Pages

Utjecaj temperature sušenja na kvalitativna svojstva latica lizijantusa
Utjecaj temperature sušenja na kvalitativna svojstva latica lizijantusa
Nikolina Bukal
Lizijantus (Eustoma grandiflorum) je jednogodišnja ili dvogodišnja zeljasta biljka koja se kod nas uzgaja kao lončanica ili kao cvjetna vrsta za rez. Poznat je i po imenima eustoma, teksaško zvonce, prerijska lincura, tamnoplavi boler, lažna ruža, japanska ruža i prerijska ruža. Lizijantus je popularan kao rezano cvijeće, u buketima i cvjetnim aranžmanima, najviše se koristi u dekorativnoj industriji. Ovisno od sorte, stabljika može narasti od 10 cm do 1 m. Ima ih u različitim...
Utjecaj temperature zraka na početak cvatnje aronije na području Sisačko-moslavačke županije
Utjecaj temperature zraka na početak cvatnje aronije na području Sisačko-moslavačke županije
Nikola Vinožganić
U ovom radu opisali smo biljku aroniju, njezinu morfologiju, ekološke uvijete za njen uzgoj te ju smjestili u Sisačko-moslavačku županiju gdje se nalazi nasad na kojem je ovaj rad temeljen. Glavni dio rada bio je utvrditi kako temperatura utječe na cvatnju aronije. To smo zaključili iz podataka koje smo dobili od vlasnika nasada i izračunajući GDD (growing degree days) unazad 15 godina pomoću podataka o temperaturi koje smo dobili od Državnog hidrometeorološkog zavoda. Koristili...
Utjecaj temperature čuvanja i ulja čajevca na kakvoću ploda breskve tijekom čuvanja
Utjecaj temperature čuvanja i ulja čajevca na kakvoću ploda breskve tijekom čuvanja
Ivan Blažon
Breskva (Prunus persica, B.) spada u klimakterijske plodove, no zbog kasnog nakupljanja tvari arome mora se brati bliže dospjelosti što onemogućuje duži period čuvanja. Istraživano je djelovanje temperatura čuvanja od 0°C i 5°C, te tretman esencijalnim uljem čajevca (Melaleuca alternifolia, L.) u koncentraciji od 300 ml (0,26%) odnosno 600 ml (0,56%), na breskve sorte “Fayette” tijekom čuvanja u hladnjači s normalnom atmosferom kroz 4 tjedna. U istraživanju se pratila...
Utjecaj tipa skupljača pčelinje peludi na razvoj pčelinje zajednice sive pčele (Apis mellifera carnica P.1879.)
Utjecaj tipa skupljača pčelinje peludi na razvoj pčelinje zajednice sive pčele (Apis mellifera carnica P.1879.)
Matea Barić
Pčelari skupljaju pelud pomoću skupljača peludi. Međutim, ovisno o načinu skupljanja, smanjen unos peludi može izravno utjecati na vitalnost pčelinje zajednice. Stoga je cilj rada bio utvrditi učinak načina skupljanja pčelinje peludi na njezinu masu i razvoj pčelinje zajednice. Istraživanje je bilo provedeno na devet pčelinjih zajednica sive pčele podijeljenih u tri skupine po tri zajednice. U prvoj skupini su na košnice postavljeni vanjski skupljači, u drugoj unutarnji, dok...
Utjecaj tjelesne mase pri klanju na klaoničke pokazatelje i odlike trupe romanovske janjadi
Utjecaj tjelesne mase pri klanju na klaoničke pokazatelje i odlike trupe romanovske janjadi
Marko Hećimović
Cilj rada bio je utvrditi utjecaj tjelesne mase pri klanju na klaoničke pokazatelje i odlike trupova romanovske janjadi. Sva istraživana janjad bila je s istog gospodarstva te je držana u identičnim uvjetima smještaja i hranidbe. Istraživanjem je bilo obuhvaćeno ukupno 27 ženske janjadi romanovske pasmine koja je prema ciljanoj tjelesnoj masi utvrđenoj neposredno prije klanja podijeljena u dvije skupine: lakša janjad (klaonička masa od 24 do 27 kg) i teža janjad (klaonička ...
Utjecaj toplinskih tretmana na smanjenje ozljeda od niskih temperatura tijekom čuvanja mandarine (Citrus reticulata)
Utjecaj toplinskih tretmana na smanjenje ozljeda od niskih temperatura tijekom čuvanja mandarine (Citrus reticulata)
Adisa Ćatić
Mandarina (Citrus reticulata Blanco) je zimzeleno stablo iz porodice ruta (Rutaceae). Latinsko ime roda Citrus potječe od grčke riječi kedros, a naziv mandarina potječe od mandarin. Mandarina je naziv za civilnog ili državnog činovnika u carskoj Kini, a i mandarinski je službeni kineski jezik. Mandarina raste na zimzelenom stablu, a može narasti i do tri metra. Porijeklom su iz istočne Azije (Kina, južni Vijetnam), a u Europu su donesene u 19. stoljeću. Svakako se očekuje u...
Utjecaj trajanja miješanja sirovina na kemijski sastav i krupnoću čestica potpuno izmiješanog obroka junadi u tovu
Utjecaj trajanja miješanja sirovina na kemijski sastav i krupnoću čestica potpuno izmiješanog obroka junadi u tovu
Goran Mikec
Cilj ovog diplomskog rada je odrediti kako duljina trajanja miješanja obroka (TMR) u mikser prikolici utječe na ujednačenost miješanja i udio pojedinih čestica . Istraživanje je provedeno na gospodarstvu na izmješanom krmivu kojim se hrani 170 grla simentalske tovne junadi i junica. Sijeno livadno, sjenaža lucerne, silaža kukuruza, visoko vlažno zrno kukuruza i dopunska krmna smjesa su miješani 45 i 90 minuta u mikser prikolici (5m3) Sano Profi Mini i istovareni na hranidbeni...
Utjecaj trajanja skladištenja silaže na kinetiku ilealne razgradnje škroba visokovlažnog zrna kukuruza
Utjecaj trajanja skladištenja silaže na kinetiku ilealne razgradnje škroba visokovlažnog zrna kukuruza
Petar Levak
Suvremena istraživanja pokazuju da se različiti proizvodni rezultati životinja hranjenih žitaricama ne mogu objasniti samo razlikama u sadržaju i probavljivosti njihovih hranjivih tvari te da se uzimanjem u obzir i kinetike probavljivosti povisuje preciznost procjene hranjivosti. Silaža zrna kukuruza je standardno krmivo u tovu svinja, a u dostupnoj literaturi nema podataka o kinetici probavljivosti njenog škroba u svinja. Nadalje, nema podataka o utjecaju dužine stajanja silaže na...
Utjecaj trajanja zagrijavanja sirutke na teksturu i iskoristivost proteina i masti u proizvodnji bračke skute
Utjecaj trajanja zagrijavanja sirutke na teksturu i iskoristivost proteina i masti u proizvodnji bračke skute
Martina Levak
Bračka skuta tradicionalni je hrvatski albuminski sir, bijele boje te mekane i kremaste konzistencije, a proizvodi se od ovčje sirutke koja zaostaje nakon tehnološkog procesa proizvodnje bračkog sira. Skuta ima visoku prehrambenu vrijednost zahvaljujući bogatom sadržaju sirutkinih proteina koji su lako probavljivi te imaju visok stupanj iskorištenja u organizmu. Proces proizvodnje bračke skute nije standardiziran što utječe na iskoristivost proteina i masti, randman te teksturu...
Utjecaj uklanjanja organske tvari na rezultat analize mehaničkog sastava odabranih uzoraka tla
Utjecaj uklanjanja organske tvari na rezultat analize mehaničkog sastava odabranih uzoraka tla
Ana-Marija Krajnik
Provedeno je istraživanje utjecaja predtretmana spaljivanjem organske tvari tla (OT) na rezultate analize mehaničkog sastava tla (MST). U tu svrhu, određen je MST u 20 uzoraka slabo humoznih tala, i to sa i bez prethodnog spaljivanja OT 30% vodikovim peroksidom. Za disperziju uzoraka tla na mehaničke elemente, korištena je otopina natrijevog heksametafosfata i natrijevog karbonata. Statističkom obradom rezultata, utvrđeno je da postoje značajne razlike u rezultatima analize MST,...
Utjecaj ultrazvučne obrade na nutritivnu vrijednost soka od jagode
Utjecaj ultrazvučne obrade na nutritivnu vrijednost soka od jagode
Luka Jasenko
Toplinska obrada, u usporedbi s drugim metodama konzerviranja hrane, ima važnu prednost u osiguravanju sigurnosti hrane i dugom čuvanju zbog destruktivnog učinka na enzime i mikroorganizme. Međutim, nespecifični učinak topline može uzrokovati smanjenje nutritivne i senzorne kvalitete hrane i narušiti njezina funkcionalna svojstva. Kako bi se izbjegli neželjeni učinci topline, u procesiranju hrane počinju se koristiti neinvazivni postupci, a koji prije svega osiguravaju očuvanje...
Utjecaj uparavanja na poboljšanje nutritivnog sastava oljuštenog ječma
Utjecaj uparavanja na poboljšanje nutritivnog sastava oljuštenog ječma
Tomislava Horvatić
Ječam (Hordeum (sativum) vulgare) se smatra jednom od najstarijih uzgajanih kultura na svijetu, a potječe iz jugoistočne Azije i Etiopije. U prošlosti je bio izuzetno “popularna” žitarica te se puno koristila za ljudsku prehranu, danas zauzima četvrto mjesto u proizvodnji žitarica. Osnovna svrha uzgoja ječma danas je za potrebe stočarstva i za pivarsku industriju, gdje se koristi u obliku slada. Mali postotak uzgojenog ječma koristi se za ljudsku prehranu u obliku ječmene...

Pages