Pages

Usporedba teorijskih i empirijskih ogrjevnih vrijednosti miskantusa
Usporedba teorijskih i empirijskih ogrjevnih vrijednosti miskantusa
Katarina Jakšić
Sve veća potreba za energijom postaje izazov za ljudski razvoj. Glavni izvori energije su neobnovljivi koji imaju štetan utjecaj na okoliš stoga je ključno pronaći alternativne izvore. Biomasa je jedna od visoko potencijalnih energenata, a definira se kao biorazgradivi dio proizvoda, otpada i ostataka biološkog porijekla, uključujući frakciju industrijskog i komunalnog otpada. Sve se više istražuju trajni energetski usjevi zbog njihovih niskih zahtjeva kada se uzgajaju za...
Usporedba terenskih i laboratorijskih metoda i rezultata kemijskih analiza važnijih svojstava tla
Usporedba terenskih i laboratorijskih metoda i rezultata kemijskih analiza važnijih svojstava tla
Josipa Prološčić
U ovom radu istraživane su mogućnosti korištenja Palintest SK 400 opreme za kemijske analize tla na području Republike Hrvatske. Navedena oprema već se koristi diljem svijeta za kemijske analize tla na samom terenu od strane samih poljoprivrednika. Kemijskom analizom tla dobiva se uvid u stanje tla te mogućnosti i isplativost uzgoja pojedine kulture. Analizirane su sljedeće kemijske značajke tla: pH vrijednost, potreba materijala za kalcifikaciju, sadržaj nitrata, fiziološki...
Usporedbe tehničkih karakteristika samokretne i vučene platforme u berbi jabuka
Usporedbe tehničkih karakteristika samokretne i vučene platforme u berbi jabuka
Mihovil Jelčić
Terenska istraživanja obuhvaćaju usporedbu radnih učinaka samokretne platforme Pluk-O-Trak i vučene prikolice u berbi jabuka. Pokusi su provedeni u Kominu (Dolina Neretve) na sortama jabuka Cripps Pink, Fuji Kiku 8 i Granny Smith na površini nasada od 7,3 ha. Gustoća sadnje u nasadu je 2,7 m x 0,6 m, odnosno 6.170 sadnica po hektaru. Današnja tehnologija uzgoja jabuka je poznata, no profit se krije u reduciranju troškova u slučaju primjene vučenih platformi za berbu plodova....
Usporedna analiza razine buke novog i rabljenih traktora marke Deutz-Fahr
Usporedna analiza razine buke novog i rabljenih traktora marke Deutz-Fahr
Stipe Čečuk
S obzirom na dokazane negativne posljedice prekomjerne buke na ljudsko zdravlje, kako u ostalim granama gospodarstva tako i u poljoprivredi sve više se pridaje pozornost na zaštitu radnika od buke. Cilj ovog rada je bio utvrditi razinu buke kod traktora marke Deutz-Fahr različite starosti i broja radnih sati, da li prelazi dopuštenu graničnu vrijednost i međusobno ih usporediti. Razina buke mjerena je pri uhu rukovatelja sa zatvorenim i otvorenim prozorima, kao i vanjska buka...
Usporedna ekonomsko-financijska analiza poslovanja poduzeća: Mesna industrija Pivac, Vindija i PIK Vrbovec
Usporedna ekonomsko-financijska analiza poslovanja poduzeća: Mesna industrija Pivac, Vindija i PIK Vrbovec
Drago Marinović
U ovom diplomskom radu je napravljena ekonomsko - financijska analiza poslovanja poduzeća: Mesna industrija Braća Pivac, Vindija i PIK Vrbovec u razdoblju od 2010. do 2015. godine. Prema pokazatelju tekuće likvidnosti najuspješnije poduzeće je Pik Vrbovec, s prosječnom vrijednosti 1,97. Najmanje zadužena je Mesna industrija Braća Pivac (64,3%), koja je ujedno uspješnija od ostalih promatranih poduzeća prema pokazatelju aktivnosti (prosječno 2,34) i ekonomičnosti ukupnog...
Usporedna financijska analiza poslovanja trgovina poljoprivrednim inputima
Usporedna financijska analiza poslovanja trgovina poljoprivrednim inputima
Tomislav Marić
Financijska analiza je proces primjene višestrukih analitičkih tehnika temeljem kojih se informacije obuhvadene financijskim izvještajima pretvaraju u upotrebljive informacije. Financijska analiza predstavlja jedan od najvažnijih alata u donošenju poslovnih odluka, a provodi se s ciljem interpretacije i usporedbe financijskih informacija. Temeljne vrste financijske analize su horizontalna, vertikalna i analiza financijskih pokazatelja. Horizontalna analiza služi za usporedbu...
Usporedna ocjena potencijala razvoja ruralnog turizma u županijama sjeverozapadne Hrvatske
Usporedna ocjena potencijala razvoja ruralnog turizma u županijama sjeverozapadne Hrvatske
Mihaela Horvat
Ruralni turizam oblik je turizma koji se razvija u Republici Hrvatskoj od početka 1990-ih. Sjeverozapadne županije Republike Hrvatske imaju velik potencijal za razvoj istog obzirom na prometnu povezanost, prirodnu i kulturnu baštinu, smještajnu kapacitetu i drugu infrastrukturnu preduvjeta razvoja. U ovom su radu primjenom višekriterijske analize istraženi čimbenici razvoja ruralnog turizma na području Međimurske, Varaždinske i Koprivničko-križevačke županije. Varaždinska...
Uspostava i menadžment staje za proizvodnju kobiljeg mlijeka
Uspostava i menadžment staje za proizvodnju kobiljeg mlijeka
Ivana Palčić
Kobilje mlijeko kao alternativa u hrvatskom mljekarskom sektoru je još uvijek samo ideja na prostorima Republike Hrvatske. Iako je kultura mužnje kobila značajnija za prostore Istočne Europe i Azije, polako se širi i na ostatak svijeta, pa tako i na područje Republike Hrvatske. Najpoznatije područje uzgoja konja na našim prostorima je zasigurno Park prirode Lonjsko Polje. Stoljetna tradicija ekstenzivnog pašarenja na naplavnim površinama rijeke Save i Lonje stvorila je jedinstven...
Utejcaj razmaka sjetve i kultivara na prinos i sastavnice prinosa uljne buče
Utejcaj razmaka sjetve i kultivara na prinos i sastavnice prinosa uljne buče
Tomislav Mažar
Cilj istraživanja bio je utvrditi utjecaj međurednog razmaka u sjetvi i kultivara na prinos i sastavnice prinosa uljne buče. U istraživanje su bili uključeni međuredni razmaci 0,9 m i 2,0 m, te dva kultivara uljnih buča Gleisdorfer ölkürbis i GL rustikal. Međuredni razmak značajno je utjecao na broj plodova po biljci, masu plodova, prinos plodova i prinos mokrih sjemenki po hektaru. Značajno veći broj plodova po biljci (1,64 plod/biljci) i veća masa plodova (4,54 kg)...
Utjecaj "Sheme školskog voća i povrća" na ekonomski položaj uključenih proizvođača i dobavljača
Utjecaj "Sheme školskog voća i povrća" na ekonomski položaj uključenih proizvođača i dobavljača
Barbara Letinčić
Shema školskog voća i povrća diljem Europske unije pruža djeci od vrtičke dobi sve do srednje škole opskrbu svježeg voća i povrća. Glavni su joj ciljevi promoviranje zdravih prehrambenih navika djece, omogućavanje dodatnog obroka svježeg voća i povrća te oblikovanje prehrambenih navika. Kako je Shema školskog voća i povrća ujedno i agrarno-politička mjera tako ona osim glavnih ciljeva ima i za cilj jačanje poljoprivredne proizvodnje. U tom slučaju ona utječe na poticanje...
Utjecaj LAG-ova na strukturne promjene ruralnog područja u Primorsko-goranskoj županiji
Utjecaj LAG-ova na strukturne promjene ruralnog područja u Primorsko-goranskoj županiji
Dina Benazić
Hrvatska je većinski ruralna zemlja. Karakteristike ruralnog prostora jesu slaba naseljenost, nedostatak infrastrukture, niska stopa zaposlenosti, sve veća depopulacija te veći broj staračkih domaćinstava. Na području Hrvatske se LEADER program počinje provoditi 2010. godine, za vrijeme predpristupnih pregovora s Europskom unijom, kada se osnuju i prve lokalne akcijske grupe. Prva lokalna akcijska grupa u Hrvatskoj bila je LAG Gorski kotar. U idućim godinama u Primorsko-goranskoj...
Utjecaj abiotskog stresa niskim temperaturama na razinu specijaliziranih metabolita u lišću raštike
Utjecaj abiotskog stresa niskim temperaturama na razinu specijaliziranih metabolita u lišću raštike
Marija Zrnić
Cilj ovog rada bio je ispitati utjecaj stresa niskim temperaturama na sadržaj specijaliziranih metabolita: glukozinolata, ukupnih fenola, flavonoida, fenolnih kiselina i karotenoida, markera stresa prolina te sadržaja klorofila a i b u lišću raštike (Brassica oleracea var. acephala). Raštika je uzgojena u kontroliranim uvjetima na temperaturi od 21 °C i fotoperiodu od 16 sati dana i 8 sati noći do starosti od 5 i 6 tjedana te podvrgnuta stresu pothlađivanjem (8 °C) i smrzavanjem...

Pages