Pages

Utjecaj primjene različitih sredstava za disperziju na rezultate analize mehaničkog sastava tla
Utjecaj primjene različitih sredstava za disperziju na rezultate analize mehaničkog sastava tla
Domagoj Svržnjak
Mehanički sastav tla (MST) je postotni maseni udio primarnih čestica tla (pijeska, praha i gline). Jedna je od najvažnijih značajki tla, a laboratorijski se određuje nakon disperzije strukturnih agregata tla, i to najčešće različitim kemijskim sredstvima, a ponekad destiliranom vodom. Određen je MST 20 uzoraka (modioficiranom metodom HRN ISO 11277:2011), s tim da se svaki uzorak analizirao zasebno nakon dezagregacije Na–heksametafosfatom (Na–H) i Na–pirofosfatom (Na–P)....
Utjecaj prisutnosti mikotoksina u krmnim smjesama na proizvodne rezultate kokoši nesilica
Utjecaj prisutnosti mikotoksina u krmnim smjesama na proizvodne rezultate kokoši nesilica
Filip Di Nuzzo
Plijesni su skupina mikroskopskih gljivica od kojih veliki broj proizvodi jake toksine, odnosno mikotoksine. Oni mogu biti uzročnici mnogih poremećaja kod ljudi i životinja. Kako bi se spriječio učinak mikotoksina na organizam koriste se adsorbensi koji na sebe vežu mikotoksine te se zajedno s njima izlučuju iz organizma prije nego se prošire po njemu i prouzroče štetan utjecaj. Cilj istraživanja bio je utvrditi učinak dodatka adsorbensa u krmnu smjesu na proizvodne...
Utjecaj produljenog vremena odležavanja i inokulata na sadržaj zeina i vodotopivog proteina u silažama cijele biljke kukuruza
Utjecaj produljenog vremena odležavanja i inokulata na sadržaj zeina i vodotopivog proteina u silažama cijele biljke kukuruza
Matej Belec
Silaža kukuruza glavno je voluminozno krmivo u hranidbi visokoproizvodnih goveda. Poznata je važnost proteina silaže no nije poznato koliko su pojedine frakcije proteina promijenjene tokom odležavanja silaže. Siliranje cijele biljke kukuruza mijenja sastav proteinskih frakcija uslijed proteolize te s druge strane povisuje razgradljivost škroba u buragu. Vodotopivi proteini jedni su od glavnih pokazatelja kvalitete silaža jer se na osnovu njih određuje do koje mjere je napredovala...
Utjecaj produljenog vremena odležavanja silaže i inokulata na promjene in vitro buražne probavljivosti vlakana u silažama cijele biljke kukuruza
Utjecaj produljenog vremena odležavanja silaže i inokulata na promjene in vitro buražne probavljivosti vlakana u silažama cijele biljke kukuruza
Mirta Skelin
Silaža cijele biljke kukuruza je glavno voluminozno krmivo obroka mliječnih krava. Poznata je važnost vlakana silaže u hranidbi životinja, no nije poznato da li se tijekom jednogodišnjeg skladištenja silaže mijenja probavljivost vlakana i suhe tvari. Također, dosadašnja istraživanja pokazuju aktivnost mikroorganizma inokulanta u stabilnoj fazi siliranja te promjene sastava i probavljivosti proteina, ali je nepoznat utjecaj na sastav i probavljivost vlakana. Stoga je cilj ovog...
Utjecaj proizvodne sezone na senzorni profil dimljenih pršuta
Utjecaj proizvodne sezone na senzorni profil dimljenih pršuta
Domagoj Gorup
Tipična proizvodnja dimljenih pršuta usklađena je s godišnjim dobima tijekom kojih su optimalno iskorišteni povoljni vremenski uvjeti za svaku fazu proizvodnje. Kako bi se utvrdio utjecaj proizvodne sezone na senzorna svojstava dimljenih pršuta analizirano je 73 uzoraka pršuta s područja Dalmacije iz pet proizvodnih sezona od 2011. do 2015. Statističkom obradom je utvrđeno da se deset od 18 svojstava značajno razlikovalo (P<0,05) između proizvodnih sezona. Značajne pozitivne...
Utjecaj prorjeđivanja i cizeliranja grozdova na količinu i kakvoću grožđa cv. "Cardinal" i "Matilde" (V. vinifera L.)
Utjecaj prorjeđivanja i cizeliranja grozdova na količinu i kakvoću grožđa cv. "Cardinal" i "Matilde" (V. vinifera L.)
Marina Jakas
U proizvodnji stolnog grožđa posebna se pažnja pridaje podizanju kvalitete grožđa, a ona se postiže pravilnim i pravovremenim provođenjem različitih ampelotehničkih zahvata u nasadu odnosno na trsu. Kakvoća stolnih sorata, osim po sadržaju šećera i razini ukupne kiselosti, ovisi i o vanjskom izgledu, prije svega masi grozda i krupnoći bobica. Provedeno je istraživanje o utjecaju prorjeđivanja i cizeliranja grozdova na kakvoću grožđa stolnih sorti Cardinal Crveni i Matilde....
Utjecaj protoka crpke i starosti uređaja na kvalitetu rada nošenih traktorskih prskalica
Utjecaj protoka crpke i starosti uređaja na kvalitetu rada nošenih traktorskih prskalica
Antonio Masnica
Nošene traktorske prskalice su uređaji za primjenu pesticida te one moraju funkcionirati u potpunosti ispravno kako bi se pesticidi mogli točno i precizno distribuirati. Kod uređaja starijeg datuma proizvodnje često dolazi do nepotpune tehničke ispravnosti samog uređaja. Testiranjem različitih karakteristika prskalica, od kojih je protok crpke najbitniji, želi se utvrditi utjecaj protoka crpke i starost uređaja na njegovu kvalitetu rada. Testiranje je provedeno u Sloveniji u...
Utjecaj protoka pumpe i starosti uređaja na kvalitetu rada orošivača
Utjecaj protoka pumpe i starosti uređaja na kvalitetu rada orošivača
Jurica Plukavec
Orošivači su danas sve češće korišteni, no kao i svaki drugi uređaj za primjenu pesticida, oni moraju funkcionirati u potpunosti ispravno kako bi se pesticidi mogli točno i precizno distribuirati. Kod uređaja starijeg datuma proizvodnje često dolazi do nepotpune tehničke ispravnosti samog uređaja. Testiranjem različitih karakteristika orošivača, od kojih je protok pumpe najbitniji, želi se utvrditi utjecaj protoka pumpe i starosti uređaja na kvalitetu rada. Testiranje je...
Utjecaj provenjavanja na hrandbenu vrijednost fermentirane krme poluprirodnog travnjaka
Utjecaj provenjavanja na hrandbenu vrijednost fermentirane krme poluprirodnog travnjaka
Gordan Šebalj
Cilj ovog diplomskog rada bio je utvrditi utjecaj provenjavanja na hranjivost fermentirane biljne mase i kvalitetu fermentacije u silosu. Svježa ili direktno silirana biljna masa se dobro zbija u silosu, ali ima manju koncentraciju vodotopivih šećera u suhoj tvari krme, moguće gubitke hranjiva ocjeđivanjem silažnog soka, veće transportne i troškove skladištenja krme u usporedbi s biljnom masom provenutom prije siliranja. Veća razina provenjavanja krme prije siliranja dovodi do...
Utjecaj radne brzine berača i kombajna na učinak i kvalitetu berbe kamilice
Utjecaj radne brzine berača i kombajna na učinak i kvalitetu berbe kamilice
Matija Granatir
Uzgoj i dorada kamilice na području Podravine (Virovitica, Pitomača) značajno rastu zadnjih godina zbog velike potražnje za njenim cvatom u zapadnoeuropskim zemljama (Njemačka, Italija, Austrija, Francuska…). No, sve učestalije promjene meteoroloških uvjeta u razdoblju berbe često predstavljaju problem, jer je sve teže cvat kamilice ubrati u optimalnom roku (kad je otvoreno više od 70 % cvjetova u cvatnoj glavici). Iz tog je razloga nužno koristiti berače i kombajne koji...
Utjecaj radne brzine i sorte na radni učinak strojne berbe hmelja
Utjecaj radne brzine i sorte na radni učinak strojne berbe hmelja
Valentina Borić
U radu su prikazana terenska mjerenja i radni učinci strojne berbe različitih sorti hmelja. Mjerenja su obavljena u hmeljarniku Rojnik i hemeljarniku Jelen na sortama Savinjski Golding, Aurora i Celeia. Hmeljarnik Rojnik iz Savinjske doline hmelj uzgaja na površini od 41 ha, a hmeljarnik Jelen iz Dobriše vasi, Petrovčah, na 21 ha. Hmeljarnik Rojnik prilikom berbe hmelja koristi traktor Landini Rex 120 GT (75 kW) koji se kreće brzinom oko 4,5 - 5 km/h, te berbu jednog prohoda obavi za...
Utjecaj rane defolijacije na kemijski sastav grožđa sorte 'Trnjak'
Utjecaj rane defolijacije na kemijski sastav grožđa sorte 'Trnjak'
Kristina Pilatuš
Rana defolijacija kao ampelotehnički zahvat pokazuje pozitivne rezultate u podizanju kvalitete vina. Sorta 'Trnjak' autohtona je sorta Imotske krajine i Zapadne Hercegovine i zbog njene ugroženosti aktivno se radi na očuvanju sorte. Pokus je postavljen u svibnju 2019. godine, u vinogradu proizvođača Ivice Radalja. Postavljen je prema slučajnom bloknom rasporedu s dva tretmana, bazalnom defolijacijom nakon završetka cvatnje i kontrolom predstavljenom primjenom uobičajne ampelotehnike...

Pages