Pages

Upotreba, kontrola i načini smanjenja količine korištenih nitrata i nitrita u mesnim proizvodima
Upotreba, kontrola i načini smanjenja količine korištenih nitrata i nitrita u mesnim proizvodima
Danijela Kostelac
Cilj ovog diplomskog rada bio je opisati upotrebu, kontrolu i načine smanjenja količine korištenih nitrata i nitrita u mesnim proizvodima. Nitrati i nitriti svrstani su u skupinu konzervansa, ali je njihova uloga u mesu i mesnim proizvodima višestruka i dodatno se ističe utjecaj na boju trajnih i toplinski obrađenih proizvoda, antioksidativno djelovanje, očuvanje arome i utjecaj na smanjenje aktiviteta vode. Nitrati i nitriti su najčešće dodani u kombinaciji s kuhinjskom soli...
Upoznatost i stavovi potrošača i proizvođača meda o oznaci  "Med hrvatskih pčelinjaka"
Upoznatost i stavovi potrošača i proizvođača meda o oznaci "Med hrvatskih pčelinjaka"
Tea Perlić
Cilj istraživanja je utvrditi upoznatost potrošača i proizvođača meda o oznaci „Med hrvatskih pčelinjaka“. Također, istraživanjem se utvrdilo i ponašanje potrošača meda, te važnost pojedinih obilježja pri kupnji i konzumaciji meda. Najviše potrošača kupuje med nekoliko puta godišnje, i to med od amorfe, cvjetni med i med od bagrema. Većina potrošača kupuje med izravno od proizvođača. Pri kupnji potrošači najviše pažnje posvećuju okusu i teksturi, a od vanjskih...
Upravljanje automatskim postupkom hlađenja jabuke
Upravljanje automatskim postupkom hlađenja jabuke
Mateo Murseli
Plodovi jabuke moraju se čuvati pod strogo određenim temperaturnim uvjetima. Proces hlađenja stalno se razvija i prilagođava suvremenim potrebama, a primjena modernih tehnologija omogućila je uvođenje novih standarda i veću kontrolu nad procesom. Dosadašnja tehnologija čuvanja hlađenjem često je rezultirala velikim gubicima i lošijom kakvoćom proizvoda. Razvoj i unaprijeđenije tehnologije čuvanja u hladionicama, uključujući konstantni nadzor i automatsko upravljanje procesom...
Upravljanje cjenovnim rizikom žitarica na robnim burzama
Upravljanje cjenovnim rizikom žitarica na robnim burzama
Hrvoje Lončar
Poljoprivrednici se suočavaju s brojnim rizicima u svom poslovanju, a jedan od glavnih je cjenovni rizik. Komparativnom metodom i analizom rizika cijena žitarica na razinama Republike Hrvatske, Europske unije i svijeta, uočava se varijabilnost cijena. Hedging je jedan od mogućih instrumenata za upravljanje cjenovnim rizikom. Ubraja se u strategije za transfer rizika i uključuje primjenu izvedenica na robnim burzama, u svrhu zaštite od promjena cijena. Cilj rada je simulirati učinke...
Upravljanje proizvodnjom na slatkovodnom ribnjačarstvu "Riba" d.d. Kaniška Iva
Upravljanje proizvodnjom na slatkovodnom ribnjačarstvu "Riba" d.d. Kaniška Iva
Dino Borčić
Ribnjačarstvo Riba“ d.d. Kaniška Iva se nalazilo na području Bjelovarsko-bilogorske županije a svom je začetku bilo u vlasništvu Agrokombinata Zagreb. Površinske veličine 531 ha i podjeljeno na 13 ribnjaka. Uz standardizaciju svakodnevnih poslova na ribnjačarstvu, cilj upravljanja proizvodnjom je smanjiti rizike ekonomskih gubitaka, nepoželjnog utjecaja na okoliš, pojavu i širenje bolesti te rizike vezane uz zaštitu zdravlja ljudi. Proizvodnja mlađa na ribnjačarstvu se...
Upravljanje rizikom kao instrument poljoprivredne politike - usporedba EU i SAD
Upravljanje rizikom kao instrument poljoprivredne politike - usporedba EU i SAD
Sanja Matušin
U radu je prikazana poljoprivredna politika SAD-a i Europske unije i, unutar njih, instrumenti za upravljanje rizicima. Poljoprivreda je na udaru brojnih rizika koji, kao posljedica klimatskih promjena i tržišnih odnosa, postaju sve češći i snažniji. Zbog toga poljoprivredne politike sadrže mjere, i programe unutar njih, kao pomoć u smanjenu rizika. Pomoć upravljanju rizicima ograničena je pravilima Svjetske trgovinske organizacije, kojima se nastoje ograničiti takozvane skrivene...
Urbana fauna u zagrebačkom parku Maksimir
Urbana fauna u zagrebačkom parku Maksimir
Mihael Crnjak
Širenjem gradova uništavaju se prirodna staništa divljih životinja. Pojedine zelene površine ostaju netaknute i pretvaraju se u gradske parkove, a životinje koje ostaju u njima, okružene naseljima, prisiljene su na suživot s ljudima. Cilj ovog rada bio je odrediti koje se sve vrste životinja (sisavaca i ptica) nalaze u zagrebačkom parku Maksimir i kako je urbanizacija utjecala na njihovu dnevnu aktivnost. Istraživanje je provedeno pomoću senzornih kamera na šumskom...
Urbanistički značaj parka Grada Graza u Puli i mogućnosti njegove transformacije
Urbanistički značaj parka Grada Graza u Puli i mogućnosti njegove transformacije
Nadan Sarvan
Park grada Graza predstavlja iznimno podcijenjenu prostornu cjelinu u samom središtu grada Pule. U ovome radu dan je povijesni pregled razvoja prostora, procesa koji su doveli do današnjeg statusa parka i pregled prostorno planske dokumentacije vezane uz ovo područje. Analizirajući stanje prostora i aktualne društvene procese pristupilo se izradi alternativnog rješenja za oblikovanje parka. Rezultat ovog rada su prijedlozi moguće prenamjene ove parkovne površine u jedan...
Urbanističko-krajobrazne smjernice kao osnova za izradu Urbanističkog plana uređenja 'Plave potkove' u Zagrebu
Urbanističko-krajobrazne smjernice kao osnova za izradu Urbanističkog plana uređenja 'Plave potkove' u Zagrebu
Leon Lipovac
Ideja urbanističkog uređenja sustava povezanih zelenih površina, poznat pod imenom Plava potkova, danas je prostorno nepostojana iako je bio ključan element u urbanističkom rješenju Novog Zagreba. Forma zelenog sustava je čitljiva, ali njegova neuređenost značajno umanjuje potencijal te identitet mjesta. Glavni cilj rada je prijedlog smjernica za uređenje Plave potkove s popratnim konceptualnim rješenjem urbanističkog uređenja. Detaljnim istraživanjem procesa urbanog...
Uređenje dvorišta Osnovne škole Eugena Kumičića u Velikoj Gorici
Uređenje dvorišta Osnovne škole Eugena Kumičića u Velikoj Gorici
Vitoria Šokec-Plepelić
Ovim radom je proučavano, ispitano i analizirano trenutno stanje vanjskog prostora osnovne škole Eugena Kumičića u Velikoj Gorici. Uvid u općenitu problematiku vanjskih prostora osnovnoškolskih ustanova, te detaljniji uvid u probleme školskog dvorišta škole koja je predmet ovog rada. Utvrđivanje prostornih problema potkrijepljeno je i mišljenima polaznika škole od najmlađih osnovnoškolaca, do najstarijih kroz sve dobne skupine, kao i školskog osoblja putem obavljenih...
Use and application of Rna interference in plant protection: Case study on Western Corn Rootworm
Use and application of Rna interference in plant protection: Case study on Western Corn Rootworm
Mihaela Trčak
Despite the remarkable increase in pesticide use and advances in plant protection, the global crop loss due to pest damage has remained high. Some pests like western corn rootworm, Diabrotica virgifera virgifera LeConte have shown considerable ability to adapt to different management practices such as crop rotation, chemical pesticides, and biotechnological control. Therefore, there is a need for the development of new technologies which can be efficiently and sustainably used for managing...
Usklađenost vremena cvatnje izabranih sorata šljive
Usklađenost vremena cvatnje izabranih sorata šljive
Jelena Šteković
Šljivine osice Hoplocampa flava L. žuta šljivina osica i Hoplocampa minuta Christ., crna šljivina osica ubrajaju se u najvažnije štetnike šljive koji utječu na rod i kvalitetu ploda šljive. Izlijetanje osica iz tla u kojemu su prezimile u obliku kukuljice odvija se u proljeće nakon određene sume temperatura potrebnih za razvoj. Vrijeme pojave osica podudara se s fenologijom cvatnje najzastupljenije sorte šljive Bistrice. Noviji sortiment šljive koji je danas prisutan u...

Pages