Pages

Ekološke značajke alergenih ukrasnih biljaka u Parku Ribnjak
Ekološke značajke alergenih ukrasnih biljaka u Parku Ribnjak
Iva Pocrnić
Brojne vrste koje se obično uzgajaju na zelenim površinama urbanih zona mogu predstavljati uzroke zdravstvenih problema iz razloga što stvaraju alergenu pelud. Upravljanje zelenim površinama u urbanim područjima često ne uzima u obzir potencijalni alergeni učinak ukrasnih biljaka. U ovom su diplomskom radu analizirana ukrasna drveda i grmlja u Parku Ribnjak kako bi se utvrdila njihova brojnost i raznolikost te procijenila njihova potencijalna alergenost. Biljke su također...
Ekološki odgovorno poslovanje agroturističkih gospodarstava u Hrvatskoj
Ekološki odgovorno poslovanje agroturističkih gospodarstava u Hrvatskoj
Mia Andrijašević
Agroturizam, kao oblik ruralnog turizma u posljednje vrijeme u Hrvatskoj bilježi svoj rast. Takav oblik turizma, koji uspješno spaja poljoprivredu i turističke usluge sve je češće rješenje problema pronalaska dodatnih izvora prihoda na poljoprivrednim gospodarstvima. S obzirom da je čist i očuvan okoliš jedan od glavnih pretpostavki agroturizma javlja se pitanje je li i na koji način vlasnici agroturističkih gospodarstava u Hrvatskoj provode svoje poslovanje na ekološki...
Ekološko kozarstvo u Hrvatskoj
Ekološko kozarstvo u Hrvatskoj
Matej Vrbanić
Tijekom posljednjih desetak godina u svijetu je sve izraženiji interes za stočarskim proizvodima proizvedenim na ekološki prihvatljiv način. Međutim, unatoč toj činjenici u Hrvatskoj je ekološko stočarstvo, a osobito ekološki uzgoj koza još uvijek nedovoljno razvijeno. Stoga je cilj ovog rada prikazati postojeće stanje te mogućnosti razvoja ekološkog kozarstva u Hrvatskoj s posebnim naglaskom na korištenje izvornih pasmina te prikladnost koza kao vrste za ekološku...
Ekonomika ekološke proizvodnje jabuka
Ekonomika ekološke proizvodnje jabuka
Sven Dorotić
U radu je prikazana ekonomika ekološke proizvodnje jabuka na primjeru OPG-a Dorotić koje se bavi uzgojem jabuka i nalazi se već tri godine u prijelaznom razdoblju na ekološku poljoprivredu. Metodama kalkulacije dohotka, kalkulacija doprinosa pokriću, određivanje točke pokrića i pokazatelja uspješnosti poslovanja analizirano je stanje proizvodnje i poslovanja gospodarstva kroz razdoblje od 2013. do 2015. godine. Osim analiza poslovanja opisan je postupak, uvjeti i načini...
Ekonomska analiza proizvodnje kamilice na području Sisačko-moslavače županije
Ekonomska analiza proizvodnje kamilice na području Sisačko-moslavače županije
Karlo Pervan
Predmet ekonomske analize jerješavanje nekog ekonomskog problema. Ona je, dakle, primjena ekonomske teorije u rješavanju ekonomskih problema u određenoj ekonomskoj situaciji. Ekonomski problem ovoga rada je isplativost proizvodnje kamilice. Braniteljska poljoprivredna zadruga Agro-invest proizvodi kamilicu na površini od 60 ha, aproizveden cvijet suši u vlastitoj sušari i prodaje na veliko. Zadruga sušeni cvijet kamilice prodaje po 12 kuna za kilogram.Troškovi proizvodnje i sušenja...
Ekonomska isplativost podizanja nasada borovnice
Ekonomska isplativost podizanja nasada borovnice
Marta Sremić
Borovnica je voćna vrsta, popularna radi svoje nutritivne vrijednosti, ali u uzgoju još uvijek nedovoljno zastupljena. Plod borovnice sadrži više od 80% vode, ostalo su šećeri, vitamin C i minerali. Koristi se kao svježe voće, a mogu biti prerađene u džemove i sokove. Uzgajivači prije sadnje trebaju znati kako borovnica uspjeva na kiselim tlima, zemljištima izloženim suncu, te obavezan sustav navodnjavanja, za dobro uspjevanje. Vlasnik OPG-a Sremić odlučio je...
Ekonomska isplativost uzgoja Istarskog goveda
Ekonomska isplativost uzgoja Istarskog goveda
Filip Šimić
Ekonomska isplativost jest ekonomska vrijednost koja se dobiva na temelju analize proizvodnih i ekonomskih podataka u nastojanju da se potvrdi ili odbaci pretpostavka o ekonomskoj opravdanosti u ovom slučaju uzgoja istarskog goveda u dužem vremenskom razdoblju. Problem zainteresiranosti za uzgojem istarskog goveda ogleda se najčešće kroz ovisnost proizvođača o državnim poticajima dok je plasman samih proizvoda dobivenih uzgojem istarskog goveda u većim količinama upitan zbog niske...
Ekonomska opravdanost korištenja žetvenih ostataka za unaprjeđenje dohotka
Ekonomska opravdanost korištenja žetvenih ostataka za unaprjeđenje dohotka
Ivan Bavrka
S obzirom na rastući interes i potencijal, kako u svijetu tako i kod nas, za proizvodnju energije iz biomase kako bi se smanjila ovisnost o nafti i smanjilo zagađenje okoliša, postoji potreba pravljenja izračuna kako bi se ekonomski opravdalo korištenje žetvenih ostataka za unaprjeđenje dohotka poljoprivrednika. Većina poljoprivrednika u RH ne razumije važnost uključivanja troškova iznešenih hranjiva u cijenu koštanja žetvenih ostataka, niti su upoznati sa udjelom mase...
Ekozemljopisni pregled i prikupljanje biljnih genetskih izvora ljekovitog i aromatičnog bilja na podučju općine Prelog
Ekozemljopisni pregled i prikupljanje biljnih genetskih izvora ljekovitog i aromatičnog bilja na podučju općine Prelog
Ana Sečan
Ekozemljopisni pregled i prikupljanje biljnih genetskih izvora ljekovitog i aromatičnog bilja proveden je na odabranim lokacijama općine Prelog (Prelog, Hemuševec, Draškovec, Cirkovljan, Otok i Oporovec). Na šest odabranih lokacija prikupljen je 61 uzorak sjemena. Prikupljeno je 49 različitih ljekovitih i aromatičnih biljnih vrsta koje su raspoređene u 18 porodica: Lamiaceae (6), Asteraceae (13), Fabaceae (4), Caryophyllaceae (3), Boraginaceae (1), Plantaginaceae (3), ...
Ekstrakcija bioaktivnih spojeva iz praha češnjaka
Ekstrakcija bioaktivnih spojeva iz praha češnjaka
Lara Vitasović
Češnjak (Allium sativum L.)se najčešće upotrebljava u kulinarstvu kao začin. Sadrži brojne nutritivno važne spojeve i bioaktivne tvari uključujući vitamine, minerale i fenolne spojeve. Cijenjen je zbog snažnog antioksidativnog, antibakterijskog i protuupalnog učinka. Cilj ovog rada bio je utvrditi razlike u kemijskom i nutritivnom sastavu između ekstrakata u kojima je prah češnjaka ekstrahiran konvencionalno i ultrazvukom visokog intenziteta. Za potrebe ekstrakcije iz praha...
Ekstrakcija eteričnog ulja zumbula nakon različitih temperatura sušenja
Ekstrakcija eteričnog ulja zumbula nakon različitih temperatura sušenja
Katarina Krišto
Zumbul je biljka podrijetlom s Balkanskog poluotoka i Male Azije. Uzgaja se zbog svojih mirisnih cvjetova i zasluženo je omiljena proljetna lukovičasta biljka. Zumbuli su u vrtu najdjelotvorniji posađeni u skupinama jedne boje ili u posudama uz kuću. Cvjetovi zumbula su obojani od bijele, ružičaste, roze, ljubičaste, plavo-ljubičaste, crvene pa i žute boje. Izvrsni su za uzgoj kao kućne lončanice; lukovice se kasnije mogu presaditi na otvoreno. Zumbul spada u veoma omiljeno...
Ekstrakcija flavonoida iz kožice grožđa primjenom enoloških enzima
Ekstrakcija flavonoida iz kožice grožđa primjenom enoloških enzima
Matija Lesković
Kožica bobice grožđa sadrži veliku količinu različitih polifenolnih spojeva, a posebice flavonoida. Kako bi se izdvojili polifenolni spojevi iz kožice grožđa, u svrhu provedbe analize ili komercijalne proizvodnje, potrebno je provesti ekstrakciju koja je vrlo složena. U ovom radu istraženi su utjecaji temperature, pH, količine dodanih enzima i vremena trajanja ekstrakcije na djelotvornost enzimski potpomognute ekstrakcije (EAE) uz primjenu enzimskih pripravaka, Lallzyme EX-V i...

Pages