Pages

Utjecaj prorjeđivanja i cizeliranja grozdova na količinu i kakvoću grožđa cv. "Cardinal" i "Matilde" (V. vinifera L.)
Utjecaj prorjeđivanja i cizeliranja grozdova na količinu i kakvoću grožđa cv. "Cardinal" i "Matilde" (V. vinifera L.)
Marina Jakas
U proizvodnji stolnog grožđa posebna se pažnja pridaje podizanju kvalitete grožđa, a ona se postiže pravilnim i pravovremenim provođenjem različitih ampelotehničkih zahvata u nasadu odnosno na trsu. Kakvoća stolnih sorata, osim po sadržaju šećera i razini ukupne kiselosti, ovisi i o vanjskom izgledu, prije svega masi grozda i krupnoći bobica. Provedeno je istraživanje o utjecaju prorjeđivanja i cizeliranja grozdova na kakvoću grožđa stolnih sorti Cardinal Crveni i Matilde....
Utjecaj protoka crpke i starosti uređaja na kvalitetu rada nošenih traktorskih prskalica
Utjecaj protoka crpke i starosti uređaja na kvalitetu rada nošenih traktorskih prskalica
Antonio Masnica
Nošene traktorske prskalice su uređaji za primjenu pesticida te one moraju funkcionirati u potpunosti ispravno kako bi se pesticidi mogli točno i precizno distribuirati. Kod uređaja starijeg datuma proizvodnje često dolazi do nepotpune tehničke ispravnosti samog uređaja. Testiranjem različitih karakteristika prskalica, od kojih je protok crpke najbitniji, želi se utvrditi utjecaj protoka crpke i starost uređaja na njegovu kvalitetu rada. Testiranje je provedeno u Sloveniji u...
Utjecaj protoka pumpe i starosti uređaja na kvalitetu rada orošivača
Utjecaj protoka pumpe i starosti uređaja na kvalitetu rada orošivača
Jurica Plukavec
Orošivači su danas sve češće korišteni, no kao i svaki drugi uređaj za primjenu pesticida, oni moraju funkcionirati u potpunosti ispravno kako bi se pesticidi mogli točno i precizno distribuirati. Kod uređaja starijeg datuma proizvodnje često dolazi do nepotpune tehničke ispravnosti samog uređaja. Testiranjem različitih karakteristika orošivača, od kojih je protok pumpe najbitniji, želi se utvrditi utjecaj protoka pumpe i starosti uređaja na kvalitetu rada. Testiranje je...
Utjecaj provenjavanja na hrandbenu vrijednost fermentirane krme poluprirodnog travnjaka
Utjecaj provenjavanja na hrandbenu vrijednost fermentirane krme poluprirodnog travnjaka
Gordan Šebalj
Cilj ovog diplomskog rada bio je utvrditi utjecaj provenjavanja na hranjivost fermentirane biljne mase i kvalitetu fermentacije u silosu. Svježa ili direktno silirana biljna masa se dobro zbija u silosu, ali ima manju koncentraciju vodotopivih šećera u suhoj tvari krme, moguće gubitke hranjiva ocjeđivanjem silažnog soka, veće transportne i troškove skladištenja krme u usporedbi s biljnom masom provenutom prije siliranja. Veća razina provenjavanja krme prije siliranja dovodi do...
Utjecaj radne brzine berača i kombajna na učinak i kvalitetu berbe kamilice
Utjecaj radne brzine berača i kombajna na učinak i kvalitetu berbe kamilice
Matija Granatir
Uzgoj i dorada kamilice na području Podravine (Virovitica, Pitomača) značajno rastu zadnjih godina zbog velike potražnje za njenim cvatom u zapadnoeuropskim zemljama (Njemačka, Italija, Austrija, Francuska…). No, sve učestalije promjene meteoroloških uvjeta u razdoblju berbe često predstavljaju problem, jer je sve teže cvat kamilice ubrati u optimalnom roku (kad je otvoreno više od 70 % cvjetova u cvatnoj glavici). Iz tog je razloga nužno koristiti berače i kombajne koji...
Utjecaj radne brzine i sorte na radni učinak strojne berbe hmelja
Utjecaj radne brzine i sorte na radni učinak strojne berbe hmelja
Valentina Borić
U radu su prikazana terenska mjerenja i radni učinci strojne berbe različitih sorti hmelja. Mjerenja su obavljena u hmeljarniku Rojnik i hemeljarniku Jelen na sortama Savinjski Golding, Aurora i Celeia. Hmeljarnik Rojnik iz Savinjske doline hmelj uzgaja na površini od 41 ha, a hmeljarnik Jelen iz Dobriše vasi, Petrovčah, na 21 ha. Hmeljarnik Rojnik prilikom berbe hmelja koristi traktor Landini Rex 120 GT (75 kW) koji se kreće brzinom oko 4,5 - 5 km/h, te berbu jednog prohoda obavi za...
Utjecaj rasvjete i svjetlosnih instalacija na otvorene prostore
Utjecaj rasvjete i svjetlosnih instalacija na otvorene prostore
Ivana Šimag
Ovim radom se nastojao utvrditi utjecaj rasvjete i svjetlosnih instalacija na otvorene prostore, kao i utjecaj ovih elemenata na čovjekovo psihičko i fizičko zdravlje. Svjetlost, kao uvijek prisutan element, sve češće se osim u obliku rasvjete pojavljuje i u obliku svjetlosnih instalacija. Iako je termin instalacija prisutan još od druge polovice 20. stoljeća, njegova točna definicija još uvijek nije poznata, a samim time nije definiran niti pojam svjetlosnih instalacija....
Utjecaj razine škroba u obroku konja na in vitro fekalnu probavljivost vlakana
Utjecaj razine škroba u obroku konja na in vitro fekalnu probavljivost vlakana
Ana Bošnjak
Škrob je bogatiji izvor energije za konje od vlakana, ali njegova previsoka količina u obroku narušava razgradnju u tankom crijevu, povećava fermentaciju u slijepom i debelom crijevu što može imati za posljedicu smanjenu fermentaciju vlakana i zdravstvene probleme kod konja (npr. kolike). Cilj istraživanja bio je utvrditi utjecaj različitih dnevnih razina škroba na in vitro fekalnu probavljivost neutralnih detergent vlakana i suhe tvari te da li promjene razine škroba u obroku...
Utjecaj različitih predtretmana na klijavost i energiju klijanja sjemena motra (Crithmum maritimum L.)
Utjecaj različitih predtretmana na klijavost i energiju klijanja sjemena motra (Crithmum maritimum L.)
Ana Nimac
Motar (Crithmum maritimum L.) je višegodišnja biljna vrsta tolerantna na slanija tla. Zbog te otpornosti postoji mogućnost njegovog uzgoja na zahtjevnijim tlima. Za uzgoj motra i mogućnost njegovog kultiviranja potrebno je ispitati klijavost sjemena te definirati uvjete u kojima je klijavost najveća. U ovom radu sjeme motra, ukupno 700 sjemenki, izloženo je predtretmanu dH2O ili 50 mM NaCl-om tijekom sedam dana nakon čega je ispitana njegova klijavost na podlogama vlaženim...
Utjecaj različitih predtretmana na klijavost sjemena grčke piskavice (Trigonella foenum-graecum L.) u slanim uvjetima
Utjecaj različitih predtretmana na klijavost sjemena grčke piskavice (Trigonella foenum-graecum L.) u slanim uvjetima
Petra Hruškar
Grčka piskavica (Trigonella foenum-graecum L.) je jednogodišnja biljna vrsta iz porodice mahunarki čije se sjeme koristi u kulinarstvu i farmaceutskoj industriji. Zbog simbiotske fiksacije dušika vrijedna je u plodoredu jer obogaćuje tlo dušikom i organskom tvari poboljšavajući mu svojstva. Klimatske promjene i intenzivna poljoprivredna proizvodnja dovode do salinizacije što uvelike sužava izbor poljoprivrednih kultura pogodnih za uzgoj u uvjetima zaslanjenosti tla. Predsjetveno...
Utjecaj različitih sustava držanja na zdravlje i dobrobit mliječnih krava
Utjecaj različitih sustava držanja na zdravlje i dobrobit mliječnih krava
Hana Božičević
Tijekom posljednjih četrdeset godina zbog selekcioniranja krava na visoku mliječnost, došlo je do udvostručenja proizvodnje mlijeka po kravi. Međutim, povećana proizvodnost rezultirala je i povećanom incidencijom zdravstvenih problema i skraćenim životnim vijekom „modernih“ mliječnih krava. Iz tog razloga danas se sve više važnosti daje samom smještaju i brizi oko životinja (Oltenacu i Algers, 2005). Proizvodnja i suživot s mliječnim govedima, oduvijek je bila usko...
Utjecaj različitih sustava uzdržavanja tla na kemijski sastav sorte 'Chardonnay' (Vitis vinifera L.)
Utjecaj različitih sustava uzdržavanja tla na kemijski sastav sorte 'Chardonnay' (Vitis vinifera L.)
Francesco Ravalico
Upravljanje sustavom tla u vinogradu ima višestruku i izuzetno važnu ulogu u uzgoju vinove loze (Vitis vinifera L.).U posljednje vrijeme povećan je interes za zatravljivanjem i malčiranjem vinograda u odnosu na upotrebu herbicida i stalnu obradu tla jer povoljno utječu na tlo i rast i razvoj vinove loze te kvalitetu grožđa.Tema ovog diplomskog rada je pokus koji je postavljen 2016. godine na sorti Chardonnay. Pokus se sastoji od četiri različita sustava upravljanja tlom. Jedan...

Pages