Pages

Utjecaj karbonske maceracije na kakvoću vina 'Frankovka'
Utjecaj karbonske maceracije na kakvoću vina 'Frankovka'
Tomislav Drempetić
Cilj ovog istraživačkog rada bila je primjena metode karbonske maceracije temeljene na atmosferi zasićenoj s CO2 u kojoj se provodi maceracija i alkoholna fermentacija unutar bobice. Metoda je dobro poznata i aktualna u svijetu te služi za dobivanje svježih, mladih crnih vina s naglašenim voćnim karakterom. U ovome radu opisana je tehnologija proizvodnje vina koja se odvija u zatvorenome tanku u koji se ubrizgava inertni plin (CO2), a maceracija se provodi pri temperaturi 30–32 °C....
Utjecaj klimatskih prilika na vodni režim tala Istre
Utjecaj klimatskih prilika na vodni režim tala Istre
Marin Hrastinski
S aspekta poljoprivredne proizvodnje na području Istre najznačajnija su dva heterogena područja: jugozapadni dio (Crvena Istra), na vapneno-dolomitnoj podlozi, gdje prevladavaju duboke i srednje duboke crvenice pogodne za poljoprivredu većine mediteranskih kultura, te središnji brdski dio oko Pazina (Siva Istra) sa tipovima tala na flišu gdje je dominantan tip tla rendzina. U radu su analizirani višegodišnji klimatski elementi – oborine, temperatura, relativna vlaga zraka, brzina...
Utjecaj klimatskih promjena na bilancu oborinskih voda u tlu
Utjecaj klimatskih promjena na bilancu oborinskih voda u tlu
Dora Sertić
Uzevši u obzir globalne klimatske promjene, cilj rada je bio utvrditi odražavaju li se one na područje Istre u vidu promjene vrijednosti klimatskih čimbenika, odnosno bilance vode na dvije pedološki i klimatološki različite lokacije: središnja i jugozapadna Istra. Dobiveni rezultati upućuju na značajan porast prosječne temperature zraka razdoblja 2000.-2019. u odnosu na 1980.-1999., te značajne promjene u količini i raspodjeli oborina. Usporedbom bilance vode prvog i...
Utjecaj klimatskih promjena na maslinarstvo
Utjecaj klimatskih promjena na maslinarstvo
Vita Čorluka
Klimatske promjene će staviti na kušnju maslinare 21. stoljeća te ih natjerati da prakticiraju adekvatnu i provjerenu tehnologiju u uzgoju kako bi se zaštitili od potencijalnih prijetnji. Zemlje mediteranskog bazena se suočavaju s velikim promjenama i izazovima koje uzrokuju posljedice globalnog zatopljenja kao što su temperaturni ekstremi i nedostatak oborina. Mnoge regije postaju neadekvatne za uzgoj maslina, dok se u drugima počinju stvarati idealni uvjeti za maslinarstvo i...
Utjecaj klimatskih promjena na proizvodnju i sastav kozjeg mlijeka u Međimurskoj županiji
Utjecaj klimatskih promjena na proizvodnju i sastav kozjeg mlijeka u Međimurskoj županiji
Nikola Vrbanović
Za život na Zemlji kakav poznajemo bitni su mnogi čimbenici među kojima klima spada u najvažnije. Poljoprivredna proizvodnja ili kako ju često volimo zvati «tvornica na otvorenom» gotovo potpuno ovisi o vanjskim uvjetima odnosno o klimi. Svako odstupanje od prosjeka odnosno promjene klime imaju izravan utjecaj na biljnu i stočarsku proizvodnju. Izravan utjecaj na biljnu proizvodnju svakako je smanjenje ili čak potpuni gubitak prinosa u dugotrajnim sušnim ili poplavnim razdobljima,...
Utjecaj količine škropiva na herbicidni učinak kontaktnog i sistemičnog herbicida
Utjecaj količine škropiva na herbicidni učinak kontaktnog i sistemičnog herbicida
Davor Rapajić
Istraživanje herbicidnog učinka kontaktnog (bentazon) i sistemičnog (imazamoks) herbicida primjenjenog u soji s utroškom škropiva od 200 l/ha i 400 l/ha na korove u soji provedeno je na pokušalištu Agronomskog fakulteta Šašinovec tijekom 2017. Utvrđivanje učinka provedeno je subjektivnom vizalnom metodom ocjenjivanja oštećenja korova (po skali od 0 do 100) 3, 7, 14, 28 dana nakon tretiranja korova. Nakon zadnjeg subjektivnog očitavanja obavljeno je objektivno utvrđivanje...
Utjecaj kondukcijskog sušenja na funkcionalna svojstva zrna kakaa
Utjecaj kondukcijskog sušenja na funkcionalna svojstva zrna kakaa
Vedrana Zrinjan
Kakaovac drvo (Theobroma cacao L). raste uglavnom u tropskim regijama koje su 20º sjeverno i južno od ekvatora. Plod kakaovca je relativno velik, cijeli jestiv i pun dragocjenih sjemenki. Sirovo zrno kakaa je najbolji izvor antioksidansa u svijetu, sadrži više od 300 kemijskih tvari s pozitivnim učinkom na zdravlje. Kakao zrna se suše, fermentiraju i griju. Toplina razdvaja masnoću od suhog dijela i to je ključni dio prerade. Termičkom obradom gube se određena nutritivna svojstva...
Utjecaj konvekcijskog sušenja na nutritivnu vrijednost heljde
Utjecaj konvekcijskog sušenja na nutritivnu vrijednost heljde
Martina Krajnović
Heljda je vrlo zapostavljena ratarska kultura u našoj zemlji, po količini konzumiranja u obliku zrna i brašna, te po količini zasijanih površina pod tom kulturom. Zrno heljde ima visoku hranidbenu i medicinsku vrijednost. Zanimljiva je i kao zamjena za žitarice jer ne sadrži gluten. Nakon žetve zrno heljda može imati povećan udio vlage i potrebno ga je termički doraditi sušenjem. Najčešća termička dorada je konvekcijsko sušenje kojim se može utjecati na promjenu...
Utjecaj korištenja mješavine sojinog ulja i dizelskog goriva na snagu i emisije ispušnih plinova traktorskog dizel motora
Utjecaj korištenja mješavine sojinog ulja i dizelskog goriva na snagu i emisije ispušnih plinova traktorskog dizel motora
Karlo Špelić
Ovim radom obuhvaćeno je istraživanje mogućnosti korištenja sojinog ulja u dizel motorima kao pogonskog goriva, nastalog kao nusproizvod u tehnološkom procesu proizvodnje sojine sačme. Pri preradi sojine prekrupe, postupkom ekstrakcije dobiva se sojina sačma kao cilj proizvodnje, no također dobivaju se i ostali nusproizvodi, a jedan od njih je sojino ulje. Stoga, razvijena je ideja za korištenjem sojina ulja u 5%, 10% i 20% koncentraciji s dizel gorivom pri čemu ne bi smjelo doći...
Utjecaj kvalitete ovčjeg mlijeka na kvalitetu i randman Paškog sira i skute
Utjecaj kvalitete ovčjeg mlijeka na kvalitetu i randman Paškog sira i skute
Katarina Gabrić
Paški sir je tvrdi, punomasni ovčji sir koji se proizvodi od mlijeka paških ovaca. Riječ je o stoljetnoj tradiciji proizvodnje koja se veže za podneblje otoka Paga. Ovčje mlijeko sadrži veći udio suhe tvari, bjelančevina i mliječne masti u odnosu na druge vrste mlijeka, kao što su kravlje i kozje, te ima značajan utjecaj na kvalitetu i količinu tj. randman sira, koji se od njega proizvodi. Na kvalitetu i randman paškog sira uz količinu i kvalitetu mlijeka utječu: tehnološki...
Utjecaj kvasaca na kvalitetu žitnog destilata
Utjecaj kvasaca na kvalitetu žitnog destilata
Ivan Počepan
Izbor kvasca za proizvodnju žitnog destilata može uvelike utjecati na prinos etanola i konačnu kvalitetu proizvoda, a činjenica kako vrsta i soj kvasca nije propisan regulativama ostavlja prostor za mnoga istraživanja u ovom području. Cilj rada je ispitati utjecaj dvaju sojeva kvasaca različitih namjena na kvalitetu destilata dobivenog dvostrukom destilacijom fermentirane sladovine na jednostavnom destilacijskom uređaju. Prvi korišteni kvasac (A, Saccharomyces cerevisiae)...
Utjecaj lokacije na kondicijsko stanje riba
Utjecaj lokacije na kondicijsko stanje riba
Anita Gajdić
U ovom radu prikazan je dio rezultata ribarskog istraživanja rijeke Save u svom toku kroz Hrvatsku koje je obavljeno u razdoblju od 2003. do 2012. godine. Napravljena je usporedba kondicijskog stanja 20 vrsta riba na 8 različitih lokacija rijeke Save. Faktor kondicije mjeren je Fultonovim koeficijentom kondicije koji nam dobro pokazuje opće stanje riba, kao i promjene koje se događaju zavisno od lokacije i fizioloških ciklusa u životu riba. Na osnovi izmjerenih morfometrijskih...

Pages