Pages

Utjecaj oprašivača na prinos lubenice
Utjecaj oprašivača na prinos lubenice
Karla Lovasić
Čovjekove intenzivne djelatnosti uzrokovale su brojne promjene u prirodi, među kojima i narušenost bioraznolikosti i pad brojnosti oprašivača koji posljedično dovode do problema u poljoprivrednoj proizvodnji i ekonomskih gubitaka. Proizvodnja kultura čiji prinos uvelike ovisi o oprašivanju kukcima, poput lubenice, postaje sve zahtjevnija. Cilj istraživanja bio je utvrditi brojnost i vrste oprašivača na cvjetnim pojasevima integriranima u usjev lubenice, usporediti broj prisutnih...
Utjecaj oprašivača na prinos uljane buče
Utjecaj oprašivača na prinos uljane buče
Dora Sabolović
„Bioraznolikost” je riječ koju se koristi kako bismo istaknuli bogatstvo prirodnog svijeta. Ona je u konstantnom opadanju na poljoprivrednim površinama diljem Europe i njezina zaštita zahtjeva poseban interes. Razlozi smanjenja bioraznolikosti su intenziviranje poljoprivredne proizvodnje i napuštanje marginalnih poljoprivrednih područja. Sve brži i napredniji razvoj poljoprivredne proizvodnje uključuje povećano korištenje herbicida, ostalih pesticida i gnojiva, a to ima trenutne...
Utjecaj organskih gnojiva na količinu i dinamiku mikroelemenata u lišću vinove loze na karbonatnim tlima
Utjecaj organskih gnojiva na količinu i dinamiku mikroelemenata u lišću vinove loze na karbonatnim tlima
Marina Štimac
U vinogradarstvu gnojidbu provodimo radi povećanja prinosa i kvalitete grožđa. Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi utjecaj organske gnojidbe na količinu i dinamiku željeza, cinka i mangana u lišću vinove loze sorte Sauvignon bijeli na karbonatnom tlu. U istraživanju je bilo uključeno šest varijanti gnojidbe (kontrola bez gnojidbe, 20t ha-1 zrelog stajskog gnoja, 40 t ha-1 zrelog stajskog gnoja, 20 000 L ha-1 kiselog treseta, 40 000 L ha-1 kiselog treseta i 500 kg ha-1 NPK...
Utjecaj otpada na ulov u jednostrukim mrežama stajačicama u okolici Premanture
Utjecaj otpada na ulov u jednostrukim mrežama stajačicama u okolici Premanture
Alen Kazalac
Najjužnije područje Istre, odnosno zaštićeni prostor Rt Kamenjak i mjesto Premantura, popularna je turistička destinacija s izrazitom kvalitetom mora. Na ovo se područje velikog značaja za turizam i ribarstvo, vrši ekološki pritisak kroz turističku sezonu, zbog povećane proizvodnje i odlaganja otpada. Otpad u moru (tzv. morski otpad) je definiran kao bilo koji postojani, proizvedeni ili prerađeni čvrsti materijal koji nije prirodnog podrijetla nego je proizveden, korišten ili...
Utjecaj otvorenih požara na kvalitetu voda
Utjecaj otvorenih požara na kvalitetu voda
Adam Jolić
Požar, pojava nekontrolirane vatre, postao je svjetska svakodnevica. Ugroženost pojedinih područja varira, a iako su klimatske promjene danas vrlo prisutne i ponekad uzrok pojave požara, ljudski čimbenik je glavni i najčešći. Posljedice požara otvorenog prostora mogu se podijeliti na direktne i indirektne. Direktne posljedice vezane su za fizikalna, kemijska i mikrobiološka svojstva tla, a indirektne se manifestiraju kroz promjenu izgleda okoliša, pojave erozije vjetrom i vodom te...
Utjecaj pasmine i spola na dnevni prirast u testu svinja u proizvodnim uvjetima
Utjecaj pasmine i spola na dnevni prirast u testu svinja u proizvodnim uvjetima
Andrea Vertuš
Cilj istraživanja bio je utvrditi utjecaj pasmine i spola svinja na dnevni prirast u testu u proizvodnim uvjetima. Istraživanje je obuhvatilo 62 469 zapisa iz testa svinja u proizvodnim uvjetima od 1998. do 2017. godine u Republici Hrvatskoj. U istraživanje su bile uključene svinje četiri čiste pasmine: veliki jorkšir (VJ), landras (L), pietren (P), durok (D) te križanci VJxL te LxVJ. Oba promatrana utjecaja imali su značajan utjecaj (P<0,05) na dnevni prirast. Uočena je...
Utjecaj pasmine, spola i dobi pri klanju na odlike kvalitete trupova i mesa junadi
Utjecaj pasmine, spola i dobi pri klanju na odlike kvalitete trupova i mesa junadi
Ivona Rošić
Cilj ovog rada bio je utvrditi utjecaj pasmine, spola i dobi pri klanju na odlike kvalitete trupova i mesa junadi. U istraživanju je korišteno 940 životinja Simental pasmine (456 muškoga i 484 ženskoga spola) te 768 križanaca simentalske i mesnih pasmina (498 muškoga i 270 ženskoga spola). Klaonička dob junadi iznosila je od 12 do 20 mjeseci. Nakon klanja i obrade trupova izvršena su mjerenja klaoničke mase trupova, ocjena konformacije trupova (EUROP sustav) i prekrivenost masnim...
Utjecaj pasminskih obilježja i podrijetla hrvatskog športskog konja i toplokrvnjaka na rezultate u preponskom jahanju
Utjecaj pasminskih obilježja i podrijetla hrvatskog športskog konja i toplokrvnjaka na rezultate u preponskom jahanju
Ivana Pozojević
Hrvatski športski konj i hrvatski toplokrvnjak relativno su nove toplokrvne pasmine konja u Hrvatskoj. U njihovom uzgoju uvelike je još prisutan priljev drugih toplokrvnih pasmina te je njihov utjecaj na izgled i karakteristike ovih "konja u nastajanju" još uvijek snažan. Zastupljenost hrvatskog športskog koja i hrvatskog toplokrvnjaka u Hrvatskoj je podjednaka te broji oko 450 registriranih jedinki obiju pasmina. Istraživanje na temelju utjecaja pasminskih obilježja hrvatskog...
Utjecaj patvorenja pčelinjeg voska na sastav i kakvoću meda
Utjecaj patvorenja pčelinjeg voska na sastav i kakvoću meda
Jana Car
Pčelinji je vosak (saće) medij u kojem se med skladišti i sazrijeva, a njegov karakteristični kemijski sastav osigurava čvrstoću i konzistenciju izgrađenog saća i odvijanje specifičnih kemijskih procesa koji se zbivaju tijekom dozrijevanja meda u saću. Patvorenje pčelinjeg voska (satnih osnova) dugo je prisutan i rastući problem u svijetu, no još uvijek nema međunarodno propisanih analitičkih metoda za rutinsku kontrolu njegove autentičnosti. Posljedično tome, na svjetskom...
Utjecaj pigmentiranosti zrna kukuruza na boju mesa, kože i trbušnog masnog tkiva tovnih pilića
Utjecaj pigmentiranosti zrna kukuruza na boju mesa, kože i trbušnog masnog tkiva tovnih pilića
Andrija Makar
Zbog povećane zabrinutosti radi upotrebe sintetskih aditiva u prehrambenom lancu traže se odgovarajući prirodni izvori pigmenata u proizvodnji brojlerskih pilića. Ti prirodni izvori mogu znatno povećati troškove proizvodnje, dok karotenoidi zrna kukuruza, glavne komponente u smjesama peradi, ostaju zanemareni. Cilj ovog istraživanja bio je istražiti komercijalne hibride kukuruza prikladne za povećanu pigmentaciju kod brojlera. Ukupno 325 brojlerskih Ross 308 pilića podijeljeno je u...
Utjecaj podrijetla sadnog materijala i rokova žetve na prinos suhe tvari i sastavnice prinosa Miscanthus x giganteus
Utjecaj podrijetla sadnog materijala i rokova žetve na prinos suhe tvari i sastavnice prinosa Miscanthus x giganteus
Nikolina Rajić
Miscanthus x giganteus (miskantus) je brzorastuća energetska kultura čiju je biomasu moguće upotrebljavati u proizvodnji različitih oblika biogoriva. Temeljne karakteristike miskantusa su mala osjetljivost na bolesti i štetnike, visok prinos biomase i izražena učinkovitost u korištenju vode i hranjiva. U ovisnosti o daljnjem načinu energetskog korištenja, miskantus se može požeti u jesenskom i proljetnom dijelu godine. Kao sterilna kultura, razmnožava se pomoću reznica rizoma...
Utjecaj polimorfizma TG gena na kvalitetu trupova i mramoriranost mesa križanaca simentalske i holštajn pasmine goveda
Utjecaj polimorfizma TG gena na kvalitetu trupova i mramoriranost mesa križanaca simentalske i holštajn pasmine goveda
Marija Jažo
Govedarska proizvodnja teži zadovoljiti potrebe potrošača uzgajanjem i selekcijom pasmina protežirajući one genotipove koji će osigurati kvalitetno meso. Jedan od gena za kojeg se smatra da utječe na ekonomski važna svojstva mesa kao što su mekoća i zamašćenost (mramoriranost) je tiroglobulin (TG). Stoga je cilj rada bio utvrditi postojanje polimorfizma TG gena i njegov utjecaj na kvalitetu trupova i mramoriranost mesa križanaca simentalske i holštajn pasmine goveda....

Pages