Pages

Utjecaj navodnjavanja kapanjem na prinos šećerne repe
Utjecaj navodnjavanja kapanjem na prinos šećerne repe
Tomislav Vašarević
U diplomskom radu se obrađuje tema vezana za navodnjavanje šećerne repe, pomoću sustava kap po kap uz dodatak mineralnih hranjiva otopljenih u vodi. Klimatske promjene mogu se manifestirati kao promjena prosječnih klimatskih elemenata (temperatura zraka, oborina, relativna vlaga zraka, brzina vjetra, insolacija) ili kao promjena raspodjele klimatskih događanja u odnosu na prosječne vrijednosti. Posljedice klimatskih promjena su pojava suša, koje mogu biti različitog intenziteta i...
Utjecaj navodnjavanja na prinos i kvalitetu grožđa sorte 'Babić' na kultiviranom tlu krša
Utjecaj navodnjavanja na prinos i kvalitetu grožđa sorte 'Babić' na kultiviranom tlu krša
Ivan Nižić
'Babić' je autohtona sorte vinove loze sjeverne Dalamcije koja se koristi u proizvodnji visokokvalitetnih crnih vina. Tradicionalno se uzgaja bez navodnjavanja na poznatim položajima u okolici Primoštena, gdje daje najbolje rezultate. Zadnjih godina sorta se uzgaja i na površinama dobivenim agrotehničkim melioracijama krša. Takova tla su nižeg vodenog kapaciteta zbog visokog udjela kamena u mehaničkom sastavu. Poznato je da na ovom tipu tala nije moguć rentabilan uzgoj vinove loze...
Utjecaj navodnjavanja na rodnost, randman ulja i dinamiku rasta ploda triju sorata masline na kolekciji u Poreču
Utjecaj navodnjavanja na rodnost, randman ulja i dinamiku rasta ploda triju sorata masline na kolekciji u Poreču
Lucija Zović
Praktični pokazatelji uzgoja maslina u Istri u zadnjih 20-tak godina pokazuju značajne gubitke uroda uzrokovanih jačom sušom u fazi rasta i razvoja ploda. Uz primjenu navodnjavanja postižu se pozitivni rezultati u očuvanju priroda, krupnoće ploda i randmana ulja što značajno ovisi i o sorti. Sami smo svjedoci sve učestalijih suša, pa je i otpornu i izdržljivu maslinu potrebno navodnjavati da bi dala kvalitetan plod. Cilj rada je utvrditi da li navodnjavanje značajno ...
Utjecaj navodnjavanja na sastav polifenola male molekulske mase sjemenki bobica grožđa
Utjecaj navodnjavanja na sastav polifenola male molekulske mase sjemenki bobica grožđa
Antonela Pekica
Polifenolni spojevi su jedna od grupa spojeva koji su u prirodi među najrasprostranjenijima, pa tako i u biljkama gdje imaju veliku važnost. Upravo zahvaljujući brojnim istraživanja čija je pažnja bila usmjerena na polifenolne spojeve, u grožđu su identificirani mnogi polifenoli. Oni imaju antioksidacijaska, antikancerogena, antimikrobna, protuupalna te mnoga druga svojstva te im se stoga u današnje vrijeme posvećuje posebna pažnja. Mogu se koristiti u brojnim granama industrije...
Utjecaj načina držanja kokoši nesilica na fizikalne karakteristike i građu jaja
Utjecaj načina držanja kokoši nesilica na fizikalne karakteristike i građu jaja
Ivana Ivanković
Cilj ovog rada bio je utvrditi utjecaj sustava držanja kokoši nesilica na osnovne fizikalne parametre kavoće jaja (masa jaja, udio pojedinih dijelova, indeks oblika, debljina ljuske, boja žutanjka, pH vrijednosti žutanjka i bjelanjka), te mehanička svojstva jaja (utvrđivanjem sile loma). Za potrebe istraživanja prikupljena su jaja od hibridnih Hissex Brown kokoši nesilica, držanih u različitim sustavima (obogaćeni kavezi, volijere, slobodni uzgoj). Utvrđeno je da su statistički...
Utjecaj načina ekstrakcije na prinos bioaktivnih spojeva iz praha aronije (Aronia melanocarpa L.)
Utjecaj načina ekstrakcije na prinos bioaktivnih spojeva iz praha aronije (Aronia melanocarpa L.)
Daniela Patricia Bilić
Aronija je svoju veliku popularnost stekla zbog izrazito bogatog nutritivnog sadrţaja. Pozitivan utjecaj na ljudsko zdravlje posljedica je snaţne antioksidacijske aktivnosti polifenolnih spojeva. Proizvodnja sokova i ostalih preraĎevina od aronije nalaze široku primjenu u prehrambenoj industriji. Prah aronije bogat je izvor bioaktivnih spojeva te kao dodatak različitim proizvodima povećava njihov antioksidacijski kapacitet. Cilj istraţivanja bio je utvrditi razlike izmeĎu...
Utjecaj načina korištenja zemljišta i nagiba terena na temeljna svojstva pseudogleja
Utjecaj načina korištenja zemljišta i nagiba terena na temeljna svojstva pseudogleja
Martina Šipek
Tlo je prirodni ekosustav u ravnoteži koji omogućava život brojnim životinjskim i biljnim vrstama, a antropogeni utjecaj uzrokuje promjene fizikalnih i kemijskih značajki tla u korist povećanja plodnosti tla. U okviru gospodarenja poljoprivrednim zemljištem kalcifikacija, zajedno s gnojidbom i obradom tla, zauzima ključno mjesto u promjeni svojstava tla u korist poljoprivredne proizvodnje. Kalcifikacija mjenja pH tla, gnojidba povećava opskrbljenost hranivima, a obrada tla, posebno...
Utjecaj načina korištenja zemljišta na kemijska svojstva pseudogleja
Utjecaj načina korištenja zemljišta na kemijska svojstva pseudogleja
Arijana Ivošević
Cilj ovog rada je bio utvrditi promjene kemijskih svojstava pseudogleja pri različitom načinu korištenja (ratarska, voćarska i povrtlarska proizvodnja) u odnosu na izvorno tlo pod prirodnom vegetacijom (livada). Istraživanje je provedeno na malom obiteljskom gospodarstvu Lasek u općini Lipovljani. Ukupno je analizirano 20 kompozitnih uzoraka površinskog horizonta, od čega po 5 sa svakog načina korištenja. U uzorcima je određen pH, hidrolitski aciditet, kapacitet i stupanj...
Utjecaj načina mužnje na zdravlje mliječne žlijezde paške ovce
Utjecaj načina mužnje na zdravlje mliječne žlijezde paške ovce
Mislav Blažanović
Strojna mužnja uvedena je kako bi se olakšala i ubrzala mužnja, smanjio broj muzača te da bi se dobio higijenski ispravan proizvod. Cilj istraživanja je bio utvrditi razliku u broju subkliničkih upala vimena i broja somatskih stanica ručno i strojno muženih ovaca te izolirati najčešće uzočnike upala. U istraživanju su ispitani uzorci mlijeka izvorne hrvatske pasmine paške ovce uzgajane na otoku Pagu. Ispitano je 150 uzoraka, od kojih je 100 uzoraka ručno i 50 uzoraka strojno...
Utjecaj načina obrade tla na prinos i energetsku učinkovitost proizvodnje uljane repice
Utjecaj načina obrade tla na prinos i energetsku učinkovitost proizvodnje uljane repice
Josip Spitek
Budući da se osnovna obrada i priprema tla za sjetvu uljane repice obavljaju u sušnom razdoblju godine, vrlo je važno odabrati pravilan način obrade tla za svako područje, odnosno tip tla. Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi utjecaj načina obrade tla na prinos, sastavnice prinosa i energetsku učinkovitost proizvodnje uljane repice u agroekološkim uvjetima Podravine. U istraživanje su bile uključene dvije varijante obrade tla za uljanu repicu: 1) konvencionalna obrada - plug,...
Utjecaj načina sušenja na kvalitativna svojstva latica tratinčica
Utjecaj načina sušenja na kvalitativna svojstva latica tratinčica
Antonija Šurić
Tratinčica (Bellis perennis L.) jedna je od raširenijih i važnijih predstavnika cvjetne vrste Asteraceae na otvorenom, podrijetlom iz Europe. Danas postoji više sorata tratinčica koji se razlikuju po veličini cvjetova, visini stabljike, boji cvjetova te broju listova. Grmolikog su rasta, te visinom cvjetne stapke 13-15cm. Cvjetne glavice se nalaze pojedinačno na cvjetnim stapkama i imaju bijelo crvene i žute cjevaste cvjetiće. Boje sorata tratinčica mogu varirati od bijelih,...
Utjecaj načina sušenja na sadržaj bioaktivnih spojeva plodova sibirske borovnice (Lonicera caerulea var. kamtschatica)
Utjecaj načina sušenja na sadržaj bioaktivnih spojeva plodova sibirske borovnice (Lonicera caerulea var. kamtschatica)
Dario Colnar
Sibirska borovnica u Hrvatskoj je relativno nova i manje poznata voćna vrsta koja je tek zadnjih nekoliko godina intenzivnije ušla u uzgoj. Ima veliki uzgojni potencijal zbog odličnog podnošenja niskih temperatura i dobroj prilagodljivosti prema tipu tla te klimatskim čimbenicima. Vrlo je primamljiva voćna vrsta zbog ranog vremena dozrijevanja plodova koji dospijevaju već u svibnju prije drugih kultura. Velik uzgojni potencijal ima i zbog izrazito bogatog nutritivnog sastava. Plodovi...

Pages