Pages

Značaj i uloga vitamina u mlijeku i mliječnim proizvodima
Značaj i uloga vitamina u mlijeku i mliječnim proizvodima
Dragana Pintar
U radu je prikazan značaj i uloga vitamina u mlijeku i mliječnim proizvodima. Mlijeko i mliječni proizvodi sadrže relativno velike količine vitamina koji imaju značajnu ulogu za rast i razvoj organizma kao i za odvijanje određenih funkcija. Samo dvije šalice mlijeka dnevno, dovoljne su za dnevno preporučenu količinu vitamina B12 i ujedno osiguravaju unos sasvim dovoljne količine vitamina A, B1 i B2 . S druge strane mlijeko je siromašno vitaminima D, E i C. Koncentracija...
Značaj mikoriznih asocijacija u voćarskoj proizvodnji
Značaj mikoriznih asocijacija u voćarskoj proizvodnji
Andrea Cimprić
Mikorize su simbiozne asocijacije između gljiva i korjena viših biljaka. U ovom preglednom radu detaljno je obrađeno na koji način ovi mikroorganizmi tla mogu unaprijediti voćarsku proizvodnju. Obzirom na rastuće zahtjeve u ekološkoj proizvodnji voća i regulativi prisutnoj u upotrebi sredstava za zaštitu, postoje utemeljene naznake da bi mikorizacija mogla biti korisna mjera u ekološki prihvatljivoj zaštiti bilja. Mikorizne gljive povećavaju biljnu otpornost na biotske...
Značaj mikovirusa u poljoprivredi
Značaj mikovirusa u poljoprivredi
Laura Košćak
Prvo otkriće mikovirusa zabilježeno je 1962. godine, a izolirao ga je engleski virolog Hollings. U posljednjih pedesetak godina interes za poznavanjem mikovirusa raste. Do danas je poznato da su mikovirusi prisutni u svim taksonomskim skupinama gljiva. Prisutnost mikovirusa u domaćinu može dovesti do smanjenja virulentnosti te utjecati na promjene fenotipa, ali je ipak u nekim slučajevima zaraza mikovirusima latentna. Životni ciklus mikovirusa odvija se u citoplazmi stanice domaćina....
Značaj nutrigenomike u razvoju metaboličkih poremećaja
Značaj nutrigenomike u razvoju metaboličkih poremećaja
Ana-Marija Križanac
Danas se smatra da je veliki broj metaboličkih bolesti uvjetovan genetskom strukturom organizma. Pri tome ključnu ulogu ima interakcija gena i hranjivih tvari koje moduliraju njihovu ekspresiju. Stoga se sve veći značaj pridaje prevenciji i smanjenju rizika, a kao pomoć pri liječenju navedenih bolesti primjenjuju se metode individualizirane prehrane, te sastavljanje vodiča i preporuka za konzumaciju hrane temeljenih na cjelokupnom genetskom profilu jedinke. U animalnoj proizvodnji...
Značaj primjene askomicetne gljive Trichoderma harzianum u poljoprivredi
Značaj primjene askomicetne gljive Trichoderma harzianum u poljoprivredi
Patricija Petrinić
Kroz godine neprestanog korištenja kemijskih sredstava u zaštiti bilja, došlo je do ozbiljnog zagađenja tla i nepovoljnih utjecaja na okoliša te se kemijska sredstva sve više zamjenjuju različitim načinima biološkog suzbijanja, a između ostalog i primjenom bioloških pripravaka. Bio-fungicidi na osnovu Trichoderma vrsti dominantni su na svjetskom tržištu s udjelom od 60 % i danas broje oko 250 bio-pripravaka. Prvi bio-pripravak na osnovu Trichoderma vrste bio je Trichodex na...
Značajke izvoza hrvatske prehrambene industrije
Značajke izvoza hrvatske prehrambene industrije
Dajana Pranjić
Cilj rada je ocijeniti stanje i dinamiku promjena izvoza hrvatske prehrambene industrije u uvjetima liberalizacije i otvorenosti tržišta. Referentno razdoblje je od 2012. do 2015. godine. Dodatno je istražen udio prihoda na inozemnim tržištima u ukupnim prihodima od prodaje vodećih prehrambenih kompanija kao i problemi s kojima se sudionici prehrambenog sektora suočavaju prilikom izlaska na strano tržište. Ciljevi rada ostvareni su izračunom standardnih pokazatelja međunarodne...
Značajke tala u urbanom prostoru grada Zagreba
Značajke tala u urbanom prostoru grada Zagreba
Tajana Škorak
U posljednje vrijeme u svijetu se sve više pažnje posvećuje značajkama tala u urbanim prostorima zbog velikog rizika od antropogenog onečišćenja, a koje može imati štetan utjecaj na zdravlje ljudi. Povezano s navedenim, osnovni cilj ovog rada bio je prikazati značajke tala u urbanom prostoru grada Zagreba i predložiti smjernice za razvrstavanje tala u urbanim područjima RH, zbog čega su u radu prikazane strukture klasifikacija takvih tala u nekim državama srednje Europe. Na...
Značenje nalaza bakterije Staphylococcus aureus u sirevima domaće proizvodnje
Značenje nalaza bakterije Staphylococcus aureus u sirevima domaće proizvodnje
Željka Grubješić
U radu su prikazani literaturni podaci koji govore o nalazu bakterije Staphylococcus aureus u svježim i kuhanim sirevima iz domaće proizvodnje. Koagulaza-pozitivni sojevi S. aureus produciraju enterotoksine, te njihovo unošenje u organizam izaziva stafilokokno otrovanje. Stoga je ključno da svježi i kuhani sirevi budu mikrobiološki ispravni u vrijeme konzumacije. Njihova mikrobiološka i zdravstvena ispravnost ovisi o brojnim čimbenicima, prije svega o zdravlju vimena životinje,...
Čimbenici koji utječu na kinetiku probavljivosti škroba kukuruza
Čimbenici koji utječu na kinetiku probavljivosti škroba kukuruza
Doris Vlajsović
Kukuruz je najčešća žitarica koja se koristi u hranidbi monogastričnih životinja (svinja i peradi) te visokoproizvodnih preživača. Škrobasta je kultura koja pripada skupini koncentratnih krmiva. Udio škroba u različitim hibridima kreće se između 70 i 75%. Škrob je skladišni polisaharid upakiran u granulama a nalazi se u endospermu. Škrob se prema brzini probavljivosti dijeli na brzoprobavljivi, sporoprobavljivi te rezistentni škrob. Provedena su brojna istraživanja koja...
Čimbenici kupnje ekološkog jogurta
Čimbenici kupnje ekološkog jogurta
Anamarija Pavlina
Tržište ekološke hrane je u stalnom porastu, pri čemu ekološki jogurt pripada u kategoriju mliječnih proizvoda koji su među najprodavanijim ekološkim proizvodima. Cilj ovog rada je ispitati ponašanje potrošača u kupnji i potrošnji ekološkog jogurta, te utvrditi uključenost potrošača u kupnju ekološkog jogurta, svijest o zdravlju, brigu o sigurnosti hrane i stavove o ekološkom jogurtu te motive za kupnju ekološkog jogurta. Provedeno je on-line anketno ispitivanje na uzorku...
Čimbenici kvalitete kozjeg mlijeka i sira ovisno o utvrđenom broju somatskih stanica
Čimbenici kvalitete kozjeg mlijeka i sira ovisno o utvrđenom broju somatskih stanica
Martina Jurišić
S obzirom na sve intenzivniji porast proizvodnje kozjeg mlijeka, velika pozornost se pridaje ukupnoj kvaliteti, koja podrazumijeva i higijensku kvalitetu mlijeka procijenjenu na osnovu broja somatskih stanica. Cilj rada bio je opisati čimbenike koji utječu na povećani broj somatskih stanica, te njihov utjecaj na kvalitetu kozjeg mlijeka i sira. U koza broj somatskih stanica nije definiran zbog apokrinog načina sekrecije mlijeka. Najvažniji infektivni čimbenici povećanog broja...
Čimbenici plodnosti banijske šare svinje
Čimbenici plodnosti banijske šare svinje
Ivan Torček
Cilj rada je bio proučiti i utvrditi čimbenike plodnosti banijske šare svinje (sezona pripusta, utjecaj gospodarstva, redni broj prasenja i nerasta). Istraživanje je provedeno na 298 zapisa o prasenju krmača banijske šare svinje prikupljenih na 136 životinja u razdoblju od 2014 do lipnja 2019. godine na više gospodarstava u području Banovine i okolice. Statističkom analizom utvrđen je statistički značajan utjecaj sezone prasenja, gospodarstva, te rednog broja prasenja, dok...

Pages