Pages

Utjecaj požara na odabrana kemijska svojstva tla
Utjecaj požara na odabrana kemijska svojstva tla
Nika Krulčić
Požari uzrokuju značajne promjene kemijskih svojstava tla, ovisno o intenzitetu i trajanju, svojstvima tla, vrsti vegetacije, vremenu uzorkovanja u odnosu na požar kao i dubini uzorkovanja tla. U ovom preglednom radu analiziran je utjecaj požara na pH, organsku tvar, te fiziološki aktivni fosfor, kalij i ukupni dušik u tlu. Većina autora utvrdila je povećanje pH tla neposredno nakon požara, uz više ili manje izražene razlike u odnosu na izvorni pH. Kao glavne razloge naveli su...
Utjecaj predsjetvenih tretmana na klijavost sjemena i morfologiju klijanaca Salvia hispanica L.
Utjecaj predsjetvenih tretmana na klijavost sjemena i morfologiju klijanaca Salvia hispanica L.
Andrina Meštrić
Salvia hispanica L. (chia) je biljna vrsta iz porodice Lamiaceae. U posljednjih nekoliko godina, sjeme chie postalo je važno u prehrani ljudi, posebice zbog visokog sadržaja omega-3 masnih kiselina. Prirodno je rasprostranjena na području Južne Amerike, a zbog nutritivnih i ljekovitih svojstava javlja se sve veći interes za uzgojem i u drugim dijelovima svijeta. Istraživanja vezana uz nutritivna i ljekovita svojstva chie su mnogobrojna, dok su agronomska svojstva istraživana u...
Utjecaj predsjetvenih tretmana na klijavost sjemena i morfologiju klijanaca crnog kima u uvjetima osmotskog stresa
Utjecaj predsjetvenih tretmana na klijavost sjemena i morfologiju klijanaca crnog kima u uvjetima osmotskog stresa
Ana Trubelja
Crni kim (Nigella sativa L.) jednogodišnja je biljna vrsta iz porodice žabnjakovki (Ranunculaceae Juss.), a u narodu je još poznata i pod nazivima crni kumin i ćukerot. Idealnim klimatskim uvjetima smatraju se hladna i suha područja s malim količinama padalina, ali sama oskudica vode nikako nije prikladna za uzgoj ove vrste. Kako se poljoprivreda i poljoprivredna proizvodnja u zadnjih godina sve više susreće s nedostatkom vlage, javlja se potrebe za primjenom određenih tretmana...
Utjecaj predsjetvenog tretmana na klijavost sjemena primorskog vriska (Satureja montana L.) u uvjetima osmotskog stresa
Utjecaj predsjetvenog tretmana na klijavost sjemena primorskog vriska (Satureja montana L.) u uvjetima osmotskog stresa
Monika Nekić
Primorski vrisak (Satureja montana L.) je višegodišnja biljna vrsta iz porodice usnjača (Lamiaceae). Predstavlja jednu od najčešćih vrsta kamenjarskih pašnjaka, ne smatra se ugroženom, ali problem predstavlja nedostatak vode u području njegove prirodne rasprostranjenosti. U Hrvatskoj nije zabilježen uzgoj primorskog vriska, a upotrebom predtretmana sjemena može se postići veća otpornost primorskog vriska na sušne uvjete, te na taj način potaknuti njegov uzgoj. U ovom...
Utjecaj predtretmana vodom na klijavost sjemena bosiljka (Ocimum basilicum L.)
Utjecaj predtretmana vodom na klijavost sjemena bosiljka (Ocimum basilicum L.)
Vedrana Bjekić
Bosiljak (Ocimum basilicum L.) je biljka iz porodice usnača (Lamiaceae), a od davnina je poznata kao začinska i ljekovita biljna vrsta. Danas svoju primjenu nalazi u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji, proizvodnji parfema te tradicionalnoj medicini. U svrhu bržeg i boljeg klijanja i zasnivanja usjeva u posljednje vrijeme se provodi sve više predsjetvenih tretmana sjemena. Cilj ovog rada je bio utvrditi utjecaj predtremana močenjem sjemena u destiliranoj vodi na klijavost sjemena i...
Utjecaj prehrambene neofobije na ponašanje potrošača u konzumaciji etničke hrane
Utjecaj prehrambene neofobije na ponašanje potrošača u konzumaciji etničke hrane
Kristina Deronja
Ponuda etničke hrane na svjetskoj razini raste iz godine u godinu, prvenstveno zahvaljujući migracijama. No, zasad cjelokupnu ponudu i potražnju za etničkom hranom u Hrvatskoj ne možemo mjeriti s razvijenim zapadnoeuropskim zemljama, što je i razumljivo s obzirom na relativno zatvoreno društvo i manji broj stranih državljana. Također nisu svi voljni kušati novu hranu, a najčešći oblik odbijanja hrane manifestira se u obliku prehrambene neofobije koja se definira kao izbjegavanje...
Utjecaj primjene aditiva na konzumaciju i in vivo probavljivost suhe tvari sjenaže u hranidbi kastriranih ovnova
Utjecaj primjene aditiva na konzumaciju i in vivo probavljivost suhe tvari sjenaže u hranidbi kastriranih ovnova
Matea Županović
Hranidba životinji omogućuje opskrbu potrebnim hranjivim tvarima koje dobiva iz krmiva preko niza biokemijskih i fizioloških procesa koji se odvijaju u organizmu životinje. Zato je nužno istražiti različite aspekte hranidbe domaćih životinja s ciljem maksimalnog iskorištenja potencijala ponuđene hrane. U tu se svrhu provode pokusi probavljivosti na živim životinjama (in vivo) koji prate razliku između količine hranjivih tvari unesenih obrokom i količine hranjivih tvari...
Utjecaj primjene enzima na sastav voćnog vina od aronije (Aronia melanocarpa)
Utjecaj primjene enzima na sastav voćnog vina od aronije (Aronia melanocarpa)
Ivan Vujić
Voćna vina su prehrambeni proizvodi dobiveni fermentacijom soka ili masulja od različitih voćnih vrsta. Voćno vino dobiveno od plodova aronije ujedno je i funkcionalna hrana zbog značajnog antioksidativnog potencijala koji proizlazi iz visoke koncentracije polifenolnih spojeva. Antioksidansi su spojevi koje usporavaju proces oksidacije te na taj način usporavaju i proces starenja. Istraživanjem će se utvrditi učinak maceracije i primjene pektolitičkih enzima na osnovne...
Utjecaj primjene načela održive poljoprivrede na konkurentnost zemalja u razvoju
Utjecaj primjene načela održive poljoprivrede na konkurentnost zemalja u razvoju
Marin Curać
Cilj rada je utvrditi kako na konkurentnost poljoprivredne proizvodnje zemalja u razvoju utječe primjena okolišnih standarda, s naglaskom na ekološku dimenziju. Države koje poštuju načela održivog razvoja u poljoprivredi i obvezu poštovanja okolišnih standarda u kojima je poljoprivreda važna gospodarska djelatnost i okosnica izvoza, nove regulative smatraju trgovinskim barijerama. Rad se zasniva na istraživanjima proizvodnje kakaovca u zemljama u razvoju i papra u malezijskoj...
Utjecaj primjene organskih minerala u hrani konzumnih nesilica na proizvodnost, kvalitetu jaja i čvrstoću kostiju
Utjecaj primjene organskih minerala u hrani konzumnih nesilica na proizvodnost, kvalitetu jaja i čvrstoću kostiju
Marino Mlinarić
Kvaliteta ljuske jajeta jedan je od najvažnijih čimbenika u peradarskoj industriji. Procjenjuje se da jaja s oštećenom ljuskom čine 6–10% ukupno proizvedenih jaja, što uzrokuje velike ekonomske gubitke. Drugi problem, posebice u alternativnoj proizvodnji jaja, je nedovoljna čvrstoća kostiju. Ona uglavnom rezultira lomovima prsnih kostiju te predstavlja jedan od najvećih problema dobrobiti kokoši nesilica i komercijalne proizvodnje jaja. Organski mineralni izvori imaju nekoliko...
Utjecaj primjene različitih sredstava za disperziju na rezultate analize mehaničkog sastava tla
Utjecaj primjene različitih sredstava za disperziju na rezultate analize mehaničkog sastava tla
Domagoj Svržnjak
Mehanički sastav tla (MST) je postotni maseni udio primarnih čestica tla (pijeska, praha i gline). Jedna je od najvažnijih značajki tla, a laboratorijski se određuje nakon disperzije strukturnih agregata tla, i to najčešće različitim kemijskim sredstvima, a ponekad destiliranom vodom. Određen je MST 20 uzoraka (modioficiranom metodom HRN ISO 11277:2011), s tim da se svaki uzorak analizirao zasebno nakon dezagregacije Na–heksametafosfatom (Na–H) i Na–pirofosfatom (Na–P)....
Utjecaj prisutnosti mikotoksina u krmnim smjesama na proizvodne rezultate kokoši nesilica
Utjecaj prisutnosti mikotoksina u krmnim smjesama na proizvodne rezultate kokoši nesilica
Filip Di Nuzzo
Plijesni su skupina mikroskopskih gljivica od kojih veliki broj proizvodi jake toksine, odnosno mikotoksine. Oni mogu biti uzročnici mnogih poremećaja kod ljudi i životinja. Kako bi se spriječio učinak mikotoksina na organizam koriste se adsorbensi koji na sebe vežu mikotoksine te se zajedno s njima izlučuju iz organizma prije nego se prošire po njemu i prouzroče štetan utjecaj. Cilj istraživanja bio je utvrditi učinak dodatka adsorbensa u krmnu smjesu na proizvodne...

Pages