Pages

Vegetarijanski agroturizam u Hrvatskoj: ograničenja i mogućnosti
Vegetarijanski agroturizam u Hrvatskoj: ograničenja i mogućnosti
Josip Migić
Jedan od najraširenijih specifičnih oblika turizma je ruralni turizam. Agroturizam kao jedan od oblika ruralnog turizma postaje sve značajniji u turističkoj ponudi. Hrvatska je turistička zemlja koju posjećuju brojni turisti koji traže inovativne i originale oblike odmora, čemu se zbog sve veće konkurencije na globalnom turističkom tržištu treba neprestano prilagođavati. Vegetarijanski agroturizam kao posebni vid agroturizma, u Hrvatskoj još uvijek nije prepoznat. Obzirom na...
Vegetativni prirast udomaćenih sorata masline u kolekciji u Vodnjanu 2016. godine
Vegetativni prirast udomaćenih sorata masline u kolekciji u Vodnjanu 2016. godine
Tvrtko Krpina
Početkom travnja 2016. provedeno je istraživanje vegetativnog prirasta maslina na lokaciji Nacionalnog kolekcijskog nasada domaćih i udomaćenih sorata maslina u Vodnjanu, čiju je sadnju 2011. godine potaknuo Agronomski fakultet u Zagrebu. Istraživanje je obuhvatilo mjerenje promjera debla, duljine grana te određivanje broja grana maslina. Istraživanje je provedeno da bi se ustvrdila vegetativna svojstva više od pedeset različitih genotipa maslina koje se već nalaze u proizvodnji u...
Vertikalna distribucija organskog ugljika u poljoprivrednim tlima
Vertikalna distribucija organskog ugljika u poljoprivrednim tlima
Ana Jakovac
Organski ugljik jedno je od važnijih svojstava tla, čiji sadržaj ovisi o unosu organske tvari u tlo i njenoj razgradnji, kao i nizu čimbenika koji izravno ili neizravno utječu na ta dva procesa. Cilj ovog rada je bio opisati vertikalnu distribuciju organskog ugljika u poljoprivrednim tlima, analizirati prirodne i antropogene čimbenike koji je uvjetuju, prikazati smjerove i intenzitet promjena sadržaja organskog ugljika s dubinom tla, te navesti pozitivne i negativne učinke navedenih...
Vinogradarstvo i vinarstvo Imotskog vinogorja
Vinogradarstvo i vinarstvo Imotskog vinogorja
Ivana Kujundžić
U ovom radu opisano je vinogradarstvo i vinarstvo Imotskog vinogorja kroz geografski smještaj, klimatske karakteristike i povijest. Od sorata koje se uzgajaju na području Imotskog vinogorja naglasili smo važnost Kujundžuše kao najzastupljenije sorte kako u prošlosti tako i danas. Uz nju, navedene su i druge sorte koje zajedno s njom čine sortiment ovog područja.
Vinogradarstvo i vinarstvo Istre
Vinogradarstvo i vinarstvo Istre
Maja Sošić
Početak uzgoja vinove loze u Istri vezuje se uz antiku, a bitan napredak donijeli su Rimljani. U 4. stoljeću, prihvaćenjem kršćanstva, vino je zadobilo veliku važnost kod puka. Tijekom stoljeća razvoj se nastavljao, ponekad prekidan razdobljima epidemija i ratova, no istarska vina redovito su bila darivana najvišim dužnosnicima u znak štovanja i zahvale. Vrhunac razvoja događa se u 19. stoljeću kada vinogradi zauzimaju više od trećine obradivih površina. Dolazi do znatnog...
Vinske ceste kao turistička ponuda ruralnog prostora: stavovi stanovnika Grada Zagreba
Vinske ceste kao turistička ponuda ruralnog prostora: stavovi stanovnika Grada Zagreba
Marina Petrić
Vinske ceste nude bogato znanje o vinu i služe kao kanal prodaje vina te drugih proizvoda. Posebno su razvijene u okolici većih gradova. U radu je istražen utjecaj vinske ceste na ukupnu turističku ponudu Hrvatske kao i čimbenici koji utječu na razvoj vinskih cesta. Za turiste je posebno zanimljiva vinska kultura i sadržaji na vinskim cestama. Kako bi se saznalo koju važnost vinske ceste imaju za ruralni prostor i koji su stavovi posjetitelja vinskih cesta o ispunjenim očekivanjima,...
Vizualizacija "Runs of Homozygosity" DNA segmenata
Vizualizacija "Runs of Homozygosity" DNA segmenata
Marko Hrženjak
„Runs of homozygosity” su segmenti/cijele genomske regije gdje se identični haplotipovi nasljeđuju od svakoga roditelja. Od njihovog otkrića zbog tehnološkog napretka u 90-ima, „Runs of homozygosity” su otkrili podosta o podrijetlu genoma jedinke, dešifrirajući genetsku bazu monogenskih i kompleksnih svojstava i bolesti. Kako tehnologija napreduje tako se i povećava zahtjev za novim metodama analize SNP podataka. Mapiranje ROH se može provesti kroz više načina i svaki ima...
Višekriterijska usporedba prehrambene industrije u Hrvatskoj i Sloveniji
Višekriterijska usporedba prehrambene industrije u Hrvatskoj i Sloveniji
Josip Marušić
Kroz ovaj diplomski rad višekriterijski su uspoređene prehrambene industrije Republike Hrvatske i Republike Slovenije. Višekriterijska analiza izrađena je pomoću Analitičkog hijerarhijskog procesa (AHP), temeljem triju kriterija: financijski pokazatelji predstavnika sektora hrane i pića, tržišna percepcija ispitanika i makroekonomski sektorski pokazatelji. Uz AHP metodu korištena je i anketa kojom su prikupljeni primarni podaci potrebni za izgradnju AHP modela. Uspoređivanjem...
Vrednovanje obilježja vina s obzirom na zemlju podrijetla
Vrednovanje obilježja vina s obzirom na zemlju podrijetla
Marko Banovac
Istraživanje je provedeno na uzorku od 215 ispitanika s ciljem utvrđivanja ponašanja potrošača u kupnji vina te važnosti koje potrošači pridaju pojedinim obilježjima vina. Nadalje cilj rada bio je utvrditi stupanj potrošačkog etnocentrizma te utjecaj istog na vrednovanje obilježja vina s obzirom na zemlju podrijetla. Rezultati istraživanja su pokazali da najveći broj ispitanika kupuje vino 2-3 puta mjesečno, podjednako kupuju crna i bijela vina. Ispitanici najčešće kupuje...
Vremenska promjenjivost elektrovodljivosti podzemne vode na području delte Neretve
Vremenska promjenjivost elektrovodljivosti podzemne vode na području delte Neretve
Ana Belić
Delta Neretve je dolina na jugu hrvatske obale Jadranskog mora koju na svome ušću formira rijeka Neretva. Više autora u svojim istraživanjima i radovima utvrdili su i prikazali da su ušća hrvatskih rijeka, koje se ulijevaju u Jadransko more, zaslanjena te da se radi o tzv. uslojenim ušćima estuarijima. Uslojena riječna ušća javljaju se kod mora s relativno malom amplitudom morskih mijena, kao što je Sredozemno more. Najopsežnija mjerenja ovog fenomena na istočnoj...
Vrt za fizikalnu terapiju kao pokretač zdravstvenog turizma - Bolnica "Prim.dr. Martin Horvat " u Rovinju
Vrt za fizikalnu terapiju kao pokretač zdravstvenog turizma - Bolnica "Prim.dr. Martin Horvat " u Rovinju
Nikolina Jurič
Kompleks bolnice Prim. Dr. Martin Horvat u Rovinju predstavlja neiskorišten resurs za daljnji razvoj grada u okviru proširenja turističke ponude. Kompleks bolnice se nakon niza godina rada ponovno aktivira, a danas traži dodatna ulaganja što je ostvarivo suradnjom sa drugim stranim i domaćim lječilištima. Tu je prepoznat potencijal smještaja novog vrta za fizikalnu terapiju kao dio moguće obnove povijesne osnove krajobraznog uređenja kompleksa bolnice. Utvrđivanjem osnovnih...
Vrtovi kao inspiracija velikim slikarima impresionizma
Vrtovi kao inspiracija velikim slikarima impresionizma
Marta Šarinić
Šezdesetih godina 19. stoljeća pojavljuje se nova struja u likovnoj umjetnosti koja traje sve do prve polovine 20. stoljeća – impresionizam. Isprva se pojavljuje u slikarstvu, a nešto kasnije i u književnosti te glazbi. Istovremeno, sredinom 19. stoljeća srednja klasa počinje uživati u slobodi i ljepoti prirode te shvaća moć i važnost vrtova u nematerijalnom svijetu. Veliki umjetnik impresionizma Claude Monet i njegovi suvremenici slikaju vlastite vrtove koje stvaraju kao svoje...

Pages