Pages

Utjecaj stavova o čokoladi na ponašanje studenata u konzumaciji čokolade
Utjecaj stavova o čokoladi na ponašanje studenata u konzumaciji čokolade
Ana-Klaudija Štilinović
Prijelaz na fakultet je životna promjena koja, između ostalog, uzrokuje promjene u prehrambenim navikama studenata. Ciljevi ovog istraživanja bili su utvrditi ponašanje u konzumaciji čokolade među studentima, njihove stavove o čokoladi i utjecaj stavova na ponašanje u konzumaciji čokolade. Provedeno je online anketno ispitivanje na uzorku od 331 studenta u Hrvatskoj. Većina ispitanih studenata konzumira čokoladu, najčešće 2 do 3 puta tjedno i preferiraju čokoladu s dodacima...
Utjecaj strojne mužnje na temperaturu vimena koza koristeći change over pokusni plan
Utjecaj strojne mužnje na temperaturu vimena koza koristeći change over pokusni plan
Marina Odorčić
Cilj ovog rada bio je utvrditi utjecaj strojne mužnje na temperaturu vimena putem komparacije podataka zabilježenih prije i poslije mužnje metodom infracrvene termografije. Istraživanje utjecaja skidanja muzne jedinice pri različitim postavkama (protok mlijeka od 200 ml/min uz slijepu mužnju trajanja 30-60 sekundi, 200ml/min, 500 ml/min) proučavan je kod alpina pasmine koza. Jedinke su podijeljene u tri skupine po 24 koze gdje su tretmani primijenjivani na svaku kozu tijekom...
Utjecaj supstrata i gnojidbe na rast i razvoj kadifice niske
Utjecaj supstrata i gnojidbe na rast i razvoj kadifice niske
Helena Zečić
Proizvodnja jednogodišnjih cvjetnih vrsta zauzima značajno mjesto u ukupnoj proizvodnji cvijeća u svijetu. Među značajne vrste svakako se može ubrojiti kadifica niska (Tagetes patula) sa širokim asortimanom kultivara različite boje cvata. Presadnice proizvedene novim tehnologijama u tzv. plug sistemu izlaze na tržište tijekom proljeća i sade se na otvoreno nakon prestanka opasnosti od mrazeva. Daljnje održavanje takvih sadnica u dobroj kondiciji tijekom cvatuće sezone uvelike...
Utjecaj supstrata na prinos i nutritivnu vrijednost mladih izdanaka povrća i suncokreta
Utjecaj supstrata na prinos i nutritivnu vrijednost mladih izdanaka povrća i suncokreta
Tamara Brlek
Mladi izdanci, poznatiji kao 'microgreens', konzumiraju se u fazi kotiledona i nepotpuno razvijenih prvih pravih listova. Sadrže veću količinu minerala i bioaktivnih spojeva, a manje nitrata od biljaka u kasnijoj fenološkoj fazi. Cilj istraživanja bio je utvrditi utjecaj tri supstrata (komercijalni supstrat za uzgoj presadnica, mješavina komercijalnog supstrata i perlita, juta) na prinos i mineralni sastav mladih izdanaka brokule, cikle, poriluka, graška i suncokreta. Prosječno...
Utjecaj sustava uzdržavanja tla na rast i razvoj vinove loze, te kakvoća prinosa
Utjecaj sustava uzdržavanja tla na rast i razvoj vinove loze, te kakvoća prinosa
Ante Maleš
Sustav uzdržavanja vinogradarskog tla ima više ciljeva, a oni obuhvaćaju suzbijanje korova, očuvanje tla te smanjenje zaliha u tlu kako bi lakše mogli kontrolirati bujnost vinove loze i utjecaj na poželjne aspekte kvalitete vina. Ovaj rad obuhvaća čimbenike obrađivanja tla, kontrolu korova, utjecaj zatravljivanja i malčiranja na rast i razvoj vinove loze, pojavu bolesti na vinovoj lozi, prinos grožđa te kvalitetu mošta i vina u rastućim vinogradarskim regijama (Australije,...
Utjecaj suvišne vlažnosti na fenotipske karakteristike simbioznih fiksatora dušika izoliranih iz kvržica soje
Utjecaj suvišne vlažnosti na fenotipske karakteristike simbioznih fiksatora dušika izoliranih iz kvržica soje
Ivana Ćurčić
Za poljoprivrednu proizvodnju vrlo je značajna simbioza kvržičnih bakterija i mahunarki. Stoga je važno odabrati visoko učinkovite sojeve koji su otporni na razne nepovoljne uvjete u tlu. Zato je selekcija visoko učinkovitih sojeva kvržičnih bakterija bitna za uspješnost predsjetvene bakterizacije sjemena mahunarki jer se danas sve više susrećemo s ekstremnim vremenskim pojavama koje su posljedica klimatskih promjena. Glavni cilj rada je utvrditi fenotipske karakteristike sojeva...
Utjecaj suše na autohtone sojeve Rhizobium spp. u in vitro uvjetima
Utjecaj suše na autohtone sojeve Rhizobium spp. u in vitro uvjetima
Edita Maskalan
Nedostatak vode je abiotski čimbenik koji utječe na poljoprivrednu proizvodnju ugrožavajući biljni i bakterijski rast te je često glavni uzrok izostanka nodulacije i simbiozne fiksacije dušika. Kako bi se iskorištavanje fiksacije dušika unaprijedilo danas je sve više u upotrebi inokulacija mahunarki pa je uz odabrane genotipove graha potrebno izvršiti i selekciju sojeva kvržičnih bakterija (rizobija). U tlu postoje autohtone populacije rizobija koje su često u kompeticijiskim...
Utjecaj sušenja cvijeća na boju, teksturu i miris potpurija
Utjecaj sušenja cvijeća na boju, teksturu i miris potpurija
Magdalena Starčević
U proizvodnji cvjetnih vrsta za rez dio proizvoda se koristi u svježem stanju dok se dio suši. Prednosti suhog cvijeća su dugotrajnost i ekonomska isplativost. Kako bi se dobio željeni proizvod koriste se razne metode sušenja; sušenje na zraku, sušenje na suncu, mikrovalno sušenje, sušenje u sušnici te sušenje pomoću različitih sredstava (desikanti). Tako osušeni cvjetovi i latice pojedinih vrsta prikladni su za pripremu potpurija. Najvažniji faktori u pripremi mješavine...
Utjecaj sušenja na kemijske i fizikalne karakteristike chia sjemenki
Utjecaj sušenja na kemijske i fizikalne karakteristike chia sjemenki
Mateja Bedeniković
Usnatice (Lamiaceae) biljke su koje se sve više koriste u prehrani ljudi i životinja. Jedna je od vrsta porodice usnatica biljka Chia (Salvia hispanica L.). Vrlo često nazivamo je „super hrana“ zbog svojih fizikalno-kemijskih svojstava. Uglavnom se uzgaja radi sjemenja koje sadrži 25-35% ulja. Sjeme se može koristiti sirovo; samljeveno ili cjelovito. Nakon berbe, važno je pravilno doraditi i uskladištiti sjeme kako bi zadržalo svoja kemijska i fizikalna svojstva do uporabe....
Utjecaj svjetla na mineralni sastav te sadržaj klorofila i karotenoida kod klijanaca i mladih izdanaka heljde
Utjecaj svjetla na mineralni sastav te sadržaj klorofila i karotenoida kod klijanaca i mladih izdanaka heljde
Katarina Bunoza
Heljda (Fagopyrum esculentum) je pseudožitarica poznata kao dobar izvor hranjivih tvari koja se može konzumirati u obliku klijanaca i mladih izdanaka s izraženim nutritivnim vrijednostima. Evaluacija mladih izdanaka i klijanaca heljde pod LED i FLUO osvjetljenjem provedena je u laboratoriju te vegetacijskim komorama Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Cilj istraživanja bio je utvrditi sadržaj suhe tvari, sirovih proteina te mikro- i makroelemenata kod klijanaca i mladih...
Utjecaj svjetla na nutritivnu vrijednost klijanaca i mladih izdanaka pšenice
Utjecaj svjetla na nutritivnu vrijednost klijanaca i mladih izdanaka pšenice
Lucija Đermek
Klijanci i mladi izdanci stječu sve veću popularnost u konzumaciji, zbog svog visokog sadržaja bioaktivnih spojeva i nutrijenata te se zbog toga ubrajaju u funkcionalnu hranu. Za proizvodnju mladih izdanaka i klijanaca koristi se različito povrće, aromatično bilje i žitarice. Među žitaricama ističe se pšenica koja je ujedno i najraširenija poljoprivredna kultura na svijetu. Istraživanje je postavljeno s ciljem utvrđivanja količine suhe tvari, sirovih proteina i minerala u...
Utjecaj svojstava endosperma zrna kukuruza na in vitro kinetiku probavljivosti škroba u tankom crijevu svinja
Utjecaj svojstava endosperma zrna kukuruza na in vitro kinetiku probavljivosti škroba u tankom crijevu svinja
Dora Zurak
Zrno kukuruza najvažniji je izvor energije te predstavlja najzastupljenije krmivo u hranidbi svinja. Energija zrna kukuruza deponirana je u obliku škroba čija je visoka probavljivost i iskoristivost neophodna za održanje života, rast, obnovu tkiva, zdravlje i proizvodnju. Najveći dio zrna kukuruza čini endosperm čiji se brašnavi i caklavi dio razlikuju u svojstvima te njihov omjer kao i morfologija utječu na probavljivost škroba. Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi utjecaj...

Pages