Pages

Utjecaj različitih sojeva Saccharomyces i ne-Saccharomyces sp. kvasaca na sastav i
 kakvoću vina ´Babić´
Utjecaj različitih sojeva Saccharomyces i ne-Saccharomyces sp. kvasaca na sastav i kakvoću vina ´Babić´
Ante Zorić
Suvremeno vinarstvo podrazumijeva kontinuirana istraživanja i edukaciju u svrhu prilagodbe proizvodnje vina uvjetima dozrijevanja grožđa i zahtjevima tržišta. U posljednjih nekoliko godina, zbog sve izraženijih klimatskih promjena, grožđe sadrži sve višu koncentraciju šećera i sve nižu koncentraciju ukupnih kiselina, što može rezultirati proizvodnjom neharmoničnih vina. U svrhu rješavanja tog problema, na tržištu su se pojavile različite selekcije vinskih kvasaca...
Utjecaj različitih sustava držanja na zdravlje i dobrobit mliječnih krava
Utjecaj različitih sustava držanja na zdravlje i dobrobit mliječnih krava
Hana Božičević
Tijekom posljednjih četrdeset godina zbog selekcioniranja krava na visoku mliječnost, došlo je do udvostručenja proizvodnje mlijeka po kravi. Međutim, povećana proizvodnost rezultirala je i povećanom incidencijom zdravstvenih problema i skraćenim životnim vijekom „modernih“ mliječnih krava. Iz tog razloga danas se sve više važnosti daje samom smještaju i brizi oko životinja (Oltenacu i Algers, 2005). Proizvodnja i suživot s mliječnim govedima, oduvijek je bila usko...
Utjecaj različitih sustava uzdržavanja tla na kemijski sastav sorte 'Chardonnay' (Vitis vinifera L.)
Utjecaj različitih sustava uzdržavanja tla na kemijski sastav sorte 'Chardonnay' (Vitis vinifera L.)
Francesco Ravalico
Upravljanje sustavom tla u vinogradu ima višestruku i izuzetno važnu ulogu u uzgoju vinove loze (Vitis vinifera L.).U posljednje vrijeme povećan je interes za zatravljivanjem i malčiranjem vinograda u odnosu na upotrebu herbicida i stalnu obradu tla jer povoljno utječu na tlo i rast i razvoj vinove loze te kvalitetu grožđa.Tema ovog diplomskog rada je pokus koji je postavljen 2016. godine na sorti Chardonnay. Pokus se sastoji od četiri različita sustava upravljanja tlom. Jedan...
Utjecaj različitih termina djelomične defolijacije na polifenolni sastav grožđa sorte 'Merlot'
Utjecaj različitih termina djelomične defolijacije na polifenolni sastav grožđa sorte 'Merlot'
Petra Rajić
Djelomična defolijacija u zoni grozdova jedan je od najčešćih ampelotehničkih zahvata korištenih u proizvodnji grožđa u cilju poboljšanja mikroklimata loze te povećanja kvalitete grožđa. Zahvat djelomične defolijacije proveden na početku šare grožđa do sada je bio uobičajen za kontinentalnu Hrvatsku zbog hladnijih i vlažnijih klimatskih prilika, ali zbog povećanja temperature zraka u posljednjim godinama nužno je preispitati različite termine provođenja djelomične...
Utjecaj različitih termina djelomične defolijacije na polifenolni sastav grožđa sorte 'Merlot'
Utjecaj različitih termina djelomične defolijacije na polifenolni sastav grožđa sorte 'Merlot'
Petra Rajić
Djelomična defolijacija u zoni grozdova jedan je od najčešćih ampelotehničkih zahvata korištenih u proizvodnji grožđa u cilju poboljšanja mikroklimata loze te povećanja kvalitete grožđa. Zahvat djelomične defolijacije proveden na početku šare grožđa do sada je bio uobičajen za kontinentalnu Hrvatsku zbog hladnijih i vlažnijih klimatskih prilika, ali zbog povećanja temperature zraka u posljednjim godinama nužno je preispitati različite termine provođenja djelomične...
Utjecaj različitih uzgojnih uvjeta na status fosfora u cikli i radiču
Utjecaj različitih uzgojnih uvjeta na status fosfora u cikli i radiču
Sebastijan Vincek
Povrće čini važan dio ljudske prehrane, obiluje hranjivim tvarima, mineralima i vlaknima. Konzumacijom povrća u ljudski se organizam unosi malo kalorija, a mnogo vitamina i minerala. Fosfor je važan biogeni element koji ulazi u sve biokemijske procese u biljci kao što su fotosinteza, glikoliza, disanje. Također je sastavni dio adenozin tri fosfata (ATP) i najvažniji je sakupljač i prenosilac energije u biljci. Najčešće vidljivi nedostaci fosfora su usporen metabolizam, slabiji...
Utjecaj različitih uzgojnih uvjeta na status kalcija u cikli i radiču
Utjecaj različitih uzgojnih uvjeta na status kalcija u cikli i radiču
Ivana Sinković
Povrće predstavlja važan dio prehrane ljudi radi velike hranidbene vrijednosti u sirovom, kuhanom, pečenom ili konzerviranom stanju. Cikla je povrće koje je bogato vitaminima i mineralima te u prehrani ljudi ima veliku biološku i energetsku vrijednost. Uzgaja se zbog zadebljalog korijena te se smatra lijekom za anemiju ili slabokrvnost. Radič se najčešće konzumira kao svježe povrće, međutim gorki okus listova uzrok je relativno rijetke konzumacije. Zahvaljujući spojevima...
Utjecaj različitih uzgojnih uvjeta na status kalija u cikli i radiču
Utjecaj različitih uzgojnih uvjeta na status kalija u cikli i radiču
Josip Vugrinec
Povrće sadrži sve neophodno potrebne mineralne soli za izmjenu tvari u organizmu ljudi. U Hrvatskoj, proizvodnja povrća ima bogatu tradiciju, a razvijena je u različitim, uglavnom povoljnim agroekološkim uvjetima. Radič se najčešće konzumira kao svježe povrće. Zbog visokog sadržaja inulina, važno je povrće u prehrani dijabetičara. Cikla se uzgaja zbog zadebljalog korijena te se smatra lijekom za anemiju ili slabokrvnost. Kalij u tlu potječe iz primarnih minerala kao što...
Utjecaj različitih vrsta svjetla na kvalitetu mikropropagiranih kapara (Capparis orientalis Veill.)
Utjecaj različitih vrsta svjetla na kvalitetu mikropropagiranih kapara (Capparis orientalis Veill.)
Kristina Bekavac
Kapar (Capparis orientalis Veill.) je grmolika trajnica koja raste uglavnom u mediteranskim zemljama. Ima važnu ulogu u prehrambenoj industriji i postao je skupi i komercijalno vrije-dan proizvod. Konvencionalna metoda razmnožavanja kapara putem sjemena nije poželjna uglavnom iz dva razloga: niskog postotka klijavosti zbog dormantnosti sjemena i stranooplo-dnje koja za posljedicu ima visoki stupanj heterozigotnosti sjemena. Za plantažni uzgoj pot-rebno je osigurati veliki broj sadnica za...
Utjecaj razvojnog stadija, doze topramezona i adjuvanata na osjetljivost koštana
Utjecaj razvojnog stadija, doze topramezona i adjuvanata na osjetljivost koštana
Valentina Šoštarčić
Integrirano suzbijanje korova potiče post-emergence primjenu herbicida, a pogotovo primjenu nižih doza od propisanih, s ciljem ekonomskih ušteda i smanjenja negativnog utjecaja na okoliš. Poznavanje djelovanja herbicida u različitim razvojnim stadijima može pomoći učinkovitijem suzbijanju korova, kao što je i Echinochloa crus-galli L. Beauv. (koštan) koji je u kontinentalnom dijelu Hrvatske dominantni uskolisni korov okopavinskih usjeva. S obzirom da količina primijenjenog...
Utjecaj reciklirane vlage zraka na ukupnu količinu oborina na području otoka Visa
Utjecaj reciklirane vlage zraka na ukupnu količinu oborina na području otoka Visa
Tomislav Sabljo
Klimatske promjene utječu na poljoprivrednu proizvodnju, a time i na ekonomske prilike nekog područja. Promjene klime uključuju varijabilnost u količini oborina, intenzitetu vjetrova i porastu temperature. Oborine zabilježene na nekom području uglavnom potječu od vlage pristigle s područja mora i oceana, no smatra se da je čak jedna trećina oborina lokalnog porijekla proistekla od evaporacije („reciklirana vlaga“). Regionalne studije za područje Mediterana pokazale su da u...
Utjecaj reflektirajuće folije na fizikalno-kemijska svojstva plodova jabuke
Utjecaj reflektirajuće folije na fizikalno-kemijska svojstva plodova jabuke
Janja Keškić
U intenzivnoj voćarskoj proizvodnji teži se primjeni novijih tehnologija u cilju poboljšanja kvalitete i fizikalno-kemijskih svojstava plodova. Pojedine sorte i njihovi klonovi imaju problem s razvojem boje plodova, a posebno u godinama s nepovoljnim vremenskim prilikama što se onda loše odražava na njihovu kvalitetu i tržišnu vrijednost. Danas postoje posebne folije koje se određeno vrijeme prije berbe postavljaju između redova u nasadu sa svrhom pospješivanja fotosinteze i...

Pages