Pages

Utjecaj supstrata na prinos i nutritivnu vrijednost mladih izdanaka povrća i suncokreta
Utjecaj supstrata na prinos i nutritivnu vrijednost mladih izdanaka povrća i suncokreta
Tamara Brlek
Mladi izdanci, poznatiji kao 'microgreens', konzumiraju se u fazi kotiledona i nepotpuno razvijenih prvih pravih listova. Sadrže veću količinu minerala i bioaktivnih spojeva, a manje nitrata od biljaka u kasnijoj fenološkoj fazi. Cilj istraživanja bio je utvrditi utjecaj tri supstrata (komercijalni supstrat za uzgoj presadnica, mješavina komercijalnog supstrata i perlita, juta) na prinos i mineralni sastav mladih izdanaka brokule, cikle, poriluka, graška i suncokreta. Prosječno...
Utjecaj sustava uzdržavanja tla na rast i razvoj vinove loze, te kakvoća prinosa
Utjecaj sustava uzdržavanja tla na rast i razvoj vinove loze, te kakvoća prinosa
Ante Maleš
Sustav uzdržavanja vinogradarskog tla ima više ciljeva, a oni obuhvaćaju suzbijanje korova, očuvanje tla te smanjenje zaliha u tlu kako bi lakše mogli kontrolirati bujnost vinove loze i utjecaj na poželjne aspekte kvalitete vina. Ovaj rad obuhvaća čimbenike obrađivanja tla, kontrolu korova, utjecaj zatravljivanja i malčiranja na rast i razvoj vinove loze, pojavu bolesti na vinovoj lozi, prinos grožđa te kvalitetu mošta i vina u rastućim vinogradarskim regijama (Australije,...
Utjecaj suvišne vlažnosti na fenotipske karakteristike simbioznih fiksatora dušika izoliranih iz kvržica soje
Utjecaj suvišne vlažnosti na fenotipske karakteristike simbioznih fiksatora dušika izoliranih iz kvržica soje
Ivana Ćurčić
Za poljoprivrednu proizvodnju vrlo je značajna simbioza kvržičnih bakterija i mahunarki. Stoga je važno odabrati visoko učinkovite sojeve koji su otporni na razne nepovoljne uvjete u tlu. Zato je selekcija visoko učinkovitih sojeva kvržičnih bakterija bitna za uspješnost predsjetvene bakterizacije sjemena mahunarki jer se danas sve više susrećemo s ekstremnim vremenskim pojavama koje su posljedica klimatskih promjena. Glavni cilj rada je utvrditi fenotipske karakteristike sojeva...
Utjecaj suše na autohtone sojeve Rhizobium spp. u in vitro uvjetima
Utjecaj suše na autohtone sojeve Rhizobium spp. u in vitro uvjetima
Edita Maskalan
Nedostatak vode je abiotski čimbenik koji utječe na poljoprivrednu proizvodnju ugrožavajući biljni i bakterijski rast te je često glavni uzrok izostanka nodulacije i simbiozne fiksacije dušika. Kako bi se iskorištavanje fiksacije dušika unaprijedilo danas je sve više u upotrebi inokulacija mahunarki pa je uz odabrane genotipove graha potrebno izvršiti i selekciju sojeva kvržičnih bakterija (rizobija). U tlu postoje autohtone populacije rizobija koje su često u kompeticijiskim...
Utjecaj sušenja cvijeća na boju, teksturu i miris potpurija
Utjecaj sušenja cvijeća na boju, teksturu i miris potpurija
Magdalena Starčević
U proizvodnji cvjetnih vrsta za rez dio proizvoda se koristi u svježem stanju dok se dio suši. Prednosti suhog cvijeća su dugotrajnost i ekonomska isplativost. Kako bi se dobio željeni proizvod koriste se razne metode sušenja; sušenje na zraku, sušenje na suncu, mikrovalno sušenje, sušenje u sušnici te sušenje pomoću različitih sredstava (desikanti). Tako osušeni cvjetovi i latice pojedinih vrsta prikladni su za pripremu potpurija. Najvažniji faktori u pripremi mješavine...
Utjecaj sušenja na kemijske i fizikalne karakteristike chia sjemenki
Utjecaj sušenja na kemijske i fizikalne karakteristike chia sjemenki
Mateja Bedeniković
Usnatice (Lamiaceae) biljke su koje se sve više koriste u prehrani ljudi i životinja. Jedna je od vrsta porodice usnatica biljka Chia (Salvia hispanica L.). Vrlo često nazivamo je „super hrana“ zbog svojih fizikalno-kemijskih svojstava. Uglavnom se uzgaja radi sjemenja koje sadrži 25-35% ulja. Sjeme se može koristiti sirovo; samljeveno ili cjelovito. Nakon berbe, važno je pravilno doraditi i uskladištiti sjeme kako bi zadržalo svoja kemijska i fizikalna svojstva do uporabe....
Utjecaj svojstava endosperma zrna kukuruza na in vitro kinetiku probavljivosti škroba u tankom crijevu svinja
Utjecaj svojstava endosperma zrna kukuruza na in vitro kinetiku probavljivosti škroba u tankom crijevu svinja
Dora Zurak
Zrno kukuruza najvažniji je izvor energije te predstavlja najzastupljenije krmivo u hranidbi svinja. Energija zrna kukuruza deponirana je u obliku škroba čija je visoka probavljivost i iskoristivost neophodna za održanje života, rast, obnovu tkiva, zdravlje i proizvodnju. Najveći dio zrna kukuruza čini endosperm čiji se brašnavi i caklavi dio razlikuju u svojstvima te njihov omjer kao i morfologija utječu na probavljivost škroba. Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi utjecaj...
Utjecaj tehnologije uzgoja janjadi na razvijenost trupa i kakvoću janjećeg mesa
Utjecaj tehnologije uzgoja janjadi na razvijenost trupa i kakvoću janjećeg mesa
Josip Marić
Hrvatske izvorne pasmine ovaca su osnova nacionalne proizvodnje janjećeg mesa te su zbog toga iznimno važne za ostvarivanje dohotka ruralnog stanovništva, ponajviše u našim brdskoplaninskim i priobalnim područjima te na otocima. Odlike janjećih trupova iz navedenih područja uglavnom su rezultat kombinacije pasmine i tehnologije uzgoja životinja, odnosno međuodnosa ovaca (janjadi) i okolišnih čimbenika. Stoga je cilj ovog rada utvrditi utjecaj uzgojne, primarno...
Utjecaj temperatura na dinamiku cvatnje i dozrijevanje maslina u maslinicima hrvatskog mediteranskog područja
Utjecaj temperatura na dinamiku cvatnje i dozrijevanje maslina u maslinicima hrvatskog mediteranskog područja
Daniela Jelović
Maslinarstvo je vrlo važan gospodarski potencijal u poljoprivrednoj proizvodnji mnogih zemalja mediteranskog bazena pa tako i Hrvatske. Budući da je Sredozemlje najugroženije područje u Europi s obzirom na klimatske promjene, pomoću izračuna aktivnih temperaturnih suma za pet fenoloških faza masline (početak, puno i završetak cvjetanja te početak zrenja i berba) praćene su njihove promjene u Dalmaciji u razdobljima 1981. – 2010. i 1986. – 2015. u odnosu na referentno razdoblje...
Utjecaj temperature dehidriranja na kvalitativna svojstva latica maćuhica
Utjecaj temperature dehidriranja na kvalitativna svojstva latica maćuhica
Ana Čale
Maćuhice (Viola x wittrockiana Gams.) su cvjetnice koje tijekom jeseni i zime održavaju šarenilo vrtova i okućnica. Sitnog su grmolikog rasta, visine 15-25 cm. Cvjetne stapke su uglate i krhke te nose peteročlane baršunaste cvjetove različitih boja od purpurne, žute, narančaste, ljubičaste, svijetloplave, tamnoplave te njihovih kombinacija. Moguće ju je uzgajati tijekom cijele godine, a najlakše ju je razmnožiti sjemenom. Maćuhice se koriste za sadnju na cvjetne gredice, kao...
Utjecaj temperature fermentacije na aromatski profil i senzorna svojstva vina "Fulir"
Utjecaj temperature fermentacije na aromatski profil i senzorna svojstva vina "Fulir"
Mare Miošić
Na znanstveno-nastavnom pokušalištu Jazbina od 2014. godine počela je proizvodnja novog vina „Fulir“, kao mješavine aromatičnih (Sauvignon bijeli, Muškat bijeli, Muškat žuti) i aromatski neutralnih sorata (Rizvanac, Pinot bijeli i Pinot sivi). Dobiveni mošt od navedenih sorata podijeljen je u tri djela i stavljen na fermentaciju u inoks-tankove gdje je provedena kontrolirana fermentacija na temperaturama 16°C, 18°C, 20°C kako bi se utvrdio utjecaj različitih temperatura...
Utjecaj temperature i duljine čuvanja plodova trešnje na niskoj temperaturi na kakvoću ploda
Utjecaj temperature i duljine čuvanja plodova trešnje na niskoj temperaturi na kakvoću ploda
Zvonimir Dražina
U ovom diplomskom radu istraživan je utjecaj temperature (0°C i 5°C) i utjecaj duljine čuvanja (2 i 3 tjedna) na kakvoću plodova trešnje uzgojenih 2016. godine u području zaleđa Zadra u mjestu Pristeg. Plodovi su čuvani u hladnjači s normalnom atmosferom na Zavodu voćarstva Agronomskog fakulteta u Zagrebu. Parametri kakvoće (masa, tvrdoća, boja, indeks peteljke, broj smežuranih, i trulih plodova, ukupne kiseline, topljiva suha tvar) su izmjereni prije i poslije čuvanja....

Pages