Pages

Utjecaj roka sjetve i poboljšivača rasta na morfologiju presadnica paprike
Utjecaj roka sjetve i poboljšivača rasta na morfologiju presadnica paprike
Dorotea Sabljak Štibohar
Uzgoj presadnica paprike u zimsko-proljetnom periodu traje relativno dugo (od 70 do 90 dana), što uzrokuje visoke troškove grijanja. Odabirom odgovarajućeg roka sjetve te primjenom poboljšivača rasta moguće je skratiti period uzgoja. Cilj ovog rada je bio utvrditi utjecaj roka sjetve i odabranih poboljšivača rasta na dinamiku rasta i morfološka svojstva presadnica paprike. Istraživanje je provedeno u grijanom zaštićenom prostoru Zavoda za povrćarstvo Agronomskog fakulteta u...
Utjecaj roka sjetve na morfološka svojstva i kompeticijsku sposobnost usjeva facelije (Phacelia tanacetifolia Benth.)
Utjecaj roka sjetve na morfološka svojstva i kompeticijsku sposobnost usjeva facelije (Phacelia tanacetifolia Benth.)
Ines Ljepoja
Facelija (Phacelia tanacetifolia Benth.) je biljna vrsta koja je kod nas relativno malo istražena, a porijeklom iz Amerike, Kalifornije. Ova vrsta je u Europu stigla u 19. stoljeću prvenstveno kao ukrasna i medonosna biljka. Cilj ovog diplomskog rada bio je utvrditi morfološka svojstva facelije koja utječu na njenu kompetitivnu sposobnost u borbi protiv korova u različitim rokovima sjetve. Osim navedenih svojstava cilj je utvrditi i ostala morfološka svojstva kako bi se osigurali...
Utjecaj roka žetve na prinos kineskog šaša (Miscanthus x giganteus)
Utjecaj roka žetve na prinos kineskog šaša (Miscanthus x giganteus)
Matija Lončarić
Miscanthus x giganteus (miskantus) je višegodišnja C4 travna vrsta s odlikama koje ju svrstavaju u obećavajuće kulture za proizvodnju krutih i tekućih biogoriva. Posjeduje visok proizvodni potencijal i ekološki je vrlo prihvatljiva vrsta jer uspješno raste uz vrlo male količine pesticida i gnojiva. Miskantus se žanje u jesen, zimi i u proljeće. Najveći prinosi postižu se u jesen, dok kasniji rokovi žetve rezultiraju nižim prinosima, ali kvalitetnijom masom za izgaranje. U...
Utjecaj sadržaja vode i vodika na ogrjevnu vrijednost trave miskantus
Utjecaj sadržaja vode i vodika na ogrjevnu vrijednost trave miskantus
Sara Strojin
Biomasa, kao važna sastavnica obnovljivih izvora energije, obuhvaća širok spektar sirovina za proizvodnju energije. Zbog toga postaje sve konkurentniji obnovljiv izvor energije koji će doprinijeti cjelokupnom sustavu opskrbe energijom, uglavnom zbog vrlo niskih troškova i činjenice da je obnovljiva. Posljednjih godina, poljoprivredne energetske kulture pokazuju veliki tehnički potencijal za takve svrhe. U svrhu proizvodnje različitih oblika energije, koristi se nekoliko...
Utjecaj sastava hranjive otopine i gustoće sjetve na komponente prinosa hidroponski uzgojene koprive
Utjecaj sastava hranjive otopine i gustoće sjetve na komponente prinosa hidroponski uzgojene koprive
Matija Javornik
Kopriva je samonikla, višegodišnja biljna vrsta koja spada u skupinu ljekovitog bilja. Vrlo je prilagodljiva te široko rasprostranjena po svijetu. Njezina ljekovitost poznata je od daleke prošlosti, no posljednjih godina kopriva dobiva veliki značaj te postaje jedna od perspektivnijih biljnih vrsta. Osim u medicinske svrhe primjenjuje se u prehrambenoj, tekstilnoj i kozmetičkoj industriji. Upravo se zbog sve veće uporabe kopriva počela uvoditi u poljoprivrednu proizvodnju....
Utjecaj sezone na sadržaj ureje u mlijeku Holstein i simentalskih krava
Utjecaj sezone na sadržaj ureje u mlijeku Holstein i simentalskih krava
Vilma Goleš
Sadržaj ureje u kravljem mlijeku jedan od primjenjivih indikatora opskrbljenosti mliječnih krava proteinima i energijom. Na njen sadržaj utječu brojni faktori od kojih je sezona prepoznata kao jedan važan čimbenik. Sezona na sadržaj ureje u mlijeku djeluje neposredno preko utjecaja mikroklimatskog okruženja odnosno posredno preko hranidbe mliječnih krava. Cilj istraživanja bio je utvrditi značajnost utjecaja sezona na sadržaj ureje u mlijeku krava. Istraživanjem je obuhvaćeno...
Utjecaj sezone na sastav masnih kiselina u mlijeku krava pasmine Jersey
Utjecaj sezone na sastav masnih kiselina u mlijeku krava pasmine Jersey
Ivana Petrović
Cilj ovog diplomskog rada bio je utvrditi sadržaj i sastav masnih kiselina u mlijeku krava pasmine Jersey kao i utjecaj sezonskim promjenama u hranidbi na iste. Prikupljeni su skupni uzorci mlijeka iz laktofriza tijekom godine dana. Tijekom laktacije krave su dobivale tri obroka: stajski - TMR obrok baziran na sjenaži lucerne, prijelazni - krave su boravile pola dana na ispaši i pola dana u staji te pašni - krave su između jutarnje i večernje mužnje boravile na ispaši. Prosječan...
Utjecaj smanjenja udjela dopunske krmne smjese na proizvodne pokazatelje SASSO pilića u ekološkoj proizvodnji
Utjecaj smanjenja udjela dopunske krmne smjese na proizvodne pokazatelje SASSO pilića u ekološkoj proizvodnji
Vjekoslav Lončarić
Provedeno je istraživanje utjecaja različitih udjela dopunske krmne smjese na proizvodne pokazatelje pilića u svrhu smanjenja cijene proizvodnje. U istraživanju je korišteno 90 jednodnevnih pilića hibrida SASSO, držanih na ispustima od trećeg tjedna starosti i zaklanih nakon 83 dana tova. Ulazna masa pilića iznosila je 40 grama. Pilići su bili razmješteni u tri odvojene skupine koje su hranjene krmnim smjesama s različitim udjelom proteina i čiji se prirast mjerio tjedno....
Utjecaj snage pčelinje zajednice na skupljanje pčelinjeg otrova metodom elektrostimulacije
Utjecaj snage pčelinje zajednice na skupljanje pčelinjeg otrova metodom elektrostimulacije
Lea Balen Percela
Proizvodnja meda u posljednje vrijeme postaje sve upitnija zbog češćih ekstremnih klimatskih promjena. Zbog navedenog se razloga nameće potreba razvijanja proizvodnje i drugih pčelinjih proizvoda. Jedan od pčelinjih proizvoda, koji zaslužuje pozornost, svakako je pčelinji otrov. Stoga je potrebno upotpuniti saznanja o mogućnostima proizvodnje pčelinjeg otrova suvremenom metodom elektrostimulacije radilica. Istraživanje je bilo provedeno na području Daruvara na ukupno 18...
Utjecaj soja kvasca na aromatski profil vina Sauvignon bijeli
Utjecaj soja kvasca na aromatski profil vina Sauvignon bijeli
Juraj Karković
Aromatski profil pojedinog vina definiran je genetskim svojstvima sorte, agroklimatskim uvjetima i proizvodnoj godini, kemijskim sastavom mošta i samim kvascem koji provodi alkoholnu fermentaciju. Različitost u metabolizmu komercijalno dostupnih sojeva kvasca uvelike može utjecati na koncentraciju stvorenih fermentacijskih aroma čime se u konačnici značajno modificira aromatski profil dobivenog vina. Ovo istraživanje proučava utjecaj različitih sojeva kvasca na aromatski profil...
Utjecaj sorte i faze rasta vinove loze na uspješnost postavljanja kulture meristema in vitro
Utjecaj sorte i faze rasta vinove loze na uspješnost postavljanja kulture meristema in vitro
Anđela Zrilić
Vinova loza predstavlja značajnu kulturu u poljoprivrednoj proizvodnji u Republici Hrvatskoj. Najveća zapreka revitalizaciji autohtonog sortimenta je nedostatak certificiranog, zdravog sadnog materijala. Dosadašnja istraživanja pokazala su da je u populaciji hrvatskih autohtonih sorata visok stupanj zaraženosti gospodarski štetnim virusima, pa je kod nekih sorata nužno provođenje ozdravljivanja od virusa. Kultura meristema je uspješna metoda ozdravljivanja od virusa. Cilj ovog rada...
Utjecaj sorte i podloge na pojavu pojedinih fenofaza kod trešnje
Utjecaj sorte i podloge na pojavu pojedinih fenofaza kod trešnje
Mislav Bićanić
Trešnja (Prunus avium L.) je dugogodišnja voćna vrsta koja se uzgaja zbog plodova. U Republici Hrvatskoj se uzgaja u kontinentalnom i mediteranskom dijelu. Suvremena proizvodnja trešanja zahtijeva uzgoj sorata veće krupnoće i bolje obojenosti ploda. Osim toga, od sorte se traži rani ulazak u rodnost i postizanje pune produktivnosti. Istraživanje je provedeno u pokusnom voćnjaku Centra za voćarstvo i povrćarstvo, Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu u Donjoj Zelini tijekom...

Pages