Pages

Značaj asocijativnih i endofitskih fiksatora dušika u održivoj poljoprivrednoj proizvodnji
Značaj asocijativnih i endofitskih fiksatora dušika u održivoj poljoprivrednoj proizvodnji
Lora Spasenić
Uz dovoljne količine Sunčeve energije i vode u poljoprivrednoj proizvodnji, osnovni faktor postizanja optimalnih prinosa, te rasta i razvoja biljaka, je dušik. Najveće količine dušika nalaze se u atmosferi, gdje je pohranjen u molekularnom obliku koji nije dostupan za biljke. Procesom biološke fiksacije dušika, molekularni oblik dušika reducira se do spojeva koje biljke mogu usvajati i koristiti za svoje metaboličke potrebe. Biološka fiksacija dušika dijeli se na simbioznu,...
Značaj gena glavnog sustava tkivne podudarnosti preživača
Značaj gena glavnog sustava tkivne podudarnosti preživača
Krunoslav Zelko
MHC (Major histocompatibility complex) sustav je glavni sustav tkivne podudarnosti čija je primarna uloga prepoznavanje stranih molekula koje prodru u organizam. Ovaj sustav molekula se nalazi na površinama stanica s kojih obavljaju svoju funkciju. Geni koji kodiraju ovaj sustav su specifični za preživače i kompleksne su prirode što je karakteristično za njihovu ekspresiju. Njihova kompleksnost proizlazi iz razloga što su nastali tokom dugih evolucijskih razdoblja pod utjecajem...
Značaj herbarijskih zbirki u očuvanju biljne raznolikosti
Značaj herbarijskih zbirki u očuvanju biljne raznolikosti
Laura Petrić Lazarević
Herbarij predstavlja zbirku sprešanih, osušenih biljaka nalijepljenih na papir ili karton te sadrži podatke o nalazištu i imenu sakupljača. Imaju značajan utjecaj u istraživanju bioraznolikosti koja predstavlja sveukupnost svih živih organizama koji sačinjavaju temeljne dijelove ekosustava pri čemu uključuju raznolikost unutar i između vrsta, životnih zajednica i ekosustava. Danas u svijetu postoji preko 3.000 registriranih herbarija s oko 350.000 primjeraka te je zbog navedenog...
Značaj i primjena kvasaca u mikrobnoj biotehnologiji
Značaj i primjena kvasaca u mikrobnoj biotehnologiji
Maja Miljković
Kvasci su eukariotski mikroorganizmi koje čovječanstvo upotrebljava tisućama godina. Imaju široku i temeljnu primjenu u poljoprivrednim, prehrambenim, znanstvenim i medicinskim disciplinama. Tradicionalna primjena kvasaca povezana je s razvojem mnogih fermentiranih prehrambenih proizvoda kao što su pivo, vino, pekarski proizvodi, sir i mesne prerađevine. Međutim, razvojem genetičkog inženjerstva, a time i moderne biotehnologije njihova primjena sve je značajnija i u ostalim...
Značaj i uloga bakterije Escherichia coli u biotehnologiji
Značaj i uloga bakterije Escherichia coli u biotehnologiji
Maja Mlinar
Biotehnologija, po definiciji, grana je znanosti koja se bavi primjenom organizama, njihovih dijelova ili metaboličkih produkta i/ili procesa u tehnološkim procedurama za proizvodnju ciljanih supstanci: molekula, ćelija, tkiva i organizama. Ključnu ulogu u biotehnologiji imaju mikroorganizmi, osobito Escherichia coli kao model organizam, čija građa i struktura su dobro istražene i opisane, jedan je od najčešće korištenih organizama u biotehnološkim procesima. Koristi ove...
Značaj i uloga mineralnih elemenata u mlijeku i mliječnim proizvodima
Značaj i uloga mineralnih elemenata u mlijeku i mliječnim proizvodima
Marina Kajdić Kljajić
U mlijeku je identificirano oko 40 različitih mineralnih elemenata, koji se dijele na makroelemente i mikroelemente. Makroelementi u mlijeku (kalcij, fosfor, magnezij, natrij, kalij, klor i sumpor) nalaze se u obliku anorganskih ili organskih soli. Za razliku od makroelemenata, mikroelemenata u mlijeku ima brojčano više. U njih ubrajamo cink, brom, selen, aluminij, željezo, bakar, fluor, molibden i druge. Većina mikroelemenata prisutna je u tragovima ili samo kvalitativno dokazana poput...
Značaj i uloga vitamina u mlijeku i mliječnim proizvodima
Značaj i uloga vitamina u mlijeku i mliječnim proizvodima
Dragana Pintar
U radu je prikazan značaj i uloga vitamina u mlijeku i mliječnim proizvodima. Mlijeko i mliječni proizvodi sadrže relativno velike količine vitamina koji imaju značajnu ulogu za rast i razvoj organizma kao i za odvijanje određenih funkcija. Samo dvije šalice mlijeka dnevno, dovoljne su za dnevno preporučenu količinu vitamina B12 i ujedno osiguravaju unos sasvim dovoljne količine vitamina A, B1 i B2 . S druge strane mlijeko je siromašno vitaminima D, E i C. Koncentracija...
Značaj mikoriznih asocijacija u voćarskoj proizvodnji
Značaj mikoriznih asocijacija u voćarskoj proizvodnji
Andrea Cimprić
Mikorize su simbiozne asocijacije između gljiva i korjena viših biljaka. U ovom preglednom radu detaljno je obrađeno na koji način ovi mikroorganizmi tla mogu unaprijediti voćarsku proizvodnju. Obzirom na rastuće zahtjeve u ekološkoj proizvodnji voća i regulativi prisutnoj u upotrebi sredstava za zaštitu, postoje utemeljene naznake da bi mikorizacija mogla biti korisna mjera u ekološki prihvatljivoj zaštiti bilja. Mikorizne gljive povećavaju biljnu otpornost na biotske...
Značaj mikovirusa u poljoprivredi
Značaj mikovirusa u poljoprivredi
Laura Košćak
Prvo otkriće mikovirusa zabilježeno je 1962. godine, a izolirao ga je engleski virolog Hollings. U posljednjih pedesetak godina interes za poznavanjem mikovirusa raste. Do danas je poznato da su mikovirusi prisutni u svim taksonomskim skupinama gljiva. Prisutnost mikovirusa u domaćinu može dovesti do smanjenja virulentnosti te utjecati na promjene fenotipa, ali je ipak u nekim slučajevima zaraza mikovirusima latentna. Životni ciklus mikovirusa odvija se u citoplazmi stanice domaćina....
Značaj nutrigenomike u razvoju metaboličkih poremećaja
Značaj nutrigenomike u razvoju metaboličkih poremećaja
Ana-Marija Križanac
Danas se smatra da je veliki broj metaboličkih bolesti uvjetovan genetskom strukturom organizma. Pri tome ključnu ulogu ima interakcija gena i hranjivih tvari koje moduliraju njihovu ekspresiju. Stoga se sve veći značaj pridaje prevenciji i smanjenju rizika, a kao pomoć pri liječenju navedenih bolesti primjenjuju se metode individualizirane prehrane, te sastavljanje vodiča i preporuka za konzumaciju hrane temeljenih na cjelokupnom genetskom profilu jedinke. U animalnoj proizvodnji...
Značaj primjene askomicetne gljive Trichoderma harzianum u poljoprivredi
Značaj primjene askomicetne gljive Trichoderma harzianum u poljoprivredi
Patricija Petrinić
Kroz godine neprestanog korištenja kemijskih sredstava u zaštiti bilja, došlo je do ozbiljnog zagađenja tla i nepovoljnih utjecaja na okoliša te se kemijska sredstva sve više zamjenjuju različitim načinima biološkog suzbijanja, a između ostalog i primjenom bioloških pripravaka. Bio-fungicidi na osnovu Trichoderma vrsti dominantni su na svjetskom tržištu s udjelom od 60 % i danas broje oko 250 bio-pripravaka. Prvi bio-pripravak na osnovu Trichoderma vrste bio je Trichodex na...
Značajke izvoza hrvatske prehrambene industrije
Značajke izvoza hrvatske prehrambene industrije
Dajana Pranjić
Cilj rada je ocijeniti stanje i dinamiku promjena izvoza hrvatske prehrambene industrije u uvjetima liberalizacije i otvorenosti tržišta. Referentno razdoblje je od 2012. do 2015. godine. Dodatno je istražen udio prihoda na inozemnim tržištima u ukupnim prihodima od prodaje vodećih prehrambenih kompanija kao i problemi s kojima se sudionici prehrambenog sektora suočavaju prilikom izlaska na strano tržište. Ciljevi rada ostvareni su izračunom standardnih pokazatelja međunarodne...

Pages