Pages

Energetske karakteristike trave Miscanthus x giganteus ovisno o gnojidbenom tretmanu i roku žetve
Energetske karakteristike trave Miscanthus x giganteus ovisno o gnojidbenom tretmanu i roku žetve
Anja Geršić
Danas se svjetska industrija sve više okreće obnovljivim izvorima energije, a jedan od takvih izvora je i biomasa. Biomasa obuhvaća širok spektar sirovina za proizvodnju energije, a jedna od značajnijih kultura za proizvodnju biomase je Miscanthus x giganteus. On je zbog svog jednostavnog uzgoja, velikog godišnjeg prinosa te malih zahtjeva i visokih energetskih svojstava, idealna energetska kultura. Cilj ovog rada bio je utvrditi energetske karakteristike trave Miscanthus x giganteus...
Energetski potencijal biomase pajasena (Ailanthus altissima)
Energetski potencijal biomase pajasena (Ailanthus altissima)
Ana Budimir
Upotrebom biomase se dobiva energija, također se na ekološko prihvatljiv način zbrinjava i iskorištava otpad i ostatak iz poljoprivrede, šumarstva i prerade drva. U Republici Hrvatskoj preporuka je da se maksimalno 30% od potencijalno dostupne biomase može koristiti u energetske svrhe, a ostalih 70% posto biomase potrebno je ostavljati na poljoprivrednim površinama zbog prirodnog obnavljanja organske tvari u tlu. Veliki problem predstavljaju invazivne strane vrste koje svojim...
Energetski potencijal invazivne biljne vrste cigansko perje (Asclepias syriaca L.)
Energetski potencijal invazivne biljne vrste cigansko perje (Asclepias syriaca L.)
Ivona Bukarica
Energetske potrebe iz dana u dan neprekidno rastu zbog sve većeg broja svjetskog stanovništva i gospodarskog razvoja. Koriste se velike količine fosilnih goriva, a posljedica toga su emisije stakleničkih plinova, štetan utjecaj na zdravlje ljudi i na okoliš. Korištenje obnovljivih izvora energije može doprinijeti smanjenju ovih posljedica, a najveći doprinos očekuje se od biomase. Cigansko perje ili svilencia (Asclepias syriaca L.) je višegodišnja zeljasta biljka iz porodice...
Energetski potencijal peleta proizvedenih iz poljoprivredne biomase u Hrvatskoj
Energetski potencijal peleta proizvedenih iz poljoprivredne biomase u Hrvatskoj
Barbara Jelčić
Usvajanje europskih ciljeva i strategija utječe na rast proizvodnja energije iz obnovljivih izvora, čiji je značajniji porast u Hrvatskoj primjetan od 2011. godine. U radu su prikazani podaci o korištenju biomase i peleta u sustavu obnovljivih izvora energije, s naglaskom na Europsku uniju i Hrvatsku. Glavni cilj rada je prikazati energetski potencijal poljoprivredne biomase, odnosno posliježetvenih ostataka važnijih kultura ratarske proizvodnje i rezidbenih ostataka trajnih nasada...
Energetsko iskorištenje biomase iz voćarstva i vinogradarstva u Hrvatskoj
Energetsko iskorištenje biomase iz voćarstva i vinogradarstva u Hrvatskoj
Matej Kovačević
Svake godine u poljoprivredi nastaju goleme količine ostataka koji se danas odlažu na odlagališta otpada bez ikakvog daljnjeg iskorištenja. Kod hortikulturne proizvodnje to su grane koje ostaju nakon orezivanja te ostaci koji nastaju nakon prerade voća i grožđa. Iako je Hrvatska zemlja sa značajnim potencijalom voćarske i vinogradarske biomase za proizvodnju energije, korištenje biomase se dosad provodilo uglavnom neorganizirano, bez podrške države te u znatnoj mjeri uz...
Energija aktivacije i nutritivne vrijednosti zobi u ovisnosti o temperaturi sušenja
Energija aktivacije i nutritivne vrijednosti zobi u ovisnosti o temperaturi sušenja
Iva Pankretić
Zob (Avena sativa L.) uvrštava se u porodicu trava. Za hranidbu ţivotinja koristi se zelena masa i u smjesi s leguminozama. U hranidbi stoke moţe se koristi i zrno koje se zbog svoje kvalitete sve češće koristi u ljudskoj prehrani pod pojmom „zdrava prehrana.― Odličan je izvor ugljikohidrata, masti, kalcija, sadrţi visok udio vlakana, vitamina, minerala te antioksidanta, zbog kojih pozitivno utječe na ljudski organizam odnosno imuno sustav. Nakon ţetve zob moţe imati...
Entomofauna urbanih vrtova grada Zagreba
Entomofauna urbanih vrtova grada Zagreba
Dominik Jurkin
Urbana poljoprivreda je pojam koji se odnosi na širok raspon poljoprivrednih ulaganja unutar granica grada. Ona podiže javnu svijest o potrebi za očuvanjem našeg okoliša, posebice urbanih tala od budućeg zagađenja, erozije i zanemarivanja. Predstavlja prednosti i izazove za zdravlje okoliša, utjecajem na vrtlare, njihove susjede i u slučaju trgovačkog uzgoja njihovu distribuciju i klijente. UNDP (program Ujedinjenih naroda za razvoj) ističe kako 800 milijuna ljudi u svijetu...
Entomofauna šljive na pokušalištu Jazbina
Entomofauna šljive na pokušalištu Jazbina
Tamara Krklec
U voćnjaku šljive na pokušalištu Jazbina provedeno je istraživanje kroz tri vegetacijske sezone. Korištene su različite metode utvrđivanja entomofaune koje su prilagođene vrsti koja se istražuje. Vizualni atraktanti bijele boje korišteni su za praćenje šljivinih osica te u svrhu utvrđivanja ostalih štetnih i korisnih kukca kojima je bijela boja privlačna. Feromonskom lovkom pratila se pojava i brojnost šljivinog savijača. Metoda otresanja grana koristila se u svrhu...
Erozija tla vodom na zatravljenim i obrađenim vinogradima na području Iloka
Erozija tla vodom na zatravljenim i obrađenim vinogradima na području Iloka
Manuel Matišić
Antropogena erozija tla vodom, kao najizraženiji degradacijski proces na svjetskoj razini, prisutna je na površini tla od gotovo 1,1 milijardi hektara. Vinogradarske površine posebno su osjetljive na eroziju tla vodom, budući da su vinogradi često smješteni na nagnutim terenima. Stoga je važno odabrati pravilan način gospodarenja tlom vinograda radi održivosti proizvodnje i stabilnosti ekosustava. U ovom diplomskom radu uspoređena su dva načina gospodarenja tlom u vinogradima...
Eterična ulja baktericidnog djelovanja
Eterična ulja baktericidnog djelovanja
Katarina Matić
Uporaba eteričnih ulja počinje još u srednjem vijeku zbog njihovih baktericidnih, fungicidnih, antiparazitskih i insekticidnih svojstava. Koriste se u medicinske i kozmetičke svrhe. Otkriće antibiotika 1940-ih godina uvelike mijenja pristup zaraznim bolestima. Iako liječenje antibioticima ima veliki uspjeh, pretjerana uporaba antibiotika dovela je do pojave rezistentnosti bakterija na antibiotike. Zbog toga posljednjih desetljeća eterična ulja i razni biljni pripravci dobivaju na...
Etnobotanička i gospodarska važnost tradicijske primjene biljaka na području Središnje Like
Etnobotanička i gospodarska važnost tradicijske primjene biljaka na području Središnje Like
Antonija Hodak
U ovom radu analizirana je tradicionalna botanička primjena samoniklog jestivog bilja sa područja središnje Like; područje općine Lovinac, općine Perušić i grada Gospića. Rad je istraživačkog karaktera, rezultati su prikupljeni terenskim istraživanjem, sakupljanjem bilja te intervjuiranjem stanovnika. Sveukupno je obavljeno 40 intervjua u razdoblju od veljače do travnja 2020 godine. Starosna dob ispitanika bila je od 55 do 88 godina. Ukupno je zabilježeno 109 svojti od čega...
Evaluacija gospodarskih karakteristika hrvatskih, američkih i talijanskih klonova sorte 'Tribidrag' (V. vinifera L.)
Evaluacija gospodarskih karakteristika hrvatskih, američkih i talijanskih klonova sorte 'Tribidrag' (V. vinifera L.)
Nikola Grgić
Tijekom vegetacije 2018. godine provedeno je istraživanje u svrhu evaluiranja gospodarskih karakteristika hrvatskih, američkih i talijanskih klonova sorte Tribidrag, koja je, nakon otkrića da je identična američkom Zinfandelu i talijanskom Primitivu, postala interesantna za vinare. Kako se radi o poznatoj sorti u svijetu (Americi i Italiji), na tržištu je prisutno puno klonova različitih karakteristika. Na Institut za jadranske kulture i melioraciju krša u Splitu, posađeni su 2014....

Pages