Pages

Utjecaj rasvjete i svjetlosnih instalacija na otvorene prostore
Utjecaj rasvjete i svjetlosnih instalacija na otvorene prostore
Ivana Šimag
Ovim radom se nastojao utvrditi utjecaj rasvjete i svjetlosnih instalacija na otvorene prostore, kao i utjecaj ovih elemenata na čovjekovo psihičko i fizičko zdravlje. Svjetlost, kao uvijek prisutan element, sve češće se osim u obliku rasvjete pojavljuje i u obliku svjetlosnih instalacija. Iako je termin instalacija prisutan još od druge polovice 20. stoljeća, njegova točna definicija još uvijek nije poznata, a samim time nije definiran niti pojam svjetlosnih instalacija....
Utjecaj razine škroba u obroku konja na in vitro fekalnu probavljivost vlakana
Utjecaj razine škroba u obroku konja na in vitro fekalnu probavljivost vlakana
Ana Bošnjak
Škrob je bogatiji izvor energije za konje od vlakana, ali njegova previsoka količina u obroku narušava razgradnju u tankom crijevu, povećava fermentaciju u slijepom i debelom crijevu što može imati za posljedicu smanjenu fermentaciju vlakana i zdravstvene probleme kod konja (npr. kolike). Cilj istraživanja bio je utvrditi utjecaj različitih dnevnih razina škroba na in vitro fekalnu probavljivost neutralnih detergent vlakana i suhe tvari te da li promjene razine škroba u obroku...
Utjecaj različite koncentracije umjetnog pigmenta i organskih minerala na boju žutanjka i sadržaj karotenoida
Utjecaj različite koncentracije umjetnog pigmenta i organskih minerala na boju žutanjka i sadržaj karotenoida
Luka Cvetić
Očekivanja kupaca konzumnih jaja glede obojenosti žutanjaka teže ka tome da oni budu što intenzivnije žute odnosno narančaste boje. Da bi to postigli proizvođači konzumnih jaja koriste krmne smjese u koje se dodaju umjetni pigmenti. Cilj ovog diplomskog rada je utvrdit iutjecaj dodataka različitih koncentracija umjetnog pigmenta i organskih minerala na obojenost žutanjaka i sadržaj karotenoida. U istraživanju je korišteno 36 Tetra hibridnih kokoši podijeljenih u 4 skupine....
Utjecaj različitih agrotehničkih mjera na produktivnost trave miskantus
Utjecaj različitih agrotehničkih mjera na produktivnost trave miskantus
Katarina Gudeljević
Miskantus (Miscanthus x giganteus) je energetska kultura koju karakterizira visoka produktivnost biomase, otpornost na bolesti i štetnike te niski gnojidbeni zahtjevi. Ovisno o tipu goriva koje se želi proizvesti, žetva miskantusa se može obaviti u jesen ili na proljeće. Uspjeh zasnivanja usjeva ovisi o brojnim čimbenicima, među kojima je i vrsta sadnog materijala. Trenutno dostupan sadni materijal čine reznice rizoma i presadnice. U današnje vrijeme sve više raste broj energetskih...
Utjecaj različitih predtretmana na klijavost i energiju klijanja sjemena motra (Crithmum maritimum L.)
Utjecaj različitih predtretmana na klijavost i energiju klijanja sjemena motra (Crithmum maritimum L.)
Ana Nimac
Motar (Crithmum maritimum L.) je višegodišnja biljna vrsta tolerantna na slanija tla. Zbog te otpornosti postoji mogućnost njegovog uzgoja na zahtjevnijim tlima. Za uzgoj motra i mogućnost njegovog kultiviranja potrebno je ispitati klijavost sjemena te definirati uvjete u kojima je klijavost najveća. U ovom radu sjeme motra, ukupno 700 sjemenki, izloženo je predtretmanu dH2O ili 50 mM NaCl-om tijekom sedam dana nakon čega je ispitana njegova klijavost na podlogama vlaženim...
Utjecaj različitih predtretmana na klijavost sjemena grčke piskavice (Trigonella foenum-graecum L.) u slanim uvjetima
Utjecaj različitih predtretmana na klijavost sjemena grčke piskavice (Trigonella foenum-graecum L.) u slanim uvjetima
Petra Hruškar
Grčka piskavica (Trigonella foenum-graecum L.) je jednogodišnja biljna vrsta iz porodice mahunarki čije se sjeme koristi u kulinarstvu i farmaceutskoj industriji. Zbog simbiotske fiksacije dušika vrijedna je u plodoredu jer obogaćuje tlo dušikom i organskom tvari poboljšavajući mu svojstva. Klimatske promjene i intenzivna poljoprivredna proizvodnja dovode do salinizacije što uvelike sužava izbor poljoprivrednih kultura pogodnih za uzgoj u uvjetima zaslanjenosti tla. Predsjetveno...
Utjecaj različitih sojeva Saccharomyces i ne-Saccharomyces sp. kvasaca na sastav i
 kakvoću vina ´Babić´
Utjecaj različitih sojeva Saccharomyces i ne-Saccharomyces sp. kvasaca na sastav i kakvoću vina ´Babić´
Ante Zorić
Suvremeno vinarstvo podrazumijeva kontinuirana istraživanja i edukaciju u svrhu prilagodbe proizvodnje vina uvjetima dozrijevanja grožđa i zahtjevima tržišta. U posljednjih nekoliko godina, zbog sve izraženijih klimatskih promjena, grožđe sadrži sve višu koncentraciju šećera i sve nižu koncentraciju ukupnih kiselina, što može rezultirati proizvodnjom neharmoničnih vina. U svrhu rješavanja tog problema, na tržištu su se pojavile različite selekcije vinskih kvasaca...
Utjecaj različitih sustava držanja na zdravlje i dobrobit mliječnih krava
Utjecaj različitih sustava držanja na zdravlje i dobrobit mliječnih krava
Hana Božičević
Tijekom posljednjih četrdeset godina zbog selekcioniranja krava na visoku mliječnost, došlo je do udvostručenja proizvodnje mlijeka po kravi. Međutim, povećana proizvodnost rezultirala je i povećanom incidencijom zdravstvenih problema i skraćenim životnim vijekom „modernih“ mliječnih krava. Iz tog razloga danas se sve više važnosti daje samom smještaju i brizi oko životinja (Oltenacu i Algers, 2005). Proizvodnja i suživot s mliječnim govedima, oduvijek je bila usko...
Utjecaj različitih sustava uzdržavanja tla na kemijski sastav sorte 'Chardonnay' (Vitis vinifera L.)
Utjecaj različitih sustava uzdržavanja tla na kemijski sastav sorte 'Chardonnay' (Vitis vinifera L.)
Francesco Ravalico
Upravljanje sustavom tla u vinogradu ima višestruku i izuzetno važnu ulogu u uzgoju vinove loze (Vitis vinifera L.).U posljednje vrijeme povećan je interes za zatravljivanjem i malčiranjem vinograda u odnosu na upotrebu herbicida i stalnu obradu tla jer povoljno utječu na tlo i rast i razvoj vinove loze te kvalitetu grožđa.Tema ovog diplomskog rada je pokus koji je postavljen 2016. godine na sorti Chardonnay. Pokus se sastoji od četiri različita sustava upravljanja tlom. Jedan...
Utjecaj različitih termina djelomične defolijacije na polifenolni sastav grožđa sorte 'Merlot'
Utjecaj različitih termina djelomične defolijacije na polifenolni sastav grožđa sorte 'Merlot'
Petra Rajić
Djelomična defolijacija u zoni grozdova jedan je od najčešćih ampelotehničkih zahvata korištenih u proizvodnji grožđa u cilju poboljšanja mikroklimata loze te povećanja kvalitete grožđa. Zahvat djelomične defolijacije proveden na početku šare grožđa do sada je bio uobičajen za kontinentalnu Hrvatsku zbog hladnijih i vlažnijih klimatskih prilika, ali zbog povećanja temperature zraka u posljednjim godinama nužno je preispitati različite termine provođenja djelomične...
Utjecaj različitih termina djelomične defolijacije na polifenolni sastav grožđa sorte 'Merlot'
Utjecaj različitih termina djelomične defolijacije na polifenolni sastav grožđa sorte 'Merlot'
Petra Rajić
Djelomična defolijacija u zoni grozdova jedan je od najčešćih ampelotehničkih zahvata korištenih u proizvodnji grožđa u cilju poboljšanja mikroklimata loze te povećanja kvalitete grožđa. Zahvat djelomične defolijacije proveden na početku šare grožđa do sada je bio uobičajen za kontinentalnu Hrvatsku zbog hladnijih i vlažnijih klimatskih prilika, ali zbog povećanja temperature zraka u posljednjim godinama nužno je preispitati različite termine provođenja djelomične...
Utjecaj različitih uzgojnih uvjeta na status fosfora u cikli i radiču
Utjecaj različitih uzgojnih uvjeta na status fosfora u cikli i radiču
Sebastijan Vincek
Povrće čini važan dio ljudske prehrane, obiluje hranjivim tvarima, mineralima i vlaknima. Konzumacijom povrća u ljudski se organizam unosi malo kalorija, a mnogo vitamina i minerala. Fosfor je važan biogeni element koji ulazi u sve biokemijske procese u biljci kao što su fotosinteza, glikoliza, disanje. Također je sastavni dio adenozin tri fosfata (ATP) i najvažniji je sakupljač i prenosilac energije u biljci. Najčešće vidljivi nedostaci fosfora su usporen metabolizam, slabiji...

Pages