Pages

Učinkovitost biodinamičkog uzgoja biljaka
Učinkovitost biodinamičkog uzgoja biljaka
Robin Gunjević
Holistički pristup psiho-fizičko-duhovnom ustrojstvu čovjeka prisutan u antropozofskim idejama Rudolfa Steinera rezultirao je sredinom 20. st. novim pristupom različitim sferama života te se manifestirao kroz Waldorfsku pedagogiju, euritmiku, antropozofsku medicinu i biodinamičku poljoprivredu. Pored principa ekološke poljoprivrede, biodinamičko gospodarenje uključuje i određene svojstvene metode kao što su upotreba biodinamičkih pripravaka i sjetvenog kalendara. Sjetveni...
Učinkovitost entomopatogenih nematoda u suzbijanju krumpirove zlatice
Učinkovitost entomopatogenih nematoda u suzbijanju krumpirove zlatice
Majda Kolenc
Krumpirova zlatica najvažniji je štetnik krumpira. Zbog sve većeg problema s pojavom rezistentnosti na kemijske insekticide traže se druga rješenja za suzbijanje. Entomopatogene nematode su dokazano učinkovite u suzbijanju mnogih kornjaša, no njihova učinkovitost na krumpirovu zlaticu u Hrvatskoj nije dovoljno istražena. Upravo zato u ovom radu istražena je učinkovitost nematoda vrsta Steinernema feltiae i Steinernema carpocapsae u različitim dozama na prezimjele odrasle jedinke...
Učinkovitost insekticida različitog mehanizma djelovanja u suzbijanju američkog cvrčka (Scaphoideus titanus Ball.)
Učinkovitost insekticida različitog mehanizma djelovanja u suzbijanju američkog cvrčka (Scaphoideus titanus Ball.)
Marija Krasnić
Veliku prijetnju uzgoju vinove loze predstavlja fitoplazmatska bolest zlatna žutica vinove loze – Flavescence dorée. Američki cvrčak Scaphoideus titanus Ball. jedni je poznati vektor ove bolesti. Direktne štete koje vrsta S. titanus nanosi vinovoj lozi su zanemarive, dok štete koje radi kao vektor mogu biti od ekonomskog značaja. Monitoring i suzbijanje ovog štetnika obaveza je svih posjednika vinove loze, a primjena insekticida u suzbijanju vrlo je važna. U istraživanju...
Učinkovitost insekticida u suzbijanju duhanova resičara (Thrips tabaci Lindeman, 1889) na luku
Učinkovitost insekticida u suzbijanju duhanova resičara (Thrips tabaci Lindeman, 1889) na luku
Marija Golubičić
Duhanov resičar (Thrips tabaci Lind.) najvažniji je štetnik duhana. Izraziti je polifag i jedan je od najvažnijih štetnika u proizvodnji luka (Allium cepa L.) na otvorenom. Cilj je rada utvrditi učinkovitost insekticida Movento SC 100 na osnovi aktivne tvari spirotetramat u programu suzbijanja duhanova resičara na luku te usporediti njegovu učinkovitost s registriranim pripravcima za tu namjenu. Na lokalitetu Lipovac, na proizvodnom polju PIK Vinkovci, postavljen je poljski pokus...
Učinkovitost insekticida za folijarnu primjenu na repinog buhača (Chaetocnema tibialis Iliger)
Učinkovitost insekticida za folijarnu primjenu na repinog buhača (Chaetocnema tibialis Iliger)
Mara Stipić
Repin buhač (Chaetocnema tibialis Illiger 1807) najveće štete radi na mladom usjevu šećerne repe. Suzbijanje buhača do danas se postizalo sjetvom sjemena tretiranog sistemičnim insekticidima iz skupine neonikotinoida. Zabrana primjene neonikotinoida koja je nastupila u 2018. godini vjerojatno će dovesti od velikih problema s buhačima. Osim toga javila se sumnja da su populacije repinog buhača počele razvijati rezistentnost na insekticide. Sve to dovelo je do potrebe za...
Učinkovitost kemijskih tretmana u pospješivanju klijavosti sjemena žute sirištare (Gentiana lutea L.)
Učinkovitost kemijskih tretmana u pospješivanju klijavosti sjemena žute sirištare (Gentiana lutea L.)
Katarina Nekić
Gentiana lutea L. (žuta sirištara) je višegodišnja biljna vrsta koja je prirodno rasprostranjena na području srednje i južne Europe. Kao lijek cijenjena je u znanstvenoj i narodnoj medicini. Zbog nekontroliranog prikupljanja korijena iz kojeg se ekstrahiraju ljekoviti gorki glikozidi u većini europskih zemalja ugrožena je biljna vrsta, te se stoga uz ex situ očuvanje javlja i potreba za njenim uvođenjem u poljoprivrednu proizvodnju. Problem kod žute sirištare, kao i kod većine...
Učinkovitost lokaliziranog navodnjavanja vinove loze u agroekološkim uvjetima Zagrebačke županije
Učinkovitost lokaliziranog navodnjavanja vinove loze u agroekološkim uvjetima Zagrebačke županije
Ana Grgurević
Za optimalan rast i razvoj vinova loza zahtijeva određene količine vode koje se uslijed nedostatak oborina mogu nadoknaditi navodnjavanjem. Brojna istraživanja su potvrdila da je lokalizirano navodnjavanje jedna od najboljih agrotehničkih mjera za povećanje dostupnosti vode vinovoj lozi, te jedna od najučinkovitijih metoda navodnjavanja. Na lokaciji Petrovina kojom gospodari Mladina d.d. Jastrebarsko provedeno je istraživanje kako bi se utvrdio utjecaj četiri različita tretmana...
Učinkovitost metoda za identifikaciju bakterije Erwinia amylovora
Učinkovitost metoda za identifikaciju bakterije Erwinia amylovora
Josip Ravlić
Bakteriozni palež ozbiljna je bolest biljaka iz potporodice Maloideae, posebno jabuke i kruške. Epifitocije su, iako sporadične, često pogubne ovisno o pojavi povoljnih klimatskih uvjeta, količini početnog inokuluma i virulenciji patogena, te osjetljivosti sorata domaćina. Ovisno o godini i sortama bakteriozni palež može biti poguban ili od sekundarnog značaja. Kod osjetljivih domaćina infekcija se širi tako brzo kroz stablo da se, jednom zaražena, stabla ne mogu spasiti, te...
Učinkovitost mužnje i kvaliteta mlijeka u izmuzištu tipa riblja kost
Učinkovitost mužnje i kvaliteta mlijeka u izmuzištu tipa riblja kost
Ivan Radoš
U istraživanju koje je provedeno na Farmi Tomislavgrad d.o.o. korišteni su podatci o konstrukciji izmuzišta, načinu mužnje i kvaliteti mlijeka. Rezultati koji su prikazani u radu pokazuju da je kvaliteta mlijeka na toj farmi na zavidnoj razini. To se, uz organiziran rad na farmi i kvalitetnu ishranu stoke, zasigurno može pripisati i vrlo učinkovitoj mužnji. Konstrukcija izmuzišta tipa riblja kost omoguduje muzačima da lako manipuliraju muznim jedinicama, lako se kredu kroz muzni...
Učinkovitost piretrina, eteričnog ulja čajevca i limunskog eukaliptusa u suzbijanju ličinki Tribolium castaneum
Učinkovitost piretrina, eteričnog ulja čajevca i limunskog eukaliptusa u suzbijanju ličinki Tribolium castaneum
Petra Pejić
Kako bi se očuvao ekosustav i biološka raznolikost, zaštita bilja od bolesti i štetnika upotrebom prirodnih sredstava danas privlači veliku pozornosti. Kao poželjna alternativa kemijskim pesticidima nameću se eterična ulja i biljni ekstrakti koji predstavljaju botaničke, odnosno prirodne pesticide. Veliki broj biljnih vrsta sintetizira aktivne tvari insekticidnog djelovanja kao dio vlastitog obrambenog mehanizma od napada štetnika. U ovu se skupinu ubraja dalmatinski buhač...
Učinkovitost strojnog prikupljanja sojine slame
Učinkovitost strojnog prikupljanja sojine slame
Hrvoje Mesar
Značaj soje proizlazi iz kakvoće njenog zrna (visok sadržaj bjelančevina i ulja), pa je jedna od najznačajnijih bjelančevinastih i uljnih kultura u svijetu. Sojina slama predstavlja važan izvor organske tvari te ima važan utjecaj na biološka, kemijska i fizikalna svojstva tla i ne treba ih smatrati otpadom. Biomasa poljoprivrednoga porijekla, pa tako i slama soje, vrlo je prihvatljivo gorivo s gledišta utjecaja na okoliš. Cilj ovog rada je utvrditi stvarne količine prikupljene...
Valorizacija i značaj Regionalnog parka "Mura-Drava"
Valorizacija i značaj Regionalnog parka "Mura-Drava"
Dejan Švenda
Zaštićena područja predstavljaju temelj održivog razvoja u Europi i svijetu. Mura i Drava su jedne od posljednjih europskih prirodno-meandrirajućih rijeka u Europi, a karakterizira ih visoka razina biološke raznolikosti. Područje Mura-Drava koje je proglašeno regionalnim parkom, obilježava visoka razina krajobrazne raznolikosti, a riječni pečat čitavom području. Očuvane prirodne obale Mure i Drave, zajedno sa svojim biljnim i životinjskim svijetom tvore prepoznatljiv...

Pages