska evaluacija klonskih kandidata sorte 'Graševina bijela' (Vitis vinifera L.) u uvjetima vinogorja Zagreb
Ampelografska evaluacija klonskih kandidata sorte 'Graševina bijela' (Vitis vinifera L.) u uvjetima vinogorja Zagreb
Klara Filaković
Graševina bijela najzastupljenija je i gospodarski najvažnija sorta u Republici Hrvatskoj. Njezina prilagodljivost na klimatske uvjete jedna je od brojnih karakteristika koje ovu sortu čine popularnom među vinogradarima. Uočena je unutarsortna varijabilnost među populacijom Graševine bijele zbog čega je 2004. godine pokrenut projekt klonske selekcije na području Kutjeva. U tom periodu, pa do 2015. godine odabrano je 12 klonskih kandidata koji su se istaknuli od ostatka populacije po...

Pages