Pages

Agroturizam na području grada Samobora - stanje, potencijal i ograničenja
Agroturizam na području grada Samobora - stanje, potencijal i ograničenja
Anamarija Šoić
U ovom diplomskom radu analizirano je stanje ruralnog turizma na području grada Samobora. Ciljevi rada bili su: analiza stanja i detektiranje glavnih prednosti i nedostataka u razvoju ruralnog turizma te utvrditi strateške ciljeve razvitka agroturizma kojima bi se povećao broj agroturističkih gospodarstava. Istraživanje je provedeno u dva koraka; anketnim upitnikom bili su ispitani vlasnici gospodarstava koji se bave pružanjem usluga ruralnog turizma, a drugi korak je bio provođenje...
Agroturizam otoka Brača: stanje, mogućnosti i ograničenja razvoja
Agroturizam otoka Brača: stanje, mogućnosti i ograničenja razvoja
Ivana Mišetić
Agroturizam je zaseban turistički oblik koji je svojom sve većom popularnošću i razvojem doveo do rasta potražnje na tržištu. Agroturizam na otoku Braču je još uvijek nedovoljno razvijen, ali zasada zadovoljava potražnju lokalnog stanovništva. Na području otoka Brača prevladavaju većinom manje poljoprivredne površine i gospodarstva. Glavna ograničenja razvitka agroturizma na otoku Braču su nedostatak financijskih sredstava i nedovoljna suradnja institucija i organizacija u...
Agrošumarstvo kao kjera ublažavanja klimatskih promjena na području mediterana
Agrošumarstvo kao kjera ublažavanja klimatskih promjena na području mediterana
Mateja Mikulec
Poboljšanje održivosti poljoprivrednih sustava može biti mjera ublažavanja klimatskih promjena na Mediteranu. Gospodarenje jednom kulturom pretjerano iskorištava resurse dok se agrošumarstvom postiže održivost između stabala, usjeva i životinja kako bi se raspoloživi resursi što učinkovitije iskoristili. Klimatske promjene će na različite načine utjecati na Mediteran, istraživanja predviđaju da će regija postati suša i toplija s češćim prirodnim nepogodama. Sistem...
Aklimatizacija biljaka sorte Babić (Vitis vinifera L.) razmnoženih u kulturi tkiva in vitro
Aklimatizacija biljaka sorte Babić (Vitis vinifera L.) razmnoženih u kulturi tkiva in vitro
Antonija Car
Babić je jedna od autohtonih dalmatinskih sorti, a nalazi se na Nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove loze. Najviše vinograda ove sorte nalazi se u vinogradarskoj podregiji Sjeverna Dalmacija. Tijekom postupka utvrđivanja zdravstvenog stanja hrvatskih autohtonih sorti, kod sorte Babić nije pronađen niti jedan trs koji nije zaražen gospodarski značajnim virusima. To nameće potrebu za ozdravljivanjem i stvaranjem zdravog biljnog materijala. Materijal Babića je ozdravljen...
Akrilamid u žitaricama i proizvodima koji se dobivaju od žitarica
Akrilamid u žitaricama i proizvodima koji se dobivaju od žitarica
Tihana Šolaja
Akrilamid je potencijalni kancerogen i neurotoksin. Nastaje Maillardovom reakcijom pri povišenim temperaturama i uvjetima niske vlažnosti (prženje i pečenje hrane). Cilj rada je da se pregledom dostupne znanstvene i stručne literature utvrde prekursori akrilamida, uvjeti koji izazivaju povećanje tih prekursora, količina akrilamida u najzastupljenijim namirnicama i rješenja kako smanjiti nastanak akrilamida u proizvodima. Upotreba asparaginaze za smanjenje količine akrilamida...
Aktivnost i interakcija europskog muflona (Ovis musimon) i jelena axisa (Axis axis) na otoku Rabu
Aktivnost i interakcija europskog muflona (Ovis musimon) i jelena axisa (Axis axis) na otoku Rabu
Karlo Pandurić
Praćenje populacije divljih životinja koje nastanjuju i često su rasprostranjene diljem šumskih staništa, teško je i/ili vrlo skupo. Utvrđivanje brojnog stanja životinja presudno je za izradu učinkovitih lovno-gospodarskih osnova, njihovog očuvanja i stabilne populacije svake vrste divljači. S ciljem da se utvrdi brojno stanje dviju glavnih vrsta na otoku Rabu u državnom otvorenom lovištu VII/6 ''Kalifront'' dizajnirana je studija koja je provedena u trajanju od 12 mjeseci,...
Aktivnost kune bjelice (Martes foina) u mediteranskom lovištu
Aktivnost kune bjelice (Martes foina) u mediteranskom lovištu
Ivan Madi
Kuna bjelica (Martes foina) prema sistematici pripada redu zvijeri, porodici kune. Rasprostranjena je u gotovo cijeloj Republici Hrvatskoj, a njezino ponašanje i aktivnost u mediteranskom podneblju ostaje još nedovoljno istraženo područje. Za potrebe ovog rada uporabom senzornih kamera bilježena je aktivnost kune bjelice u mediteranskom staništu na Dugom otoku, u državnom otvorenom lovištu XIII/4 „Dugi otok“. Kamere su fotografirale u razdoblju od dvanaest mjeseci, od 10. ožujka...
Akumulacija kadmija i olova u samoniklim jestivim gljivama na području Zrinske gore
Akumulacija kadmija i olova u samoniklim jestivim gljivama na području Zrinske gore
Petra Benković
Onečišćenje okoliša predstavlja jedan od najvažnijih problema današnjice. Polazeći od navedene problematike, ovim radom provedeno je istraživanje koncentracija kadmija i olova u šest samoniklih vrsta jestivih gljiva od čega tri saprotrofne vrste: Armilariella mellea (Vahl. ex Fr.) Karst., Clitocybe inversa (Scop. ex Fr.) Pat. i Macrolepiota procera (Scop. ex Fr.) Sing.,) te tri simbiotske vrste: Lactarius deterrimus Groger, Boletus edulis Bull. ex Fries i Tricholoma portentosum...
Akumulacija žive u samoniklim jestivim gljivama na području Istarske i Primorsko-goranske županije
Akumulacija žive u samoniklim jestivim gljivama na području Istarske i Primorsko-goranske županije
Luka Rakić
Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi koncentracije žive u 10 samoniklih vrsta jestivih gljiva i tlu na kojem rastu i prikladnost analiziranih vrsta gljiva kao bioindikatora onečišćenja okoliša. U istraživanju je analizirano pet saprofitskih vrsta (Agaricus campestris (L) Fries, Armilariella mellea (Vahl. ex Fr.) Karst., Clitocybe inversa (Scop. ex Fr.) Pat., Clitocybe nebularis Batsch. ex Fr., Macrolepiota procera (Scop. ex Fr.) Sing.,) i pet ektomikoriznih vrsta (Lactarius...
Akutni i rezidualni učinak prirodnih insekticida  i akaricida na grabežljivu grinju Neoseiulus cucumeris (Oudemans, 1930)
Akutni i rezidualni učinak prirodnih insekticida i akaricida na grabežljivu grinju Neoseiulus cucumeris (Oudemans, 1930)
Virna Gres
Grabežljiva grinja Neoseiulus cucumeris (Oudemans, 1930) iz porodice Phytoseiide smatra se jednim od najznačajnijih prirodnih neprijatelja za suzbijanje štetnika u zaštićenim prostorima. Njena učinkovitost je dovoljna za održavanje štetnika ispod kritičnog broja, ali ne i za potpuno suzbijanje, zbog čega je potrebno dodatno tretiranje insekticidima. Prirodne insekticide i akaricide te naturalite ubrajamo u skupinu sigurnih sredstava za zaštitu, no i njihovo korištenje u...
Akutno i rezidualno djelovanje botaničkih insekticida i naturalita na zlatooku Chrysoperla carnea (Stephens, 1836)
Akutno i rezidualno djelovanje botaničkih insekticida i naturalita na zlatooku Chrysoperla carnea (Stephens, 1836)
Doria Kelemen
Zlatooka Chrysoperla carnea smatra se jednom od važnijih predatorskih vrsta za biološko suzbijanje štetnih kukaca, kako na otvorenom, tako i u zaštićenim prostorima. Za dobivanje boljih rezultata često se upotreba prirodnih neprijatelja kombinira s prirodnim insekticidima (botanički insekticidi) i derivatima nekih organizama (naturaliti). Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi akutno i rezidualno djelovanje botaničkih insekticida i naturalita na zlatooku C. carnea....

Pages