Pages

Utjecaj askomiceta Trichoderma longibrachiatum i Trichoderma sp.
 na rast mrkve
Utjecaj askomiceta Trichoderma longibrachiatum i Trichoderma sp. na rast mrkve
Matija Habjanec
Gljive iz roda Trichoderma imaju veliki značaj u poljoprivrednoj proizvodnji jer se koriste kao bio-fungicidi i bio-gnojiva. Za uspješno i kvalitetno djelovanje Trichoderma vrsta zaslužna je pseudomikoriza koja se gljiva uključuje u biljni genom i uvjetuje modifikacije koje rezultiraju metaboličkim promjenama. Zahvaljujudi mikorizi dolazi do: povedanja biljnog rasta, indukcija biljnog mehanizma obrane od napada patogena, nematoda, kukaca i boljem podnašanju uvjeta stresa (insolacija,...
Utjecaj autohtonih sojeva Lactobacillus sakei na mikrobiotu kobasica od mesa divlje svinje
Utjecaj autohtonih sojeva Lactobacillus sakei na mikrobiotu kobasica od mesa divlje svinje
Helena Senko
Priprema domaćih trajnih fermentiranih kobasica je dio gastronomske tradicije u Hrvatskoj. Međutim, budući da se proizvode bez dodatka starter kultura, mikrobiološka sigurnost gotovih proizvoda može biti upitna. Jedan od načina osiguranja mikrobiološke stabilnosti trajnih kobasica je aplikacija starter i/ili bioprotektivnih kultura. Lactobacillus sakei predstavlja jednu od najkompetitivnijih bakterija mliječne kiseline (BMK) sa prirodnom mikrobiotom mesa. U ovom istraživanju, u...
Utjecaj biljnih ekstrakata na mortalitet, ishranu i ovipoziciju vrste Frankliniella occidentalis Pergande, 1895
Utjecaj biljnih ekstrakata na mortalitet, ishranu i ovipoziciju vrste Frankliniella occidentalis Pergande, 1895
Monika Roher
Kalifornijski trips (Frankliniella occidentalis Pergande, 1895) jedan je od najvažnijih polifagnih štetnika zaštićenih prostora diljem svijeta. Problem u suzbijanju ovog štetnika javio se razvojem rezistentnosti izazvan nepravilnom primjenom kemijskih sredstava. Jedna od alternativnih i ekološki povoljnih metoda u suzbijanju jest primjena biljnih ojačivača. S obzirom na vrlo mali broj podataka o izravnom utjecaju biljnih ojačivača na štetne kukce, cilj ovog istraživanja je...
Utjecaj biostimulatora i poboljšivača tla na mineralni sastav i prinos rotkvice
Utjecaj biostimulatora i poboljšivača tla na mineralni sastav i prinos rotkvice
Mate Andrijašević
Cilj istraživanja bio je utvrditi utjecaj biostimulatora 'Bio-algeen S-92' i poboljšivača tla 'Azomite' na mineralni sastav i prinos rotkvice. Monofaktorijelni pokus proveden je u proljeće 2016. godine u visokom tunelu na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Mladen Martinec u Zagrebu. Postavljen je po metodi slučajnog bloknog rasporeda u četiri ponavljanja i uključivao je rotkvicu sorte 'Celesta' i četiri tretmana: 'Bio-algeen S-92' (BA), 'Azomite' (AZ), 'Bio-algeen...
Utjecaj biostimulatora na prinos paprike u hidroponskom uzgoju
Utjecaj biostimulatora na prinos paprike u hidroponskom uzgoju
Lidija Telešman
Paprika je uz rajčicu danas jedna od najčešće uzgajanih kultura na području kontinentalne Hrvatske. Njezin se uzgoj osim na tlu, sve više provodi u hidroponskom sustavu. Hidroponskim uzgojem biljci se osiguravaju uvjeti za nesmetani rast i razvoj koji vodi ranijem plodonošenju i ostvarenju višeg prinosa. Primjena biostimulatora je jedan od načina da biljke dođu do potrebnih hranivih tvari koje smanjuju stres i jačaju biljku. Istraživanje je provedeno u grijanom zaštićenom...
Utjecaj biostimulatora na sastavnice prinosa krastavca u hidroponskom uzgoju
Utjecaj biostimulatora na sastavnice prinosa krastavca u hidroponskom uzgoju
Mislav Đurić
Kako se uzgoj presadnica krastavca odvija u grijanim zaštićenim prostorima, moguća je kontrola abiotskih čimbenika (temperatura, vlaga…). Međutim, prilikom sadnje u negrijane plastenike dolazi do trenutnog abiotskog stresa i privremenog zastoja rasta biljke. Istraživanjima je utvrđeno da primjena biostimulatora utječe na poboljšanje asimilacije, uporabu i translokaciju hranjivih tvari, čime se smanjuje utjecaj stresa na biljku. Stoga je provedeno istraživanje s ciljem testiranja...
Utjecaj biostimulatora na sastavnice prinosa krastavca u proljetno-ljetnom roku uzgoja
Utjecaj biostimulatora na sastavnice prinosa krastavca u proljetno-ljetnom roku uzgoja
Ana Čoklec
S obzirom na raniju sadnju krastavaca u negrijanom zaštićenom prostoru postoji rizik pojave nižih temperatura što može stresno utjecati na biljku. Istraživanjima je utvrđeno da primjena biostimulatora utječe na poboljšanje asimilacije, uporabu i bolju translokaciju hranjivih tvari, čime se smanjuje utjecaj stresa na biljku. U ovom radu objašnjeno je na koji način biostimulator utječe na sastavnice prinosa krastavaca u proljetno-ljetnom roku uzgoja. Provedeno je istraživanje s...
Utjecaj brzine kretanja pneumatske sijačice na kvalitetu sjetve kukuruza
Utjecaj brzine kretanja pneumatske sijačice na kvalitetu sjetve kukuruza
Josip Martinović
Cilj istraživanja bio je utvrditi optimalnu brzinu kretanja sijaćeg agregata obzirom na radni učinak i kvalitetu sjetve: razmak između redova i razmak unutar reda. Istraživanje je provedeno na dva tipa pneumatskih sijačica (s podtlakom i s nadtlakom) pri tri brzine kretanja (6, 8 i 10 km/h). Nakon sjetve utvrđeno je da sijačica sa podtlakom pri brzini od 6,24 km/h imala 100%-tnu točnost, a pri većim brzinama sjetve javljaju se odstupanja u vrlo malom postotku. U sjetvi sa...
Utjecaj cinkovog oksida (ZnO) i cinkovog sulfata (ZnSO4) na razvoj ploda jagode
Utjecaj cinkovog oksida (ZnO) i cinkovog sulfata (ZnSO4) na razvoj ploda jagode
Marin Cukrov
Cink je mikroelement esencijalan za pravilno odvijanje staničnog metabolizma. Sudjeluje u procesima poput sinteze proteina, replikacije DNK, aktivacije enzima, antioksidacije slobodnih radikala te regulacije metabolizma ugljikohidrata. Dvije cinkove soli te tri različite koncentracije cinka (25, 75 i 150 mg/L ZnO i 50, 150 i 300 mg/L ZnSO4) primijenjene su s ciljem utvrđivanja njegovog utjecaja na kvalitetu ploda jagode. Biljke tretirane s obje soli (ZnO i ZnSO4) ostvarile su značajno...
Utjecaj dehidriranih organskih gnojiva na količinu makroelemenata i morfološka svojstva rotkvice
Utjecaj dehidriranih organskih gnojiva na količinu makroelemenata i morfološka svojstva rotkvice
Tamara Loborec
U današnjoj poljoprivrednoj proizvodnji učestala je upotreba mineralnih gnojiva kako bi se ostvario zadovoljavajući prinos i kvaliteta proizvoda. No zbog ekološkog aspekta i očuvanja kvalitete tla preporuča se korištenje stajskog gnoja ili drugog organskog gnojiva. Na tržištu je sve veća ponuda dehidriranih gnojiva na tržištu, a potrebno je istražiti njihov utjecaj na morfološka svojstva i nutritivnu vrijednost povrća u čijem se uzgoju primjenjuju. Cilj ovog diplomskog bio je...
Utjecaj djelomične defolijacije i pinciranja na prinos i kvalitetu grožđa sorte vinove loze 'Belina starohrvatska'
Utjecaj djelomične defolijacije i pinciranja na prinos i kvalitetu grožđa sorte vinove loze 'Belina starohrvatska'
Sara Šima Matković
Programom revitalizacije autohtonih sorata Hrvatskog zagorja (2006. – 2020.) pronađene su pojedine autohtone sorte koje su se smatrale nestalima. Uspjelo se razlučiti skupinu sorata koje su se prije nazivale 'Belinama', a jedna se posebno istaknula: 'Belina starohrvatska'. Njezin najstariji trs je pronađen blizu rodne kuće Ljudevita Gaja u Krapini njezin najstariji trs. Kako bi se ova stara i zanemarena sorta mogla vratiti u modernu vinogradarsku proizvodnju, potrebna su istraživanja...
Utjecaj djelomične defolijacije na kemijski sastav grožđa sorte "Cabernet sauvignon"
Utjecaj djelomične defolijacije na kemijski sastav grožđa sorte "Cabernet sauvignon"
Josip Prekratić
Djelomična defolijacija je jedan od najčešće primjenjivanih zahvata zelenog reza. Defolijacijom u zoni grožđa mijenjamo mikroklimu trsa, dolazi do boljeg osvjetljenja grožđa te boljeg strujanje zraka, no smanjuje se lisna masa, a u grozdovima izloženima suncu može doći do prevelikog zagrijavanja. Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi utjecaj djelomične defolijacije na kemijski sastav grožđa sorte Cabernet sauvignon, berbe 2015. godine. Pokus je proveden tako da su četiri...

Pages