Pages

Utjecaj poljoprivrede na onečišćenje voda u Biđ-Bosutskom polju
Utjecaj poljoprivrede na onečišćenje voda u Biđ-Bosutskom polju
Matea Gamilec
Poljoprivreda se može istovremeno pojaviti kao difuzni izvor onečišćenja, ali i kao točkasti izvor onečišćenja tla i voda. Prvenstveno se svrstava u difuzne izvore onečišćenja, koji su najčešće povezani sa ispuštanjem otpadnih voda iz gradova i stambenih naselja. Kada je riječ o poljoprivredi, onečišćenja podzemnih voda događaju se pod utjecajem prekomjerne i nestručne uporabe dušićnih i fosfornih gnojiva, pesticida, te teških metala. Poljoprivreda kao točkasti...
Utjecaj poljoprivredne proizvodnje na sastav humusa
Utjecaj poljoprivredne proizvodnje na sastav humusa
Ivona Đurašin
Humus je sastavni dio organske tvari tla, a njegov sastav ovisi o izvornoj organskoj tvari, uvjetima njene transformacije, mikrobiološkoj aktivnosti i svojstvima tla. Poljoprivredna proizvodnja mijenja izvorna svojstva tla, a posljedično tome i sastav humusa. Cilj ovog rada je temeljem postojeće literature dati prikaz utjecaja različitih agrotehničkih mjera (obrada tla, plodored, gnojidba, pesticidi, hidromelioracije) na sastav humusa u antropogenim tlima, odnosno tlima koja su pod...
Utjecaj porijekla i starosti sjemena na vijabilnost sjemena korovne vrste Ambrosia artemisiifolia
Utjecaj porijekla i starosti sjemena na vijabilnost sjemena korovne vrste Ambrosia artemisiifolia
Mirela Jaganjac
Ambrosia artemisiifolia L. jednogodišnja je korovna vrsta iz porodice Asteraceae. Zbog kompeticijskih sposobnosti nanosi znatne direktne štete poljoprivredi ali i indirektne štete proizvodnjom alergenog peluda. Stoga se za ambroziju navodi da je najvažnija korovna vrsta današnjice. Kao monokarpna vrsta razmnožava se samo sjemenom koje zbog svojstva dormantnosti ostaje vijabilno u tlu i nekoliko desetaka godina. Većina jedinki ove vrste nalazi se ispod površine tla, u banci sjemena....
Utjecaj poroznosti filtar ploča na kakvoću vina
Utjecaj poroznosti filtar ploča na kakvoću vina
Matej Oršulić
U radu se obrađuju teme vezane uz filtraciju vina pomoću pločastih filtera. Opisuju se i drugi postojeći načini filtriranja vina. Iznose se rezultati organoleptičke i kemijske analize vina. Organoleptička analiza vina temelji se na analizi vanjskog izgleda. Kvalitetan izbor filtera znatno utječe na cjelokupni sastav vina, posebno kod crnih i aromatičnih vina. Tijekom filtracije korišteni su pločasti filtri Seitz: K300, K100 te EK. Filtar ploče K300 i K100 služe za finu, dok EK...
Utjecaj potrošačkog etnocentrizma na namjeru konzumacije prehrambenih proizvoda s različitim stupnjem uključenosti
Utjecaj potrošačkog etnocentrizma na namjeru konzumacije prehrambenih proizvoda s različitim stupnjem uključenosti
Marko Anić
Istraživanje je provedeno na uzorku od 286 ispitanika s ciljem utvrđivanja stupnja potrošačkog etnocentrizma te njegova utjecaja na namjeru konzumacije dva prehrambena proizvoda s različitim stupnjem uključenosti (mliječni namaz i čokolada). Rezultati istraživanja su pokazali kako najveći udio ispitanika konzumira mliječni namaz rjeđe od jednom tjedno, dok se čokolada konzumira češće, odnosno nekoliko puta tjedno. Kod oba proizvoda ispitanicima je najvažnije obilježje...
Utjecaj povećanih koncentracija željeza na kvalitetu ploda jagode
Utjecaj povećanih koncentracija željeza na kvalitetu ploda jagode
David Mikec
Jagoda je značajno sezonsko voće, bogato nutrijentima i bioaktivnim tvarima zbog čega često slovi kao super voće. U pogledu agrotehničke zahtjevnosti spada u vrlo zahtjevne, intenzivne kulture te je jedna od najosjetljivijih voćnih vrsta kod koje gnojidba kao i kod ostalih poljoprivrednih kultura ima velik značaj. Značajan mikroelement u ishrani jagode je željezo. Jagoda je osjetljiva na njegov nedostatak pri čemu osjetljivost varira između sorata. Željezo je neophodno za...
Utjecaj požara na odabrana kemijska svojstva tla
Utjecaj požara na odabrana kemijska svojstva tla
Nika Krulčić
Požari uzrokuju značajne promjene kemijskih svojstava tla, ovisno o intenzitetu i trajanju, svojstvima tla, vrsti vegetacije, vremenu uzorkovanja u odnosu na požar kao i dubini uzorkovanja tla. U ovom preglednom radu analiziran je utjecaj požara na pH, organsku tvar, te fiziološki aktivni fosfor, kalij i ukupni dušik u tlu. Većina autora utvrdila je povećanje pH tla neposredno nakon požara, uz više ili manje izražene razlike u odnosu na izvorni pH. Kao glavne razloge naveli su...
Utjecaj predsjetvenih tretmana na klijavost sjemena i morfologiju klijanaca Salvia hispanica L.
Utjecaj predsjetvenih tretmana na klijavost sjemena i morfologiju klijanaca Salvia hispanica L.
Andrina Meštrić
Salvia hispanica L. (chia) je biljna vrsta iz porodice Lamiaceae. U posljednjih nekoliko godina, sjeme chie postalo je važno u prehrani ljudi, posebice zbog visokog sadržaja omega-3 masnih kiselina. Prirodno je rasprostranjena na području Južne Amerike, a zbog nutritivnih i ljekovitih svojstava javlja se sve veći interes za uzgojem i u drugim dijelovima svijeta. Istraživanja vezana uz nutritivna i ljekovita svojstva chie su mnogobrojna, dok su agronomska svojstva istraživana u...
Utjecaj predsjetvenih tretmana na klijavost sjemena i morfologiju klijanaca crnog kima u uvjetima osmotskog stresa
Utjecaj predsjetvenih tretmana na klijavost sjemena i morfologiju klijanaca crnog kima u uvjetima osmotskog stresa
Ana Trubelja
Crni kim (Nigella sativa L.) jednogodišnja je biljna vrsta iz porodice žabnjakovki (Ranunculaceae Juss.), a u narodu je još poznata i pod nazivima crni kumin i ćukerot. Idealnim klimatskim uvjetima smatraju se hladna i suha područja s malim količinama padalina, ali sama oskudica vode nikako nije prikladna za uzgoj ove vrste. Kako se poljoprivreda i poljoprivredna proizvodnja u zadnjih godina sve više susreće s nedostatkom vlage, javlja se potrebe za primjenom određenih tretmana...
Utjecaj predsjetvenih zahvata na prizemnu faunu soje
Utjecaj predsjetvenih zahvata na prizemnu faunu soje
Marija Posarić
Soja je jedna od najstarijih proizvodnih kultura koja ima visoko mjesto značajne uljne i bjelančevinaste kulture. Ima poznatu prehrambenu vrijednost te se može koristiti kao nadomjestak za meso zbog svojih kvalitetnih bjelančevina. Tijekom uzgoja soje može doći do napada štetnika što rezultira smanjenjem kvalitete i kvantitete zrna. U prizemnoj fauni soje osim štetnika nalazi se i korisna fauna, razni predatori, paraziti i parazitoidi koji mogu utjecati na brojnost štetne faune....
Utjecaj predsjetvenog tretmana na klijavost sjemena primorskog vriska (Satureja montana L.) u uvjetima osmotskog stresa
Utjecaj predsjetvenog tretmana na klijavost sjemena primorskog vriska (Satureja montana L.) u uvjetima osmotskog stresa
Monika Nekić
Primorski vrisak (Satureja montana L.) je višegodišnja biljna vrsta iz porodice usnjača (Lamiaceae). Predstavlja jednu od najčešćih vrsta kamenjarskih pašnjaka, ne smatra se ugroženom, ali problem predstavlja nedostatak vode u području njegove prirodne rasprostranjenosti. U Hrvatskoj nije zabilježen uzgoj primorskog vriska, a upotrebom predtretmana sjemena može se postići veća otpornost primorskog vriska na sušne uvjete, te na taj način potaknuti njegov uzgoj. U ovom...
Utjecaj predtretmana vodom na klijavost sjemena bosiljka (Ocimum basilicum L.)
Utjecaj predtretmana vodom na klijavost sjemena bosiljka (Ocimum basilicum L.)
Vedrana Bjekić
Bosiljak (Ocimum basilicum L.) je biljka iz porodice usnača (Lamiaceae), a od davnina je poznata kao začinska i ljekovita biljna vrsta. Danas svoju primjenu nalazi u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji, proizvodnji parfema te tradicionalnoj medicini. U svrhu bržeg i boljeg klijanja i zasnivanja usjeva u posljednje vrijeme se provodi sve više predsjetvenih tretmana sjemena. Cilj ovog rada je bio utvrditi utjecaj predtremana močenjem sjemena u destiliranoj vodi na klijavost sjemena i...

Pages