Pages

Uloga Zajedničke poljoprivredne politike u generacijskoj obnovi
Uloga Zajedničke poljoprivredne politike u generacijskoj obnovi
Amani Abdel Rahim
Mladi poljoprivrednici mogu pokrenuti strukturne promjene u poljoprivrednom sektoru. Međutim, u prosjeku na razini EU samo 6 % mlađih od 35 godina vodi poljoprivredno gospodarstvo. Unatoč postojećim mjerama Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP-a), suočavaju se s preprekama koje otežavaju osnivanje ili preuzimanje gospodarstava. Stoga je generacijska obnova jedan od devet ciljeva ZPP-a nakon 2020. godine. Ovim radom se nastoje analizirati dosadašnje mjere generacijske obnove ZPP-a...
Uloga bioplinskog postrojenja u razvoju ratarskog sektora
Uloga bioplinskog postrojenja u razvoju ratarskog sektora
Hrvoje Sedmak
EU je postavila energetske i klimatske ciljeve do 2020. godine, a među njima korištenje 20% obnovljivih izvora energije u neposrednoj potrošnji. Izgradnja bioplinskih postrojenja započinje 2009. godine i iz svake godine broj izgrađenih postrojenja raste. Republika Hrvatska raspolaže s više od 1,5 milijuna ha poljoprivrednog zemljišta, a aktivnih poljoprivrednika je samo 3,2% od ukupnog broja radno sposobnog stanovništva. Unatoč količini zemlje kojom se raspolaže, 45% potreba za...
Uloga fondova Europske unije u upravljanju obnovljivim izvorima energije iz poljoprivrede
Uloga fondova Europske unije u upravljanju obnovljivim izvorima energije iz poljoprivrede
Iva Knežević
Obnovljivi izvori energije predstavljaju izvore energije budućnosti. Njihova primjena znatno je porasla zadnjih godina u svim djelatnostima, a osobito u poljoprivredi. Većina svjetskih zemalja, kao i zemlje EU prepoznale su ih kao vrijednu alternativu u odnosu na fosilna goriva. Danas, EU članice kroz strukturne fondove ulažu i provode veliki broj projekata kojima bi se omogućilo njihovo daljnje širenje i kojima bi se zaštitila „prirodna baština“. Suvremena poljoprivredna...
Uloga komposta u ekološkoj poljoprivredi
Uloga komposta u ekološkoj poljoprivredi
Ana Funtak
Cilj ovog rada je pregledom literarure sistematično prezentirati izradu, primjenu, pozitivne i negativne učinke primjene komposta. Obradit će se specifičnosti vezane za proizvodnju i primjenu komposta u ekološkoj poljoprivredi, biodinamički kompost te lumbripost. Ekološka poljoprivreda temelji se na načelima opće održivosti i ne škodljivosti za okoliš, a zakonski je regulirana Zakonom o poljoprivredi (NN 30/15), Pravilnikom o ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji (NN 19/16), dok...
Uloga plemenite plijesni na kakvoću predikatnih vina
Uloga plemenite plijesni na kakvoću predikatnih vina
Filip Perić
Pojava Botrytis cinerea-e ili sive plijesni česta je, gotovo neizostavna u uzgoju vinove loze s ciljem proizvodnje predikatnih vina. Pojavljuje se pred kraj sezone, a najveći napadi su vidljivi kad je grožđe ostavljeno na trsu poslije uobičajenih rokova berbe. Ona se može razvijati u dva smjera, ovisno najviše o vremenskim prilikam: kao siva plijesan, koja je štetna, ili kao plemenita plijesan koja je vrlo važan čimbenik u proizvodnji predikatnih vina. Za pojavu u obliku...
Uloga poljoprivredne zadruge Kornati u gospodarskoj revitalizaciji otoka Murtera
Uloga poljoprivredne zadruge Kornati u gospodarskoj revitalizaciji otoka Murtera
Karla Cimbalek
Cilj rada je analizirati stanje poljoprivrede na otoku Murteru te poslovanje zadruge Kornati. Veći dio površine općine Murter pokrivaju maslinici, najvećim dijelom stari i zapušteni, a tek malim dijelom revitalizirani ili nanovo podignuti. Maslinarstvo je jedna od glavnih poljoprivrednih grana i okosnica održivog razvoja otoka. Veliki potencijal se očituje u autohtonim sortama (oblica, duška), geografskom položaju što je dobar preduvjet za proizvodnju ekoloških...
Uloga prebiotika u proizvodnji fermentiranih mlijeka
Uloga prebiotika u proizvodnji fermentiranih mlijeka
Domagoj Perić
Fermentirana mlijeka su među najraširenijim prehrambenim namirnicama današnjice, a proces fermentacije jedan je od najstarijih postupaka konzerviranja hrane. S ciljem poboljšanja funkcionalnih, reoloških, senzornih karakteristika te pozitivnog djelovanja na humani organizam, u fermentirana mlijeka se mogu dodavati sastojci poput prebiotika, probiotika i simbiotika (prebiotik + probiotik). Prebiotici (inulin, oligofruktoza, galaktooligosaharidi, laktuloza) koji se dodaju u...
Uloga referentnih grupa u procesu donošenja odluke o kupovini ekoloških prehrambenih proizvoda
Uloga referentnih grupa u procesu donošenja odluke o kupovini ekoloških prehrambenih proizvoda
Lea Latečki
Rezultat pojave trenda zdrave prehrane jest porast potražnje ekoloških proizvoda koji postaju sve dostupniji na našem tržištu. Osnovni cilj rada je bio utvrditi koliku važnost kupci pridaju mišljenju različitih referentnih grupa - prijateljima, obitelji, kolegama i stručnjacima pri kupovini ekoloških prehrambenih proizvoda. Istraživanje je provedeno putem online anketnog upitnika na uzorku od 609 sudionika. Deskriptivna analiza podataka pokazala je da se po važnosti najviše...
Uloga trgovačkih lanaca u plasmanu domaćih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda
Uloga trgovačkih lanaca u plasmanu domaćih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda
Petra Barač
Poljoprivreda i s njom povezane preradbene djelatnosti važan su čimbenik gospodarskog razvoja, a prvenstveno razvoja ruralnih područja. Stoga je cilj svake nacionalne ekonomije osigurati prisutnost domaćih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda na tržištu. Trgovački lanci su dominantni otkupljivači poljoprivrednih dobara u Hrvatskoj, a visoka potrošnja stanovništva u njihovim prodavaonicama osigurava im vodeću ulogu na tržištu hrane. Ciljevi ovog rada su utvrditi stanje na...
Uloga turističkih klastera u regionalnom razvoju
Uloga turističkih klastera u regionalnom razvoju
Ivana Mihaljević
Turistički klaster označava geografski koncentriranu grupu horizontalno ili vertikalno povezanih regionalnih dionika iz javnog i privatnog sektora, koji su izravno ili neizravno uključeni u turizam. Ovakav oblik povezanosti pozitivno utječe na postizanje konkurentnosti sektora i razvoj regije. Klaster je samo jedan način poslovnog povezivanja i vezan uz određeno područje te ima svoje prilike, slabosti, prijetnje i mogućnosti. Mnogi autori bave se problematikom poslovnog umrežavanja,...
Uloga zaštićenih područja u zelenoj infrastrukturi - primjer Parka prirode Žumberak - Samoborsko gorje
Uloga zaštićenih područja u zelenoj infrastrukturi - primjer Parka prirode Žumberak - Samoborsko gorje
Martina Koprivnjak
Zaštićena područja prirode imaju važnu ulogu u svim zemljama svijeta. Podaci pokazuju da su ljudi obzirom na način života okrenuti prirodi i svakodnevno posjećuju zaštićena prirodna područja. Prirodne strukture naglašavaju postojeće vrijednosti i česta su pojava u zaštićenim područjima u svijetu. Hrvatska ima znatno manju zastupljenost, ali pod direktnom zaštitom ima gotovo trećinu površine. Žumberak je jedna od najprostranijih hrvatskih gora bogat biološkom...
Ulov po jedinici napora (CPUE) udičarenjem na rijeci Dravi
Ulov po jedinici napora (CPUE) udičarenjem na rijeci Dravi
Ena Milnović
Cilj rada bio je odrediti stanje ribljeg stoka sportsko ribolovnim tehnikama udičarenja, njihovu kondiciju i CPUE. Istraživanje je provedeno na jednoj lokaciji na 149. riječnom kilometru rijeke Drave. U ribolovu su sudjelovala dva ribolovca podjednakog iskustva. Ulovljeno je 114 jedinki 13 vrsta riba, od kojih jedna alohtona vrsta. Korištene su četiri tehnike udičarenja s obale: udicom na plovak pomoću štapa direktaša, udicom na plovak pomoću polagaljke, „feeder“ metoda i...

Pages