Pages

Uporabna vrijednost facelije (Phacelia tanacetifolia Benth.) u poljoprivrednoj proizvodnji
Uporabna vrijednost facelije (Phacelia tanacetifolia Benth.) u poljoprivrednoj proizvodnji
Mateja Palčić
U ovom diplomskom radu prikazati će se mnogobrojne uporabne vrijednost facelije kao kulture, ali i opisati njene morfološke, biološke, ekološke i druge značajke na temelju podataka iz literature. Facelija je jednogodišnja biljna vrsta koja je zapažena kao korovna vrsta, ali se zbog svojih korisnih svojstava sve više uzgaja kao kulturna vrsta. Ubraja se među najznačajnije medonosne vrste i važan je izvor nektara i polena. Uzgaja se za zelenu gnojidbu radi poboljšavanja...
Uporabna vrijednost samoniklog bilja otoka Hvara
Uporabna vrijednost samoniklog bilja otoka Hvara
Kristina Lazaneo
Bogatstvo flore otoka Hvara te brojna botanička istraživanja tijekom povijesti, bili su dobar temelj za provođenje ovog florističkog istraživanja. Tijekom travnja, svibnja i kolovoza 2017. godine na šest lokacija u središnjem dijelu otoka Hvara, sakupljane su, herbarizirane, fotodokumentirane i determinirane samonikle biljke. Zabilježeno je 209 biljnih svojti. Taksonomska analiza samoniklih biljnih vrsta pokazuje dominaciju vrsta iz porodica Fabaceae, Asteraceae, Lamiaceae i Poaceae....
Upotreba biomase invazivne biljne vrste amorfe (Amorpha fruticosa L.) u proizvodnji energije
Upotreba biomase invazivne biljne vrste amorfe (Amorpha fruticosa L.) u proizvodnji energije
Terezija Međugorac
Na globalnoj razini potrošnja enegije znatno se povećala, što uključuje i povećanje korištenja fosilnih goriva. Stoga je potrebno preusmjeriti globalno razmišljanje na način da se fosilna goriva zamjene alternativnim odnosno obnovljivim, ekološkim i učinkovitim izvorima energije. Na godišnjoj razini stvaraju se velike količine biomase, stoga bi energija iz biomase donijela gospodarske prednosti kao što su smanjenje emisija stakleničkih plinova, zaštita tla, otvaranje ...
Upotreba cikle i poriluka kao izvora nitrata u proizvodnji polutrajnih kobasica
Upotreba cikle i poriluka kao izvora nitrata u proizvodnji polutrajnih kobasica
Martina Stvorić
Cilj rada bio je utvrditi utjecaj dodatka cikle i poriluka kao prirodnih izvora nitrata na fizikalno-kemijska i senzorska svojstva polutrajnih kobasica pri različitom trajanju i temperaturama inkubacije. Za potrebe istraživanja proizvedene su polutrajne kobasice, a u kobasice kontrolnog tretmana su dodani nitriti, dok su u kobasice pokusnih tretmana dodane starter kulture (Staphylococcus carnosus) te prah cikle i poriluka. Pokusne kobasice su podijeljene u četiri tretmana prema trajanju...
Upotreba ječmenih sladnih klica u hranidbi životinja
Upotreba ječmenih sladnih klica u hranidbi životinja
Antonio Krnjak
Ječam (Hordeum vulgare) jedan je od najstarijih kultura u prehrani ljudi, a potječe iz Istočne Azije i Etiopije. Stari Sumerani, Egipćani i Židovi su od ječma pravili kruh, dok se u suvremenoj prehrani ječam rijetko koristi za prehranu ljudi, osim u zemljama u kojima teže uspijeva pšenica. Ječam svrstavamo u takozvane grube ili krmne žitarice, a nakon kukuruza najzastupljenija je žitarica u hranidbi stoke. U industriji piva i viskija ječam ima posebnu važnost jer se od njega...
Upotreba lasera niske energije kao neinvazivne tehnike predtretmana sušenju grožđa
Upotreba lasera niske energije kao neinvazivne tehnike predtretmana sušenju grožđa
Nick-Borna Pavić
Grožđe se uglavnom suši u svrhu proizvodnje grožđica te aromatiziranja i proizvodnje desertnih vina. Glavni ciljevi sušenja grožđa su skraćivanje trajanja postupka a time i smanjivanje troškova uz zadržavanje zadovoljavajućih nutritivnih i senzorskih svojstava. Neinvazivne tehnike kao što je laser mogu se primijeniti kao predtretman sušenju. Primjena lasera male izlazne snage izaziva više pozitivnih reakcija na biljnom materijalu, što pruža mogućnosti njihove široke...
Upotreba mikrosatelitskih DNA markera za identifikaciju sorata višnje (Prunus cerasus)
Upotreba mikrosatelitskih DNA markera za identifikaciju sorata višnje (Prunus cerasus)
Dora Karamatić
U Hrvatskoj se višnja uzgaja u dva proizvodna područja: u sjevernom kontinentalnom i u sredozemnom dijelu. Postoje mnogobrojne sorte višanja, ali samo najbolje i najkvalitetnije su zadržane u proizvodnji. Problem identifikacije mnogobrojnih sorata je da često pojedine sorte imaju više naziva (sinonima), a često se događa i da se istim imenom naziva više različith genotipova (homonima). Do unazad dvadesetak godina, identifikacija se vršila promatranjem morfoloških i fizioloških...
Upotreba, kontrola i načini smanjenja količine korištenih nitrata i nitrita u mesnim proizvodima
Upotreba, kontrola i načini smanjenja količine korištenih nitrata i nitrita u mesnim proizvodima
Danijela Kostelac
Cilj ovog diplomskog rada bio je opisati upotrebu, kontrolu i načine smanjenja količine korištenih nitrata i nitrita u mesnim proizvodima. Nitrati i nitriti svrstani su u skupinu konzervansa, ali je njihova uloga u mesu i mesnim proizvodima višestruka i dodatno se ističe utjecaj na boju trajnih i toplinski obrađenih proizvoda, antioksidativno djelovanje, očuvanje arome i utjecaj na smanjenje aktiviteta vode. Nitrati i nitriti su najčešće dodani u kombinaciji s kuhinjskom soli...
Upoznatost i stavovi potrošača i proizvođača meda o oznaci  "Med hrvatskih pčelinjaka"
Upoznatost i stavovi potrošača i proizvođača meda o oznaci "Med hrvatskih pčelinjaka"
Tea Perlić
Cilj istraživanja je utvrditi upoznatost potrošača i proizvođača meda o oznaci „Med hrvatskih pčelinjaka“. Također, istraživanjem se utvrdilo i ponašanje potrošača meda, te važnost pojedinih obilježja pri kupnji i konzumaciji meda. Najviše potrošača kupuje med nekoliko puta godišnje, i to med od amorfe, cvjetni med i med od bagrema. Većina potrošača kupuje med izravno od proizvođača. Pri kupnji potrošači najviše pažnje posvećuju okusu i teksturi, a od vanjskih...
Upravljanje automatskim postupkom hlađenja jabuke
Upravljanje automatskim postupkom hlađenja jabuke
Mateo Murseli
Plodovi jabuke moraju se čuvati pod strogo određenim temperaturnim uvjetima. Proces hlađenja stalno se razvija i prilagođava suvremenim potrebama, a primjena modernih tehnologija omogućila je uvođenje novih standarda i veću kontrolu nad procesom. Dosadašnja tehnologija čuvanja hlađenjem često je rezultirala velikim gubicima i lošijom kakvoćom proizvoda. Razvoj i unaprijeđenije tehnologije čuvanja u hladionicama, uključujući konstantni nadzor i automatsko upravljanje procesom...
Upravljanje cjenovnim rizikom žitarica na robnim burzama
Upravljanje cjenovnim rizikom žitarica na robnim burzama
Hrvoje Lončar
Poljoprivrednici se suočavaju s brojnim rizicima u svom poslovanju, a jedan od glavnih je cjenovni rizik. Komparativnom metodom i analizom rizika cijena žitarica na razinama Republike Hrvatske, Europske unije i svijeta, uočava se varijabilnost cijena. Hedging je jedan od mogućih instrumenata za upravljanje cjenovnim rizikom. Ubraja se u strategije za transfer rizika i uključuje primjenu izvedenica na robnim burzama, u svrhu zaštite od promjena cijena. Cilj rada je simulirati učinke...
Upravljanje ljudskim potencijalima u malim i srednjim poljoprivredno-prehrambenim poduzećima
Upravljanje ljudskim potencijalima u malim i srednjim poljoprivredno-prehrambenim poduzećima
Davor Atlija
U ovome radu obraĎena je tema upravljanje ljudskim potencijalima u malim i srednjim poljoprivredno-prehrambenim poduzećima. Upravljanje ljudskim potencijalima objedinjuje poslove, prakse i zadaće vezane za zaposlene, jer kvalitetnim upravljanjem ljudskim potencijalima poduzeće ostvaruje konkurentu prednost. Poljoprivredno-prehrambeni sektor je jedan od najvaţnijih sektora ili djelatnosti za ljudsko društvo ili civilizaciju jer obuhvaća proizvodnju hrane. Posljednjih desetljeća do...

Pages