Pages

Utjecaj dodatka ortofosforne kiseline u tovu pilića na fizikalno-kemijska svojstva mesa
Utjecaj dodatka ortofosforne kiseline u tovu pilića na fizikalno-kemijska svojstva mesa
Ivan Graberec
Cilj ovog diplomskog rada bio je utvrditi utjecaj dodatka ortofosforne kiseline na fizikalno-kemijska svojstva pilećeg mesa. U istraživanje je bilo uključeno 200 komercijalnih hibrida tovnih pilića Ross 308 podijeljenih u četiri skupine sa dva ponavljanja, ovisno o udjelu ortofosforne kiseline koja je bila dodana u vodu za piće (0; 0,4; 0,5; 0,65 %). Nakon završetka pokusa s dobi pilića od 42 dana te uobičajene klaoničke obrade obavljena su mjerenja fizikalno-kemijskih svojstava...
Utjecaj dodatka siliranog zrna kukuruza travnoj sjenaži na konzumaciju i probavljivost suhe tvari obroka
Utjecaj dodatka siliranog zrna kukuruza travnoj sjenaži na konzumaciju i probavljivost suhe tvari obroka
Ines Lisjak
Cilj rada bio je utvrditi ad libitum konzumaciju suhe tvari (ST) obroka i in vivo probavljivost ST obroka kastriranih ovnova hranjenih travnom sjenažom uz dodatak različitih količina siliranog vlažnog zrna kukuruza. Istraživana su tri hranidbena tretmana, (i) travna sjenaža bez dodatka kukuruza, (ii) travna sjenaža uz dodatak 5 g siliranog zrna kukuruza/kg tjelesne mase (TM) kastriranih ovnova i (iii) travna sjenaža uz dodatak 10 g/kg TM kastriranih ovnova. Dodatak 5 g fermentiranog...
Utjecaj dodatka sirutke na hranidbenu vrijednost fermentirane krme poluprirodnog travnjaka
Utjecaj dodatka sirutke na hranidbenu vrijednost fermentirane krme poluprirodnog travnjaka
Lucija Stjepčević
Cilj diplomskog rada bio je utvrditi utjecaj dodatka sirutke u prahu u provenutoj biljnoj masi poluprirodnog travnjaka na hranjivost fermentirane krme i kvalitetu fermentacije u silosu. U radu je korišteno 5 razina dodatka sirutke u prahu kg-1 silirane suhe tvari (ST) krme poluprirodnog travnjaka u laboratorijske silose: (i) 0 g; (ii) 13 g; (iii) 65 g; (iv) 130 g; (v) 260 g (tretmani T0, T13, T65, T130 i T260). Nakon 40 dana od zatvaranja silosa, uzorci su analizirani NIR spektrofotometrom...
Utjecaj dodatka sirutke u prahu biljnoj masi poluprirodnog travnjaka na hranidbenu vrijednost fermentirane krme
Utjecaj dodatka sirutke u prahu biljnoj masi poluprirodnog travnjaka na hranidbenu vrijednost fermentirane krme
Mateo Papac
Dodatak ugljikohidrata biljnoj masi prilikom siliranja pospješuje rast i razvoj mikroorganizama tijekom fermentacije u silosu. Sirutka u prahu je bogata laktozom, pa njezin dodatak biljnoj masi prije siliranja dovodi do bržeg zakiseljavanja biljne mase u silosu i postizanju niže završne pH vrijednosti. U radu je analizirano 5 razina dodatka sirutke biljnoj masi poluprirodnog travnjaka prije siliranja u laboratorijske silose (0, 6, 12, 24, 48 g) na 200 g svježe biljne mase u 5 ...
Utjecaj dodavanja otpadnog jestivog ulja u dizelsko gorivo na karakteristike motora i emisiju ispušnih plinova
Utjecaj dodavanja otpadnog jestivog ulja u dizelsko gorivo na karakteristike motora i emisiju ispušnih plinova
Kristian Čelina
Otpadno jestivo ulje donedavno je predstavljalo ekološki problem zbog nerazvijenog sustava zbrinjavanja i recikliranja. U 2017. godini je pokrenut projekt prikupljanja otpadnog jestivog ulja iz domaćinstava u Republici Hrvatskoj dok ugostitelji već duže vrijeme imaju zakonsku obvezu sigurnog zbrinjavanja otpadnog ulja. Iako otpadna jestiva ulja spadaju u biorazgradivi otpad, mogu uzrokovati onečišćenje i zagađenje okoliša ukoliko se nepravilno zbrinjavaju. Otpadna jestiva ulja koja...
Utjecaj duljine maceracije na kakvoću vina Teran
Utjecaj duljine maceracije na kakvoću vina Teran
Sara Rossi
Maceracija je kontakt krute i tekuće faze, odnosno kožice bobice, sjemenke, te soka. Proces maceracije je zaslužan za nakupljanje polifenolnih spojeva u moštu i vinu. Polifenoli su spojevi koji imaju vrlo značajan utjecaj na kakvoću vina, oni utječu na strukturu, oporost, trpkoću, gorčinu, boju vina i potencijal starenja, te imaju pozitivan utjecaj na zdravlje čovjeka. Koncentracije polifenola u vinu ovise o sorti, stupnju zrelosti grožđa, klimi, tlu, ampelotehničkim zahvatima u...
Utjecaj duljine maceracije na polifenolni sastav mošta sorte 'Cabernet sauvignon'
Utjecaj duljine maceracije na polifenolni sastav mošta sorte 'Cabernet sauvignon'
Ante Maleš
Cilj ovog diplomskog rada je bio utvrditi utjecaj dužine trajanja maceracije na sadržaj polifenolnih spojeva u moštu sorte 'Cabernet sauvignon' za 2017. godinu na području vinogorja Šibenik. Polifenlni spojevi su jedni od najvažnijih čimbenika kakvoće vina budući da utječu na boju, okus, gorčinu, trpkost i potencijal starenja vina. Pokus je bio postavljen s četiri pokusne varijante koje se razlikuju po duljini trajanja maceracije. Maceracija je trajala od tri do dvanaest dana....
Utjecaj duljine suhostaja na zdravlje i proizvodnost mliječnih krava
Utjecaj duljine suhostaja na zdravlje i proizvodnost mliječnih krava
Anita Pušić
Primarni cilj uzgajivača mliječnih krava je održati visoku proizvodnju mlijeka. Smatra se da je suhostaj neophodan za postizanje maksimalne proizvodnje. Međutim, suhostaj predstavlja neprofitno razdoblje uzgoja, zbog čega je ključno utvrditi najkraći period koji bi u isto vrijeme smanjio troškove i omogućio maksimalnu proizvodnju. Kraći ili duži suhostaj od standardnog povezan je sa smanjenom proizvodnjom mlijeka i većim rizikom od pojave raznih metaboličkih i reproduktivnih...
Utjecaj ekoloških čimbenika i vinogradarske tehnologije na kvakoću grožđa i vina
Utjecaj ekoloških čimbenika i vinogradarske tehnologije na kvakoću grožđa i vina
Klara Filaković
U sklopu ovoga rada objašnjen je utjecaj ekoloških čimbenika na rast i razvoj vinove loze i najbitniji faktori po kojima se određuje kvaliteta vina. Dakle, ukratko je opisan utjecaj klime na tip vina i njegovu kvalitetu. Klimatski faktori se razlikuju od područja do područja po srednjim i dnevnim rasponima temperature, količini oborina, raspodjeli vlage te smjeru i brzini vjetra. Ukratko je opisan štetan utjecaj na kvalitetu vina viška vlage kao i njezina manjka, bilo...
Utjecaj ektomikorize na kakvoću grožđa sorte "Syrah" (Vitis vinifera L.)
Utjecaj ektomikorize na kakvoću grožđa sorte "Syrah" (Vitis vinifera L.)
Nera Huzanić
Cilj ovog istraživanja je ustanoviti na koji način primjena živog ektomikoriznog micelija na korijen vinove loze, utječe na mehanički i kemijski sastav grožđa kultivara Syrah (Vitis vinifera L.). Cjepivo je aplicirano na 40 trsova 2013. godine na Vinogradarsko – vinarskom pokušalištu u Jazbini. Ovim istraživanjem analiziran je sadržaj šećera, ukupna kiselost, pH, sadržaj antocijana, flavonola, flavanola u grožđu. Dobiveni rezultati pokazali su da je mikoriza pozitivno...
Utjecaj ektomikorize na kemijski sastav grožđa cv. Cabernet sauvignon i Syrah (Vitis vinifera L.)
Utjecaj ektomikorize na kemijski sastav grožđa cv. Cabernet sauvignon i Syrah (Vitis vinifera L.)
Toni Grubišić
Cilj ovog istraživanja je ustanoviti na koji način primjena živog ektomikoriznog micelija na korijen vinove loze utječe na kemijski sastav grožđa kultivara Cabernet sauvignon i Syrah (Vitis vinifera L.). Pokus je proveden 2015. godine na vinogradarsko – vinarskom pokušalištu Jazbina. Promatrane su sljedeće vrijednosti: sadržaj šećera, ukupna kiselost, sadržaj ukupnih antocijana, flavonola i flavanola. Utvrđeno je da je mikoriza utjecala na povećanje sadržaja šećera u...
Utjecaj ektomikorize na kemijski sastav grožđa cv. Traminac crveni (Vitis vinifera L.)
Utjecaj ektomikorize na kemijski sastav grožđa cv. Traminac crveni (Vitis vinifera L.)
Antonio Hajduk
Cilj ovog istraživanja bio je ustanoviti na koji način primjena živog ektomikoriznog micelija na korijen vinove loze utječe na kemijski sastav grožđa sorte Traminac crveni. Pokus je proveden 2015. godine na vinogradarsko – vinarskom pokušalištu Jazbina, koje se nalazi u sklopu Zavoda za vinogradarstvo i vinarstvo Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Ovim istraživanjem analiziran je sadržaj šećera, ukupna kiselost, razina slobodnog amino dušika i polifenolni sastav...

Pages