Pages

Utjecaj mehaničkog stresa na sadržaj specijaliziranih metabolita u lisnatom povrću
Utjecaj mehaničkog stresa na sadržaj specijaliziranih metabolita u lisnatom povrću
Paola Samirić
Salata (Lactuca sativa L.) i radič (Cichorium intibus var. foliosum) su rasprostranjene vrste lisnatog povrća, a cilj njihova uzgoja su rozeta ili glavica lišća kod salate te listovi ili korijen kod radiča. Obje vrste lisnatog povrća mogu se uzgajati u ljetnom periodu na otvorenom te zimskom u zaštićenim prostorima. Glavno ograničenje prilikom zimskog razdoblja očituje se prvenstveno u morfološkim karakteristikama biljke, kao što je duža stabljika i manja lisna površna. Zbog...
Utjecaj mikorize i gnojidbe na rast i razvoj vrste pelargonija (Pelargonium zonale)
Utjecaj mikorize i gnojidbe na rast i razvoj vrste pelargonija (Pelargonium zonale)
Kim Paliska-Smoković
U Hrvatskoj, kao i u Europi, postoji puno proizvođača proljetnog cvijeća različitih proizvodnih kapaciteta. Svi proizvođači susreću se s istim problemom, a to je visoka cijena ulaznih troškova: gnojiva, goriva, uzgojnih posuda, zaštitnih sredstava, vode, supstrata i ostalog, kao i sve niža cijena sadnica. Jedan od načina smanjenja uzgojnih troškova je i ušteda na ulaznim troškovima. Budući da su vrste roda „Pelargonium“ jedne od najzastupljenijih biljaka u proljetnom...
Utjecaj mikorize na kakvoću ploda jagode neutralnog dana
Utjecaj mikorize na kakvoću ploda jagode neutralnog dana
Iva Sudar
Istraživanje fizikalno-kemijskih svojstava plodova jagode (Fragaria x ananassa) neutralne dužine dana sorte ‘Capri’ provedeno je 2018. godine. U istraživanju su korišteni plodovi jagode uzgojeni u ljetnom periodu na otvorenom na lokaciji Botinec, Zagreb, Republika Hrvatska. Predmet istraživanja je kakvoća plodova jagoda s biljaka čiji je korijen tretiran prije sadnje mikrobiološkim preparatima uz dodatak hidrogela u tlo. Prije sadnje korijen sadnice jagoda sorte ‘Capri’...
Utjecaj mikorize na razvoj francuske kadifice u uvjetima vodnog stresa
Utjecaj mikorize na razvoj francuske kadifice u uvjetima vodnog stresa
Mato Đuka
Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi utjecaj mikorize na razvoj francuske kadifice u uvjetima vodnog stresa. Mikoriznom gljivom Glomus spp. inokulirana je polovica biljaka (Tagetes patula L.) u provedenom istraživanju, dok je kao kontrola služila druga polovica biljaka. Primijenile su se dvije varijante navodnjavanja, a biljke su bile izložene vodnom stresu dva tjedna nakon presađivanja presadnica. Mjerena su morfološka svojstva, visina i promjer biljke te broj pupova, broj otvorenih...
Utjecaj mikrobiote na ekspresiju gena i funkciju epitela crijevne sluznice
Utjecaj mikrobiote na ekspresiju gena i funkciju epitela crijevne sluznice
Monika Šurić
Skupina mikroorganizama koja obitava u crijevima naziva se mikrobiota, a njihova ravnoteža utječe na funkciju probavnog sustava, zdravlje domaćina te djelomično kontrolira ekspresiju tkivno specifičnih gena domaćina. Geni crijevne sluznice uključuju gene povezane s crijevnim urođenim imunološkim odgovorom, poput interleukina i peptida obrane domaćina (HDP), te gene koji su uključeni u funkciju crijevne barijere i osjetljivost na hranjive tvari, uključujući mukozu (MUC), proteine...
Utjecaj mikrolokacije na cvatnju, sazrijevanje i pomološke parametre plodova trešnje
Utjecaj mikrolokacije na cvatnju, sazrijevanje i pomološke parametre plodova trešnje
Niko Dujmović
Trešnja (Prunus avium L.) je dugogodišnja kultura koja se uzgaja zbog plodova. U Republici Hrvatskoj uzgaja u kontinetalnom i mediteranskom dijelu. Suvremena proizvodnja trešanja zahtijeva uzgoj sorata veće krupnoće i bolje obojenosti. Osim toga, od sorte se traži rani ulazak u rodnu dob i postizanje pune produktivnosti. Prema pogodnostima ekoloških uvjeta uzgoja trešnja je bez razloga zapostavljena voćna vrsta u Zagrebačkoj županiji ali i ostatku Republike Hrvatske....
Utjecaj mjera povećanja poljoprivredne konkurentnosti na ruralni razvoj
Utjecaj mjera povećanja poljoprivredne konkurentnosti na ruralni razvoj
Iva Bedeničić
Ideja ruralnog razvoja spominje se u svijetu po završetku 2. svjetskog rata, a u Europi se počinje realizirati kroz Zajedničku poljoprivrednu politiku Europske zajednice. Evolucija programa ZPP-a kroz drugu polovicu prošlog stoljeća dovela je do pojave Programa ruralnog razvoja 2014 – 2020. Hrvatska je kao punopravna članica Europske Unije prihvatila 16 od 20 navedenih mjera. U javnosti je najviše rasprave izazvala mjera 4 koja se odnosi na ulaganju u fizičku imovinu. Mjere za...
Utjecaj mjera ruralnog razvoja na zapošljavanje mladih u poljoprivredi
Utjecaj mjera ruralnog razvoja na zapošljavanje mladih u poljoprivredi
Tomislav Glojnarić
Nezaposlenost i nedostatak mladih u poljoprivredi predstavlja veliki problem što uzrokuje negativna kretanja u poljoprivredi. Mjere ruralnog razvoja značajni su pokretač obnove sela, revitalizacije ruralnog prostora i razvoja ekonomija. Jedna od mjera koje nastoje utjecati na popularizaciju bavljenja poljoprivredom, ali i zapošljavanje mladih u grani je „Program ruralnog razvoja 2014-2020.", preciznije Mjera 6 "Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja", podmjera 6.1 "Potpora...
Utjecaj mliječne kiseline i inokulanta na kinetiku probavljivosti škroba visoko-vlažnog zrna kukuruza
Utjecaj mliječne kiseline i inokulanta na kinetiku probavljivosti škroba visoko-vlažnog zrna kukuruza
Martin Tadić
Silaža visoko-vlažnog zrna kukuruza postaje sve važniji oblik konzerviranja kukuruza pri čemu dodatak aditiva smanjuje rizik od neželjene fermentacije i kvarenja silaže. Nije poznato ima li dodatak aditiva utjecaja na kinetiku probavljivosti škroba, te je cilj ovog istraživanja bio ispitati kako dodatak inokulanta i mliječne kiseline tijekom siliranja visoko-vlažnog zrna utječe na brzinu probavljivosti škroba u modelu koji oponaša uvijete u želucu i tankom crijevu svinje....
Utjecaj modificiranih ugljikohidrata stjenke kvasca na proizvodnost pilića u tovu
Utjecaj modificiranih ugljikohidrata stjenke kvasca na proizvodnost pilića u tovu
Marija Madjeruh
Cilj istraživanja bio je utvrditi utjecaj modificiranih ugljikohidrata stijenke kvasca u krmnim smjesama na proizvodne rezultate pilića u tovu. Korištena su 300 muških jednodnevnih pilića hibrida Ross 308 koji su slučajnim odabirom smješteni u 2 skupine sa 6 ponavljanja. Tokom istraživanja pilići iz kontrolne skupine bili su hranjeni starterom s 24,0 % SB (14 dana), finišerom I s 21,0 % SB (14 dana) i finišerom II s 20,0 % SB (10 dana). Pilići u pokusnoj skupini su hranjeni istom...
Utjecaj nagiba terena na kemijska svojstva rigolanog tla iz pseudogleja obrončanog
Utjecaj nagiba terena na kemijska svojstva rigolanog tla iz pseudogleja obrončanog
Kristina Benčak
Cilj ovog rada bio je utvrditi kemijska svojstva površinskog horizonta rigolanog tla iz pseudogleja obronačnog na gornjoj, srednjoj i donjoj trećini padine u dva vinograda na različitim nagibima (10% i 20%). Istraživanje je provedeno na rigolanom tlu iz pseudogleja obronačnog pod vinogradarskom proizvodnjom, na pokušalištu Agronomskog fakulteta Jazbina u Zagrebu, na kojem je prisutna plošna erozija. Uzorkovanje tla provedeno je na gornjem, srednjem i donjem dijelu padine nagiba 10%...
Utjecaj navodnjavanja i fertirigacije na broj i kvalitetu cvjetova afričke kadifice (Tagetes erecta L.)
Utjecaj navodnjavanja i fertirigacije na broj i kvalitetu cvjetova afričke kadifice (Tagetes erecta L.)
Jelena Pavlušec
Afrička kadifica (Tagetes erecta L.) podrijetlom je iz vrućih i suhih područja Sjeverne i Južne Amerike zbog čega se smatra otpornom na sušu. Unatoč činjenici kako je kadifica otporna na sušu, pojava klimatskih promjena izravno utječe na sve veće potrebe za vodom, a time i navodnjavanjem. Stoga je provedeno istraživanje imalo za cilj utvrditi utjecaj različitih razina navodnjavanja i fertirigacije na pokazatelje rasta, razvoja i kvalitete (nadzemna masa biljke, visina biljke,...

Pages