Pages

Čimbenici kvalitete kozjeg mlijeka i sira ovisno o utvrđenom broju somatskih stanica
Čimbenici kvalitete kozjeg mlijeka i sira ovisno o utvrđenom broju somatskih stanica
Martina Jurišić
S obzirom na sve intenzivniji porast proizvodnje kozjeg mlijeka, velika pozornost se pridaje ukupnoj kvaliteti, koja podrazumijeva i higijensku kvalitetu mlijeka procijenjenu na osnovu broja somatskih stanica. Cilj rada bio je opisati čimbenike koji utječu na povećani broj somatskih stanica, te njihov utjecaj na kvalitetu kozjeg mlijeka i sira. U koza broj somatskih stanica nije definiran zbog apokrinog načina sekrecije mlijeka. Najvažniji infektivni čimbenici povećanog broja...
Čimbenici plodnosti banijske šare svinje
Čimbenici plodnosti banijske šare svinje
Ivan Torček
Cilj rada je bio proučiti i utvrditi čimbenike plodnosti banijske šare svinje (sezona pripusta, utjecaj gospodarstva, redni broj prasenja i nerasta). Istraživanje je provedeno na 298 zapisa o prasenju krmača banijske šare svinje prikupljenih na 136 životinja u razdoblju od 2014 do lipnja 2019. godine na više gospodarstava u području Banovine i okolice. Statističkom analizom utvrđen je statistički značajan utjecaj sezone prasenja, gospodarstva, te rednog broja prasenja, dok...
Čimbenici plodnosti crne slavonske svinje
Čimbenici plodnosti crne slavonske svinje
Ivana Obad
Crna slavonska pasmina svinja najčešće se drži na obiteljskim gospodarstvima, koja imaju različite uvjete držanja. Utjecaji okoliša na plodnost izraženiji su nego u intenzivnim sustavima. Cilj rada je bio utvrditi i analizirati čimbenike koji utječu na plodnost ove pasmine. Analizirano je 10 233 zapisa o plodnosti krmača crne slavonske svinje prikupljenih na 3 191 životinji iz razdoblja od 2000. do 2015. godine. Konačan set podataka za analizu čimbenika na veličinu legla...
Štete na domaćim životinjama od vuka na području Sisačko-moslavačke županije
Štete na domaćim životinjama od vuka na području Sisačko-moslavačke županije
Erna Bilandžić
Jedan od najvećih razloga ugroženosti sivog vuka je neprihvaćanje od strane lokalne zajednice, uglavnom zbog šteta na domaćim životinjama. Porast šteta u Sisačko-moslavačkoj županiji izaziva otpor stočara prema povratku vuka na ove prostore što može dovesti do nezakonitog ubijanja vukova. Obradom podataka o napadima na stoku prepoznata su kritična područja napada i ustanovljene su okolnosti napada. Obrađeno je ukupno 65 prijavljenih napada u periodu od 2008. do 2015. godine....
Štete od divljači na području Parka prirode Žumberak - Samoborsko gorje
Štete od divljači na području Parka prirode Žumberak - Samoborsko gorje
Ema Stanić
Područje Žumberka i Samoborskog gorja proglašeno je odlukom Hrvatskog sabora Parkom prirode 28. svibnja 1999. Osim lošeg antropogenog utjecaja na ovakve prirodne vrijednosti, velike štete na poljoprivrednim zemljištima radi divljač, a domaće stanovništvo kao i lovci iz dana u dan traže rješenja za sprječavanje sve većih šteta. Cilj rada je prikupiti i obraditi podatke o štetama od divljači tijekom lovne godine 2014/2015 na područjima kojima gospodare 4 lovačka društva a...
Štete od vuka na domaćim životinjama: prijetnja povećanju ekološke stočarske proizvodnje
Štete od vuka na domaćim životinjama: prijetnja povećanju ekološke stočarske proizvodnje
Maja Vidić
Svjedoci smo češćih medijskih natpisa o učestalim štetama na domaćim životinjama koje uzrokuje vučja populacija. Obzirom na trendove u poljoprivredi i okretanje ekološkoj proizvodnji, postavlja se pitanje da li štete od vuka predstavljaju svojevrsnu prijetnju povećanju ekološke stočarske proizvodnje. U cilju utvrđivanja realnog stanja provedena je analiza dostupne literature, odrađeni su višednevni tereni, te su obrađeni zapisnici očevida šteta iz službene baze...
Želučano crijevne parazitoze svinja u otvorenom sustavu držanja
Želučano crijevne parazitoze svinja u otvorenom sustavu držanja
Tanja Šaran
Želučano crijevne parazitoze predstavljaju jedan od najvažnijih čimbenika koji utječu na zdravlje i dobrobit te proizvodne rezultate svinja držanih na otvorenom. Boravkom na otvorenom i pristupom prirodnim izvorima hrane te mogućim kontaktom s divljim životinjama, svinje su izložene unosu jajašaca i/ili drugih razvojnih stadija parazita te međudomaćina velikog broja parazita koji se nalaze u okolišu. Za sustavnu i cjelovitu kontrolu želučano crijevnih parazitoza svinja u...

Pages