Pages

Udio osnovnih dijelova trupa svinja turopoljske pasmine iz otvorenog uzgoja
Udio osnovnih dijelova trupa svinja turopoljske pasmine iz otvorenog uzgoja
Lucija Leščić
Cilj rada bio je utvrditi udio osnovnih dijelova u trupu svinja turopoljske pasmine, odnosno buta, leđa, lopatice, trbušno-rebranog dijela, vrata i manje vrijednih dijelova. Istraživanje je provedeno na 20 tovljenika (kastrati i nazimice), držanih u otvorenom sustavu i hranjenih prirodnim krmivima uz prihranu koncentratom. Prosječna živa masa tovljenika iznosila je 94,8 ± 11,5 kg, a dob 18,5 ± 1,4 mj. Nakon klaoničke obrade, desna polovica trupa je rasječena na osnovne...
Udio reciklirane vlage zraka u ukupnoj količini oborina na lokaciji Zadar
Udio reciklirane vlage zraka u ukupnoj količini oborina na lokaciji Zadar
Filip Vujnović
Klimatske promjene i njihove posljedice zabrinjavajući su problem modernog društva. Izvori vlage zraka u oborinama nekog područja potječu od oceanskih i kontinentalnih izvora. Lokalne oborine proistekle od evaporacije nazivaju se „reciklirane“, te se procjenjuje da čine trećinu od ukupne količine oborina. Cilj rada bio je na primjeru oborina na području grada Zadra utvrditi udio reciklirane vlage zraka u ukupnoj količini oborina Također jedan od ciljeva ovog istraživanja bio...
Udjel zasićenih masnih kiselina u maslacu proizvedenom na obiteljskim-poljoprivrednim gospodarstvima
Udjel zasićenih masnih kiselina u maslacu proizvedenom na obiteljskim-poljoprivrednim gospodarstvima
Karla Žiga
Prema Uredbi o informiranju potrošača o hrani sva hrana mora biti propisno označena što uključuje i navođenje nutritivne vrijednosti s podacima o energiji i udjelu pojedinačnih hranjivih tvari. Za industrijski proizveden maslac obvezno je u deklaraciji proizvoda navesti i udjel zasićenih masnih kiselina koje imaju negativan utjecaj na zdravlje. U deklaraciji maslaca iz domaće tradicionalne proizvodnje koje proizvođač izravno isporučuje na tržište navođenje udjela zasićenih...
Udomaćenje suncokreta (Helianthus annuus L.)
Udomaćenje suncokreta (Helianthus annuus L.)
Kristina Košćak
Podrijetlo kulturnog suncokreta (Helianthus annuus L.) još uvijek je otvoreno pitanje. Dugo je vremena postojao znanstveni konsensus da je suncokret udamaćen samo jednom i to na istoku Sjeverne Amerike. Otkriće ostataka suncokreta na pretkolumbovskim arheološkim nalazištima u Meksiku je dovelo do postavljanja hipoteze o još jednom centru udomaćenja i to na području Srednje Amerike. No, arheološki i lingvistički dokazi postojanja kultiviranog suncokreta u Meksiku u...
Udomaćenje vrsta roda Cucurbita
Udomaćenje vrsta roda Cucurbita
Tea Krnjak
Rod Cucurbita (por. Cucurbitaceae) uključuje pet vrsta koje su bile udomaćene u različitim područjima Sjeverne i Južne Amerike što je dovelo do velike morfološke i genetske raznolikosti kultiviranog genskog skupa ovog roda. Svaka vrsta predstavlja neovisan događaj udomaćenja različitih populacija divljih predaka. Sve su vrste bile u uzgoju u pretkolumbovskom razdoblju, a neke su uz kukuruz i grah bile ključne kulture jednog od prvih poznatih sustava združenih usjeva.
Ugljikohidrati topivi u vodi i hranidbena vrijednost voluminozne krme
Ugljikohidrati topivi u vodi i hranidbena vrijednost voluminozne krme
Karla Glavaš
Cilj ovog rada bio je opisati nastanak ugljikohidrata topivih u vodi (UTV) u voluminoznoj krmi te prikazati njihov utjecaj na kvalitetu fermentacije u silosu, hranidbenu vrijednost krme i proizvodnost životinja. U biljnoj masi su UTV (glukoza, fruktoza, saharoza i fruktani), produkt fotosinteze kojim biljke prevode sunčevu energiju u kemijsku. Sadržaj UTV u voluminoznoj krmi ovisi o brojnim čimbenicima poput čimbenika biljke, gospodarenja usjevom i mikroklimatskih čimbenika. Tijekom...
Ugroženost morskih kornjača
Ugroženost morskih kornjača
Vito Horvatić
U radu je temeljito opisan podred morskih kornjača, iznijete su informacije o njihovoj biologiji, odnosno sistematici, građi tijela i razmnožavanju te o globalnom problemu - njihovoj ugroženosti. Opisana je ugroženost morskih kornjača u svijetu i u Jadranu. Problem je podijeljen prvo na traume na tijelu kornjača, pri čemu su izneseni različiti svjetski slučajevi. Zatim je opisan utjecaj bioagresora i kemijskih onečišćenja na kornjače što je također potkrijepljeno primjerima....
Ukorjenjivanje stabljičnih reznica kadulje i lavande primjenom botaničkih pripravaka
Ukorjenjivanje stabljičnih reznica kadulje i lavande primjenom botaničkih pripravaka
Lucija Krulc
Kako bi se očuvala bioraznolikost, zaštitio okoliš i dobila ujednačena kvaliteta droge ljekovitih biljaka, preporučuje se uzgoj na poljoprivrednim površinama. Vegetativno razmnožavanje za veliki je broj višegodišnjih biljaka mnogo prikladnija metoda u odnosu na generativno razmnožavanje. Za ukorjenjivanje stabljičnih reznica u ekološkom sustavu proizvodnje nije dopušteno korištenje sintetičkih hormona za ukorjenjivanje. Botanički pripravci imaju veliki potencijal za...
Ukrasne voćne vrste u uređenju zelenih površina Slavonskog Broda
Ukrasne voćne vrste u uređenju zelenih površina Slavonskog Broda
Tomislav Grgić
Zelene površine i parkovi sve su češće zapuštene i neugledne površine koje su izgubile svoju primarnu svrhu, a to je da čovjeka direktno povežu s prirodom. Zbog toga dolazi do uređenja i obnavljanja parkova i zelenih površina. Djelovanjem needuciranih i nedovoljno stručnih ljudi vrlo često konačno rješenje nema nikakvog smisla s obzirom na ono što se želi postići. U radu je utvrđeno koje se ukrasne voćne vrste koriste u uređenju zelenih površina grada Slavonskog Broda,...
Ukrasne voćne vrste u uređenju zelenih površina grada Zagreba
Ukrasne voćne vrste u uređenju zelenih površina grada Zagreba
Teodora Tišljar
Posljednjih nekoliko desetljeća dolazi do popularizacije uređenja javnih zelenih površina u Republici Hrvatskoj. Odabirom biljnih vrsta prema habitusu, boji i teksturi doprinosi se stvaranju održivih javnih zelenih površina. Sadnjom ukrasnih voćnih vrsta u gradu povećava se bioraznolikost, doprinosi se estetici, a ukrasne voćne vrste mogu imati funkcionalnu ulogu kao što je primjerice odjeljivanje prostora ili smanjenje buke i zagađenja od prometnica i okoline. Karakteristike...
Ukupna i zaposlenost u agrokompleksu Hrvatske od 2005. do 2015.
Ukupna i zaposlenost u agrokompleksu Hrvatske od 2005. do 2015.
Mija Brnić
Na kvalitativna i kvantitativna obilježja radne snage utječe mnoštvo čimbenika kao što su demografske i gospodarske promjene, razvijenost obrazovanja te promjene u širem okruženju koje određuju migracije. U Hrvatskoj se odvija nekoliko nepovoljnih tendencija, kao što je smanjenje ukupnog broja stanovnika kao i njegovog radno aktivnog dijela, sve veći broj migracija prema drugim europskim državama te sektorske migracije to jest migracije iz agrokompleksa u druge sektore. Cilj rada...
Ukupne kiseline, pH i količina šećera ploda paprike pri folijarnoj primjeni kalcijevih poboljšivača
Ukupne kiseline, pH i količina šećera ploda paprike pri folijarnoj primjeni kalcijevih poboljšivača
Valentina Petek
Zbog brojnih pozitivnih učinaka na rast i razvoj biljaka danas se u poljoprivredi koriste brojni biostimulatori. To su preparati koji sadrže tvari i/ ili organizme čija je uloga poticanje prirodnih procesa u biljci. Cilj ovog rada bio je utvrditi utjecaj folijarnih kalcijevih materijala na ukupne kiseline, pH i količinu šećera u plodu paprike. Poljski gnojidbeni pokus proveden je na pokušalištu Maksimir Zavoda za sjemenarstvo Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na dva...

Pages