Pages

Utjecaj brzine kretanja pneumatske sijačice na kvalitetu sjetve kukuruza
Utjecaj brzine kretanja pneumatske sijačice na kvalitetu sjetve kukuruza
Josip Martinović
Cilj istraživanja bio je utvrditi optimalnu brzinu kretanja sijaćeg agregata obzirom na radni učinak i kvalitetu sjetve: razmak između redova i razmak unutar reda. Istraživanje je provedeno na dva tipa pneumatskih sijačica (s podtlakom i s nadtlakom) pri tri brzine kretanja (6, 8 i 10 km/h). Nakon sjetve utvrđeno je da sijačica sa podtlakom pri brzini od 6,24 km/h imala 100%-tnu točnost, a pri većim brzinama sjetve javljaju se odstupanja u vrlo malom postotku. U sjetvi sa...
Utjecaj cinkovog oksida (ZnO) i cinkovog sulfata (ZnSO4) na razvoj ploda jagode
Utjecaj cinkovog oksida (ZnO) i cinkovog sulfata (ZnSO4) na razvoj ploda jagode
Marin Cukrov
Cink je mikroelement esencijalan za pravilno odvijanje staničnog metabolizma. Sudjeluje u procesima poput sinteze proteina, replikacije DNK, aktivacije enzima, antioksidacije slobodnih radikala te regulacije metabolizma ugljikohidrata. Dvije cinkove soli te tri različite koncentracije cinka (25, 75 i 150 mg/L ZnO i 50, 150 i 300 mg/L ZnSO4) primijenjene su s ciljem utvrđivanja njegovog utjecaja na kvalitetu ploda jagode. Biljke tretirane s obje soli (ZnO i ZnSO4) ostvarile su značajno...
Utjecaj dehidriranih organskih gnojiva na količinu makroelemenata i morfološka svojstva rotkvice
Utjecaj dehidriranih organskih gnojiva na količinu makroelemenata i morfološka svojstva rotkvice
Tamara Loborec
U današnjoj poljoprivrednoj proizvodnji učestala je upotreba mineralnih gnojiva kako bi se ostvario zadovoljavajući prinos i kvaliteta proizvoda. No zbog ekološkog aspekta i očuvanja kvalitete tla preporuča se korištenje stajskog gnoja ili drugog organskog gnojiva. Na tržištu je sve veća ponuda dehidriranih gnojiva na tržištu, a potrebno je istražiti njihov utjecaj na morfološka svojstva i nutritivnu vrijednost povrća u čijem se uzgoju primjenjuju. Cilj ovog diplomskog bio je...
Utjecaj djelomične defolijacije i pinciranja na prinos i kvalitetu grožđa sorte vinove loze 'Belina starohrvatska'
Utjecaj djelomične defolijacije i pinciranja na prinos i kvalitetu grožđa sorte vinove loze 'Belina starohrvatska'
Sara Šima Matković
Programom revitalizacije autohtonih sorata Hrvatskog zagorja (2006. – 2020.) pronađene su pojedine autohtone sorte koje su se smatrale nestalima. Uspjelo se razlučiti skupinu sorata koje su se prije nazivale 'Belinama', a jedna se posebno istaknula: 'Belina starohrvatska'. Njezin najstariji trs je pronađen blizu rodne kuće Ljudevita Gaja u Krapini njezin najstariji trs. Kako bi se ova stara i zanemarena sorta mogla vratiti u modernu vinogradarsku proizvodnju, potrebna su istraživanja...
Utjecaj djelomične defolijacije na kemijski sastav grožđa sorte "Cabernet sauvignon"
Utjecaj djelomične defolijacije na kemijski sastav grožđa sorte "Cabernet sauvignon"
Josip Prekratić
Djelomična defolijacija je jedan od najčešće primjenjivanih zahvata zelenog reza. Defolijacijom u zoni grožđa mijenjamo mikroklimu trsa, dolazi do boljeg osvjetljenja grožđa te boljeg strujanje zraka, no smanjuje se lisna masa, a u grozdovima izloženima suncu može doći do prevelikog zagrijavanja. Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi utjecaj djelomične defolijacije na kemijski sastav grožđa sorte Cabernet sauvignon, berbe 2015. godine. Pokus je proveden tako da su četiri...
Utjecaj djelomične defolijacije na mehanički i kemijski sastav grožđa sorte 'Cabernet sauvignon' (Vitis vinifera L.)
Utjecaj djelomične defolijacije na mehanički i kemijski sastav grožđa sorte 'Cabernet sauvignon' (Vitis vinifera L.)
Kristina Tomić
U suvremenom vinogradarstvu djelomična defolijacija redovito se primjenjuje s ciljem povećanja kvalitete grožđa. Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi na koji način djelomična defolijacija utječe na mehanički i kemijski sastav grožđa sorte Cabernet sauvignon (Vitis vinifera L.), berbe 2016. Pokus je proveden na Vinogradarsko – vinarskom pokušalištu Jazbina na način da su četiri bazalna lista sa svake mladice uklonjena u četiri različita termina (prije cvatnje i oplodnje,...
Utjecaj djelomične defolijacije na mehanički i kemijski sastav grožđa sorte Merlot
Utjecaj djelomične defolijacije na mehanički i kemijski sastav grožđa sorte Merlot
Ana Bilobrk
Vrijeme izvođenja zahvata djelomične defolijacije još uvijek je tema brojnih istraživanja. Ukoliko se provodi u periodu cvatnje smatra se ranom, a između oplodnje i šare kasnom defolijacijom. Cilj ovog rada bio je istražiti utjecaj djelomične defolijacije provedene u četiri različita termina (prije cvatnje i oplodnje, neposredno nakon cvatnje i oplodnje, u fazi zatvaranja grozdova i u šari) na uvometrijske vrijednosti i mehanički sastav grozda sorte Merlot u uvjetima...
Utjecaj djelomične defolijacije na odvijanje fenofaza, prinos i kakvoću grožđa sorata Merlot i Cabernet sauvignon
Utjecaj djelomične defolijacije na odvijanje fenofaza, prinos i kakvoću grožđa sorata Merlot i Cabernet sauvignon
Hrvoje Vlašić
Defolijacija je jedan od zahvata zelene rezidbe. To je postupak prorjeđivanja ili potpunog uklanjanja listova u zoni grožđa. Defolijacijom se postiže bolja prozračnost trsa, djelotvornija zaštita od sive pljesni, bolje osvjetljenje grozdova i bolje dozrijevanje grožđa. Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi kako djelomična defolijacija utječe na odvijanje fenofaza, prinos i kakvoću grožđa sorata Merlot i Cabernet Sauvignon. Pokus je postavljen 2016. Godine na...
Utjecaj djelomične defolijacije na polifenolni sastav grožđa sorte 'Merlot' (Vitis vinifera L.)
Utjecaj djelomične defolijacije na polifenolni sastav grožđa sorte 'Merlot' (Vitis vinifera L.)
Igor Stojić
Agrotehnički i ampelotehnički zahvati mogu značajno utjecati na kvalitativni sastav grožđa, a na kraju i vina. Jedan od najčešćih ampelotehničkih zahvata zelenog reza je djelomična defolijacija. U ovome radu istražen je utjecaj djelomične defolijacije na prinos i kemijski sastav grožđa sorte Merlot, 2017. godine. Istraživanje je bazirano na rezultatima dobivenim nakon provedene djelomične defolijacije četiri bazalna lista sa svake mladice pokusnih trsova u četiri...
Utjecaj djelomične defolijacije na prinos i kemijski sastav grožđa sorte 'Cabernet sauvignon' (Vitis vinifera L.)
Utjecaj djelomične defolijacije na prinos i kemijski sastav grožđa sorte 'Cabernet sauvignon' (Vitis vinifera L.)
Anton Brusić
Defolijacija je zahvat zelenog reza kojim se uklanja 3-4 bazalna lista, kako bi se poboljšala mikroklima trsa. Defolijacijom dovodimo više svijetlosti u zonu grožđa, smanjujemo zelenu masu, stvaramo uvjete za bolje provjetravanje, te tako smanjujemo opasnost od bolesti. Istraživanje je provedeno na način da su se uklanjala četiri bazalna lista na svakoj mladici u četiri različita termina: prije cvatnje (D1), neposredno nakon cvatnje i oplodnje (D2), u fazi zatvaranja grozda (D3) i...
Utjecaj djelomične defolijacije na rodnost i kakvoću grožđa cv. Merlot (Vitis Vinifera L.)
Utjecaj djelomične defolijacije na rodnost i kakvoću grožđa cv. Merlot (Vitis Vinifera L.)
Matija Bubalo
U zadnje se vrijeme sve češće provode istraživanja utjecaja različitih rokova izvođenja djelomične defolijacije na rodnost vinove loze, poglavito u smislu postizanja smanjenja krupnoće i broja bobica u grozdu i njegove rastresitosti, kao čimbenika koji mogu utjecati na unaprijeđenje kakvoće grožđa. Poznato je da zahvat djelomične defolijacije kada se obavi u vremenu nastupanja šare uglavnom pozitivno utječe na dinamiku dozrijevanja i kakvoću grožđa kod sorata vinove...
Utjecaj djelomične defolijacije na uvometrijske i mehaničke vrijednosti sorata Merlot i Cabernet sauvignon
Utjecaj djelomične defolijacije na uvometrijske i mehaničke vrijednosti sorata Merlot i Cabernet sauvignon
Kristijan Franjo
Defolijacija je jedan od zahvata zelene rezidbe. To je postupak prorjeđivanja ili potpunog uklanjanja listova u zoni grožđa. Vrijeme izvođenja zahvata djelomične defolijacije još uvijek je tema brojnih istraživanja. Ukoliko se provodi u periodu cvatnje, smatra se ranom, a između oplodnje i šare, smatra se kasnom defolijacijom. Cilj ovog rada bio je istražiti utjecaj djelomične defolijacije provedene u četiri različita termina (prije cvatnje i oplodnje, neposredno nakon cvatnje i...

Pages