Pages

Utjecaj uparavanja na sastav oljuštenog i neoljuštenog ječma
Utjecaj uparavanja na sastav oljuštenog i neoljuštenog ječma
Ivana Škrlin-Batina
Ječam (Hordeum (Sativum) vulgare) je jedna od najstarijih uzgajanih kultura na svijetu, a potječe iz jugoistočne Azije i Etiopije. U prošlosti je bio „popularna“ žitarica i upotrebljavala za ljudsku prehranu. Osnovna svrha uzgoja ječma danas je za potrebe stočarstva i pivarsku industriju, gdje se koristi u obliku slada. Mali postotak ječma se koristi u ljudskoj prehrani kao ječmena kaša. Tokom prerade zrna ječma za potrebe prehrane ljudi, ječmu se skida ljuska te takvo zrno...
Utjecaj usitnjavanja i vrste žitarica na konzumaciju i probavljivost obroka
Utjecaj usitnjavanja i vrste žitarica na konzumaciju i probavljivost obroka
Ana Marija Škrivanek
Cilj rada bio je utvrditi utjecaj vrste žitarica (kukuruz i zob) i njihova usitnjavanja kao dodatka sjenaži lucerne (SL) na ad libitum konzumaciju i in vivo probavljivost suhe tvari (ST) obroka u hranidbi kastriranih ovnova. Istraživano je 5 hranidbenih tretmana koji su uključili hranidbu (i) samo SL te hranidbu SL uz dodatak 30 g (ii) zrna kukuruza, (iii) mljevenog zrna kukuruza, (iv) zrna zobi, (v) mljevenog zrna zobi kg-1 M0,75 . Najveću ad libitum konzumaciju ST je imao hranidbeni...
Utjecaj uvođenja robne marke na poslovni rezultat u proizvodnji sira na primjeru male sirane
Utjecaj uvođenja robne marke na poslovni rezultat u proizvodnji sira na primjeru male sirane
Darija Celić Križić
U Hrvatskoj su prisutne brojne male sirane u kojima se proizvode sirevi i drugi mliječni proizvodi. Za navedene domaće proizvode postoji veliki interes te je moguće ostvariti veću prodajnu cijenu uz uložen napor i sredstva u odgovarajuće marketinške i menadžerske aktivnosti kojima bi se proizvod pozicionirao kao vrijedniji i skuplji u odnosu na masovnu proizvodnju. Jedna od takvih aktivnosti je i uvođenje robne marke koja doprinosi promociji, poticanju kupovine i stvaranje...
Utjecaj uzgojnih oblika na rast i razvoj vinove loze i kemijski sastav grožđa
Utjecaj uzgojnih oblika na rast i razvoj vinove loze i kemijski sastav grožđa
Valentin Dunaj
Uzgoj vinove loze uključuje promjene u obliku nadzemnog dijela trsa. Uzgojni oblik može voditi do znatnih razlika u količini lisne mase i do razlika u postotku lišća izloženog svjetlosti. Mogućnost loze da efikasno fotosintetizira ovisi o uzgojnom obliku i odgovarajućem mikroklimatu trsa. U ovisnosti o promjeni svjetlosnog mikroklimata trsa, uzgojni oblici mogu utjecati na brojne stavke kao što su diferencijacija pupova, izloženost grozda svjetlosti, opskrbljenost trsa vodom i...
Utjecaj varijabilnosti sadržaja kalcija i fosfora u sirovinama na njihov sadržaj u gotovoj,konzerviranoj hrani za pse
Utjecaj varijabilnosti sadržaja kalcija i fosfora u sirovinama na njihov sadržaj u gotovoj,konzerviranoj hrani za pse
Domagoj Karačić
Dobro su poznate iz literaturnih podataka prosječne razine kalcija i fosfora u pojedinim sirovinama životinjskog podrijetla, nusproizvodima prehrambene industrije, koji se koriste za proizvodnju hrane za pse. Postavljena je pretpostavka varijabilnosti razine kalcija i fosfora i njihovog međusobnog omjera u tim sirovinama, a cilj rada je bio utvrditi varijabilnost u sadržaju kalcija i fosfora u klaoničkim ostatcima, koji se koriste kao osnovne sirovine u proizvodnji gotove konzervirane...
Utjecaj veličine uzorka na procjenu "linkage disequilibrium" efektivne veličine u populacijama goveda
Utjecaj veličine uzorka na procjenu "linkage disequilibrium" efektivne veličine u populacijama goveda
Nina Karapandža
Efektivna veličina populacije (Ne) centralni je koncept u konzervacijskoj genetici. S obzirom na to da je iskustvo pokazalo kako su procjene temeljene na rodovniku često neprecizne, zbog nedostatnih i pogreš nih rodovnika i stohastičke prirode rekombinacije, za procjenu se koriste nove metode. Visoko -rezolutna genomska informacija kao najpolimorfnija informacija do sada, pokazala se puno preciznijom. Precizna procjena efektivne veličine populacije od velike je važnosti, posebice...
Utjecaj vermikomposta i peletiranog pilećeg gnoja na prinos i kvalitetu plodova paprike
Utjecaj vermikomposta i peletiranog pilećeg gnoja na prinos i kvalitetu plodova paprike
Leopold Prlić
Za uzgoj paprike, uz primjenu mineralnih gnojiva, preporuča se organska gnojidba. Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi utjecaj vermikomposta i peletiranog pilećeg gnojiva na prinos i kvalitetu plodova paprike te kemijski sastav tla. Monofaktorijalni pokus s paprikom sorte 'Slonovo uho' i gnojidbenim kombinacijama kojima je osigurana jednaka količina osnovnih biljnih hranjiva proveden je tijekom 2018. godine u Zagrebu. Postavljen je po metodi slučajnog bloknog rasporeda u tri...
Utjecaj vertikalnih sila na kutije za jaja u transportnim postupcima
Utjecaj vertikalnih sila na kutije za jaja u transportnim postupcima
Stjepan-Goran Dejak
Osnovna uloga ambalaže je zaštita jaja tijekom rukovanja, skladištenja i transporta. Novi trendovi i globalizacija tržišta zahtijevaju distribuciju hrane na velike udaljenosti, što na ambalažu stavlja sve vede zahtjeve u cilju zaštite zapakirane robe. Osnovne karakteristike dobrih ambalažnih materijala su mogudnost njihove masovne proizvodnje, efikasnost samog materijala, pogodnost njegove strukture i oblika, praktičnost upotrebe i utjecaj tog materijala na okoliš. Fizička...
Utjecaj visokih temperatura okoliša na stopu koncepcije i broj kunića u leglu
Utjecaj visokih temperatura okoliša na stopu koncepcije i broj kunića u leglu
Mario Bačić
Iako skromnih zahtjeva, kuniću je potrebno pružiti optimalan smještaj. Najveće ograničenje u proizvodnji je osjetljivost kunića na toplinski stres. Visoke temperature iznad 30 ºC štetne su i negativno utječu na proizvodne rezultate (gubitak apetita, smanjene konverzije hrane i prirasta). Istražen je utjecaj temperatura okoliša na reproduktivne rezultate kunića (ukupno rođene, živo rođene, mrtvo rođene), u tri uzgoja u selima zaleđa Drniša i Šibenika. Analiziran je utjecaj...
Utjecaj vremena inkubacije ikre kalifornijske pastrve (Oncorhynchus mykiss) na razvoj mladunaca
Utjecaj vremena inkubacije ikre kalifornijske pastrve (Oncorhynchus mykiss) na razvoj mladunaca
Antonia Kurtela
Istraživanje je provedeno u slovenskoj ribogojnici Pšata gdje je dopremljena ikra kalifornijske pastrve (Oncorhynchus mykiss) iz Danske. Budući da postoji razlika u vremenu od nekoliko dana kada se ličinke vale, te apsorbiraju žumanjčanu vrećicu, cilj ovog istraživanja bio je utvrditi da li ta razlika u vremenu inkubacije ikre utječe na daljni razvoj mladunaca prilikom držanja u istim uvijetima, na temperaturi vode od 10 ºC, te hranidbom Biomar hranom u jednakim količinama....
Utjecaj vremenskih čimbenika na rast i razvoj rogova Europskog muflona (Ovis aries musimon Pall.) u kontinentalnoj Hrvatskoj
Utjecaj vremenskih čimbenika na rast i razvoj rogova Europskog muflona (Ovis aries musimon Pall.) u kontinentalnoj Hrvatskoj
Ivan Gligora
Rogovi kod porodice Bovidae predstavljaju sekundarno spolno obilježje jednog ili oba spola. Kod muflonske divljači rogovi se uglavnom pojavljuju kod muškog spola, a u iznimnim slučajevima mogu se pojaviti i kod ženki, ali mnogo manji nego kod mužjaka. Analizom rogova mogu se dobiti važne informacije o životu jedinke i populacije. U istraživanjima opisanim u analiziranoj literaturi klima i okolišni čimbenici pokazali su se značajnim za rast rogova uz ostale čimbenike poput...
Utjecaj vrste supstrata na komponente prinosa rajčice u hidroponskom uzgoju
Utjecaj vrste supstrata na komponente prinosa rajčice u hidroponskom uzgoju
Ratko Šetušić
Najčešće korišteni supstrat u hidroponskom uzgoju rajčice u Hrvatskoj je kamena vuna. Popularan je izbor uzgajivača zbog svojih dobrih svojstava i uniformnih rezultata. S obzirom na povećanje površina pod hidroponskim uzgojem, iskorištena kamena vuna predstavlja ekološki problem jer je anorganskog podrijetla i sporo se razgrađuje. Način na koji bi se mogao smanjiti taj problem je upotreba organskih supstrata dostupnih na domaćem tržištu. Stoga je cilj ovog istraživanja bio...

Pages