Pages

Utjecaj predsjetvenih tretmana na klijavost sjemena i morfologiju klijanaca crnog kima u uvjetima osmotskog stresa
Utjecaj predsjetvenih tretmana na klijavost sjemena i morfologiju klijanaca crnog kima u uvjetima osmotskog stresa
Ana Trubelja
Crni kim (Nigella sativa L.) jednogodišnja je biljna vrsta iz porodice žabnjakovki (Ranunculaceae Juss.), a u narodu je još poznata i pod nazivima crni kumin i ćukerot. Idealnim klimatskim uvjetima smatraju se hladna i suha područja s malim količinama padalina, ali sama oskudica vode nikako nije prikladna za uzgoj ove vrste. Kako se poljoprivreda i poljoprivredna proizvodnja u zadnjih godina sve više susreće s nedostatkom vlage, javlja se potrebe za primjenom određenih tretmana...
Utjecaj predsjetvenog tretmana na klijavost sjemena primorskog vriska (Satureja montana L.) u uvjetima osmotskog stresa
Utjecaj predsjetvenog tretmana na klijavost sjemena primorskog vriska (Satureja montana L.) u uvjetima osmotskog stresa
Monika Nekić
Primorski vrisak (Satureja montana L.) je višegodišnja biljna vrsta iz porodice usnjača (Lamiaceae). Predstavlja jednu od najčešćih vrsta kamenjarskih pašnjaka, ne smatra se ugroženom, ali problem predstavlja nedostatak vode u području njegove prirodne rasprostranjenosti. U Hrvatskoj nije zabilježen uzgoj primorskog vriska, a upotrebom predtretmana sjemena može se postići veća otpornost primorskog vriska na sušne uvjete, te na taj način potaknuti njegov uzgoj. U ovom...
Utjecaj predtretmana vodom na klijavost sjemena bosiljka (Ocimum basilicum L.)
Utjecaj predtretmana vodom na klijavost sjemena bosiljka (Ocimum basilicum L.)
Vedrana Bjekić
Bosiljak (Ocimum basilicum L.) je biljka iz porodice usnača (Lamiaceae), a od davnina je poznata kao začinska i ljekovita biljna vrsta. Danas svoju primjenu nalazi u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji, proizvodnji parfema te tradicionalnoj medicini. U svrhu bržeg i boljeg klijanja i zasnivanja usjeva u posljednje vrijeme se provodi sve više predsjetvenih tretmana sjemena. Cilj ovog rada je bio utvrditi utjecaj predtremana močenjem sjemena u destiliranoj vodi na klijavost sjemena i...
Utjecaj primjene aditiva na konzumaciju i in vivo probavljivost suhe tvari sjenaže u hranidbi kastriranih ovnova
Utjecaj primjene aditiva na konzumaciju i in vivo probavljivost suhe tvari sjenaže u hranidbi kastriranih ovnova
Matea Županović
Hranidba životinji omogućuje opskrbu potrebnim hranjivim tvarima koje dobiva iz krmiva preko niza biokemijskih i fizioloških procesa koji se odvijaju u organizmu životinje. Zato je nužno istražiti različite aspekte hranidbe domaćih životinja s ciljem maksimalnog iskorištenja potencijala ponuđene hrane. U tu se svrhu provode pokusi probavljivosti na živim životinjama (in vivo) koji prate razliku između količine hranjivih tvari unesenih obrokom i količine hranjivih tvari...
Utjecaj primjene enzima na sastav voćnog vina od aronije (Aronia melanocarpa)
Utjecaj primjene enzima na sastav voćnog vina od aronije (Aronia melanocarpa)
Ivan Vujić
Voćna vina su prehrambeni proizvodi dobiveni fermentacijom soka ili masulja od različitih voćnih vrsta. Voćno vino dobiveno od plodova aronije ujedno je i funkcionalna hrana zbog značajnog antioksidativnog potencijala koji proizlazi iz visoke koncentracije polifenolnih spojeva. Antioksidansi su spojevi koje usporavaju proces oksidacije te na taj način usporavaju i proces starenja. Istraživanjem će se utvrditi učinak maceracije i primjene pektolitičkih enzima na osnovne...
Utjecaj primjene načela održive poljoprivrede na konkurentnost zemalja u razvoju
Utjecaj primjene načela održive poljoprivrede na konkurentnost zemalja u razvoju
Marin Curać
Cilj rada je utvrditi kako na konkurentnost poljoprivredne proizvodnje zemalja u razvoju utječe primjena okolišnih standarda, s naglaskom na ekološku dimenziju. Države koje poštuju načela održivog razvoja u poljoprivredi i obvezu poštovanja okolišnih standarda u kojima je poljoprivreda važna gospodarska djelatnost i okosnica izvoza, nove regulative smatraju trgovinskim barijerama. Rad se zasniva na istraživanjima proizvodnje kakaovca u zemljama u razvoju i papra u malezijskoj...
Utjecaj primjene organskih minerala u hrani konzumnih nesilica na proizvodnost, kvalitetu jaja i čvrstoću kostiju
Utjecaj primjene organskih minerala u hrani konzumnih nesilica na proizvodnost, kvalitetu jaja i čvrstoću kostiju
Marino Mlinarić
Kvaliteta ljuske jajeta jedan je od najvažnijih čimbenika u peradarskoj industriji. Procjenjuje se da jaja s oštećenom ljuskom čine 6–10% ukupno proizvedenih jaja, što uzrokuje velike ekonomske gubitke. Drugi problem, posebice u alternativnoj proizvodnji jaja, je nedovoljna čvrstoća kostiju. Ona uglavnom rezultira lomovima prsnih kostiju te predstavlja jedan od najvećih problema dobrobiti kokoši nesilica i komercijalne proizvodnje jaja. Organski mineralni izvori imaju nekoliko...
Utjecaj primjene različitih sredstava za disperziju na rezultate analize mehaničkog sastava tla
Utjecaj primjene različitih sredstava za disperziju na rezultate analize mehaničkog sastava tla
Domagoj Svržnjak
Mehanički sastav tla (MST) je postotni maseni udio primarnih čestica tla (pijeska, praha i gline). Jedna je od najvažnijih značajki tla, a laboratorijski se određuje nakon disperzije strukturnih agregata tla, i to najčešće različitim kemijskim sredstvima, a ponekad destiliranom vodom. Određen je MST 20 uzoraka (modioficiranom metodom HRN ISO 11277:2011), s tim da se svaki uzorak analizirao zasebno nakon dezagregacije Na–heksametafosfatom (Na–H) i Na–pirofosfatom (Na–P)....
Utjecaj prisutnosti mikotoksina u krmnim smjesama na proizvodne rezultate kokoši nesilica
Utjecaj prisutnosti mikotoksina u krmnim smjesama na proizvodne rezultate kokoši nesilica
Filip Di Nuzzo
Plijesni su skupina mikroskopskih gljivica od kojih veliki broj proizvodi jake toksine, odnosno mikotoksine. Oni mogu biti uzročnici mnogih poremećaja kod ljudi i životinja. Kako bi se spriječio učinak mikotoksina na organizam koriste se adsorbensi koji na sebe vežu mikotoksine te se zajedno s njima izlučuju iz organizma prije nego se prošire po njemu i prouzroče štetan utjecaj. Cilj istraživanja bio je utvrditi učinak dodatka adsorbensa u krmnu smjesu na proizvodne...
Utjecaj produljenog vremena odležavanja i inokulata na sadržaj zeina i vodotopivog proteina u silažama cijele biljke kukuruza
Utjecaj produljenog vremena odležavanja i inokulata na sadržaj zeina i vodotopivog proteina u silažama cijele biljke kukuruza
Matej Belec
Silaža kukuruza glavno je voluminozno krmivo u hranidbi visokoproizvodnih goveda. Poznata je važnost proteina silaže no nije poznato koliko su pojedine frakcije proteina promijenjene tokom odležavanja silaže. Siliranje cijele biljke kukuruza mijenja sastav proteinskih frakcija uslijed proteolize te s druge strane povisuje razgradljivost škroba u buragu. Vodotopivi proteini jedni su od glavnih pokazatelja kvalitete silaža jer se na osnovu njih određuje do koje mjere je napredovala...
Utjecaj produljenog vremena odležavanja silaže i inokulata na promjene in vitro buražne probavljivosti vlakana u silažama cijele biljke kukuruza
Utjecaj produljenog vremena odležavanja silaže i inokulata na promjene in vitro buražne probavljivosti vlakana u silažama cijele biljke kukuruza
Mirta Skelin
Silaža cijele biljke kukuruza je glavno voluminozno krmivo obroka mliječnih krava. Poznata je važnost vlakana silaže u hranidbi životinja, no nije poznato da li se tijekom jednogodišnjeg skladištenja silaže mijenja probavljivost vlakana i suhe tvari. Također, dosadašnja istraživanja pokazuju aktivnost mikroorganizma inokulanta u stabilnoj fazi siliranja te promjene sastava i probavljivosti proteina, ali je nepoznat utjecaj na sastav i probavljivost vlakana. Stoga je cilj ovog...
Utjecaj proizvodne sezone na senzorni profil dimljenih pršuta
Utjecaj proizvodne sezone na senzorni profil dimljenih pršuta
Domagoj Gorup
Tipična proizvodnja dimljenih pršuta usklađena je s godišnjim dobima tijekom kojih su optimalno iskorišteni povoljni vremenski uvjeti za svaku fazu proizvodnje. Kako bi se utvrdio utjecaj proizvodne sezone na senzorna svojstava dimljenih pršuta analizirano je 73 uzoraka pršuta s područja Dalmacije iz pet proizvodnih sezona od 2011. do 2015. Statističkom obradom je utvrđeno da se deset od 18 svojstava značajno razlikovalo (P<0,05) između proizvodnih sezona. Značajne pozitivne...

Pages