Pages

Utjecaj rezidua herbicida mezotriona na nicanje i početni razvoj jarog graška
Utjecaj rezidua herbicida mezotriona na nicanje i početni razvoj jarog graška
Ana Kiš
Baš poput ostalih mahunarki, i grašak (Pisum sativum L.) je vrlo vrijedna proteinska kultura pogodna i za ljudsku ishranu i ishranu domaćih životinja. Zrno graška u prosjeku sadrži 23% proteina, stoga se može koristiti kao koncentrirano krmivo u ishrani domaćih životinja (Uher, 2014). Prinosi zelene mase u čistoj sjetvi mogu iznositi 25 - 35 t/ha, dok u kombinaciji s žitaricama, prinosi graška dosežu i do 50 t/ha. Sjetva jarog graška na međuredni razmak od 20 cm kao i njegov...
Utjecaj roka berbe i načina sušenja na kvalitativna svojstva ružmarina
Utjecaj roka berbe i načina sušenja na kvalitativna svojstva ružmarina
Eva Paris
Ružmarin (Rosmarinus officinalis) je grmolika višegodišnja vazdazelena biljka, a koristi se u farmaceutskoj i prehrambeno-prerađivačkoj industriji. Najčešće se koristi list ružmarina dok se znatno rjeđe koriste cvijet i zelene grančice ružmarina. Atraktivan miris i okus ružmarina neke su od karakteristika koje se koriste u farmaceutskoj i prehrambenoj industriji. Osim u svježem stanju, listovi ružmarina mogu se termički doraditi kako bi im se očuvala kvalitativna svojstva....
Utjecaj roka sjetve i poboljšivača rasta na morfologiju presadnica paprike
Utjecaj roka sjetve i poboljšivača rasta na morfologiju presadnica paprike
Dorotea Sabljak Štibohar
Uzgoj presadnica paprike u zimsko-proljetnom periodu traje relativno dugo (od 70 do 90 dana), što uzrokuje visoke troškove grijanja. Odabirom odgovarajućeg roka sjetve te primjenom poboljšivača rasta moguće je skratiti period uzgoja. Cilj ovog rada je bio utvrditi utjecaj roka sjetve i odabranih poboljšivača rasta na dinamiku rasta i morfološka svojstva presadnica paprike. Istraživanje je provedeno u grijanom zaštićenom prostoru Zavoda za povrćarstvo Agronomskog fakulteta u...
Utjecaj roka sjetve na morfološka svojstva i kompeticijsku sposobnost usjeva facelije (Phacelia tanacetifolia Benth.)
Utjecaj roka sjetve na morfološka svojstva i kompeticijsku sposobnost usjeva facelije (Phacelia tanacetifolia Benth.)
Ines Ljepoja
Facelija (Phacelia tanacetifolia Benth.) je biljna vrsta koja je kod nas relativno malo istražena, a porijeklom iz Amerike, Kalifornije. Ova vrsta je u Europu stigla u 19. stoljeću prvenstveno kao ukrasna i medonosna biljka. Cilj ovog diplomskog rada bio je utvrditi morfološka svojstva facelije koja utječu na njenu kompetitivnu sposobnost u borbi protiv korova u različitim rokovima sjetve. Osim navedenih svojstava cilj je utvrditi i ostala morfološka svojstva kako bi se osigurali...
Utjecaj roka žetve na prinos kineskog šaša (Miscanthus x giganteus)
Utjecaj roka žetve na prinos kineskog šaša (Miscanthus x giganteus)
Matija Lončarić
Miscanthus x giganteus (miskantus) je višegodišnja C4 travna vrsta s odlikama koje ju svrstavaju u obećavajuće kulture za proizvodnju krutih i tekućih biogoriva. Posjeduje visok proizvodni potencijal i ekološki je vrlo prihvatljiva vrsta jer uspješno raste uz vrlo male količine pesticida i gnojiva. Miskantus se žanje u jesen, zimi i u proljeće. Najveći prinosi postižu se u jesen, dok kasniji rokovi žetve rezultiraju nižim prinosima, ali kvalitetnijom masom za izgaranje. U...
Utjecaj sastava hranjive otopine i gustoće sjetve na komponente prinosa hidroponski uzgojene koprive
Utjecaj sastava hranjive otopine i gustoće sjetve na komponente prinosa hidroponski uzgojene koprive
Matija Javornik
Kopriva je samonikla, višegodišnja biljna vrsta koja spada u skupinu ljekovitog bilja. Vrlo je prilagodljiva te široko rasprostranjena po svijetu. Njezina ljekovitost poznata je od daleke prošlosti, no posljednjih godina kopriva dobiva veliki značaj te postaje jedna od perspektivnijih biljnih vrsta. Osim u medicinske svrhe primjenjuje se u prehrambenoj, tekstilnoj i kozmetičkoj industriji. Upravo se zbog sve veće uporabe kopriva počela uvoditi u poljoprivrednu proizvodnju....
Utjecaj sezone na sadržaj ureje u mlijeku Holstein i simentalskih krava
Utjecaj sezone na sadržaj ureje u mlijeku Holstein i simentalskih krava
Vilma Goleš
Sadržaj ureje u kravljem mlijeku jedan od primjenjivih indikatora opskrbljenosti mliječnih krava proteinima i energijom. Na njen sadržaj utječu brojni faktori od kojih je sezona prepoznata kao jedan važan čimbenik. Sezona na sadržaj ureje u mlijeku djeluje neposredno preko utjecaja mikroklimatskog okruženja odnosno posredno preko hranidbe mliječnih krava. Cilj istraživanja bio je utvrditi značajnost utjecaja sezona na sadržaj ureje u mlijeku krava. Istraživanjem je obuhvaćeno...
Utjecaj smanjenja udjela dopunske krmne smjese na proizvodne pokazatelje SASSO pilića u ekološkoj proizvodnji
Utjecaj smanjenja udjela dopunske krmne smjese na proizvodne pokazatelje SASSO pilića u ekološkoj proizvodnji
Vjekoslav Lončarić
Provedeno je istraživanje utjecaja različitih udjela dopunske krmne smjese na proizvodne pokazatelje pilića u svrhu smanjenja cijene proizvodnje. U istraživanju je korišteno 90 jednodnevnih pilića hibrida SASSO, držanih na ispustima od trećeg tjedna starosti i zaklanih nakon 83 dana tova. Ulazna masa pilića iznosila je 40 grama. Pilići su bili razmješteni u tri odvojene skupine koje su hranjene krmnim smjesama s različitim udjelom proteina i čiji se prirast mjerio tjedno....
Utjecaj snage pčelinje zajednice na skupljanje pčelinjeg otrova metodom elektrostimulacije
Utjecaj snage pčelinje zajednice na skupljanje pčelinjeg otrova metodom elektrostimulacije
Lea Balen Percela
Proizvodnja meda u posljednje vrijeme postaje sve upitnija zbog češćih ekstremnih klimatskih promjena. Zbog navedenog se razloga nameće potreba razvijanja proizvodnje i drugih pčelinjih proizvoda. Jedan od pčelinjih proizvoda, koji zaslužuje pozornost, svakako je pčelinji otrov. Stoga je potrebno upotpuniti saznanja o mogućnostima proizvodnje pčelinjeg otrova suvremenom metodom elektrostimulacije radilica. Istraživanje je bilo provedeno na području Daruvara na ukupno 18...
Utjecaj soja kvasca na aromatski profil vina Sauvignon bijeli
Utjecaj soja kvasca na aromatski profil vina Sauvignon bijeli
Juraj Karković
Aromatski profil pojedinog vina definiran je genetskim svojstvima sorte, agroklimatskim uvjetima i proizvodnoj godini, kemijskim sastavom mošta i samim kvascem koji provodi alkoholnu fermentaciju. Različitost u metabolizmu komercijalno dostupnih sojeva kvasca uvelike može utjecati na koncentraciju stvorenih fermentacijskih aroma čime se u konačnici značajno modificira aromatski profil dobivenog vina. Ovo istraživanje proučava utjecaj različitih sojeva kvasca na aromatski profil...
Utjecaj spola na klasu trupa i udio komercijalnih rezova istarskog goveda
Utjecaj spola na klasu trupa i udio komercijalnih rezova istarskog goveda
Romana Uvodić
Istarsko govedo jedna je od tri autohtone pasmine goveda čija je revitalizacija usmjerena ka proizvodnji i plasmanu kvalitetnog i prepoznatljivog goveđeg mesa. Budući da je istarsko govedo kasnozrela pasmina nešto sporijeg ali dužeg intervala rasta, važno je u tovu mlađih kategorija goveda razumjeti načela dinamike promjene konformacije trupa i alometrije rasta tkiva obzirom na spol jedinki. Cilj rada je utvrditi utjecaj spola na konformaciju trupa i udjele komercijalnih rezova...
Utjecaj spola na odlike trupa i kakvoću mesa junadi Charolais pasmine
Utjecaj spola na odlike trupa i kakvoću mesa junadi Charolais pasmine
Matija Gršić
Očekivanja kupaca mlade junetine glede njene boje i zamašćenosti teže ka tome da ono bude svjetlo-crvene boje i ne previše zamašćeno. Cilj ovog istraživanja je utvrditi dinamiku rasta junadi pasmine Charilais, karakteristike trupa te kakvoću mesa. Istraživanje je provedeno na ukupnom uzorku od 12 junadi pasmine Charolais od koji su četiri muškog te osam ženskog spola. Junad potječu sa uzgojno tovne farme na kojoj su oteljena (OPG Gršić, Žakanje). Telad su uzgojena u jednakim...

Pages