Pages

Utvrđivanje patvorenja konzumnog mlijeka dodatkom mlijeka u prahu modificiranom spektofotometrijskom metodom
Utvrđivanje patvorenja konzumnog mlijeka dodatkom mlijeka u prahu modificiranom spektofotometrijskom metodom
Lorena Zorić
Razvoj metoda u svrhu sprječavanja pojavljivanja na tržištu proizvoda koji ne udovoljavaju zakonskim propisima, jedna je od ključnih zadaća u području zaštite društva. Stoga postoji stalna potreba za razvojem brzih i pouzdanih metoda u kontroli ispravnosti prehrambenih proizvoda. Često se u mljekarskoj industriji zbog isteka roka trajanja mlijeko u prahu rekonstituira i dodaje u pasterizirano ili sterilizirano mlijeko te se bez oznake na deklaraciji proizvoda stavlja na tržište,...
Utvrđivanje prisutnosti repine nematode u uzorcima tla iz lokaliteta Tovarnik
Utvrđivanje prisutnosti repine nematode u uzorcima tla iz lokaliteta Tovarnik
Mirna Kožul
Šećerna repa (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. altissima Döll) je domaćin velikom broju biljnoparazitskih nematoda. Najvažnija nematoda na šećernoj repi je repina nematoda (Heterodera schachtii Schmidt, 1871). U proizvodnji šećerne repe su zabilježene značajne štete i gubici prinosa 60 – 80% te značajno smanjenje sadržaja šećera. Na lokalitetu Tovarnik tijekom 2015. g. utvrđene su značajne štete koje se pripisuju parazitaciji repine nematode. Cilj rada bio je...
Utvrđivanje repine cistolike nematode (Heterodera schachtii Schmidt, 1871.) u uzorcima tla iz lokaliteta Tovarnik
Utvrđivanje repine cistolike nematode (Heterodera schachtii Schmidt, 1871.) u uzorcima tla iz lokaliteta Tovarnik
Katarina Dubičanac
Šećerna repa je industrijska biljka koja se uzgaja za proizvodnju šećera, zbog visoke koncentracije saharoze u njezinom zadebljanom korijenu. Šećernu repu parazitira više od 200 štetnika, a među njima je i dvadesetak biljnoparazitskih nematoda. Vrsta Heterodera schachtii Schmidt 1871. je najvažnija i najštetnija od svih nematoda koje parazitiraju na šećernoj repi. Uslijed parazitacije korijen postaje izdužen, javlja se bradatost, dok se u polju često pojavljuju grupe oboljelih...
Utvrđivanje vrste Globodera rostochiensis (Wollenweber, 1923) Behrens, 1975 u uzorcima tla iz lokaliteta Belica
Utvrđivanje vrste Globodera rostochiensis (Wollenweber, 1923) Behrens, 1975 u uzorcima tla iz lokaliteta Belica
Matea Pinturić
Zlatna krumpirova cistolika nematoda – Globodera rostochiensis (Wollenweber, 1923) Behrens, 1975 ubraja se među najvažnije štetne organizme krumpira u svijetu. Prvi nalaz vrste G. rostochiensis u Republici Hrvatskoj zabilježen je 2001. godine na području Belice u Međimurskoj županiji (Oštrec i Grubišić, 2002). Zaraza je utvrđena na poljima gdje je krumpir uzgajan u monokulturi. Od tada se provodi sustavno praćenje pojave i raširenosti krumpirovih cistolikih nematoda u...
Uzgoj jabuka na području Bistre
Uzgoj jabuka na području Bistre
Karlo Škrlin
Bistra se nalazi u kontinentalnom dijelu Hvatske te ima jako povoljne ekološke uvjete za intenzivnu proizvodnju jabuke. U radu su se detaljnije obradili ekološki uvjeti područja (klima, položaj, tlo), morfološke osobine jabuke, tehnološke i agrotehničke mjere u proizvodnji jabuke. Spomenut je izbor sorata koje se uzgaja na području Bistre, kao i prednosti i nedostaci u proizvodnji na tom području.
Uzgoj konoplje za primjenu u medicini
Uzgoj konoplje za primjenu u medicini
Nino Rakić
Konoplja (Cannabis sativa L.) je čovjeku poznata još od davne prošlosti. Tada je predstavljala vrijedan izvor vlakna i hrane, a potom i biljni lijek koji se koristio za mnoge bolesti. Kroz povijest njezina uporaba je polagano nestajala iz konvencionalne medicine. Međutim,otkrićem delta-9-tetrahidrokanabinola 1964. godine, konoplja postaje popularna tema u znanstvenim krugovima. Od tada broj znanstvenih istraživanja na temu konoplje i njenih konstituenata (kanabinoida) ubrzano raste....
Uzgoj presadnica buhača uz primjenu stimulatora rasta
Uzgoj presadnica buhača uz primjenu stimulatora rasta
Matea Megla
Buhač (Tanacetum cinerariifolium/Trevir./Sch. Bip.) je višegodišnja zeljasta vrsta iz porodice glavočika (Asteraceae ili Compositae), porijeklom sa sjeveroistočnog jadranskog priobalja. Cvat buhača prirodni je izvor piretrina, ekonomski najvažnijeg insekticida biljnog podrijetla. Koristi se u domaćinstvima, veterini, skladištima ljudske i stočne hrane te poljoprivrednoj proizvodnji. U Hrvatskoj je prema Pravilniku o strogo zaštićenim vrstama (Narodne novine, broj 144/2013)...
Uzgoj slatkovodnih rakova u Hrvatskom centru za autohtone vrste riba i rakova krških voda
Uzgoj slatkovodnih rakova u Hrvatskom centru za autohtone vrste riba i rakova krških voda
Valentino Hršak
U radu su prikazani opći podaci o rakovima iz porodice Astacidae (Crustace/Decapoda), koji su zakonom zaštićeni u Hrvatskoj, njihovoj raznovrsnosti, morfologiji, biologiji i ekologiji. Posebna pažnja je posvećena vrstama Astacus astacus (Linnaeus, 1758) i Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858) koje su uvrštene u Crveni popis ugroženih svojti Međunarodne unije za očuvanje prirode (International Union for Conservation of Nature – IUCN), a čiji se eksperimentalni uzgoj...
Uzgoj trpova roda Holothuria
Uzgoj trpova roda Holothuria
Ante Luka Guzić
U diplomskom radu „Uzgoj trpova roda Holothuria“ daje se iscrpan pregled rezultata do sada poduzetih istraživanja uzgoja trpova. Oko 1250 vrsta Holothuriana nalazi se po oceanima i morima, na svim širinama, od obala do podmorskih nizina. Imaju važnu ulogu u ekosustavu oceana, recikliraju hranjive tvari iz šljunka i organskih tvari. U radu se prikazuje kako zbog svog kvalitetnog nutritivnog sastava i izrazite ljekovitosti, od trpa ljudi mogu imati višestruke koristi, te koji su...
Uzgojne mjere kod sorte jagoda Malwina u zaštićenom prostoru
Uzgojne mjere kod sorte jagoda Malwina u zaštićenom prostoru
Andreas Antunović
Jagoda (Fragaria x ananassa Duch.) je voćarska kultura koja je raširena i prihvaćena u cijelom svijetu. Plodovi se u današnjici konzumiraju tijekom cijele godine zbog nutritivne vrijednosti. U istraživanju provedenom za vrijeme ljeta 2017. godine na lokaciji Ulva Kvarn, pokraj Uppsale u Švedskoj nastojalo se utvrditi koje se uzgojne mjere koriste u uzgoju jagoda 'Malwina' u zaštićenim prostorima. Utvrđeno je kako su glavne uzgojne mjere koje se koriste u uzgoju jagode u...
Uzroci varijabilnosti sadržaja biljci pristupačnog fosfora u tlu
Uzroci varijabilnosti sadržaja biljci pristupačnog fosfora u tlu
Martin Feller
Fosfor je esencijalni makroelement koji je s poljoprivrednog gledišta izrazito bitan za sam rast i razvoj bilja gdje ima ulogu u energetskim reakcijama u biljci, fotosintezi, respriraciji te transferu gena i hraniva i stoga je cilj proučiti prostornu varijabilnost biljci pristupačnog fosfora kako bi se omogućila kvalitetna opskrbljenost u određenim uvjetima primjenom stečenog znanja. Nedostatak fosfora odražava se na čitav rast i razvoj biljke, odgađa cvatnju i zriobu što može...
Učinak bakterizacije i gnojidbe na morfološka svojstva i prinos niskog graha mahunara
Učinak bakterizacije i gnojidbe na morfološka svojstva i prinos niskog graha mahunara
Tvrtko Senković
U Hrvatskoj se ostvaruju niski prinosi graha mahunara, iako postoje povoljni agroekološki uvjeti za uzgoj ove termofilne kulture, kao i interes tržišta. Dugogodišnji negativni trend u proizvodnji graha mahunara ne pokazuje znakove oporavka. Rješenje problema uzgoja graha mahunara ogleda se u primjeni smjernica za integriranu proizvodnju graha te suvremenih spoznaja o gnojidbi i mikrobnoj biotehnologiji od kojih se očekuje ekološki prihvatljiva, održiva, a na kraju i ekonomski...

Pages