Pages

Utjecaj sastava hranjive otopine i gustoće sjetve na komponente prinosa hidroponski uzgojene koprive
Utjecaj sastava hranjive otopine i gustoće sjetve na komponente prinosa hidroponski uzgojene koprive
Matija Javornik
Kopriva je samonikla, višegodišnja biljna vrsta koja spada u skupinu ljekovitog bilja. Vrlo je prilagodljiva te široko rasprostranjena po svijetu. Njezina ljekovitost poznata je od daleke prošlosti, no posljednjih godina kopriva dobiva veliki značaj te postaje jedna od perspektivnijih biljnih vrsta. Osim u medicinske svrhe primjenjuje se u prehrambenoj, tekstilnoj i kozmetičkoj industriji. Upravo se zbog sve veće uporabe kopriva počela uvoditi u poljoprivrednu proizvodnju....
Utjecaj sezone na sadržaj ureje u mlijeku Holstein i simentalskih krava
Utjecaj sezone na sadržaj ureje u mlijeku Holstein i simentalskih krava
Vilma Goleš
Sadržaj ureje u kravljem mlijeku jedan od primjenjivih indikatora opskrbljenosti mliječnih krava proteinima i energijom. Na njen sadržaj utječu brojni faktori od kojih je sezona prepoznata kao jedan važan čimbenik. Sezona na sadržaj ureje u mlijeku djeluje neposredno preko utjecaja mikroklimatskog okruženja odnosno posredno preko hranidbe mliječnih krava. Cilj istraživanja bio je utvrditi značajnost utjecaja sezona na sadržaj ureje u mlijeku krava. Istraživanjem je obuhvaćeno...
Utjecaj sezone na sastav masnih kiselina u mlijeku krava pasmine Jersey
Utjecaj sezone na sastav masnih kiselina u mlijeku krava pasmine Jersey
Ivana Petrović
Cilj ovog diplomskog rada bio je utvrditi sadržaj i sastav masnih kiselina u mlijeku krava pasmine Jersey kao i utjecaj sezonskim promjenama u hranidbi na iste. Prikupljeni su skupni uzorci mlijeka iz laktofriza tijekom godine dana. Tijekom laktacije krave su dobivale tri obroka: stajski - TMR obrok baziran na sjenaži lucerne, prijelazni - krave su boravile pola dana na ispaši i pola dana u staji te pašni - krave su između jutarnje i večernje mužnje boravile na ispaši. Prosječan...
Utjecaj smanjenja udjela dopunske krmne smjese na proizvodne pokazatelje SASSO pilića u ekološkoj proizvodnji
Utjecaj smanjenja udjela dopunske krmne smjese na proizvodne pokazatelje SASSO pilića u ekološkoj proizvodnji
Vjekoslav Lončarić
Provedeno je istraživanje utjecaja različitih udjela dopunske krmne smjese na proizvodne pokazatelje pilića u svrhu smanjenja cijene proizvodnje. U istraživanju je korišteno 90 jednodnevnih pilića hibrida SASSO, držanih na ispustima od trećeg tjedna starosti i zaklanih nakon 83 dana tova. Ulazna masa pilića iznosila je 40 grama. Pilići su bili razmješteni u tri odvojene skupine koje su hranjene krmnim smjesama s različitim udjelom proteina i čiji se prirast mjerio tjedno....
Utjecaj snage pčelinje zajednice na skupljanje pčelinjeg otrova metodom elektrostimulacije
Utjecaj snage pčelinje zajednice na skupljanje pčelinjeg otrova metodom elektrostimulacije
Lea Balen Percela
Proizvodnja meda u posljednje vrijeme postaje sve upitnija zbog češćih ekstremnih klimatskih promjena. Zbog navedenog se razloga nameće potreba razvijanja proizvodnje i drugih pčelinjih proizvoda. Jedan od pčelinjih proizvoda, koji zaslužuje pozornost, svakako je pčelinji otrov. Stoga je potrebno upotpuniti saznanja o mogućnostima proizvodnje pčelinjeg otrova suvremenom metodom elektrostimulacije radilica. Istraživanje je bilo provedeno na području Daruvara na ukupno 18...
Utjecaj soja kvasca na aromatski profil vina Sauvignon bijeli
Utjecaj soja kvasca na aromatski profil vina Sauvignon bijeli
Juraj Karković
Aromatski profil pojedinog vina definiran je genetskim svojstvima sorte, agroklimatskim uvjetima i proizvodnoj godini, kemijskim sastavom mošta i samim kvascem koji provodi alkoholnu fermentaciju. Različitost u metabolizmu komercijalno dostupnih sojeva kvasca uvelike može utjecati na koncentraciju stvorenih fermentacijskih aroma čime se u konačnici značajno modificira aromatski profil dobivenog vina. Ovo istraživanje proučava utjecaj različitih sojeva kvasca na aromatski profil...
Utjecaj spola i tipa mišića na pH i boju mesa turopoljskih svinja iz otvorenog uzgoja
Utjecaj spola i tipa mišića na pH i boju mesa turopoljskih svinja iz otvorenog uzgoja
Filip Frančić
Cilj rada bio je utvrditi utjecaj spola (nazimice i kastrati) i vrste mišića (m.longisimus dorsi – MLD i m.semimembranosus – SM) na pH vrijednost i boju mesa turopoljskih svinja. Istraživanje je provedeno na 13 kastrata i 7 nazimica iz otvorenog uzgoja. Prosječna (±SD) završna masa kastrata bila je 98,4 ± 10,8 kg, a nazimica 88,1 ± 10,5 kg. Vrijednosti pH1 i pH24 u MLD i SM izmjerene su 45 min. i 24 h post mortem primjenom ubodnog pH-metra (TESTO 230). Pokazatelji boje mesa...
Utjecaj spola na klasu trupa i udio komercijalnih rezova istarskog goveda
Utjecaj spola na klasu trupa i udio komercijalnih rezova istarskog goveda
Romana Uvodić
Istarsko govedo jedna je od tri autohtone pasmine goveda čija je revitalizacija usmjerena ka proizvodnji i plasmanu kvalitetnog i prepoznatljivog goveđeg mesa. Budući da je istarsko govedo kasnozrela pasmina nešto sporijeg ali dužeg intervala rasta, važno je u tovu mlađih kategorija goveda razumjeti načela dinamike promjene konformacije trupa i alometrije rasta tkiva obzirom na spol jedinki. Cilj rada je utvrditi utjecaj spola na konformaciju trupa i udjele komercijalnih rezova...
Utjecaj spola na odlike trupa i kakvoću mesa junadi Charolais pasmine
Utjecaj spola na odlike trupa i kakvoću mesa junadi Charolais pasmine
Matija Gršić
Očekivanja kupaca mlade junetine glede njene boje i zamašćenosti teže ka tome da ono bude svjetlo-crvene boje i ne previše zamašćeno. Cilj ovog istraživanja je utvrditi dinamiku rasta junadi pasmine Charilais, karakteristike trupa te kakvoću mesa. Istraživanje je provedeno na ukupnom uzorku od 12 junadi pasmine Charolais od koji su četiri muškog te osam ženskog spola. Junad potječu sa uzgojno tovne farme na kojoj su oteljena (OPG Gršić, Žakanje). Telad su uzgojena u jednakim...
Utjecaj stajanja silaže visoko-vlažnog zrna kukuruza na koncentraciju karotenoida, tokola i retinola u plazmi junica
Utjecaj stajanja silaže visoko-vlažnog zrna kukuruza na koncentraciju karotenoida, tokola i retinola u plazmi junica
Kristina Sabo
Među žitaricama, zrno kukuruza sadrži najviše karotenoida, među kojima i β-kriptoksantina i β-karotena koji su provitamini vitamina A te tokola, spojeva vitamina E aktivnosti. Skladištenjem silaže visoko vlažnog zrna kukuruza, kiseli uvjeti stvoreni tijekom fermentacije mogu smanjiti sadržaj tih spojeva, ali i povisiti njihovu biodostupnost. Cilj ovog istraživanja je utvrditi utjecaj stajanja silaže visoko vlažnog zrna kukuruza na koncentraciju karotenoida, tokola i retinola u...
Utjecaj standardizacije mlijeka na kemijski sastav i senzorska svojstva sira škripavca
Utjecaj standardizacije mlijeka na kemijski sastav i senzorska svojstva sira škripavca
Sanda Kalaš
Sir škripavac je hrvatski autohtoni punomasni sir. Tradicionalno se proizvodi na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima Like, Gorskog Kotara, dijela Korduna te ogulinskog kraja. Standardizacija mlijeka je postupak optimizacije sadržaja proteina i mliječne masti na optimalan omjer 0,9 : 1. Može se provoditi dodatkom obranog mlijeka u prahu, obiranjem dijela mliječne masti ili dodatkom vrhnja i obranog mlijeka. Standardizacija nije uobičajeni postupak na obiteljskim...
Utjecaj standardizacije mlijeka na randman sira škripavca
Utjecaj standardizacije mlijeka na randman sira škripavca
Jasna Anušić
Sir je jedna od temeljnih namirnica u ljudskoj prehrani, pri tome je u interesu svakog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koje se bavi proizvodnjom sira povećati njegovu prodaju. Gotovo 80% troškova proizvodnje sira čini cijena mlijeka. Randman sira se definira kao broj utrošenih kg mlijeka za proizvodnju jednog kg sira ili broj kg sira proizvedenog od 100 kg mlijeka. Randman sira ponajprije ovisi o sadržaju masti i proteina u mlijeku za sirenje. U proizvodnji sira sadržaj masti...

Pages