diplomski rad
Analiza porijekla hrvatske populacije grivastog skakača (Ammotragus lervia PALLAS,1777) korištenjem sekvenci mitohondrijske DNA

Tina Stuhne (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Oplemenjivanje bilja, genetika i biometrika