master's thesis
Određivanje rezidua parafina u saću izgrađenom na patvorenim satnim osnovama

Maja Matošević (2016)
University of Zagreb
Faculty of Agriculture
Department of General Agronomy