Pages

Utjecaj predsjetvenih zahvata na prizemnu faunu soje
Utjecaj predsjetvenih zahvata na prizemnu faunu soje
Marija Posarić
Soja je jedna od najstarijih proizvodnih kultura koja ima visoko mjesto značajne uljne i bjelančevinaste kulture. Ima poznatu prehrambenu vrijednost te se može koristiti kao nadomjestak za meso zbog svojih kvalitetnih bjelančevina. Tijekom uzgoja soje može doći do napada štetnika što rezultira smanjenjem kvalitete i kvantitete zrna. U prizemnoj fauni soje osim štetnika nalazi se i korisna fauna, razni predatori, paraziti i parazitoidi koji mogu utjecati na brojnost štetne faune....
Utjecaj predsjetvenog tretmana na klijavost sjemena primorskog vriska (Satureja montana L.) u uvjetima osmotskog stresa
Utjecaj predsjetvenog tretmana na klijavost sjemena primorskog vriska (Satureja montana L.) u uvjetima osmotskog stresa
Monika Nekić
Primorski vrisak (Satureja montana L.) je višegodišnja biljna vrsta iz porodice usnjača (Lamiaceae). Predstavlja jednu od najčešćih vrsta kamenjarskih pašnjaka, ne smatra se ugroženom, ali problem predstavlja nedostatak vode u području njegove prirodne rasprostranjenosti. U Hrvatskoj nije zabilježen uzgoj primorskog vriska, a upotrebom predtretmana sjemena može se postići veća otpornost primorskog vriska na sušne uvjete, te na taj način potaknuti njegov uzgoj. U ovom...
Utjecaj predtretmana vodom na klijavost sjemena bosiljka (Ocimum basilicum L.)
Utjecaj predtretmana vodom na klijavost sjemena bosiljka (Ocimum basilicum L.)
Vedrana Bjekić
Bosiljak (Ocimum basilicum L.) je biljka iz porodice usnača (Lamiaceae), a od davnina je poznata kao začinska i ljekovita biljna vrsta. Danas svoju primjenu nalazi u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji, proizvodnji parfema te tradicionalnoj medicini. U svrhu bržeg i boljeg klijanja i zasnivanja usjeva u posljednje vrijeme se provodi sve više predsjetvenih tretmana sjemena. Cilj ovog rada je bio utvrditi utjecaj predtremana močenjem sjemena u destiliranoj vodi na klijavost sjemena i...
Utjecaj prehrambene neofobije na ponašanje potrošača u konzumaciji etničke hrane
Utjecaj prehrambene neofobije na ponašanje potrošača u konzumaciji etničke hrane
Kristina Deronja
Ponuda etničke hrane na svjetskoj razini raste iz godine u godinu, prvenstveno zahvaljujući migracijama. No, zasad cjelokupnu ponudu i potražnju za etničkom hranom u Hrvatskoj ne možemo mjeriti s razvijenim zapadnoeuropskim zemljama, što je i razumljivo s obzirom na relativno zatvoreno društvo i manji broj stranih državljana. Također nisu svi voljni kušati novu hranu, a najčešći oblik odbijanja hrane manifestira se u obliku prehrambene neofobije koja se definira kao izbjegavanje...
Utjecaj primjene aditiva na konzumaciju i in vivo probavljivost suhe tvari sjenaže u hranidbi kastriranih ovnova
Utjecaj primjene aditiva na konzumaciju i in vivo probavljivost suhe tvari sjenaže u hranidbi kastriranih ovnova
Matea Županović
Hranidba životinji omogućuje opskrbu potrebnim hranjivim tvarima koje dobiva iz krmiva preko niza biokemijskih i fizioloških procesa koji se odvijaju u organizmu životinje. Zato je nužno istražiti različite aspekte hranidbe domaćih životinja s ciljem maksimalnog iskorištenja potencijala ponuđene hrane. U tu se svrhu provode pokusi probavljivosti na živim životinjama (in vivo) koji prate razliku između količine hranjivih tvari unesenih obrokom i količine hranjivih tvari...
Utjecaj primjene biostimulatora tijkom vegetacije na klijavost sjemena paprike
Utjecaj primjene biostimulatora tijkom vegetacije na klijavost sjemena paprike
Dijana Čeh
U svrhu utvrđivanja potencijala primjene biostimulatora tijekom vegetacije na klijavost sjemena paprike (Capsicum annuum L.), u ovom istraživanju prikupljeno je sjeme s biljaka dva kultivara paprike (babura - Šorokšari i rog - Kurtovska kapija) koje su tijekom vegetacije 2019. godine tretirane biostimulatorima Eco Green i Zeogreen. Uređajem CropReporter određeni su parametri klorofilne fluorescencije, a potom je provedena analiza klijavosti po standardnoj metodi za laboratorijsko...
Utjecaj primjene enzima na sastav voćnog vina od aronije (Aronia melanocarpa)
Utjecaj primjene enzima na sastav voćnog vina od aronije (Aronia melanocarpa)
Ivan Vujić
Voćna vina su prehrambeni proizvodi dobiveni fermentacijom soka ili masulja od različitih voćnih vrsta. Voćno vino dobiveno od plodova aronije ujedno je i funkcionalna hrana zbog značajnog antioksidativnog potencijala koji proizlazi iz visoke koncentracije polifenolnih spojeva. Antioksidansi su spojevi koje usporavaju proces oksidacije te na taj način usporavaju i proces starenja. Istraživanjem će se utvrditi učinak maceracije i primjene pektolitičkih enzima na osnovne...
Utjecaj primjene fungicida na prostornu i vertikalnu raspodjelu bakra u tlu
Utjecaj primjene fungicida na prostornu i vertikalnu raspodjelu bakra u tlu
Marija Poljak
Dugotrajna uporaba fungicida može dovesti do povećanih koncentracija bakra u tlu. Na daljnju distribuciju bakra u tlu utječu brojni faktori. Cilj ovog rada bio je utvrditi utjecaj nagiba padine i različitog načina korištenja zemljišta na prostornu raspodjelu bakra u površinskom sloju tla poljoprivrednih tala: dvaju vinograda, oranice i livade te utvrditi vertikalnu raspodjelu bakra u dva ispitivana vinograda koji su različiti s obzirom na stupanj zatravljenosti. Sa svakog zemljišta...
Utjecaj primjene načela održive poljoprivrede na konkurentnost zemalja u razvoju
Utjecaj primjene načela održive poljoprivrede na konkurentnost zemalja u razvoju
Marin Curać
Cilj rada je utvrditi kako na konkurentnost poljoprivredne proizvodnje zemalja u razvoju utječe primjena okolišnih standarda, s naglaskom na ekološku dimenziju. Države koje poštuju načela održivog razvoja u poljoprivredi i obvezu poštovanja okolišnih standarda u kojima je poljoprivreda važna gospodarska djelatnost i okosnica izvoza, nove regulative smatraju trgovinskim barijerama. Rad se zasniva na istraživanjima proizvodnje kakaovca u zemljama u razvoju i papra u malezijskoj...
Utjecaj primjene organskih minerala u hrani konzumnih nesilica na proizvodnost, kvalitetu jaja i čvrstoću kostiju
Utjecaj primjene organskih minerala u hrani konzumnih nesilica na proizvodnost, kvalitetu jaja i čvrstoću kostiju
Marino Mlinarić
Kvaliteta ljuske jajeta jedan je od najvažnijih čimbenika u peradarskoj industriji. Procjenjuje se da jaja s oštećenom ljuskom čine 6–10% ukupno proizvedenih jaja, što uzrokuje velike ekonomske gubitke. Drugi problem, posebice u alternativnoj proizvodnji jaja, je nedovoljna čvrstoća kostiju. Ona uglavnom rezultira lomovima prsnih kostiju te predstavlja jedan od najvećih problema dobrobiti kokoši nesilica i komercijalne proizvodnje jaja. Organski mineralni izvori imaju nekoliko...
Utjecaj primjene otpadnog mulja i roka žetve na gospodarska i morfološka svojstva side (Sida hermaphrodita (L.) Rusby)
Utjecaj primjene otpadnog mulja i roka žetve na gospodarska i morfološka svojstva side (Sida hermaphrodita (L.) Rusby)
Martina Medvedec
Istraživanje je postavljeno na pokušalištu Agronomskog fakulteta u Maksimiru. Sida hermaphrodita je posađena u svibnju 2017. godine. Pokus je proveden u 3 ponavljanja s primjenom mulja kao glavnim faktorom u 4 različite doze: 0 kg/ha (kontrola); 1,66; 3,32 i 6,64 t ST/ha godišnje i podfaktorom rokom žetve: jesen i proljeće. Cilj rada bio je utvrditi utjecaj primjene različitih doza mulja i rokova žetve na morfološka i gospodarska svojstva side. Gnojidbeni tretmani su se u...
Utjecaj primjene pepela i roka košnje na gospodarska i morfološka svojstva divljeg prosa (Panicum virgatum L.)
Utjecaj primjene pepela i roka košnje na gospodarska i morfološka svojstva divljeg prosa (Panicum virgatum L.)
Andrea Radman
Sve veća potrošnja fosilnih goriva dovodi do iskorištenja njihovih rezervi, porasta cijene i zagađenja okoliša. Iz tih razloga, obnovljivi izvori energije postaju sve važniji. Takvi izvori uključuju i biomasu energetskih kultura iz koje je moguće proizvesti tekuća biogoriva, bioplin, električnu ili toplinsku energiju. Raspodjela površina za uzgoj kultura za hranu i energetskih kultura može biti problem. Jedno od rješenja je uzgoj energetskih kultura na manje plodnim, marginalnim...

Pages