Pages

The value of ecollogically acceptable insecticide combinations for Colorado Potato Beetle control
The value of ecollogically acceptable insecticide combinations for Colorado Potato Beetle control
Jamie O' Keeffe
Colorado potato beetle is the most notorious and problematic insect defoliator pest of potato and threatens crops in nearly all major potato growing regions. Colorado potato beetle is well known for its ability to develop resistance to chemical insecticides and therefore new and novel treatment methods must be developed and explored. Integrated Pest Management provides the soundest approach to controlling Colorado potato beetle while slowing and preventing resistance development. This work...
Tipični izvori onečišćenja na farmi i njihov utjecaj na ekosustav
Tipični izvori onečišćenja na farmi i njihov utjecaj na ekosustav
Romana Kolarević
Povećanje svjetskog stanovništva povećalo je potrebu za hranom i energijom. Ljudske djelatnosti unose hranjiva u okoliš dvostruko brže nego u predindustrijskom razdoblju. Nužno je uspostaviti ravnotežu između razvojnih procesa u poljoprivredi i zaštite okoliša, ali isto tako osigurati dovoljno hrane za sve brojnije svjetsko stanovništvo. Zaštita okoliša mora postati razvojni dio poljoprivrede ukoliko želimo uspostaviti takvu ravnotežu. Na svakome imanju odnosno farmi...
Tipovi prostornih instalacija i njihova percepcija u otvorenim javnim prostorima
Tipovi prostornih instalacija i njihova percepcija u otvorenim javnim prostorima
Ivan Leš
Ovaj se rad temelji na problemu u razlikama prilikom tumačenja, definiranja i korištenja prostornih instalacija u otvorenim prostorima te se kao glavna ideja rada pokušalo ispitati različite reakcije korisnika na prostornu instalaciju u prostoru kojeg koriste kako bi se utjecaji i uloge prostornih instalacija općenito mogli pobliže objasniti. Također, temeljem detaljne analize prostornih instalacija ostvarena je nova tipologija koja je detaljno objašnjena po svakom tipu...
Toplinska obrada mlijeka
Toplinska obrada mlijeka
Dolores Ban
Sirovo mlijeko nakon mužnje sadrži veći ili manji broj mikroorganizama. Međutim, ako tijekom ili nakon mužnje u mlijeko dospiju mikroorganizmi iz neposredne okoline, njihov broj u sirovom mlijeku može narasti do nekoliko stotina tisuća/mL. Prema Pravilniku o kakvoći svježeg sirovog mlijeka (2000), mlijeko mora sadržavati manje od 100.000 mikroorganizama/mL. Mlijeko i mliječni proizvodi nezamjenjiva su komponenta u proizvodnom lancu hrane. Potrošači mlijeko i mliječne proizvode...
Tovna i klaonička svojstva banijske šare svinje
Tovna i klaonička svojstva banijske šare svinje
Marinela Vlašić
Cilj rada bio je utvrditi tovna svojstva (dnevni prirasti tijekom tova), klaonička svojstva (randman, udio mišićnog tkiva) i mjere trupa (dužina trupa i dužina polovice) kod banijske šare svinje. Istraživanje je provedeno na 10 životinja te se odvijalo u dvije faze. Prva faza istraživanja odvijala se u zatvorenom objektu sa betonskim podom, a druga faza u otvorenom prostoru površine 1 ha ograđenom žičanom ogradom od armaturne mreže i električnim pastirom sa obje strane ograde....
Tradicijska kuhinja kao turistička atrakcija ruralnog područja - stavovi proizvođača i ruralnih turista
Tradicijska kuhinja kao turistička atrakcija ruralnog područja - stavovi proizvođača i ruralnih turista
Josipa Penić
Odlazak na agroturizam predstavlja odmor i opuštanje od svakodnevne buke i stresnog života u gradu i na poslu. Također, osim odmora i opuštanja, drugi motiv je druženje s obitelji i prijateljima. Kušanje tradicijske hrane predstavlja jedan od tri najčešća razloga za posjet agrotururističkim gospodarstvima. Tradicijska kuhinja predstavlja pripremu i konzumiranje hrane od tradicijskih sirovina i na tradicijski način koji je prenošen s generacije na generaciju. Iako danas,...
Tradicijske biljne vrste okućnica Kapele (Brodsko-posavska županija)
Tradicijske biljne vrste okućnica Kapele (Brodsko-posavska županija)
Marina Toht
Značaj tradicionalnih vrtova Slavonije, nije samo u koloritu, obliku i brojnosti biljnih vrsta, njegov najveći značaj je što on svojim skromnim izgledom pridonosi očuvanju biološke raznolikosti i očuvanju starih biljnih vrsta cvijeća, drveća, grmlja, a ponajprije voća, povrća i vinove loze, kao i tradicije arhitekture stambenih naselja ruralnog krajobraza. Obzirom na sve moderniji način života i napuštanja sela potrebno je istraživati hortikulturnu povijest određenog kraja,...
Tradicijske biljne vrste u uređenju okućnica sela Oštrca (Žumberak)
Tradicijske biljne vrste u uređenju okućnica sela Oštrca (Žumberak)
Valentina Relić
Područje Žumberka je posljednjih godina izloženo izrazito negativnim demografskim trendovima (starenje stanovništva i raseljavanje) usprkos prirodnim ljepotama i turističkom potencijalu kraja. Seoski vrtovi, kao dio kulturne tradicije i baštine, nestaju zajedno sa selima. Na taj se način gube biološka i krajobrazna raznolikost, a zajednica osiromašuje. Park prirode Žumberak - Samoborsko gorje i udruge građana pokušavaju očuvati dio bogate tradicije, a prilikom potencijalne...
Tradicionalna upotreba ljekovitog bilja na području donjeg Međimurja
Tradicionalna upotreba ljekovitog bilja na području donjeg Međimurja
Jelena Herman
Etnobotanika je znanost u razvoju u cijelom svijetu, a tek odnedavno se razvija i u Hrvatskoj. Bavi se zapisivanjem znanja o bilju i njegovom utjecaju na život čovjeka kroz stoljeća na nekom području. Ovaj rad fokusiran je na zapisivanje znanja o samoniklom bilju na području Donjeg Međimurja. Intervjuirano je trinaest ispitanika s tog područja koje su svojim znanjem o lokalnom bilju pridonijele stvaranju ovog rada. Zapisivani su najčešći fitonimi s tog područja te znanstveni i...
Tradicionalne vrste vrtova Bjelovarsko-bilogorske županije za sadnju u vrtove domova za starije osobe
Tradicionalne vrste vrtova Bjelovarsko-bilogorske županije za sadnju u vrtove domova za starije osobe
Natalija Horvat
Način života i urbanizacija uvelike je utjecala na izbor biljnih vrsta za uređenje okućnica i vrtova, te tako, zajedno sa selima, nestaju i tradicionalni seoski vrtovi koji su dio kulturne baštine nekog kraja. Intervjuiranjem korisnika Doma umirovljenika Vita Nova u Klokočevcu kraj Bjelovara došlo se do spoznaje kako se nekad na području Bjelovarsko-bilogorske županije živjelo od poljoprivrede i kako se živjelo teže nego danas. Također se saznaju pojedinosti o izgledu...
Transformacija urbaniteta javnog prostora grada Zagreba
Transformacija urbaniteta javnog prostora grada Zagreba
Nikolina Grgurević
Namjera istraživanja jest saznati značenje sintagme suvremenog javnog prostora te utvrditi čimbenike koji utječu na transformaciju njegovog urbaniteta. Javni prostor je mjesto dostupno svim ljudima, u kojem ne postoje privatni interesi niti privatno vlasništvo. Čovjek i prostor snažno su povezani, jer je upravo društvo zaslužno za stvaranje javnog prostora. No, danas svjedočimo sustavnom uništavanjem urbanih prepoznatljivosti te izostanku planskog pristupa u oblikovanju javnog...
Trava Miscanthus kao sirovina za proizvodnju električne i toplinske energije
Trava Miscanthus kao sirovina za proizvodnju električne i toplinske energije
Zrinka Ožegović
Današnji problem je nedovoljno korištenje poljoprivredne biomase za proizvodnju električne i toplinske energije, odnosno za zagrijavanje stambenih prostora i industrijskih postrojenja. Upravo zato su obnovljivi izvori energije izuzetno dobra alternativa fosilnim gorivima koji pridonose smanjenju emisijama stakleničkih plinova te ovisnost o nestabilnim i nepouzdanim tržištima fosilnih goriva, posebice nafte i plina. U širokom spektru sirovina za proizvodnju energije istaknula se trava...

Pages