Pages

Utjecaj Zajedničke ribarstvene politike na održivost ribarstva u Europskoj uniji
Utjecaj Zajedničke ribarstvene politike na održivost ribarstva u Europskoj uniji
Lara Zelić
Usklađivanje tri stupa održivosti ribarstva je jedan od ciljeva, ali i najvećih izazova Zajedničke ribarstvene politike (ZRP). Prekomjerni ribolov i onečišćenje morskog okoliša doprinose smanjenju zaliha ribe i ulova, što često dovodi do smanjenja prihoda i zaposlenosti, posebno u ruralnim ribarskim zajednicama. Potpore ZRP-a desetljećima su usmjeravane u jačanje ribarskih flota i prekomjerni ulov što je teško promijeniti, osobito zbog otpora članica kojima ribarstveni sektor...
Utjecaj abiotskog stresa niskim temperaturama na razinu specijaliziranih metabolita u lišću raštike
Utjecaj abiotskog stresa niskim temperaturama na razinu specijaliziranih metabolita u lišću raštike
Marija Zrnić
Cilj ovog rada bio je ispitati utjecaj stresa niskim temperaturama na sadržaj specijaliziranih metabolita: glukozinolata, ukupnih fenola, flavonoida, fenolnih kiselina i karotenoida, markera stresa prolina te sadržaja klorofila a i b u lišću raštike (Brassica oleracea var. acephala). Raštika je uzgojena u kontroliranim uvjetima na temperaturi od 21 °C i fotoperiodu od 16 sati dana i 8 sati noći do starosti od 5 i 6 tjedana te podvrgnuta stresu pothlađivanjem (8 °C) i smrzavanjem...
Utjecaj agroekoloških uvjeta na stanje koncentracija soli i nitrata u vodama na području doline Neretve
Utjecaj agroekoloških uvjeta na stanje koncentracija soli i nitrata u vodama na području doline Neretve
Ivana Ivanković
Dolina Neretve, ukupne površine 12.067 ha predstavlja specifični prirodno geografski prostor, razvijen u krškom okruženju Jadranskog mora. Stanovništvo, poljoprivreda, te cjelokupni živi svijet prilagođeni su vodnom režimu prirodnog okruženja. Najznačajniji pritisak na području doline Neretve koji može negativno utjecati na održivost poljoprivrednih površina i cijelog ekosustava jest proces zaslanjivanja, a što je povezano sa stupnjem zaslanjenosti površinske i podzemne...
Utjecaj anatomske pozicije na fizikalno-kemijska svojstva turopoljske šunke
Utjecaj anatomske pozicije na fizikalno-kemijska svojstva turopoljske šunke
Ivo Kelava
Cilj ovoga rada je bio utvrditi utjecaj anatomske pozicije na fizikalno-kemijska svojstva (pH vrijednost i aktivitet vode - aw) dvaju mišića zrelih šunki (n=30) dobivenih soljenjem i sušenjem butova turopoljskih svinja. Uzorkovanje za analize je obavljeno na isječku kaudalne strane buta, distalno od glave bedrene kosti, na dijelovima medijalnog (m.semimembranosus) i lateralnog (m.biceps femoris) mišića. Mjerenja su izvršena IQ150 pH-metrom i HygroPalm HP23 aw-metrom. Prosječni...
Utjecaj anorganskih bistrila na aromatski profil vina sorte 'Sauvignon'
Utjecaj anorganskih bistrila na aromatski profil vina sorte 'Sauvignon'
Kristina Pavić
Vino na tržištu mora zadovoljiti određene uvijete od kojih je vrlo važna proteinska stabilnost. Svako vino posjeduje različite koncentracije proteina koji ovise o godini berbe, prije i poslije fermentacijskim postupcima i sorti vinove loze. Kako bi se izbjegla pojava zamućenja u boci, vina se tretiraju bentonitom. Bentonit je anorgansko bistrilo koje uklanja proteine iz vina na osnovu elektrostatske adsorpcije. Međutim, negativna strana bentonita je neselektivnost i mogućnost...
Utjecaj arbskularne mikorize na morfološke karakteristike korijena bosiljka
Utjecaj arbskularne mikorize na morfološke karakteristike korijena bosiljka
Tomislav Javornik
Bosiljak (Ocimum basilicum L.) je jedna od najvažnijih i najrasprostranjenijih aromatičnih i ljekovitih biljaka, dok je fosfor jedno od najvažnijih, a ujedno i najslabije dostupnih biljnih hranjiva. Arbuskularna mikoriza (AM) prisutna je kod više od 90 % kopnenih biljnih vrsta. U nepovoljnim uvjetima, poput nedostatka fosfora i drugih hranjiva u tlu, AM može značajno povećati efikasnost usvajanja hranjiva te time izbjeći stres nedostatka hranjiva kod biljke domaćina. Cilj ovog rada...
Utjecaj artritis-encefalitisa koza na lučenje i sastav kozjeg mlijeka
Utjecaj artritis-encefalitisa koza na lučenje i sastav kozjeg mlijeka
Martina Andrašić
Republika Hrvatska ima dugogodišnju tradiciju u proizvodnji kozjeg mlijeka. Artritisencefalitis koza (Caprine arthritis encephalitis, AEK) je virusna neizlječiva bolest koza prisutna u većini zemalja koje se bave intenzivnom proizvodnjom kozjeg mlijeka. U Hrvatsku je virus unesen početkom osamdesetih godina prošlog stoljeća kozama iz Francuske.Cilj ovog rada bio je usporediti količinu i sastav kozjeg mlijeka na tri farme, dvije farme gdje su životinje bile zaražene virusom i farmom...
Utjecaj askomiceta Trichoderma longibrachiatum i Trichoderma sp.
 na rast mrkve
Utjecaj askomiceta Trichoderma longibrachiatum i Trichoderma sp. na rast mrkve
Matija Habjanec
Gljive iz roda Trichoderma imaju veliki značaj u poljoprivrednoj proizvodnji jer se koriste kao bio-fungicidi i bio-gnojiva. Za uspješno i kvalitetno djelovanje Trichoderma vrsta zaslužna je pseudomikoriza koja se gljiva uključuje u biljni genom i uvjetuje modifikacije koje rezultiraju metaboličkim promjenama. Zahvaljujudi mikorizi dolazi do: povedanja biljnog rasta, indukcija biljnog mehanizma obrane od napada patogena, nematoda, kukaca i boljem podnašanju uvjeta stresa (insolacija,...
Utjecaj autohtonih sojeva Lactobacillus sakei na mikrobiotu kobasica od mesa divlje svinje
Utjecaj autohtonih sojeva Lactobacillus sakei na mikrobiotu kobasica od mesa divlje svinje
Helena Senko
Priprema domaćih trajnih fermentiranih kobasica je dio gastronomske tradicije u Hrvatskoj. Međutim, budući da se proizvode bez dodatka starter kultura, mikrobiološka sigurnost gotovih proizvoda može biti upitna. Jedan od načina osiguranja mikrobiološke stabilnosti trajnih kobasica je aplikacija starter i/ili bioprotektivnih kultura. Lactobacillus sakei predstavlja jednu od najkompetitivnijih bakterija mliječne kiseline (BMK) sa prirodnom mikrobiotom mesa. U ovom istraživanju, u...
Utjecaj biljnih ekstrakata na mortalitet, ishranu i ovipoziciju vrste Frankliniella occidentalis Pergande, 1895
Utjecaj biljnih ekstrakata na mortalitet, ishranu i ovipoziciju vrste Frankliniella occidentalis Pergande, 1895
Monika Roher
Kalifornijski trips (Frankliniella occidentalis Pergande, 1895) jedan je od najvažnijih polifagnih štetnika zaštićenih prostora diljem svijeta. Problem u suzbijanju ovog štetnika javio se razvojem rezistentnosti izazvan nepravilnom primjenom kemijskih sredstava. Jedna od alternativnih i ekološki povoljnih metoda u suzbijanju jest primjena biljnih ojačivača. S obzirom na vrlo mali broj podataka o izravnom utjecaju biljnih ojačivača na štetne kukce, cilj ovog istraživanja je...
Utjecaj biostimulatora i poboljšivača tla na mineralni sastav i prinos rotkvice
Utjecaj biostimulatora i poboljšivača tla na mineralni sastav i prinos rotkvice
Mate Andrijašević
Cilj istraživanja bio je utvrditi utjecaj biostimulatora 'Bio-algeen S-92' i poboljšivača tla 'Azomite' na mineralni sastav i prinos rotkvice. Monofaktorijelni pokus proveden je u proljeće 2016. godine u visokom tunelu na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Mladen Martinec u Zagrebu. Postavljen je po metodi slučajnog bloknog rasporeda u četiri ponavljanja i uključivao je rotkvicu sorte 'Celesta' i četiri tretmana: 'Bio-algeen S-92' (BA), 'Azomite' (AZ), 'Bio-algeen...
Utjecaj biostimulatora na prinos paprike u hidroponskom uzgoju
Utjecaj biostimulatora na prinos paprike u hidroponskom uzgoju
Lidija Telešman
Paprika je uz rajčicu danas jedna od najčešće uzgajanih kultura na području kontinentalne Hrvatske. Njezin se uzgoj osim na tlu, sve više provodi u hidroponskom sustavu. Hidroponskim uzgojem biljci se osiguravaju uvjeti za nesmetani rast i razvoj koji vodi ranijem plodonošenju i ostvarenju višeg prinosa. Primjena biostimulatora je jedan od načina da biljke dođu do potrebnih hranivih tvari koje smanjuju stres i jačaju biljku. Istraživanje je provedeno u grijanom zaštićenom...

Pages