Pages

Trendovi u svjetskom ribolovu i akvakulturi
Trendovi u svjetskom ribolovu i akvakulturi
Marina Grginović
Ribolov u svjetskim morima već je godinama dostigao svoj maksimum, tako da je na mnogim područjima vidljiv i prelov pojedinih vrsta riba, pa i cijelih ribljih zajednica. Istovremeno se proizvodnja u akvakulturi vrlo brzo povećava, no jedan njezin dio na račun ulova drugih vrsta riba od kojih se radi riblje brašno. Stoga se trendovi ulova i uzgoja kako pojedinih vrsta, tako i u različitim regijama svijeta znatno mijenjaju. Temeljni materijal za ovo istraživanje su podaci Food and...
Trešnje Zagrebačke županije u integriranom i organskom uzgoju
Trešnje Zagrebačke županije u integriranom i organskom uzgoju
Andrea Volarević
Ukupna proizvodnja trešnje u 2013. godini iznosila je 6046 t od čega je 3927 t bilo namijenjeno za tržište. U integriranoj proizvodnji koriste se nove sorte koje imaju veću masu i bolju kakvoću ploda. Prema Poljoprivrednoj savjetodavnoj službi u organskoj proizvodnji najzastupljeniji su nasadi jabuka, krušaka, trešanja i šljiva. Trešnja je bogat izvor flavonoida i antocijana te stoga spada u skupinu 'funkcionalne' zdrave hrane. Interes proizvođača, osobito u Zagrebačkoj...
Turistička prenamjena suhozidnog krajobraza otoka Murtera
Turistička prenamjena suhozidnog krajobraza otoka Murtera
Blaž Cerovečki
Veliki dio suhozidnih krajobraza istočne obale Jadrana u današnje vrijeme više nema poljoprivrednu funkciju, iako još uvijek predstavlja značajnu kulturnu i estetsku vrijednost te posljedično i značajan turistički potencijal, za čije iskorištavanje ne postoje jasno artikulirani mehanizmi. Predstavljeni rad izrađen je s ciljem stvaranja analitičke podloge za projekt turističke prenamjene poljoprivrednog zemljišta na otoku Murteru, temeljene na karakteru suhozidnog krajobraza,...
Turizam Hrvatske kao potpora poljoprivrednom razvitku
Turizam Hrvatske kao potpora poljoprivrednom razvitku
Matej Pandža
Turizam ima značajan utjecaj na sve gospodarske djelatnosti pa tako i na poljoprivredu što do sada nije značajnije istraživano. Dio poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, domaćih, ali i uvoznih, podmiruje potrebe turističke potrošnje. Turistička potražnja za poljoprivredno-prehrambenim proizvodima se podmiruje iz domaće proizvodnje, ali i iz uvoza. Očekuje se veći utjecaj turizma na promjene u strukturi, ali i količini domaće poljoprivredne proizvodnje što iziskuje veću...
Udio osnovnih dijelova trupa svinja turopoljske pasmine iz otvorenog uzgoja
Udio osnovnih dijelova trupa svinja turopoljske pasmine iz otvorenog uzgoja
Lucija Leščić
Cilj rada bio je utvrditi udio osnovnih dijelova u trupu svinja turopoljske pasmine, odnosno buta, leđa, lopatice, trbušno-rebranog dijela, vrata i manje vrijednih dijelova. Istraživanje je provedeno na 20 tovljenika (kastrati i nazimice), držanih u otvorenom sustavu i hranjenih prirodnim krmivima uz prihranu koncentratom. Prosječna živa masa tovljenika iznosila je 94,8 ± 11,5 kg, a dob 18,5 ± 1,4 mj. Nakon klaoničke obrade, desna polovica trupa je rasječena na osnovne...
Udio reciklirane vlage zraka u ukupnoj količini oborina na lokaciji Zadar
Udio reciklirane vlage zraka u ukupnoj količini oborina na lokaciji Zadar
Filip Vujnović
Klimatske promjene i njihove posljedice zabrinjavajući su problem modernog društva. Izvori vlage zraka u oborinama nekog područja potječu od oceanskih i kontinentalnih izvora. Lokalne oborine proistekle od evaporacije nazivaju se „reciklirane“, te se procjenjuje da čine trećinu od ukupne količine oborina. Cilj rada bio je na primjeru oborina na području grada Zadra utvrditi udio reciklirane vlage zraka u ukupnoj količini oborina Također jedan od ciljeva ovog istraživanja bio...
Udomaćenje suncokreta (Helianthus annuus L.)
Udomaćenje suncokreta (Helianthus annuus L.)
Kristina Košćak
Podrijetlo kulturnog suncokreta (Helianthus annuus L.) još uvijek je otvoreno pitanje. Dugo je vremena postojao znanstveni konsensus da je suncokret udamaćen samo jednom i to na istoku Sjeverne Amerike. Otkriće ostataka suncokreta na pretkolumbovskim arheološkim nalazištima u Meksiku je dovelo do postavljanja hipoteze o još jednom centru udomaćenja i to na području Srednje Amerike. No, arheološki i lingvistički dokazi postojanja kultiviranog suncokreta u Meksiku u...
Udomaćenje vrsta roda Cucurbita
Udomaćenje vrsta roda Cucurbita
Tea Krnjak
Rod Cucurbita (por. Cucurbitaceae) uključuje pet vrsta koje su bile udomaćene u različitim područjima Sjeverne i Južne Amerike što je dovelo do velike morfološke i genetske raznolikosti kultiviranog genskog skupa ovog roda. Svaka vrsta predstavlja neovisan događaj udomaćenja različitih populacija divljih predaka. Sve su vrste bile u uzgoju u pretkolumbovskom razdoblju, a neke su uz kukuruz i grah bile ključne kulture jednog od prvih poznatih sustava združenih usjeva.
Ugroženost morskih kornjača
Ugroženost morskih kornjača
Vito Horvatić
U radu je temeljito opisan podred morskih kornjača, iznijete su informacije o njihovoj biologiji, odnosno sistematici, građi tijela i razmnožavanju te o globalnom problemu - njihovoj ugroženosti. Opisana je ugroženost morskih kornjača u svijetu i u Jadranu. Problem je podijeljen prvo na traume na tijelu kornjača, pri čemu su izneseni različiti svjetski slučajevi. Zatim je opisan utjecaj bioagresora i kemijskih onečišćenja na kornjače što je također potkrijepljeno primjerima....
Ukrasne voćne vrste u uređenju zelenih površina Slavonskog Broda
Ukrasne voćne vrste u uređenju zelenih površina Slavonskog Broda
Tomislav Grgić
Zelene površine i parkovi sve su češće zapuštene i neugledne površine koje su izgubile svoju primarnu svrhu, a to je da čovjeka direktno povežu s prirodom. Zbog toga dolazi do uređenja i obnavljanja parkova i zelenih površina. Djelovanjem needuciranih i nedovoljno stručnih ljudi vrlo često konačno rješenje nema nikakvog smisla s obzirom na ono što se želi postići. U radu je utvrđeno koje se ukrasne voćne vrste koriste u uređenju zelenih površina grada Slavonskog Broda,...
Ukrasne voćne vrste u uređenju zelenih površina grada Zagreba
Ukrasne voćne vrste u uređenju zelenih površina grada Zagreba
Teodora Tišljar
Posljednjih nekoliko desetljeća dolazi do popularizacije uređenja javnih zelenih površina u Republici Hrvatskoj. Odabirom biljnih vrsta prema habitusu, boji i teksturi doprinosi se stvaranju održivih javnih zelenih površina. Sadnjom ukrasnih voćnih vrsta u gradu povećava se bioraznolikost, doprinosi se estetici, a ukrasne voćne vrste mogu imati funkcionalnu ulogu kao što je primjerice odjeljivanje prostora ili smanjenje buke i zagađenja od prometnica i okoline. Karakteristike...
Ukupna i zaposlenost u agrokompleksu Hrvatske od 2005. do 2015.
Ukupna i zaposlenost u agrokompleksu Hrvatske od 2005. do 2015.
Mija Brnić
Na kvalitativna i kvantitativna obilježja radne snage utječe mnoštvo čimbenika kao što su demografske i gospodarske promjene, razvijenost obrazovanja te promjene u širem okruženju koje određuju migracije. U Hrvatskoj se odvija nekoliko nepovoljnih tendencija, kao što je smanjenje ukupnog broja stanovnika kao i njegovog radno aktivnog dijela, sve veći broj migracija prema drugim europskim državama te sektorske migracije to jest migracije iz agrokompleksa u druge sektore. Cilj rada...

Pages