Pages

Biološki vodni potencijal korovne vrste Chenopodium album L.
Biološki vodni potencijal korovne vrste Chenopodium album L.
Dora Šincek
Vlaga u tlu jedan je od glavnih vanjskih čimbenika koji utječe na nicanje korovne vrste Chenopodium album (loboda). Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi biološki vodni potencijal (Ψb), odnosno minimalnu količinu vlage u tlu koja je potrebna za klijanje lobode. Za potrebe istraživanja sjeme lobode sakupljeno je 2016. na pokušalištu Šašinovec. U svrhu simulacije vodnog stresa u tlu korišteno je sedam različitih koncentracija otopina polietilenglikola (PEG): -0,05, -0,10, -0,25,...
Biometrijska analiza nekih čimbenika kvalitete vode za navodnjavanje u dolini Neretve
Biometrijska analiza nekih čimbenika kvalitete vode za navodnjavanje u dolini Neretve
Nives Šoić
U dolini Neretve poljoprivredna je proizvodnja vrlo intenzivna. Zbog suhih ljeta potrebno je navodnjavanje. Međutim, agrotehničke mjere, intruzija mora, te oborine imaju velik utjecaj na kvalitetu vode za navodnjavanje. U radu je opisan dio takvog istraživanja na području donje Neretve – lokacija Vrbovci, gdje su tijekom tri godine (2011., 2012. i 2013.) na četiri mjerne postaje mjesečno prikupljani podaci o fizikalno kemijskim pokazateljima kvalitete vode za navodnjavanje i to:...
Bioraznolikost samoniklog ljekovitog i aromatičnog bilja na području općine Karojba
Bioraznolikost samoniklog ljekovitog i aromatičnog bilja na području općine Karojba
Marinela Srdoč
Ekozemljopisni pregled i prikupljanje sjemena samoniklog ljekovitog i aromatičnog bilja provedeno je na četiri lokacije općine Karojba u razdoblju od lipnja do rujna 2016. godine, pri čemu su primijenjene standardne svjetski priznate metode za prikupljanje biljnih genetskih izvora (Bioversity International). Prikupljeno je ukupno 19 uzoraka sjemena, 15 različitih samoniklih ljekovitih i aromatičnih biljnih vrsta. Prikupljene primke raspoređene su u devet porodica. Za svaku su primku...
Bioretencije i održivi sustavi odvodnje u urbanim krajobrazima
Bioretencije i održivi sustavi odvodnje u urbanim krajobrazima
Andrea Prša
Održivi sustavi odvodnje, kao dio načela zelene infrastrukture, prepoznati su u svijetu kao kompetentan odgovor na sve brže i ekstremnije klimatske promjene. Unošenjem zelene infrastrukture u postojeće sustave takozvane sive infrastrukture, poboljšavamo funkcije samog sustava i ostvarujemo višestruke dobiti, zahvaljujući zakonu višestruke funkcionalnosti. Tako na primjer, u slučaju biljnog uređaja, voda koju se skupi sa raznih površina istovremeno se uklanja i pročišćava što...
Bogatstvo prirodnih resursa i gospodarski razvoj zemalja
Bogatstvo prirodnih resursa i gospodarski razvoj zemalja
Jelena Ljubičić
Bogatstvo prirodnih resursa trebalo bi biti blagoslov zemlje koja ga posjeduje. No, takvo bogatstvo često se povezuje sa sporijim i slabijim ekonomskim razvojem. Iako se intuitivno očekuje da će raspoloživost prirodnih resursa pozitivno utjecati na ekonomski razvoj zemlje, konačni ishod često nije pozitivan. Taj fenomen naziva se prokletstvom prirodnih resursa jer se na primjeru brojnih zemalja pokazuje da većina njih, bogatih prirodnim resursima, ostvaruje ispodprosječan...
Bolesti probavnog sustava ovaca
Bolesti probavnog sustava ovaca
Antonela Tolić
Za razliku od drugih grana u stočarstvu u Republici Hrvatskoj koje bilježe pad u proizvodnji, ovčarstvo bilježi pozitivne pomake. Možemo reći da je interes za uzgoj ovaca za proizvodnju mlijeka i mesa gotovo jednak. Ovce se u Hrvatskoj drže ekstenzivno dok se manji broj uzgaja intenzivno i poluintenzivno. Jedan od najvažnijih čimbenika u uzgoju je hranidba, osobito kada se radi i visokoproizvodnim životinjama. Nepravilnosti u hranidbi mogu uzrokovati velike gubitke koji se očituju...
Bosiljak kao funkcionalna hrana
Bosiljak kao funkcionalna hrana
Katarina Rašić
U posljednje vrijeme sve je veći interesa za prehrambenim proizvodima koji imaju pozitivan utjecaj na zdravlje ljudi. Uloga koju igra prehrana u prevenciji i liječenju mnogih bolesti postala je široko prihvaćena. U tom kontekstu biljne vrste iz roda Ocimum, posebno O. basilicum, zaslužuju posebnu pažnju jer proizvode sekundarne metabolite koji pak imaju široku lepezu pozitivnih svojstava na ljudsko zdravlje. Među najvažnijima su antioksidativna, antimikrobna i protuupalna svojstva....
Botaničko podrijetlo peludi na paši mandarine u dolini Neretve
Botaničko podrijetlo peludi na paši mandarine u dolini Neretve
Ines Vrhovnik
Delta rijeke Neretve s gotovo monokulturnim nasadima mandarine unshiu (Citrus unshiu Marc.) je jedno od tri najsjevernija nasada u svijetu na kojem se komercijalno uzgajaju agrumi. Poznato je da je za normalan razvoj pčelinje zajednice potrebno osigurati dodatne količine peludi, međutim određene vrste agruma, a u koje spada mandarina unshiu imaju sterilne prašnike. Kako do sada u Hrvatskoj još nisu provedena istraživanja vezana za utvrđivanje botaničkog podrijetla peludnog...
Breeding and technology possibilities for mitigating the environmental footprint of ruminants
Breeding and technology possibilities for mitigating the environmental footprint of ruminants
Roko Bošnjak
With growing global demand for livestock products, the pressure agriculture has on environment is getting bigger and bigger. Livestock production, in particular, represents big threat for environment, natural resources and it contributes to global warming by emitting greenhouse gases with high warming potential (methane and nitrous oxide). Besides the high land use and water consumption, ruminant animals are the biggest emitters of greenhouse gases in agriculture through enteric fermentation...
Brojnost i rasprostranjenost divljih papkara u Republici Hrvatskoj
Brojnost i rasprostranjenost divljih papkara u Republici Hrvatskoj
Mario Zvonimir Bagarić
Moderno lovno-gospodarenje mora biti održivo s ciljem očuvanja biološke raznolikosti, ali i profitabilno. Pretpostavka takvog gospodarenja je provođenje propisanih mjera lovno-gospodarske osnove, a jedna od najvažnijih mjera je utvrđivanje brojnog stanja divljači. Iz elektronske baze podataka Ministarstva poljoprivrede, odnosno iz „Središnje lovne evidencije” (SLE) prikupljeni su podaci o matičnom fondu, fondu pred lov, odstrelu i otpadu za divlje papkare po županijama u...
Burze i burzovno poslovanje
Burze i burzovno poslovanje
Ivana Rebić
U ovom diplomskom radu su objašnjene burze kao središnje mjesto trgovanja vrijednosnim papirima, njihova povijest i značenje. Pojašnjeni su svi pojmovi koji su vezani uz burzu, vrijednosne papire, vrste burzovnih poslova i burzovnih posrednika, te načina trgovanja na burzama. Navedene su najpoznatije svijetske burze kao što su burze iz New Yorka, Tokya, Londona, te Hrvatske (Zagrebačka burza). Objašnjeni su i najveći slomovi burzi u povijesti koji su promijenili cijeli tijek...
Business operations during the crisis in the example of Podravka
Business operations during the crisis in the example of Podravka
Tomislav Majdandžić
There are many reasons that can cause a crisis in a company. Some of them are internally and some externally driven. One of the key external factors is the macroeconomic environment. The history shows that each economy in the world has its ups and downs, often called business cycles. A business cycle consists of the contraction and expansion of the economy volume, mostly measured by GDP. Two hundred years ago the economists denied the existence of the business cycles, but the idea of...

Pages