Paginacija

Analiza povećanja učinkovitosti sustava navodnjavanja Poljoprivrednog instituta Osijek u kontekstu korištenja voda
Analiza povećanja učinkovitosti sustava navodnjavanja Poljoprivrednog instituta Osijek u kontekstu korištenja voda
Dorotea Devčić
Potreba za proizvodnjom hrane na svjetskoj razini raste svake godine. Kako bi se osigurala stabilna poljoprivredna proizvodnja, u sve ekstremnijim klimatskim prilikama, kulturama je potrebno osigurati dovoljne količine vode. Jedan od načina povećanja efikasnosti sustava navodnjavanja je implementacija drainage water managmenta (DWM) na proizvodne površine. Ono nam omogućuje zadržavanje vode u tlu, te na taj način smanjuje količine vode kojima je potrebno navodnjavati kulture.
Analiza predvrtova na području mjesnog odbora Jarun (Zagreb)
Analiza predvrtova na području mjesnog odbora Jarun (Zagreb)
Tea Plejić
Kućni vrtovi u urbanim zonama izuzetno su važni s ekološkog i socijalnog aspekta. Predvrtovi starih obiteljskih kuća smještenih unutar blokova novosagrađenih zgrada odaju sliku nekog prošlog vremena. Ne postoje posebni propisi koji bi odredili njihovo oblikovanje, a njihov izgled u znatnoj mjeri doprinosi izgledu cijelog naselja. Mjesni odbor Jarun na području gradske četvrti Trešnjevka-jug kombinacija je stambenih zgrada, obiteljskih i kućica u nizu. Cilj rada bio je procijeniti...
Analiza prostora u svrhu izrade prijedloga razvoja obalnog pojasa grada Kaštela
Analiza prostora u svrhu izrade prijedloga razvoja obalnog pojasa grada Kaštela
Josip Bedalov
Najveća vrijednost svakog obalnog grada je upravo njegova obala. Ako se radi o mediteranskom gradu s neprekinutim povijesnim kontinuitetom od prapovijesti, kao što je slučaj s Kaštelima, tada taj obalni prostor ima još veći značaj. Obala predstavlja dragocjeni potencijal za razmjenu vrijednosti i ima kapacitet sažimanja aktivnosti koje se događaju u njenom zaleđu. Jedan od načina ostvarivanja punog potencijala urbane obale (eng. waterfront) svakako je njeno uređenje i obnova....
Analiza razvojnih resursa ruralnog područja Sisačko - moslavačke županije
Analiza razvojnih resursa ruralnog područja Sisačko - moslavačke županije
Vedrana Pavlović
Sisačko-moslavačka županija, unatoč dobrim razvojnim preduvjetima, predstavlja jednu od slabije razvijenih županija u Republici Hrvatskoj. Nedovoljna iskorištenost poljoprivrednog zemljišta i vodenih resursa, velik broj područja onečišćenih minama, depopulacija, nepovoljna dobna i obrazovna struktura stanovništva, visoka nezaposlenost te slabije razvijen poljoprivredni sektor glavna su ograničenja ruralnom razvoju ove županije. Cilj rada i istraživanje obuhvaća upravo tu...
Analiza sadržaja aromatskih spojeva u grožđu klonskih kandidata autohtonih sorata vinove loze
Analiza sadržaja aromatskih spojeva u grožđu klonskih kandidata autohtonih sorata vinove loze
Ivan Šišić
Klonska selekcija autohtonih sorata vinove loze provodi se u Hrvatskoj tijekom posljednjih 15-ak godina. Ovim istraživanjem proširena je evaluacija odabranih klonskih kandidata bijelih sorata u selekciji s ciljem dobivanja detaljnijeg uvida u sadržaj aromatskih spojeva u grožđu. Osim sadržaja aromatskih spojeva želi se utvrditi razlike u ostalim gospodarskim svojstvima kao što su: sadržaj šećera u moštu, titracijska kiselost te pH vrijednost mošta. u grožđu između klonskih...
Analiza sadržaja polifenolnih spojeva u grožđu klonskih kandidata sorata vinove loze "Plavac mali" i "Plavina"
Analiza sadržaja polifenolnih spojeva u grožđu klonskih kandidata sorata vinove loze "Plavac mali" i "Plavina"
Marija Birkić
“Plavac mali” i “Plavina” najvažnije su crne autohtone sorte vinove loze u Dalmaciji. Klonskom selekcijom ovih sorata koja je započela 2006. godine izdvojen je veći broj divergentnih klonskih kandidata kod kojih su uočene i potvrđene pozitivne promjene nekog od gospodarski važnih svojstava, a na temelju do sada provedene analize njihovih osnovnih gospodarskih karakteristika izdvojeno je po pet klonskih kandidata koji ulaze u završno ispitivanje. Tijekom klonske selekcije...
Analiza sastava šećera HPLC metodom u uzorcima meda s područja Hrvatske
Analiza sastava šećera HPLC metodom u uzorcima meda s područja Hrvatske
Mateja Barkijević
Šećeri su glavne sastavnice meda i čine 95-99% suhe tvari. Fruktoza i glukoza su dominantni šećeri i čine oko 85-95% ukupnih šećera u medu. Sastav i količina glavnih šećera u medu (fruktoza, glukoza, saharoza) mogu pomoći pri utvrđivanju botaničkog podrijetla meda. Međutim, i drugi šećeri koji su prisutni u znatno manjem udjelu mogu biti korisni za utvrđivanje botaničkog podrijetla. Cilj je ovog istraživanja bio utvrditi sastav šećera u različitim vrstama meda te...
Analiza stanja maslinarstva u Veloj Luci
Analiza stanja maslinarstva u Veloj Luci
Petra Vuletić
U posljednjih tridesetak godina potražnja za kvalitetnim maslinovim uljem znatno je porasla na globalnoj razini. Među najveće korisnike maslinova ulja spadaju SAD, Kina i Rusija. Ova je potražnja dovela i do jače standardizacije kvalitete maslinovih ulja koja se bazira na zaštiti izvornosti. Dolazi do stvaranja brendiranih maslinovih ulja kao temeljni čimbenik proširenja maslinarske proizvodnje u pojedinoj mediteranskoj zemlji i pojedinoj njezinoj regiji. Brendiranje se temelji na...
Analiza stanja tržišta ekološkog voća u Hrvatskoj
Analiza stanja tržišta ekološkog voća u Hrvatskoj
Petra Megla
Ekološko voćarstvo predstavlja velik potencijal za Hrvatsku, koje kao i ostala ekološka poljoprivredna proizvodnja, ima u vidu očuvanje ekološkog sustava koristeći ekološka sredstva za zaštitu bilja bez upotrebe kemijskih preparata i mineralnih gnojiva. Skrb za očuvanje trajne plodnosti te poticanje biološke raznolikosti je prioritet uz kakvoću proizvedenog voća. Mali broj ekoloških proizvođača voća u Hrvatskoj povezuje se s problemom slabe edukacije i stalnog stručnog...
Analiza tehnologije proizvodnje kukuruza na primjeru francuske tvrtke Alliance Negoce
Analiza tehnologije proizvodnje kukuruza na primjeru francuske tvrtke Alliance Negoce
Ivan Pozder
U Republici Hrvatskoj kukuruz je najvažnija ratarska kultura te samim time i od najvećeg značaja za poljoprivredne proizvođače. Analizirajući francuski model kooperativne proizvodnje tvrtke Alliance Negoce pokušali su se pronaći pozitivni aspekti proizvodnje te na taj način pronaći rješenja za poboljšanje situacije hrvatskog proizvođača na tržištu merkantilnog kukuruza. Osim pregleda tehnologije proizvodnje kukuruza prema modelu koji provodi tvrtka Alliance Negoce,...
Analiza ugroženosti krajobrazne raznolikosti Samobora
Analiza ugroženosti krajobrazne raznolikosti Samobora
Ivana Blažević Cindrić
Rad predstavlja integralnu, cjelovitu analizu krajobraza grada Samobora. Polazište za rad je nedovoljno istražen krajobraz grada, odnosno ne postoji sveobuhvatna analiza krajobraza koja govori o krajobraznom karakteru kao niti o njegovoj vrijednost. Nužno je poimati krajobraz kao složenu cjelinu koja se dijeli na veći broj međusobno različitih krajobraznih jedinica koje su međusobno uvjetovane, a ne uvažavati i sagledavati krajobraz, odnosno njegove pojedine dijelove, samo...
Analiza unutarsortne varijabilnosti sorte Kleščec bijeli (V. vinifera L.) AFLP markerima
Analiza unutarsortne varijabilnosti sorte Kleščec bijeli (V. vinifera L.) AFLP markerima
Kruno Kamenjak
Vinova loza višegodišnja je kultura koja se razmnožava vegetativno i trenutno na svijetu postoji nekoliko tisuća sorata. Sorta 'Kleščec bijeli' (Vitis vinifera L.) se uzgaja na ograničenim površinama na samo nekoliko lokacija među ostalim i u okolici Križevaca. U prošlosti je 'Kleščec bijeli' bio zapostavljen i pogrešno poistovjećivan s njemačkom sortom Knipperle to jest Ortlieber. Nedavno je otkriveno da je 'Kleščec bijeli' jedinstvenog genotipa i nova hrvatska autohtona...

Paginacija