Pages

Uloga prebiotika u proizvodnji fermentiranih mlijeka
Uloga prebiotika u proizvodnji fermentiranih mlijeka
Domagoj Perić
Fermentirana mlijeka su među najraširenijim prehrambenim namirnicama današnjice, a proces fermentacije jedan je od najstarijih postupaka konzerviranja hrane. S ciljem poboljšanja funkcionalnih, reoloških, senzornih karakteristika te pozitivnog djelovanja na humani organizam, u fermentirana mlijeka se mogu dodavati sastojci poput prebiotika, probiotika i simbiotika (prebiotik + probiotik). Prebiotici (inulin, oligofruktoza, galaktooligosaharidi, laktuloza) koji se dodaju u...
Uloga referentnih grupa u procesu donošenja odluke o kupovini ekoloških prehrambenih proizvoda
Uloga referentnih grupa u procesu donošenja odluke o kupovini ekoloških prehrambenih proizvoda
Lea Latečki
Rezultat pojave trenda zdrave prehrane jest porast potražnje ekoloških proizvoda koji postaju sve dostupniji na našem tržištu. Osnovni cilj rada je bio utvrditi koliku važnost kupci pridaju mišljenju različitih referentnih grupa - prijateljima, obitelji, kolegama i stručnjacima pri kupovini ekoloških prehrambenih proizvoda. Istraživanje je provedeno putem online anketnog upitnika na uzorku od 609 sudionika. Deskriptivna analiza podataka pokazala je da se po važnosti najviše...
Uloga trgovačkih lanaca u plasmanu domaćih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda
Uloga trgovačkih lanaca u plasmanu domaćih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda
Petra Barač
Poljoprivreda i s njom povezane preradbene djelatnosti važan su čimbenik gospodarskog razvoja, a prvenstveno razvoja ruralnih područja. Stoga je cilj svake nacionalne ekonomije osigurati prisutnost domaćih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda na tržištu. Trgovački lanci su dominantni otkupljivači poljoprivrednih dobara u Hrvatskoj, a visoka potrošnja stanovništva u njihovim prodavaonicama osigurava im vodeću ulogu na tržištu hrane. Ciljevi ovog rada su utvrditi stanje na...
Uloga turističkih klastera u regionalnom razvoju
Uloga turističkih klastera u regionalnom razvoju
Ivana Mihaljević
Turistički klaster označava geografski koncentriranu grupu horizontalno ili vertikalno povezanih regionalnih dionika iz javnog i privatnog sektora, koji su izravno ili neizravno uključeni u turizam. Ovakav oblik povezanosti pozitivno utječe na postizanje konkurentnosti sektora i razvoj regije. Klaster je samo jedan način poslovnog povezivanja i vezan uz određeno područje te ima svoje prilike, slabosti, prijetnje i mogućnosti. Mnogi autori bave se problematikom poslovnog umrežavanja,...
Uloga vrednujućih čimbenika kod kupovine različitih kategorija ekoloških prehrambenih proizvoda
Uloga vrednujućih čimbenika kod kupovine različitih kategorija ekoloških prehrambenih proizvoda
Ivana Zelenika
Zbog sve veće brige ljudi za vlastito zdravlje i okoliš, povećava se potražnja za ekološkim proizvodima, osobito prehrambenim. Svaki proizvod ima određene karakteristike (čimbenike) temeljem kojih će biti ili neće biti odabran od strane kupca. Neke od karakteristika su: cijena, kvaliteta, marka, zemlja podrijetla i izgled ambalaže. Osnovni cilj ovog rada bio je istražiti stupanj važnosti tih karakteristika kod kupovine različitih kategorija ekoloških prehrambenih proizvoda...
Uloga zaštićenih područja u zelenoj infrastrukturi - primjer Parka prirode Žumberak - Samoborsko gorje
Uloga zaštićenih područja u zelenoj infrastrukturi - primjer Parka prirode Žumberak - Samoborsko gorje
Martina Koprivnjak
Zaštićena područja prirode imaju važnu ulogu u svim zemljama svijeta. Podaci pokazuju da su ljudi obzirom na način života okrenuti prirodi i svakodnevno posjećuju zaštićena prirodna područja. Prirodne strukture naglašavaju postojeće vrijednosti i česta su pojava u zaštićenim područjima u svijetu. Hrvatska ima znatno manju zastupljenost, ali pod direktnom zaštitom ima gotovo trećinu površine. Žumberak je jedna od najprostranijih hrvatskih gora bogat biološkom...
Ulov po jedinici napora (CPUE) udičarenjem na rijeci Dravi
Ulov po jedinici napora (CPUE) udičarenjem na rijeci Dravi
Ena Milnović
Cilj rada bio je odrediti stanje ribljeg stoka sportsko ribolovnim tehnikama udičarenja, njihovu kondiciju i CPUE. Istraživanje je provedeno na jednoj lokaciji na 149. riječnom kilometru rijeke Drave. U ribolovu su sudjelovala dva ribolovca podjednakog iskustva. Ulovljeno je 114 jedinki 13 vrsta riba, od kojih jedna alohtona vrsta. Korištene su četiri tehnike udičarenja s obale: udicom na plovak pomoću štapa direktaša, udicom na plovak pomoću polagaljke, „feeder“ metoda i...
Ulov po jedinici napora na ribolovnom području rijeke Kupe od 2008. do 2017. godine
Ulov po jedinici napora na ribolovnom području rijeke Kupe od 2008. do 2017. godine
Petra Sabo
Cilj istraživanja je bio, uz pomoć podataka o ulovu ribiča, analizirati slatkovodne riblje zajednice, izračunati CPUE te usporediti i interpretirati rezultate ulova važnijih vrsta riba u sportskom ribolovu na ribolovnom području "Kupa" kroz razdoblje od 2009. do 2017. godine. Prosječan broj ribiča na rijeci Kupi u razdoblju od 2008. do 2017. godine je iznosio prosječno 2041 do 2719 ribiča godišnje; a ukupan ulov se kretao od 64591,40 do 19994,10 kg godišnje. Najzastupljenije...
Unaprjeđenje poslovanja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva sa proizvodnjom konzumnih jaja
Unaprjeđenje poslovanja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva sa proizvodnjom konzumnih jaja
Ema Kolarek
U Hrvatskoj obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG) drže 30% proizvodnje jaja, a poduzeća drže 70% proizvodnje. Ukoliko žele ostati konkuretni, OPG-i moraju pratiti trendove, a uz povećanu potražnju tu su i sve veći zahtjevi kupaca za kvalitetom jaja,pa je nužna modernizacija i povećanje kapaciteta proizvodnje konzumnih jaja OPG-a. Zajednička poljoprivredna politika nudi niz mjera i programa kojima je cilj postizanje konkurentne i održive poljoprivrede koja je ekonomski...
Unaprjeđenje sustava prikupljanja i oporabe otpadnih jestivih ulja u Hrvatskoj
Unaprjeđenje sustava prikupljanja i oporabe otpadnih jestivih ulja u Hrvatskoj
Petra Kantoci
Otpadno jestivo ulje je prema Pravilniku o gospodarenju otpadnim uljima (NN 124/06) svako ulje koje nastaje obavljanjem ugostiteljske i turističke djelatnosti, u industriji, obrtu, zdravstvenoj djelatnosti, javnoj upravi i drugim sličnim djelatnostima u kojima se priprema više od 20 obroka dnevno. Nastaje kao nusprodukt proizvodnje pržene hrane. Prednost otpadnog jestivog ulja je mogućnost njegove ponovne upotrebe (oporabe otpadnog ulja) jer se na taj način staro otpadno ulje, koje...
Uporaba e-marketinga u ruralnom turizmu u Hrvatskoj
Uporaba e-marketinga u ruralnom turizmu u Hrvatskoj
Renata Labaš
Razvoj novih tehnologija, posebice interneta, otvorio je brojne nove mogućnosti u području marketinga. U turizmu, kao jednoj od globalno najznačajnijih gospodarskih grana, internet danas zauzima veliku i značajnu ulogu, posebice u segmentu promocije i prodaje. E-marketing termin je novog doba koji daje novu dimenziju klasičnim marketinškim aktivnostima, kao što su istraživanje tržišta, analiziranje ponašanja potrošača, komunikacija i informiranje i sl. U ovom radu ispituje se na...
Uporaba plastičnih vrećica pri kupnji hrane - anketa potrošača
Uporaba plastičnih vrećica pri kupnji hrane - anketa potrošača
Tea Lukinić
Plastika je materijal bez kojeg je danas gotovo nemoguće zamisliti život. Najraširenija je jednokratna plastika (plastične boce, slamke, štapići za uši), plastična ambalaža za prehrambene proizvode te plastične vrećice. Veliki ekološki problem predstavlja neadekvatno zbrinjavanje otpada i razlaganje plastike u manje komadiće – mikroplastiku koju možemo pronaći svugdje u okolišu kao i ljudskom i životinjskom organizmu. Kako bi smanjili količinu plastičnog otpada neke su...

Pages