Pages

Akrilamid u žitaricama i proizvodima koji se dobivaju od žitarica
Akrilamid u žitaricama i proizvodima koji se dobivaju od žitarica
Tihana Šolaja
Akrilamid je potencijalni kancerogen i neurotoksin. Nastaje Maillardovom reakcijom pri povišenim temperaturama i uvjetima niske vlažnosti (prženje i pečenje hrane). Cilj rada je da se pregledom dostupne znanstvene i stručne literature utvrde prekursori akrilamida, uvjeti koji izazivaju povećanje tih prekursora, količina akrilamida u najzastupljenijim namirnicama i rješenja kako smanjiti nastanak akrilamida u proizvodima. Upotreba asparaginaze za smanjenje količine akrilamida...
Aktivnost i interakcija europskog muflona (Ovis musimon) i jelena axisa (Axis axis) na otoku Rabu
Aktivnost i interakcija europskog muflona (Ovis musimon) i jelena axisa (Axis axis) na otoku Rabu
Karlo Pandurić
Praćenje populacije divljih životinja koje nastanjuju i često su rasprostranjene diljem šumskih staništa, teško je i/ili vrlo skupo. Utvrđivanje brojnog stanja životinja presudno je za izradu učinkovitih lovno-gospodarskih osnova, njihovog očuvanja i stabilne populacije svake vrste divljači. S ciljem da se utvrdi brojno stanje dviju glavnih vrsta na otoku Rabu u državnom otvorenom lovištu VII/6 ''Kalifront'' dizajnirana je studija koja je provedena u trajanju od 12 mjeseci,...
Akumulacija žive u samoniklim jestivim gljivama na području Istarske i Primorsko-goranske županije
Akumulacija žive u samoniklim jestivim gljivama na području Istarske i Primorsko-goranske županije
Luka Rakić
Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi koncentracije žive u 10 samoniklih vrsta jestivih gljiva i tlu na kojem rastu i prikladnost analiziranih vrsta gljiva kao bioindikatora onečišćenja okoliša. U istraživanju je analizirano pet saprofitskih vrsta (Agaricus campestris (L) Fries, Armilariella mellea (Vahl. ex Fr.) Karst., Clitocybe inversa (Scop. ex Fr.) Pat., Clitocybe nebularis Batsch. ex Fr., Macrolepiota procera (Scop. ex Fr.) Sing.,) i pet ektomikoriznih vrsta (Lactarius...
Akutni i rezidualni učinak prirodnih insekticida  i akaricida na grabežljivu grinju Neoseiulus cucumeris (Oudemans, 1930)
Akutni i rezidualni učinak prirodnih insekticida i akaricida na grabežljivu grinju Neoseiulus cucumeris (Oudemans, 1930)
Virna Gres
Grabežljiva grinja Neoseiulus cucumeris (Oudemans, 1930) iz porodice Phytoseiide smatra se jednim od najznačajnijih prirodnih neprijatelja za suzbijanje štetnika u zaštićenim prostorima. Njena učinkovitost je dovoljna za održavanje štetnika ispod kritičnog broja, ali ne i za potpuno suzbijanje, zbog čega je potrebno dodatno tretiranje insekticidima. Prirodne insekticide i akaricide te naturalite ubrajamo u skupinu sigurnih sredstava za zaštitu, no i njihovo korištenje u...
Akutno i rezidualno djelovanje botaničkih insekticida i naturalita na zlatooku Chrysoperla carnea (Stephens, 1836)
Akutno i rezidualno djelovanje botaničkih insekticida i naturalita na zlatooku Chrysoperla carnea (Stephens, 1836)
Doria Kelemen
Zlatooka Chrysoperla carnea smatra se jednom od važnijih predatorskih vrsta za biološko suzbijanje štetnih kukaca, kako na otvorenom, tako i u zaštićenim prostorima. Za dobivanje boljih rezultata često se upotreba prirodnih neprijatelja kombinira s prirodnim insekticidima (botanički insekticidi) i derivatima nekih organizama (naturaliti). Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi akutno i rezidualno djelovanje botaničkih insekticida i naturalita na zlatooku C. carnea....
Akutno i rezidualno djelovanje ekološki prihvatljivih insekticida na stjenice roda Orius
Akutno i rezidualno djelovanje ekološki prihvatljivih insekticida na stjenice roda Orius
Iva Ciprijanović
Stjenice roda Orius se već dugi niz godina koriste u biološkoj zaštiti u zaštićenim prostorima, a posljednjih nekoliko desetljeća upotreba im se značajno povećala. Hrane se raznim vrstama plijena među kojima su štetne grinje, resičari i lisne uši. Jedna od poznatijih vrsta ovoga roda je vrsta Orius laevigatus (Fieber) koja je prirodni neprijatelj grinja, resičara, lisnih uši, štitastih moljaca i gusjenica nekih vrsta sovica. Koristi se u biološkoj zaštiti od štetnika....
Alelopatija u ekološkom uzgoju povrća
Alelopatija u ekološkom uzgoju povrća
Tatjana Vukomanović
U alelopatske odnose uključeni su svi dijelovi biljke i u ovom radu su objašnjeni načini na koje se alelokemikalije stvaraju u biljnom organizmu te kako se ispuštaju u okoliš. Osim međusobnog odnosa s drugim biljkama, važni su i odnosi s mikroorganizmima u tlu, a obrađeni su zajedno s ekološkim faktorima čijem utjecaju su alelopatski odnosi također podložni (tlo, oborine, temperatura, osvjetljenje). Uz to su navedene podjele alelokemikalija i alelopatije, ovisno o načinu...
Alelopatski učinak pokrovnih biljaka na klijanje sjemena kukuruza
Alelopatski učinak pokrovnih biljaka na klijanje sjemena kukuruza
Dora Bašljan
Istraživanje je provedeno kako bi se utvrdio alelopatski učinak vodenih ekstrakata pokrovnih biljaka na klijavost sjemena kukuruza. Vodeni ekstrakti smjese suhe stabljike, listova i mladica pokrovnih biljaka Camelina sativa (L.) Cranz., Fagopyrum esculentum Moench., Guizotia abyssinica Cass., Raphanus raphanistrum Metzg., Sinapis arvensis L. u koncentracijama 5, 10, 25, 50, 75, 100% istraživani su u laboratorijskim uvjetima u petrijevim zdjelicama. Utvrđen je alelopatski utjecaj...
Alelopatsko djelovanje pokrovnih biljaka na klijanje soje
Alelopatsko djelovanje pokrovnih biljaka na klijanje soje
Petra Sisan
Cilj provedenog istraživanja bio je utvrditi alelopatsko djelovanje pokrovnih biljaka na klijavost sjemena soje. Istraživanje je provedeno u laboratorijskim uvjetima, a istraživano je alelopatsko djelovanje vodenih ekstrakata smjese suhe stabljike, listova i mladica pokrovnih biljaka lanolika [Camelina sativa (L.) Cranz.], heljde (Fagopryrum esculentum Moench.), munga (Guizotia abyssinica Cass.), divlje rotkve (Raphanus raphanistrum Metzg.) i poljske gorušice (Sinapsis arvensis L.) u...
Alohtone riblje vrste Parka prirode Kopački rit
Alohtone riblje vrste Parka prirode Kopački rit
Mihaela Dundović
Ovaj rad pod nazivom “Alohtone riblje vrste parka prirode Kopački rit“ opisuje i analizira stanje alohtonih ribljih vrsta u Parku prirode Kopački rit, te stupanj invazivnosti pojedinih ribljih vrsta u istoimenom Parku. Podaci koji su obrađeni u ovom radu prikupljeni su tijekom 2008., 2014., i 2017. godine nakon više kratkih obilazaka terena, prikupljanja uzoraka ihtiofaune te obrade istih na terenu i laboratoriju Zavoda za lovstvo, ribarstvo i pčelarstvo Poljoprivrednog fakulteta u...
Alternativni domaćini uvijenosti lista vinove loze pridruženog virusa 3 i A - virusa vinove loze
Alternativni domaćini uvijenosti lista vinove loze pridruženog virusa 3 i A - virusa vinove loze
Martin Jagunić
Uvijenosti lista vinove loze pridruženi virus 3 (GLRaV) i A-virus vinove loze (GVA) smatraju se ekonomski važnim virusima vinove loze. Europska vinova loza (Vitis vinifera L.) i američke autohtone vrste te njihovi hibridi smatraju se njihovim glavnim domaćinima, ali su također zabilježeni prijenosi na neke zeljaste test biljke. Pored prijenosa sadnim materijalom, oba virusa su prenosiva štitastim ušima. Pokusi u laboratorijskim uvjetima, pomoću lozine štitaste uši (Planococcus...

Pages