Pages

Utjecaj ishrane bilja na kvalitetu i sastav eteričnih ulja
Utjecaj ishrane bilja na kvalitetu i sastav eteričnih ulja
Kristina Skelin
Eterična ulja biljni su sekundarni metaboliti, a značajna su kao sirovine za farmaceutsku, kozmetičku i prehrambenu industriju te su važan dio tradicionalne medicine i fitoterapije. Dosadašnje znanstvene spoznaje ukazuju na visoki potencijal ishrane bilja kao agrotehničke mjere u svrhu poboljšanja kvalitete ulja i ostvarivanja visokih i stabilnih prinosa herbe i ulja. Sam fitokemijski profil biljke pod utjecajem je brojnih čimbenika, a mikro- i makro-elementi imaju specifičnu ulogu...
Utjecaj izlaska Ujedinjenog Kraljevstva iz Europske unije na kreiranje Zajedničke poljoprivredne politike
Utjecaj izlaska Ujedinjenog Kraljevstva iz Europske unije na kreiranje Zajedničke poljoprivredne politike
Goran Jančić
Poljoprivreda, kao jedna od najdugovječnijih i najkorisnijih čovjekovih djelatnosti kroz povijest, pokazala se vrlo značajnom za cjelokupno funkcioniranje Europske unije (EU). Jednom od najstarijih zajedničkih javnih politika, Zajedničkom poljoprivrednom politikom (ZPP) nastoji se poboljšati poljoprivredni sektor, ali i ruralni prostor svih država članica. Referendum iz 2016. godine i odluka o izlasku Ujedinjenog Kraljevstva iz Europske unije donijeli su brojne nesigurnosti u pogledu...
Utjecaj izvora kalcija u hrani na koncentraciju kalcija u krvi kokoši nesilica
Utjecaj izvora kalcija u hrani na koncentraciju kalcija u krvi kokoši nesilica
Josip Belezni
Kalcij je esencijalan mineral koji je neophodan za normalno funkcioniranje životinjskog organizma, te ga je potrebno svakodnevno unositi hranom. Kod kokoši nesilica kalcij ima posebno važnu ulogu, ponajviše zbog njegove ugradnje u ljusku jajeta, te ga je važno dodavati u hrani kako bi se zadovoljile potrebe za kalcijem. Ljuska jajeta zbog velikog udjela kalcija može se upotrebljavati kao izvor kalcija kako kod kokoši nesilica, tako i kod drugih životinjskih vrsta. Stoga je cilj ovog...
Utjecaj izvora sporootpuštajuće ureje na ukupnu probavljivost proteina, škroba i vlakana u tovnih junica
Utjecaj izvora sporootpuštajuće ureje na ukupnu probavljivost proteina, škroba i vlakana u tovnih junica
Josip Majerić
U intenzivnoj hranidbi preživača ureja se koristi kao najjeftiniji izvor neproteinskog dušika za mikroorganizme buraga. Cilj ovoga rada je usporediti utjecaj sporootpuštajuće ureje iz dodataka Ubea 70 (70% ureje, 28% bentonita i 2% S; Petrokemija Kutina, RH) i one zaštićene lipidima iz dodatka Optisync™ (88% ureje i 11,2% lipida; Alltech, Nicholasville, SAD) na ukupnu probavljivost sirovih proteina, vlakna, škroba i suhe tvari obroka tovnih junica. Četiri tovne junice pasmine...
Utjecaj kalcijevog karbonata na kvalitetu destilata dobivenog od octikavog vina
Utjecaj kalcijevog karbonata na kvalitetu destilata dobivenog od octikavog vina
Branimir Turk
Istražen je utjecaj kalcijevog karbonata na kvalitativna svojstva vinskog destilata od octikavog vina. Kalcijev karbonat neutralizira octenu kiselinu stvarajući kalcijev acetat. Promatrana su tri uzorka: kalcijev karbonat dodan u vino prije destilacije, kalcijev karbonat dodan u destilat nakon prve destilacije i kontrolni uzorak. Kod sva tri uzorka je napravljena analiza alkohola piknometrijskom metodom, koncentracija ukupne kiseline titracijskom metodom i sadržaj estera i viših alkohola...
Utjecaj karbonske maceracije na kakvoću vina 'Frankovka'
Utjecaj karbonske maceracije na kakvoću vina 'Frankovka'
Tomislav Drempetić
Cilj ovog istraživačkog rada bila je primjena metode karbonske maceracije temeljene na atmosferi zasićenoj s CO2 u kojoj se provodi maceracija i alkoholna fermentacija unutar bobice. Metoda je dobro poznata i aktualna u svijetu te služi za dobivanje svježih, mladih crnih vina s naglašenim voćnim karakterom. U ovome radu opisana je tehnologija proizvodnje vina koja se odvija u zatvorenome tanku u koji se ubrizgava inertni plin (CO2), a maceracija se provodi pri temperaturi 30–32 °C....
Utjecaj klimatskih prilika na vodni režim tala Istre
Utjecaj klimatskih prilika na vodni režim tala Istre
Marin Hrastinski
S aspekta poljoprivredne proizvodnje na području Istre najznačajnija su dva heterogena područja: jugozapadni dio (Crvena Istra), na vapneno-dolomitnoj podlozi, gdje prevladavaju duboke i srednje duboke crvenice pogodne za poljoprivredu većine mediteranskih kultura, te središnji brdski dio oko Pazina (Siva Istra) sa tipovima tala na flišu gdje je dominantan tip tla rendzina. U radu su analizirani višegodišnji klimatski elementi – oborine, temperatura, relativna vlaga zraka, brzina...
Utjecaj klimatskih promjena na bilancu oborinskih voda u tlu
Utjecaj klimatskih promjena na bilancu oborinskih voda u tlu
Dora Sertić
Uzevši u obzir globalne klimatske promjene, cilj rada je bio utvrditi odražavaju li se one na područje Istre u vidu promjene vrijednosti klimatskih čimbenika, odnosno bilance vode na dvije pedološki i klimatološki različite lokacije: središnja i jugozapadna Istra. Dobiveni rezultati upućuju na značajan porast prosječne temperature zraka razdoblja 2000.-2019. u odnosu na 1980.-1999., te značajne promjene u količini i raspodjeli oborina. Usporedbom bilance vode prvog i...
Utjecaj klimatskih promjena na maslinarstvo
Utjecaj klimatskih promjena na maslinarstvo
Vita Čorluka
Klimatske promjene će staviti na kušnju maslinare 21. stoljeća te ih natjerati da prakticiraju adekvatnu i provjerenu tehnologiju u uzgoju kako bi se zaštitili od potencijalnih prijetnji. Zemlje mediteranskog bazena se suočavaju s velikim promjenama i izazovima koje uzrokuju posljedice globalnog zatopljenja kao što su temperaturni ekstremi i nedostatak oborina. Mnoge regije postaju neadekvatne za uzgoj maslina, dok se u drugima počinju stvarati idealni uvjeti za maslinarstvo i...
Utjecaj klimatskih promjena na proizvodnju i sastav kozjeg mlijeka u Međimurskoj županiji
Utjecaj klimatskih promjena na proizvodnju i sastav kozjeg mlijeka u Međimurskoj županiji
Nikola Vrbanović
Za život na Zemlji kakav poznajemo bitni su mnogi čimbenici među kojima klima spada u najvažnije. Poljoprivredna proizvodnja ili kako ju često volimo zvati «tvornica na otvorenom» gotovo potpuno ovisi o vanjskim uvjetima odnosno o klimi. Svako odstupanje od prosjeka odnosno promjene klime imaju izravan utjecaj na biljnu i stočarsku proizvodnju. Izravan utjecaj na biljnu proizvodnju svakako je smanjenje ili čak potpuni gubitak prinosa u dugotrajnim sušnim ili poplavnim razdobljima,...
Utjecaj količine škropiva na herbicidni učinak kontaktnog i sistemičnog herbicida
Utjecaj količine škropiva na herbicidni učinak kontaktnog i sistemičnog herbicida
Davor Rapajić
Istraživanje herbicidnog učinka kontaktnog (bentazon) i sistemičnog (imazamoks) herbicida primjenjenog u soji s utroškom škropiva od 200 l/ha i 400 l/ha na korove u soji provedeno je na pokušalištu Agronomskog fakulteta Šašinovec tijekom 2017. Utvrđivanje učinka provedeno je subjektivnom vizalnom metodom ocjenjivanja oštećenja korova (po skali od 0 do 100) 3, 7, 14, 28 dana nakon tretiranja korova. Nakon zadnjeg subjektivnog očitavanja obavljeno je objektivno utvrđivanje...
Utjecaj kondukcijskog sušenja na funkcionalna svojstva zrna kakaa
Utjecaj kondukcijskog sušenja na funkcionalna svojstva zrna kakaa
Vedrana Zrinjan
Kakaovac drvo (Theobroma cacao L). raste uglavnom u tropskim regijama koje su 20º sjeverno i južno od ekvatora. Plod kakaovca je relativno velik, cijeli jestiv i pun dragocjenih sjemenki. Sirovo zrno kakaa je najbolji izvor antioksidansa u svijetu, sadrži više od 300 kemijskih tvari s pozitivnim učinkom na zdravlje. Kakao zrna se suše, fermentiraju i griju. Toplina razdvaja masnoću od suhog dijela i to je ključni dio prerade. Termičkom obradom gube se određena nutritivna svojstva...

Pages